Přihlašovací jméno
Heslo
Přihlásit
Neodhlašovat
info
Přihlásit pomocí Facebooku

Audacity 2

Volně dostupný zvukový editor a rekordér.

Jeden z mála volně šiřitelných open source editorů zvuku Audacity dospěl po osmi letech vývoje do stabilní druhé verze. Původně linuxový software pro geeky se postupem času portoval i na Mac a Windows, přidával funkčnosti, piloval kvalitu zpracování zvuku a stal se nepsaným standardem mezi alternativními editory a rekordéry zdarma, podobně jako je tomu u Gimpu v oblasti grafiky.

Historie a licence programu
Historie Audacity sahá až do roku 2004, kdy byla uvolněna verze s „úsměvným“ kódovým označením 1.2.3. Od verze 1.2.4 byla paralelně vyvíjena i větev 1.3, která po zhruba třinácti verzích vyústila v březnu roku 2012 v řadu 2, jež opravuje ohromnou škálu chyb z řady 1.3. Aktuální verze 2.0.2 byla vydána 24. srpna letošního roku a byly v ní zásadně vylepšeny efekty, práce s multitrackem, přidán byl Device Toolbar pro práci se vstupy a výstupy či rychlý import WAV a AIFF souborů.

Audacity je free software vyvíjený skupinou dobrovolníků a distribuovaný pod licencí GPL. Stáhnout a používat jej tak můžete pro osobní i komerční účely zcela zdarma. A nejen to - můžete studovat jak program funguje, vylepšit jej dle libosti nebo jej sdílet s ostatními. Pokud by se vám zalíbil, můžete jej podpořit dobrovolnou dotací přes PayPal.

V rámci audio softwaru spadá Audacity do kategorie destruktivních zvukových editorů a multitrack rekordérů. Placenou konkurencí je např. Sound Forge nebo Wavelab. Z neplacených audio editorů můžeme jmenovat třeba Wavosaur, jehož vývoj a propagace je v poslední době také celkem aktivní a editor na první pohled hodně připomíná právě Sound Forge od Sony. Nicméně kvalitních a skutečně prakticky použitelných editorů je v tomto směru velmi málo.

Nahrávání zvuku
Stěžejní vlastností editoru je záznam zvuku z mikrofonu či linky. Lepší zvukové karty jsou schopny v Audacity zaznamenat i audio stream, tedy to, co se aktuálně v počítači přehrává třeba z internetového rádia. Aplikace je často využívána amatéry pro digitalizaci zvukových nahrávek z vinylu, audio kazet nebo minidisků - zanedlouho se dozvíme proč.
Obrázek
Novinkou je Device Toolbar, který usnadní směrování zvuku a řízení vícero vstupů a výstupů. Samozřejmostí je nahrávání podle časovače nebo spuštění nahrávání při určité úrovni vstupního signálu (tzv. Sound Activated Recording). Program Audacity umožňuje i nahrávání do stávajících stop (Overdub) formou multitrack recordingu nebo záznam více stop současně. Podle zvukové karty si můžete dovolit samplovat až frekvencí 192 kHz. Ukazatele úrovně hlasitosti monitorují zvuk před, během i po záznamu.

ObrázekPodporované zvukové formáty
V rámci importu a exportu podporuje Audacity zvukové formáty WAV, AIFF, AU, FLAC a OGG. Díky rychlému On-Demand importu WAVů a AIFF souborů můžete se zvuky pracovat prakticky okamžitě. Pro ostatní tři typy souborů plus AC3, WMA a M4A/M4R (tedy souhrnně AAC) je nutné doinstalovat knihovnu FFmpeg.

