Přihlašovací jméno
Heslo
Přihlásit
Neodhlašovat
info
Přihlásit pomocí Facebooku

Audacity 2

Volně dostupný zvukový editor a rekordér.

Jeden z mála volně šiřitelných open source editorů zvuku Audacity dospěl po osmi letech vývoje do stabilní druhé verze. Původně linuxový software pro geeky se postupem času portoval i na Mac a Windows, přidával funkčnosti, piloval kvalitu zpracování zvuku a stal se nepsaným standardem mezi alternativními editory a rekordéry zdarma, podobně jako je tomu u Gimpu v oblasti grafiky.

Historie a licence programu
Historie Audacity sahá až do roku 2004, kdy byla uvolněna verze s „úsměvným“ kódovým označením 1.2.3. Od verze 1.2.4 byla paralelně vyvíjena i větev 1.3, která po zhruba třinácti verzích vyústila v březnu roku 2012 v řadu 2, jež opravuje ohromnou škálu chyb z řady 1.3. Aktuální verze 2.0.2 byla vydána 24. srpna letošního roku a byly v ní zásadně vylepšeny efekty, práce s multitrackem, přidán byl Device Toolbar pro práci se vstupy a výstupy či rychlý import WAV a AIFF souborů.

Audacity je free software vyvíjený skupinou dobrovolníků a distribuovaný pod licencí GPL. Stáhnout a používat jej tak můžete pro osobní i komerční účely zcela zdarma. A nejen to - můžete studovat jak program funguje, vylepšit jej dle libosti nebo jej sdílet s ostatními. Pokud by se vám zalíbil, můžete jej podpořit dobrovolnou dotací přes PayPal.

V rámci audio softwaru spadá Audacity do kategorie destruktivních zvukových editorů a multitrack rekordérů. Placenou konkurencí je např. Sound Forge nebo Wavelab. Z neplacených audio editorů můžeme jmenovat třeba Wavosaur, jehož vývoj a propagace je v poslední době také celkem aktivní a editor na první pohled hodně připomíná právě Sound Forge od Sony. Nicméně kvalitních a skutečně prakticky použitelných editorů je v tomto směru velmi málo.

Nahrávání zvuku
Stěžejní vlastností editoru je záznam zvuku z mikrofonu či linky. Lepší zvukové karty jsou schopny v Audacity zaznamenat i audio stream, tedy to, co se aktuálně v počítači přehrává třeba z internetového rádia. Aplikace je často využívána amatéry pro digitalizaci zvukových nahrávek z vinylu, audio kazet nebo minidisků - zanedlouho se dozvíme proč.
Obrázek
Novinkou je Device Toolbar, který usnadní směrování zvuku a řízení vícero vstupů a výstupů. Samozřejmostí je nahrávání podle časovače nebo spuštění nahrávání při určité úrovni vstupního signálu (tzv. Sound Activated Recording). Program Audacity umožňuje i nahrávání do stávajících stop (Overdub) formou multitrack recordingu nebo záznam více stop současně. Podle zvukové karty si můžete dovolit samplovat až frekvencí 192 kHz. Ukazatele úrovně hlasitosti monitorují zvuk před, během i po záznamu.

ObrázekPodporované zvukové formáty
V rámci importu a exportu podporuje Audacity zvukové formáty WAV, AIFF, AU, FLAC a OGG. Díky rychlému On-Demand importu WAVů a AIFF souborů můžete se zvuky pracovat prakticky okamžitě. Pro ostatní tři typy souborů plus AC3, WMA a M4A/M4R (tedy souhrnně AAC) je nutné doinstalovat knihovnu FFmpeg.

V případě, že jsou nainstalovány další externí knihovny, je Audacity schopno importovat i další formáty. V případě dostupnosti libsndfile to jsou GSM 6.10 pro použití v telekomunikacích, U/A-Law a 32bit a 64bit float WAV. Pomocí libmad je možné pracovat se stále aktuálním formátem MPEG (MP2 a MP3). Díky funkci Import Raw si aplikace poradí i s importem RAW audio bez meta hlaviček. Export do MP3 je možný i pomocí oblíbené enkódovací knihovny LAME.
Audacity podporuje zvukové vzorky o bitové hloubce 16, 24 a 32 floating point. Vzorkovací frekvence a formáty jsou konvertovány s použitím vysoce kvalitního resamplingu a ditheringu. Stopy se vzorky o různé vzorkovací frekvenci či formátu jsou konvertovány automaticky v reálném čase.

