Pojmy a zkratky

Harmonické postupy, rytmické grify,...
ress
Příspěvky: 81
Registrován: 23 kvě 2002 15:20

Pojmy a zkratky

Příspěvek od ress » 02 bře 2005 12:54

<UL>
<LI><B>16/44.1</B> <I>(16bit/44.1kHz)</I> - běžný standard rozlišení audio signálu (16 bitů při vzorkovací frekvenci 44.1 kHz), toto rozlišení má např. audio CD
<LI><B>24/96</B> <I>(24bit/96kHz)</I> - hi-res standard rozlišení audio signálu (24 bitů při vzorkovací frekvenci 96 kHz), toto rozlišení se používá hlavně v profesionálních studiích a umí ho i DVD
<P></P>
<LI><B>A/D</B> <I>(analog/digital)</I> - konverze analogového signálu na digitální
<LI><B>ADAT</B> <I>(alesis digital audio tape)</I> - formát digitálního audia firmy Alesis (8 vstupních sběrnic a 8 výstupních)
<LI><B>ADSR</B> - typ obálky (envelope) se čtyřmi segmenty (attack - náběh, decay - pokles, sustain - držení, release - doznění)
<LI><B>AEG</B> <I>(amplitude envelope generator)</I> - obálka modulující amplitudu signálu
<LI><B>AES/EBU</B> - formát digitálního audia (bývá také označován jako digital professional)
<LI><B>AIFF</B> - formát zvukového vzorku
<LI><B>AM</B> <I>(amplitude modulation)</I> - modulace pomocí změny amplitudy na signálu dané frekvence
<LI><B>AMP</B> <I>(amplifier)</I> - zesilovač audio signálu
<LI><B>AMPLITUDA</B> - špička signálu (např. vrchol sinusovky)
<LI><B>ARPEGGIATOR</B> - arpeggiator rozloží zahraný akord na jednotlivé noty, které určitým způsobem repetivně opakuje
<LI><B>ASIO</B> <I>(audio streaming input output)</I> - standard profesionálních audio ovladačů pro zvukové karty
<LI><B>ATRAC</B> - digitální ztrátová komprese audio signálu, kterou používají minidisky
<P></P>
<LI><B>BPF</B> <I>(band pass filter)</I> - filtr typu pásmová propust
<LI><B>BPM</B> <I>(beats per minute)</I> - počet dob (úderů) za minutu
<LI><B>BRF</B> (band reject filter)</I> - filtr typu pásmová zádrž
<P></P>
<LI><B>CD</B> <I>(compact disc)</I> - kompaktní disk, médium s digitálním záznamem dat (audio, video, data)
<LI><B>COMPRESSOR</B> - typ dynamického procesoru komprimující špičky audio signálu podle zvolené úrovně
<LI><B>CUTOFF</B> - ořezávací frekvence (nejčastěji filtru)
<P></P>
<LI><B>D/A</B> <I>(digital/analog)</I> - konverze digitálního signálu na analogový
<LI><B>DCA</B> <I>(digitally controlled ampilifier)</I> - digitální zesilovač
<LI><B>DCB</B> <I>(digital communication bus)</I> - sběrnice firmy Roland sloužící k datové komunikaci mezi hudebními nástroji (předchůdce MIDI)
<LI><B>DCF</B> <I>(digitally controlled filter)</I> - digitální filtr
<LI><B>DCO</B> <I>(digitally controlled oscillator)</I> - digitální oscilátor
<LI><B>DELAY</B> - zpoždění
<LI><B>DIRECTX</B> - standard audio/video ovladačů ve Windows 9x/2000 firmy Microsoft
<LI><B>DSP</B> <I>(digital signal processor)</I> - matematický procesor
<LI><B>DSP SYNTETIZÉR</B> - syntéza zvuku je tvořena matematickým algoritmem (je simulována)
<LI><B>DVD</B> <I>(digital versatile disc)</I> - médium s digitálním záznamem dat (audio, video, data)
<LI><B>DYNAMICKÝ PROCESOR</B> - procesor pracující s hlasitostí (dynamikou) audio signálu
<P></P>
<LI><B>ECHO</B> - efektový proces přidávající k audio signálu vícenásobné ozvěny
<LI><B>EG</B> <I>(envelope generator)</I> - generátor obálky
<LI><B>ENV</B> <I>(envelope)</I> - obálka, slouží pro modulaci parametru (nejčastěji amplitudy, frekvence filtru), má určitý průběh, který po spuštění proběhne pouze jednou (neopakuje se), nejpoužívanější typ je ADSR (attack - náběh, decay - pokles, sustain - držení, release - doznění)
<LI><B>EQ</B> <I>(equaliser)</I> - ekvalizér, obvod zdůrazňující nebo potlačující určité frekvenční pásmo audio signálu