V případě, že jsou nainstalovány další externí knihovny, je Audacity schopno importovat i další formáty. V případě dostupnosti libsndfile to jsou GSM 6.10 pro použití v telekomunikacích, U/A-Law a 32bit a 64bit float WAV. Pomocí libmad je možné pracovat se stále aktuálním formátem MPEG (MP2 a MP3). Díky funkci Import Raw si aplikace poradí i s importem RAW audio bez meta hlaviček. Export do MP3 je možný i pomocí oblíbené enkódovací knihovny LAME.
Audacity podporuje zvukové vzorky o bitové hloubce 16, 24 a 32 floating point. Vzorkovací frekvence a formáty jsou konvertovány s použitím vysoce kvalitního resamplingu a ditheringu. Stopy se vzorky o různé vzorkovací frekvenci či formátu jsou konvertovány automaticky v reálném čase.

Úprava zvuku
Snadná a intuitivní úprava zvuku je u podobných programů samozřejmostí. Audacity umí audio nahrávky stříhat, kopírovat, mazat a to s neomezeným sekvenčním počtem kroků zpět a kupředu (Undo/Redo). Pro přiblížení části zvukové křivky slouží tradiční Zooming. Editovat a míchat můžete více stop najednou. V jedné stopě je povoleno více zvukových vzorků, což tak trochu přibližuje Audacity v multitrack režimu běžným DAW aplikacím.

Kromě zvukových stop je možné využít i tzv. Label Tracks, což jsou informativní stopy s popisným názvem. V principu si tak můžete označenou část vzorku nazvat tak, abyste se v multitrack prostředí následně velmi dobře vyznali. Vhodné využití je zejména u rozsáhlých projektů, které jsou zpracovávány třeba i několik dní. Kromě meta informací, které nezasahují do zvuku nahrávky, můžete také pomocí nástroje tužky (Draw Tool) kreslit audio křivku nebo upravit stávající amplitudu zvuku. Výborným nástrojem pro úpravu hlasitostní obálky je Envelope Tool. Každá stopa má svou vlastní křivku pro obálku, která je tvořena jednotlivými body křivky, podobně jako je tomu u DAW aplikací.
Obrázek
Čas od času se - zejména ve starších verzích aplikace - stávalo, že aplikace z neznámého důvodu zkolabovala či spadla. Tyto jevy jsou v řadě 2 už do značné míry vyřešeny a stabilita aplikace se blíží komerčním projektům. Nicméně stále je zde explicitně uváděn nástroj pro automatickou obnovu po pádu programu, což svědčí o faktu, že ani vývojáři si stoprocentní stabilitou nejsou jisti. Na druhou stranu lze takové jevy v případě zdarma dostupné aplikace prostě očekávat, smutné by to bylo u placeného softwaru.

Přístupnost ovládání
Stopy a myší vybrané části stop či jednotlivých vzorků lze přesouvat, kopírovat a mazat bez potíží s využitím klávesnice a mapy klávesových zkratek, což je pro efektivní a seriózní práci s audio materiálem naprosto zásadní. Stěžejní roli zde hrají klávesy [Shift], [Control], [Enter] a samozřejmě i šipky. Pomocí [Ctrl] + [N] otvíráte nový projekt, [Ctrl] + [S] ukládá projekt, současným stiskem [Shift] + [Ctrl] + [I] importujete do projektu audio soubory a tak dále. Veškeré klávesové zkratky jsou velmi dobře popsány v referenční příručce. Mimochodem, kompletní HTML dokumentace Audacity je oproti jiným zdarma dostupným aplikacím zpracována velmi dobře jak na webu, tak i v instalačním balíku v podadresáři /help/manual.

Drobnou nevýhodou z pohledu přístupnosti a uživatelského komfortu je možná trochu nezvyklé grafické uživatelské rozhraní, jež využívá grafického prostředí GTK (konkrétně wxGTK a knihovny wxWidgets). Jak už jsem jednou zmínil, v tomto ohledu se mi jako mnohem přirozenější jeví přístup aplikace Wavosaur, se kterou se pracuje mnohem lépe. Nicméně zvyk je železná košile a proto není dobré zatracovat výborný a navíc zdarma dostupný software jen kvůli alternativnímu vzhledu - o to víc, pokud jde ve finále primárně o zvuk. Naopak nespornou výhodou je podpora nevidomých a zrakově postižených uživatelů, kteří mohou aplikaci na operačních systémech MS Windows ovládat pomocí standardního rozhraní NVDA či JAWS a na Mac OS pak díky knihovně VoiceOver od Apple.