Úprava zvuku
Snadná a intuitivní úprava zvuku je u podobných programů samozřejmostí. Audacity umí audio nahrávky stříhat, kopírovat, mazat a to s neomezeným sekvenčním počtem kroků zpět a kupředu (Undo/Redo). Pro přiblížení části zvukové křivky slouží tradiční Zooming. Editovat a míchat můžete více stop najednou. V jedné stopě je povoleno více zvukových vzorků, což tak trochu přibližuje Audacity v multitrack režimu běžným DAW aplikacím.

Kromě zvukových stop je možné využít i tzv. Label Tracks, což jsou informativní stopy s popisným názvem. V principu si tak můžete označenou část vzorku nazvat tak, abyste se v multitrack prostředí následně velmi dobře vyznali. Vhodné využití je zejména u rozsáhlých projektů, které jsou zpracovávány třeba i několik dní. Kromě meta informací, které nezasahují do zvuku nahrávky, můžete také pomocí nástroje tužky (Draw Tool) kreslit audio křivku nebo upravit stávající amplitudu zvuku. Výborným nástrojem pro úpravu hlasitostní obálky je Envelope Tool. Každá stopa má svou vlastní křivku pro obálku, která je tvořena jednotlivými body křivky, podobně jako je tomu u DAW aplikací.
Obrázek
Čas od času se - zejména ve starších verzích aplikace - stávalo, že aplikace z neznámého důvodu zkolabovala či spadla. Tyto jevy jsou v řadě 2 už do značné míry vyřešeny a stabilita aplikace se blíží komerčním projektům. Nicméně stále je zde explicitně uváděn nástroj pro automatickou obnovu po pádu programu, což svědčí o faktu, že ani vývojáři si stoprocentní stabilitou nejsou jisti. Na druhou stranu lze takové jevy v případě zdarma dostupné aplikace prostě očekávat, smutné by to bylo u placeného softwaru.

Přístupnost ovládání
Stopy a myší vybrané části stop či jednotlivých vzorků lze přesouvat, kopírovat a mazat bez potíží s využitím klávesnice a mapy klávesových zkratek, což je pro efektivní a seriózní práci s audio materiálem naprosto zásadní. Stěžejní roli zde hrají klávesy [Shift], [Control], [Enter] a samozřejmě i šipky. Pomocí [Ctrl] + [N] otvíráte nový projekt, [Ctrl] + [S] ukládá projekt, současným stiskem [Shift] + [Ctrl] + [I] importujete do projektu audio soubory a tak dále. Veškeré klávesové zkratky jsou velmi dobře popsány v referenční příručce. Mimochodem, kompletní HTML dokumentace Audacity je oproti jiným zdarma dostupným aplikacím zpracována velmi dobře jak na webu, tak i v instalačním balíku v podadresáři /help/manual.

Drobnou nevýhodou z pohledu přístupnosti a uživatelského komfortu je možná trochu nezvyklé grafické uživatelské rozhraní, jež využívá grafického prostředí GTK (konkrétně wxGTK a knihovny wxWidgets). Jak už jsem jednou zmínil, v tomto ohledu se mi jako mnohem přirozenější jeví přístup aplikace Wavosaur, se kterou se pracuje mnohem lépe. Nicméně zvyk je železná košile a proto není dobré zatracovat výborný a navíc zdarma dostupný software jen kvůli alternativnímu vzhledu - o to víc, pokud jde ve finále primárně o zvuk. Naopak nespornou výhodou je podpora nevidomých a zrakově postižených uživatelů, kteří mohou aplikaci na operačních systémech MS Windows ovládat pomocí standardního rozhraní NVDA či JAWS a na Mac OS pak díky knihovně VoiceOver od Apple.

Efekty
Nativní efekty jsou celkem kvalitní a jejich spektrum je skutečně široké. Můžete měnit výšku tónu beze změny rychlosti, stejně jako změnit tempo bez vlivu na ladění. Specialitou Audacity je odstraňování brumu, šumu, lupanců a konstantních ruchů v pozadí, což předurčuje aplikaci právě pro restaurování poškozených či dobových nahrávek nebo digitalizaci vinylů a audiokazet.