<LI><B>EXPANDER</b> - dynamický procesor s opačnou funkcionalitou jako kompresor
<P></P>
<li><b>FADE IN/OUT</b> - postupné zesílení/zeslabení
<LI><B>FEG</B> <I>(filter envelope generator)</I> - obálka modulující ořezávací frekvenci filtru
<LI><B>FILTR</B> - speciální ekvalizér odřezávající (filtrující) určité frekvence
<LI><B>FM</B> <I>(frequency modulation)</I> - modulace pomocí změny frekvence signálu o dané frekvenci (nejčastěji se takto moduluje oscilátor nebo filtr)
<LI><B>FORMANTOVÝ FILTR</B> - filtr se speciálním průběhem, který zvýrazňuje určité harmonické složky, nejvíce se používá pro napodobení řeči
<P></P>
<LI><B>GATE</b> - dynamický procesor, kde signál pod zvolenou urovní není zpracován - propuštěn
<LI><B>GM</B> <I>(General MIDI)</I> - standard firmy Yamaha který obsahuje 128 zvuků, bicí sadu a standardizované efekty (reverb/chorus), skladby vytvořené podle standardu GM lze přehrát na jiných nástrojích kompatibilních s GM (většina interních MIDI syntetizérů zvukových karet je také GM kompatibilní)
<LI><B>GS</B> <I>(General Standard)</I> - rozšířené GM firmy Roland (více zvuků a bicích sad), viz. popis GM
<LI><B>GSIF</b> <i>(GigaSampler Interface)</i> - standard ovladačů s nízkou latencí určené pro softwarový sampler Tascam GigaStudio
<P></P>
<LI><B>HDD RECORDING</B> - záznam audio signálu v digitální podobě na pevný disk
<LI><B>HPF</B> <I>(high pass filter)</I> - filtr typu horní propust
<P></P>
<LI><B>CHORUS</B> - efektový proces "zhutňující" audio signál (vhodný na syntetické plochy)
<P></P>
<LI><B>I/O</B> <I>(in/out)</I> - zkratka pro vstupní a výstupní zařízení (např. audio vstup/výstup)
<LI><B>INPUT</B> - vstup
<P></P>
<LI><B>LATENCY</B> - odezva (zpoždění), udává čas, za který se příkaz provede od jeho zadání
<P></P>
<LI><B>LFO</B> <I>(low frequency oscillator)</I> - oscilátor generující cyklický průběh o určité frekvenci, který nazýváme vlna, oproti klasickému oscilátoru běží na nižší frekvenci, používá se jako modulační zdroj
<LI><B>LIMITER</B> - specialní typ kompresoru používaný na zpracování špiček signálu; od zvolené úrovně nahoru má signál konstantní úroveň
<LI><B>LPF</B> <I>(low pass filter)</I> - filtr typu spodní propust
<P></P>
<LI><B>MASTER</B> - řídící (hlavní), role ve vztahu řídící/podřízený
<li><b>MASTERING</b> - úpravy frekvenčního spektra a dynamiky výsledné skladby a příprava pro CD / LP případně jiný nosič
<LI><B>MIDI</B> <I>(music instrument digital interface)</I> - rozhraní, které slouží k datové komunikaci mezi hudebními nástroji (ovládání parametrů)<li><b>MIXÁŽ</b> - nastavování hlasitostních, frekvenčních a stereo poměrů jednotlivých stop skladby, efektování
<LI><B>MMC</B> <I>(MIDI machine control)</I> - standard MIDI příkazů časového charakteru pro ovládání MIDI zařízení (play,stop,record, apod.)
<LI><B>MME</B> <I>(Multimedia Extension)</i> - technologie (i) pro ovladače zvukových karet v systémech windows 95, 98, ME
<LI><B>MODULACE</B> - změna parametru / nanesení jiného průběhu
<LI><B>MODULÁRNÍ</B> - libovolně konfigurovatelný
<LI><B>MONOTIMBRÁL</B> - označuje, že nástroj není multitimbrální, tzn. že současně dokáže přehrát pouze jeden zvuk
<LI><B>MULTITIMBRÁL</B> - udává, kolik různých zvuků je schopen nástroj přehrát současně
<LI><B>MTC</B> <I>(MIDI time code)</I> - tzv. MIDI hodiny, slouží pro časovou synchronizaci MIDI zařízení
<P></P>
<LI><B>OFF-LINE</B> - tento přívlastek vyjadřuje, že proces neběží v reálném čase
<LI><B>ON-LINE</B> - tento přívlastek vyjadřuje, že proces běží v reálném čase
<LI><B>OSCILÁTOR</B> <I>(oscillator)</I> - generuje cyklický průběh o určité frekvenci, který nazýváme vlna, nejčastějšími typy vln jsou sinus (sin), pila (saw/ramp), triangl (tri) a obdélník (square), oscilátor se používá hlavně jako zvukový zdroj a modulační zdroj