Efekty
Nativní efekty jsou celkem kvalitní a jejich spektrum je skutečně široké. Můžete měnit výšku tónu beze změny rychlosti, stejně jako změnit tempo bez vlivu na ladění. Specialitou Audacity je odstraňování brumu, šumu, lupanců a konstantních ruchů v pozadí, což předurčuje aplikaci právě pro restaurování poškozených či dobových nahrávek nebo digitalizaci vinylů a audiokazet.

ObrázekPro práci s frekvenčním spektrem jsou připraveny kromě standardních korekcí EQ i efekty jako Bass Boost, High Pass a Low Pass filtr či Notch Filter. Dynamiku zvuku můžete ovlivnit tradičním kompresorem, efektem Amplify, normalizací nebo pomocí Fade In/Fade Out. Velmi pokročilým procesem už je Vocal Remover, který dokáže izolovat hlas nebo zpěv v komplexní nahrávce, pokud je tento vokál situován uprostřed stereospektra - tj. v pravé i levé stopě je amplituda hlasu totožná. Osobně těmto procesům příliš nevěřím, ostatně během pokusů realizovaných v rámci mého testování byl efekt někdy celkem úspěšný a někdy zase téměř nepoužitelný. Tady už jde přece jen o vyšší dívčí.

Další specialitou Audacity je efekt Auto Duck. Tradiční proces, kdy kontrolní stopa a její hlasitostní peaky ovládají hlasitost ostatních stop. V případě, že hlasitost kontrolní stopy dosáhne limitu, ostatní stopy se ztiší. To je vhodné pro hlasové vstupy rozhlasových moderátorů u předtáčeného materiálu, podcasty nebo DJ sety. Mezi další efekty, kterými Audacity disponuje, patří Echo, Phaser, WahWah, Stretch, Reverse či Truncate Silence.

Plug-iny
Ačkoliv je Audacity celkem dobře vybaveno už v základu, díky standardním rozhraním umožňuje pracovat i s efekty třetích stran. Ve světě unixových operačních systémů tak poskytuje rozhraní Linux Audio Developer´s Simple Plugin API (LADSPA) pro jednoduché, ale často velmi účinné procesovací algoritmy. Specialitou Audacity je vlastní rozhraní pro programování efektů v jazyce Lisp nazvané Nyquist. K tomu existuje kompletní dokumentace a vývojáři nebo technicky zdatní muzikanti si tak mohou připravit efekty šité na míru svým potřebám.

Kromě výše uvedených „obskurností“ poskytuje Audacity i rozhraní pro tradiční VST efekty. Ty jsou ovšem dostupné pouze na PC s MS Windows nebo na Macu. Po nastartování aplikace stačí v záložce Effect v Preferences zaškrtnout volbu Rescan VST effects next time Audacity is started a při příštím spuštění programu se zaindexují všechny VST efekty, které používáte i v jiných audio aplikacích a DAW systémech.

Velmi podobné je to i s efekty Audio Units (AU) na počítačích Mac. K těm sice není k dispozici žádná explicitní volba v nastavení, ale při každém spuštění Audacity si aplikace sama indexuje nové plug-iny ze složky /Library/Audio/Plug-Ins/Components.