ObrázekPro práci s frekvenčním spektrem jsou připraveny kromě standardních korekcí EQ i efekty jako Bass Boost, High Pass a Low Pass filtr či Notch Filter. Dynamiku zvuku můžete ovlivnit tradičním kompresorem, efektem Amplify, normalizací nebo pomocí Fade In/Fade Out. Velmi pokročilým procesem už je Vocal Remover, který dokáže izolovat hlas nebo zpěv v komplexní nahrávce, pokud je tento vokál situován uprostřed stereospektra - tj. v pravé i levé stopě je amplituda hlasu totožná. Osobně těmto procesům příliš nevěřím, ostatně během pokusů realizovaných v rámci mého testování byl efekt někdy celkem úspěšný a někdy zase téměř nepoužitelný. Tady už jde přece jen o vyšší dívčí.

Další specialitou Audacity je efekt Auto Duck. Tradiční proces, kdy kontrolní stopa a její hlasitostní peaky ovládají hlasitost ostatních stop. V případě, že hlasitost kontrolní stopy dosáhne limitu, ostatní stopy se ztiší. To je vhodné pro hlasové vstupy rozhlasových moderátorů u předtáčeného materiálu, podcasty nebo DJ sety. Mezi další efekty, kterými Audacity disponuje, patří Echo, Phaser, WahWah, Stretch, Reverse či Truncate Silence.

Plug-iny
Ačkoliv je Audacity celkem dobře vybaveno už v základu, díky standardním rozhraním umožňuje pracovat i s efekty třetích stran. Ve světě unixových operačních systémů tak poskytuje rozhraní Linux Audio Developer´s Simple Plugin API (LADSPA) pro jednoduché, ale často velmi účinné procesovací algoritmy. Specialitou Audacity je vlastní rozhraní pro programování efektů v jazyce Lisp nazvané Nyquist. K tomu existuje kompletní dokumentace a vývojáři nebo technicky zdatní muzikanti si tak mohou připravit efekty šité na míru svým potřebám.

Kromě výše uvedených „obskurností“ poskytuje Audacity i rozhraní pro tradiční VST efekty. Ty jsou ovšem dostupné pouze na PC s MS Windows nebo na Macu. Po nastartování aplikace stačí v záložce Effect v Preferences zaškrtnout volbu Rescan VST effects next time Audacity is started a při příštím spuštění programu se zaindexují všechny VST efekty, které používáte i v jiných audio aplikacích a DAW systémech.

Velmi podobné je to i s efekty Audio Units (AU) na počítačích Mac. K těm sice není k dispozici žádná explicitní volba v nastavení, ale při každém spuštění Audacity si aplikace sama indexuje nové plug-iny ze složky /Library/Audio/Plug-Ins/Components.

Analýza zvuku
Kromě editace a procesování zvuku jsou v Audacity k dispozici i analytické nástroje. Především jde o několik režimů zobrazení frekvencí v nahrávce pomocí nástroje Spectogram. Detailní analýzu frekvenčního spektra zajistí příkaz Plot Spectrum. Zajímavým nástrojem je Sample Data Export, který uloží textový soubor s hodnotami křivky pro každý jednotlivý vzorek vybrané části projektu. S výše zmiňovaným Auto Duckem lze velmi dobře využít Contrast Analysis, která analyzuje rozdíly v průměrné hlasitosti RMS například mezi vokálem v popředí a hudbou v pozadí. Další analytické nástroje jsou podporovány pomocí VAMP rozhraní. Vamp Plugins je rozšíření systému pro procesování zvuku, který extrahuje popisné informace z audio dat. Jedná se o samostatný systém a komplex plug-inů - velmi zajímavá oblast zpracování zvuku, kterou všem audiofilům doporučuji prostudovat.
Obrázek
Shrnutí
Audacity je pokročilý, snadno rozšiřitelný a zdarma dostupný zvukový editor a multitrack rekordér, který rozhodně stojí za vyzkoušení. Nedokáže sice plně nahradit vypilované, vysoce stabilní a kvalitními plug-iny napěchované aplikace typu Sony Sound Forge, ale pokud potřebujete jen občas nahrát svůj hlas, vyčistit záznam koncertu z páskového magnetofonu nebo nastříhat záznam z diktafonu, pak je to ideální nástroj.

Naopak pro vícestopé nahrávání hudby je už méně použitelný. Podporuje pouze ovladač MME nebo Windows DirectSound, na ASIO můžeme zapomenout. Jde o problémy vyplývající z open source licence Audacity. Jedinou možností dle dokumentace je kompilování programu ze zdrojových kódů s volitelným Steinberg ASIO SDK. Na Linuxu je realtimový zvuk v aplikaci řešen přes zvukový server JACK. Koho Audacity zaujalo, může stahovat z http://audacity.sourceForge.net.