<LI><B>OUTPUT</B> - výstup
<P></P>
<li><b>PCM</b> <i>(pulsní kódová modulace)</i> - základní forma převodu A/D; při dané vzorkovací frekvenci, se u každého vzorku analyzuje nárůst či pokles hodnoty analogového signálu, což na výstupu převodníku bude odpovídat binárnímu zápisu (se stejnou vzorkovací frekvencí)
<LI><B>PEG</B> <I>(pitch envelope generator)</I> - obálka modulující frekvenci (výšku tónu) oscilátoru
<LI><B>PITCH</B> - výška tónu
<LI><B>POLYFONIE</B> - udává, kolik not je schopen nástroj přehrát najednou
<LI><B>PRESET</B> - přednastavené parametry
<LI><B>PW</B> <I>(pulse width)</I> - šířka pulsu u vlny square (obdélník)
<LI><B>PWM</B> <I>(pulse width modulation)</I> - modulace šířky pulsu u vlny square (obdélník)
<P></P>
<LI><B>REVERB</B> - efektový proces simulující ozvěnu v určitém prostoru
<LI><B>RING MOD</B> <I>(ring modulation)</I> - kruhová modulace, do kruhového modulátoru se přivádí dva audio signály, jejich frekvence se sečtou a odečtou čímž vzniknou dvě nová frekvenční pásma, která se přidají k oběma signálům
<LI><B>ROLAND TB-303</B> - kultovní nástroj elektronické hudby produkující nezaměnitelné basové linky... :)
<LI><B>ROLAND TR-909</B> - kultovní nástroj elektronické hudby produkující nezaměnitelné analogové bicí... :)
<LI><B>ROMPLAYER</B> - syntetizér jehož zdrojem zvuku jsou samply uložené v paměti ROM
<P></P>
<LI><B>SAMPLING</B> - digitální záznam zvuku
<LI><B>SCSI</B> - standard sběrnice pro připojení datových periférií (HDD, CD/DVD-ROM, ZIP)
<LI><B>SDS</B> <I>(sample dump standard)</I> - standard přenosu zvukových vzorků přes MIDI
<LI><B>SEKVENCER</B> - program pro tvorbu sekvencí na řízení parametrů nástroje (nota zapnuta/vypnuta, atd.)
<LI><B>SLAVE</B> - podřízený, role ve vztahu řídící/podřízený
<LI><B>SMDI</B> - standard přenosu zvukových vzorků přes SCSI
<LI><B>SMF</B> <I>(standard MIDI file)</I> - standardní formát souboru který obsahuje sekvence řídících MIDI dat (např. nota zapnuta/vypnuta, atd.) pro zařízení vybavené MIDI
<LI><B>SMPTE/EBU</B> - formát synchrokódu sloužícího k synchronizaci videa s audiem
<LI><B>S/PDIF</B> <I>(Sony Philips digital interface)</I> - formát digitálního audia (bývá také označován jako digital consumer)
<LI><B>SYNC</B> - synchronizace
<LI><B>SYSEX</B> <I>(System Exclusive)</I> - systémové zprávy přenášející se přes MIDI, které nástroje využívají např. pro výpis paměti, změnu parametrů apod.
<P></P>
<LI><B>TDIF</B> <I>(Tascam digital interface)</I> - formát digitálního audia firmy Tascam (8 vstupních sběrnic a 8 výstupních)
<LI><B>TRIG</B> - spuštění (např. obálky, lfo, zvuku)
<P></P>
<LI><B>UNISONO</B> - přehrávací mód u syntetizérů, kdy na jednu notu zazní všechny hlasy
<P></P>
<LI><B>VCA</B> <I>(voltage controlled ampilifier)</I> - analogový zesilovač
<LI><B>VCF</B> <I>(voltage controlled filter)</I> - analogový filtr
<LI><B>VCO</B> <I>(voltage controlled oscillator)</I> - analogový oscilátor
<LI><B>VITEC</B> - formát synchrokódu sloužícího k synchronizaci videa s audiem
<P></P>
<LI><B>WAV</B> - formát zvukového vzorku firmy Microsoft
<LI><B>WDM</B> <i>(Windows Driver Module)</i> - novější technologie pro ovladače zvukových kariet v systémech Windows ME, 2000, XP, oproti MME umožňuje snížení latence a vícekanalové audio
<LI><B>WORDCLOCK</B> - časový kód pro synchronizaci digitálního audia
<P></P>
<LI><B>XG</B> <I>(eXtended General)</I> - rozšířený GM standard firmy Yamaha (více zvuků a bicích sad), viz. GM </LI></UL>
Naposledy upravil(a) ress dne 25 srp 2005 15:48, celkem upraveno 7 x.