Analýza zvuku
Kromě editace a procesování zvuku jsou v Audacity k dispozici i analytické nástroje. Především jde o několik režimů zobrazení frekvencí v nahrávce pomocí nástroje Spectogram. Detailní analýzu frekvenčního spektra zajistí příkaz Plot Spectrum. Zajímavým nástrojem je Sample Data Export, který uloží textový soubor s hodnotami křivky pro každý jednotlivý vzorek vybrané části projektu. S výše zmiňovaným Auto Duckem lze velmi dobře využít Contrast Analysis, která analyzuje rozdíly v průměrné hlasitosti RMS například mezi vokálem v popředí a hudbou v pozadí. Další analytické nástroje jsou podporovány pomocí VAMP rozhraní. Vamp Plugins je rozšíření systému pro procesování zvuku, který extrahuje popisné informace z audio dat. Jedná se o samostatný systém a komplex plug-inů - velmi zajímavá oblast zpracování zvuku, kterou všem audiofilům doporučuji prostudovat.
Obrázek
Shrnutí
Audacity je pokročilý, snadno rozšiřitelný a zdarma dostupný zvukový editor a multitrack rekordér, který rozhodně stojí za vyzkoušení. Nedokáže sice plně nahradit vypilované, vysoce stabilní a kvalitními plug-iny napěchované aplikace typu Sony Sound Forge, ale pokud potřebujete jen občas nahrát svůj hlas, vyčistit záznam koncertu z páskového magnetofonu nebo nastříhat záznam z diktafonu, pak je to ideální nástroj.

Naopak pro vícestopé nahrávání hudby je už méně použitelný. Podporuje pouze ovladač MME nebo Windows DirectSound, na ASIO můžeme zapomenout. Jde o problémy vyplývající z open source licence Audacity. Jedinou možností dle dokumentace je kompilování programu ze zdrojových kódů s volitelným Steinberg ASIO SDK. Na Linuxu je realtimový zvuk v aplikaci řešen přes zvukový server JACK. Koho Audacity zaujalo, může stahovat z http://audacity.sourceForge.net.

Stanistav Puffler, převzato z časopisu PiXEL 10/2012 - http://www.pixel.cz/190
Facebook  Twitter  Google+

Re: Audacity 2

Příspěvekod countrymetalman » 07 úno 2014 15:03

Perfektní recenze! Audacity 2.0.5 používám na editaci a střih mp3 záznamů z jednání nebo důkazních materiálů z nejrůznějších zdrojů, často i o velmi špatné technické kvalitě. Audacity nyní podporuje nejen veškeré VST pluginy, ale i multistopý režim, pro mě to je program No.1 pro mastering a úpravy, něco jako Cubase nebo Cakewalk dohromady, ale méně složitý, ale o to více přehlednější a hlavně rychlejší a výsledek je vždy perfektní. Smekám před vývojáři a uvolněním free verze. Málokdy mám důvod něco pochválit, ale tady prostě musím!
Uživatelský avatar
countrymetalman
 
Příspěvky: 217
Registrován: 23. 11. 2007

Re: Audacity 2

Příspěvekod dendy » 07 úno 2014 18:56

Audacity nieje zle ako riesenia zadarmo, ale povedat o nom ze je nieco ako Cubase a Cakewalk dokopy je mierne nadsadene :-) Asi ako povedat o Skoda Fabia ze je ako BMW X5 a Mercedes G dokopy :-))
Uživatelský avatar
dendy
 