Stanistav Puffler, převzato z časopisu PiXEL 10/2012 - http://www.pixel.cz/190
Facebook  Twitter  Google+

Re: Audacity 2

Příspěvekod Pytkin » 13 úno 2014 13:47

countrymetalman : ja tieto upravy robim cely zivot v soundforge a nikdy som nemal potrebu skusat daco ine .. a este ma dendy upozornil na skype , ze asi pisem picoviny .. audacity asi tiez prepocita mp3 format do nekomprimovaneho audia a robi s nim .. lebo priamo nad MP3 sa da robit jednoduchy strih , pripadne daky celkovy gain .. ale normalne audio upravy , ktore pouzivame denne sa musia spravit nad nekomprimovanym audiom a vo finale zase skomprimovat ..
Uživatelský avatar
Pytkin
Moderátor
 
Příspěvky: 21081
Registrován: 23. 5. 2002
Bydliště: Bratislava

Re: Audacity 2

Příspěvekod jackies » 13 úno 2014 14:18

dendy píše:To je ako keby si povedal ze sa da editovat subor priamo v zip-ku alebo rar-ku bez toho aby ho bolo treba rozbalit

No, tohle mě zajímá.
Já běžně edituji soubory přímo v archívu bez rozbalování.
Je ale možné, že se nějak rychle konkrétní soubor při práci rozbalí na pozadí a při uložení zase nějak rychle zakutá
do kompletního archivu.
Až tak jsem to nezkoumal. Hlavně že to funguje :wink:
jackies
 

Re: Audacity 2

Příspěvekod countrymetalman » 13 úno 2014 14:20

To je historicky možné, ale Audacity je jediný software, kde mi několikahodinový mp3 soubor při editaci nespadne, i Sound Forge mi pravděpodobně z důvodu dekomprimace a komprimace tak objemného souboru padalo, tak jsem ho nakonec odinstaloval. Ještě pár dalších programů jsem odzkoušel, ale nakonec všechno dal pryč, Audacity jednoznačně jako jediné nepadá, ať se s každým tím editovaným několikahodinovým mp3 souborem děje systémově cokoliv, je aspoň pro mne na práci nejefektivnější. Je pravda, že sem tam nějaký technický detail mi unikne, za to ale praktický výsledky a rozdíly mezi nima vnímám a rozlišuju dobře a koukám, že tady zase nestíhají odlišit podstatné od nepodstatného jiní :-) Pro mne je podstatné, že editace velmi objemných mp3 souborů v Audacity vždy projde, zatímco jinde obvykle spadne - zamrzne program i windows. A taky to, že po stránce zvukové kvality vypadá výsledek po masteringových úpravách jedné stereostopy v Audacity úplně stejně jako po úpravě v Sonaru nebo Cakewalku nebo v Sound Forge, akorát pro mě je práce v Audacity nejrychleší, tudíž nejefektivnější. Pouze graficky mi více vyhovuje práce - střihy, opravy, kopírování atd velmi malých úseků (řádově i desetiny sec) v Cakewalku, zde mám požadovaný výsledek nejrychleji a nejpřesněji, daleko lépe než v Cubase nebo v Audacity... Ale tohle už je možná subjektivní.
Uživatelský avatar
countrymetalman
 
Příspěvky: 217
Registrován: 23. 11. 2007

Re: Audacity 2

Příspěvekod dendy » 13 úno 2014 14:24

> Je ale možné, že se nějak rychle konkrétní soubor při práci rozbalí na pozadí a při uložení zase nějak rychle zakutá
do kompletního archivu.

jackies: ano, presne ta to funguje :)
Uživatelský avatar
dendy
 
Příspěvky: 12261
Registrován: 12. 7. 2002
Bydliště: Senec

Re: Audacity 2

Příspěvekod countrymetalman » 13 úno 2014 14:30

No a proč ty background de-/komprimační operace u velmi dlouhých souborů fungují spolehlivě pouze v Audacity a padají nebo trvají neúměrně dlouho všude jinde, včetně Cubase, SoundForge i Sonaru?
Uživatelský avatar
countrymetalman
 
Příspěvky: 217
Registrován: 23. 11. 2007

Re: Audacity 2

Příspěvekod hubert » 13 úno 2014 14:39

Audacity definitivne rozbaluje a zabaluje...a nerobi nativne s mp3 . CMM si zase nieco vymyslel a vyhlasuje jak slovo bozie. A import songu v mp3 trva rovnako dlho aj do audacity aj do wavelabu co som si tu mohol vyskusat na rychlo....
hubert
 