Příspěvky: 12273
Registrován: 12. 7. 2002
Bydliště: Senec

Re: Audacity 2

Příspěvekod countrymetalman » 11 úno 2014 16:22

Pro mastering a úpravy jedné stopy mp3 záznamů z kamer nebo portable recorderů je Audacity alespoň pro mne lepší než Cubase a Cakewalk Sonar dohromady, daleko rychlejší, pohotovější a hlavně zadarmo, mohu to mít na každém notebooku i v terénu. Samozřejmě jiní to zase vidí globálně, že Fabia přece nemůže být v žádném směru lepší než BMW a Mercedes, i to je naprosto v pořádku. Já mluvím pouze ze své každodenní praxe audio-video technika, nikoliv muzikanta, na vícestopý recording samozřejmě sám používám pouze Cakewalk Sonar Producer, nicméně recenze byla na Audacity a já Audacity považuji za absolutně nejpodařenější FREE masteringovou aplikaci, kterou jsem kdy měl možnost vyzkoušet a tak jsem chtěl jen poděkovat za skvělou recenzi a navázat s chválou na tento naprosto spolehlivý, stabilní a funkcemi a intuitivním ovládáním velmi povedený produkt, velmi vhodný i pro profesionální využití zejména k editaci a masteringu velmi dlouhých, několikahodinových mp3 záznamů, které např. v prostředí Cakewalk ani Sonar vůbec nelze provést - tam to ihned padá. Zdá se tedy, že Fabia je alespoň větší "držák" než BMW a Mercedes :-)
Uživatelský avatar
countrymetalman
 
Příspěvky: 217
Registrován: 23. 11. 2007

Re: Audacity 2

Příspěvekod Pytkin » 11 úno 2014 19:24

ok .. pisem si do debilnicka ze AUDACITY je software na mastering niekolko hodinovych mp3 zaznamov ..
Uživatelský avatar
Pytkin
Moderátor
 
Příspěvky: 21081
Registrován: 23. 5. 2002
Bydliště: Bratislava

Re: Audacity 2

Příspěvekod jazzym » 11 úno 2014 22:46

ja som roky použival audacity na domace hratky , ...tolko radosti som z toho progrmu mal ked som ho prvykrat objavil ete na 486mašine w95 :wink:

prednedavnom ked som okusil Steimberg Nuendo ..tak ma prekvapil export že neznel tak ako som si ho namixoval, niektore nastroje som mal viac utopene..treba si nato zvyknuť ale audacity v tomto žiadny problem 8)
Aj teraz som narychlo niečo chcel zmixovať tak som z rekorderu nahodil stopy do audacity a šupito presto bolo znormalizovane, equalizovane .. atd ..mimochodom asi najlepši graficky equalizer to má. :wink: ..
jazzym
 
Příspěvky: 923
Registrován: 15. 7. 2013

Re: Audacity 2

Příspěvekod Pytkin » 12 úno 2014 01:16

asi si si zle nastavil ten export v nuende .. cely zivot v nom exportujem a nikdy som nemal export iny , ako to co som namixoval .
Uživatelský avatar
Pytkin
Moderátor
 
Příspěvky: 21081
Registrován: 23. 5. 2002
Bydliště: Bratislava

Re: Audacity 2

Příspěvekod jackies » 12 úno 2014 01:19

Pytkin píše:ok .. pisem si do debilnicka ze AUDACITY je software na mastering niekolko hodinovych mp3 zaznamov ..

:D
Já snad zhebnu.

za mě si připiš:
" olep zkušebnu platama od vajíček a ta basa se ti tam nebude tak mlátit"
jackies
 

Re: Audacity 2

Příspěvekod tony9 » 12 úno 2014 12:38

Náhodou Audacity není špatný soft na to, že je free. Samozřejmě spíš na domácí použití, apoň podle mne.
Uživatelský avatar
tony9
 
Příspěvky: 1099
Registrován: 4. 9. 2003

Re: Audacity 2

Příspěvekod Pytkin » 12 úno 2014 12:59

tony9 : ved tu nikto nehovorime , ze je to zly soft .. len uz sme sa prave dozvedeli , ze je to specialny mastrovaci software na niekolko hodinove mp3 subory ..
Uživatelský avatar
Pytkin
Moderátor
 
Příspěvky: 21081
Registrován: 23. 5. 2002
Bydliště: Bratislava

Re: Audacity 2

Příspěvekod dendy » 12 úno 2014 13:01

a ze je stabilnejsi ako "Cakewalk a Sonar" :-D
Uživatelský avatar
dendy
 
Příspěvky: 12273
Registrován: 12. 7. 2002
Bydliště: Senec

Re: Audacity 2

Příspěvekod countrymetalman » 13 úno 2014 10:46

Když mám třeba 7-hodinový záznam nějakýho jednání upravit pro archivaci, tj. vymazat z toho přestávky, normalizovat hlasitost, na což někdy musím nasadit i více kompresor a equalizer pluginů, když třeba někdo mluvil do prázdna a ne do mikrofonu atd, tak v Cakewalku i Sonaru to trvá několikrát déle nebo to spíše většinou spadne - zřejmě si to převádí neustále do nekomprimovaného formátu při editacích. Audacity pracuje přímo s komprimovaným formátem mp3 a je to raz dva hotový a výsledek vždy perfektní. Mám nejvýkonnější notebook HP bussiness class, Steinberg Cubase nesnáším, Sonar Cakewalk považuji za nejlepší recording software. Nicméně se přiznám, že kvůli rychlosti a přehlednosti a hlavně naprosto stejného dosaženého výsledku, používám častěji Audacity než Sonar i na finální opravy master stop při nahrávání muziky... Nebo dělám něco špatně když mi stačí Audacity a v něčem je pro mé účely dokonce lepší než Cubase nebo Cakewalk??? Jestli ano, tak to Audacity prostě smažu a hodím si tam další verzi Cakewalku Le, mám jich plný krabice od všeho možného hardwaru...
Uživatelský avatar
countrymetalman
 
Příspěvky: 217
Registrován: 23. 11. 2007

Re: Audacity 2

Příspěvekod Pytkin » 13 úno 2014 11:26

no .. mal by si najprv pochopit rozdiel medzi DAW a AUDIO EDITOROM .. prikladom DAW je Cubase, Sonar , Logic , ProTools a podobne .. Prikladom Audio Editora je Audacity , Sound Forge , a ine .. Ked pochopis rozdiel medzi nimi , nebudes tu pisat komicke prispevky ..

Ano Sonar a kazdy DAW prepocita mp3 do nekomprimovaneho audia a az potom s nim pracuje .. Preto je samozrejme Audacity vhodnejsie na editaciu velkych mp3 .. Ale nazvat to masteringom mp3 , je trosku zabavne ..
Uživatelský avatar
Pytkin
Moderátor
 
Příspěvky: 21081
Registrován: 23. 5. 2002
Bydliště: Bratislava

Re: Audacity 2

Příspěvekod countrymetalman » 13 úno 2014 12:31

Možná pro někoho zábavné, někdo to má jako denní profesi. Za sebe musím zopakovat, že Audacity je pro účely editace dlouhých, řádově několikahodinových zvukových souborů, podle mne absolutně nejlepší software na trhu, navíc free, takže nazývat to mp3 masteringem není až tak od věci. Že tím masteruju i muziku nabranou po stopách v Cakewalku, která je pak stejně na netu vždy v komprimovaném formátu, taky není od věci. V Audacity je to podstatně rychlejší, někdy holt méně znamená více, zejména když jde o přehlednost a rychlost. Jinak Cakewalk ovládám detailně a na nabírání, editaci a míchání jednotlivých stop v muzice samozřejmě Audacity nepoužívám, na tohle je Cakewalk :-)
Uživatelský avatar
countrymetalman
 
Příspěvky: 217
Registrován: 23. 11. 2007

Re: Audacity 2

Příspěvekod dendy » 13 úno 2014 13:10

countrymetalman píše:Audacity pracuje přímo s komprimovaným formátem mp3


Toto je jeden z historicky najvacsich nezmyslov ake som kedy na ezone pocul. To je ako keby si povedal ze sa da editovat subor priamo v zip-ku alebo rar-ku bez toho aby ho bolo treba rozbalit :)))
Uživatelský avatar
dendy
 
Příspěvky: 12273
Registrován: 12. 7. 2002
Bydliště: Senec

reklama
Facebook  Twitter  Google+