Příspěvky: 1296
Registrován: 13. 11. 2002
Bydliště: Bratislava

Re: Audacity 2

Příspěvekod zazz » 13 úno 2014 14:45

Napada me, ze pokud rozbalis 7h mp3 do wav, tak ten soubor bude mit pres 4giga ... a protoze je wav 32-bitovy soubor, tak to dela problemy ...
zazz
 
Příspěvky: 176
Registrován: 9. 10. 2007

Re: Audacity 2

Příspěvekod Amorph » 13 úno 2014 14:57

a jelikoz Audacity umi dobre pracovat s 64bit wavem, tak to Audacity zvlada.
Uživatelský avatar
Amorph
Moderátor
 
Příspěvky: 4457
Registrován: 24. 11. 2005
Bydliště: Praha

Re: Audacity 2

Příspěvekod zazz » 13 úno 2014 14:58

:D
zazz
 
Příspěvky: 176
Registrován: 9. 10. 2007

Re: Audacity 2

Příspěvekod hubert » 13 úno 2014 15:01

Neviem, je pravda ze som nikdy needitoval dlhsi zaznam zo zivaku ako cca dve-dve a pol hodiny ale nemal som problem ani vo wavelabe ani v sounforge....
hubert
 
Příspěvky: 1296
Registrován: 13. 11. 2002
Bydliště: Bratislava

Re: Audacity 2

Příspěvekod Amorph » 13 úno 2014 15:14

ja uz jsem se s tim jednou setkal, ze jsem potreboval editovat vetsi nez soubor 4GB a zkoumal jsem jak to resit. Dosel jsem pak taky k tomu, ze audacity to nedela problemy (myslim, ze pouziva RF64 format) i kdyz nakonec jsem to myslim zvladnul i v Soundforge (ten zas definoval W64 format). Vtip bude asi v tom, ze audacity umi automaticky prepnout do toho 64bit formatu, kdyz z te velke mp3 exportuje audio pro zpracovani a vytvori ho jako 64bit wav. Kdezto treba Cubase ani Sonar tohle nedetekuji, vytvori automaticky 32bit wav a kdyz narazi na 4GB limit, tak to hodi chybu.
Uživatelský avatar
Amorph
Moderátor
 
Příspěvky: 4457
Registrován: 24. 11. 2005
Bydliště: Praha

Re: Audacity 2

Příspěvekod Pytkin » 13 úno 2014 15:16

countrymetalman : ked otvoris tu velku mp3 , kolko trva nez zacne hrat ? okamzite ? alebo ju dlhsie otvara ?
Uživatelský avatar
Pytkin
Moderátor
 
Příspěvky: 21081
Registrován: 23. 5. 2002
Bydliště: Bratislava

Re: Audacity 2

Příspěvekod dendy » 13 úno 2014 15:23

amorph: moze byt .. ja som tu len reagoval na hlasky typu ze audacity edituje priamo mp3 ... to su presne tie dezinformacie ktore su hlavne pre novacikov nebezpecne .. to ze audacity si poradi s velkymi subormi je druha vec, verim ze to tak je... proste v tejto veci je dobre naprogramovane
Uživatelský avatar
dendy
 
Příspěvky: 12261
Registrován: 12. 7. 2002
Bydliště: Senec

Re: Audacity 2

Příspěvekod jackies » 13 úno 2014 16:06

Tímto se to asi vše vysvětlilo (pokud je to pravda a já to zkoušet nebudu).
Také se omlouvám cmm za poznámku.
I když ho prosím, aby slova "mastering" a "mp3" nedával do souvislosti a do jedné věty.
To bylo TO humorné.
Stačilo napsat na EDITACI velmi dlouhých mp3 a byl by klid.
jackies
 

Re: Audacity 2

Příspěvekod thovt » 13 úno 2014 16:33

Ja bych jeste poprosil o vysvetleni. Kdyz mam dlouhou mp3, tak z ni misto velkyho souboru 32bit wav udela Audacity jeste vetsi 64bit wav a diky tomu to pak funguje lip? Ocividne mi v ty uvaze chybi nejaka klicova informace... diky.
thovt
 
Příspěvky: 131
Registrován: 1. 8. 2007

reklama
Facebook  Twitter  Google+