ress
Příspěvky: 81
Registrován: 23 kvě 2002 15:20

Příspěvek od ress » 02 bře 2005 12:55

Prosím přidávejte další pojmy, postupně je budu doplňovat do hlavního seznamu.

Díky.

Uživatelský avatar
kexik
Příspěvky: 12152
Registrován: 08 bře 2004 13:43

Příspěvek od kexik » 02 bře 2005 13:23

mme: multimedia extension; technologia (aj) pre ovladace zvukovych kariet v systeme windows 95, 98, ME
wdm: windows driver module; novsia technologia (aj) pre ovladace zvukovych kariet v systeme windows ME, 2000, XP, oproti mme umoznuje znizenie latencie a viackanalove audio
limiter: specialny typ kompresora pouzivany na spracovanie spiciek signalu; od zvolenej urovne nahor ma signal konstantnu uroven
expander: dynamicky procesor inverzny ku kompresoru
gate: dynamicky procesor, kde signal pod zvolenou urovnou nie je spracovany

lanny
Příspěvky: 3
Registrován: 16 úno 2005 09:09

Příspěvek od lanny » 02 bře 2005 13:28

Mohl byste prosím zařadit definici loop - hodně nás amatérů si hraje s GarageBand aplikací.

Rovněž smf (midi) typy - 0 a 1

kexík mluví o limiteru jako speciálním kompresoru ale nedefinuje kompresor

Uživatelský avatar
kexik
Příspěvky: 12152
Registrován: 08 bře 2004 13:43

Příspěvek od kexik » 02 bře 2005 13:30

kompresor je popisany VYSSIE!!!!!!!!!!!!!!!

GSIF: GigaSampler interface; standard pre ovladace s nizkou latenciou urcene pre Tascam GigaStudio

budem usilovne pisat dalej ;(...

Jerry Forester
Příspěvky: 194
Registrován: 23 pro 2004 16:47

Příspěvek od Jerry Forester » 02 bře 2005 13:53

To co jste tady začali dělat je perfektní nápad

lanny
Příspěvky: 3
Registrován: 16 úno 2005 09:09

Příspěvek od lanny » 02 bře 2005 14:08

Promiňte, ale skutečně to nevidím, vyššie ani jinde :-)

mpa
Příspěvky: 52
Registrován: 26 led 2005 20:48

Příspěvek od mpa » 02 bře 2005 14:14

compressor

lanny
Příspěvky: 3
Registrován: 16 úno 2005 09:09

Příspěvek od lanny » 02 bře 2005 14:24

Ah so, nemyslíte, že by se mohla uvést nějaká jazyková pravidla hry? OPět to myslím konstruktivně.

ress
Příspěvky: 81
Registrován: 23 kvě 2002 15:20

Příspěvek od ress » 02 bře 2005 14:26

kexik píše:mme: multimedia extension; technologia (aj) pre ovladace zvukovych kariet v systeme windows 95, 98, ME
wdm: windows driver module; novsia technologia (aj) pre ovladace zvukovych kariet v systeme windows ME, 2000, XP, oproti mme umoznuje znizenie latencie a viackanalove audio
limiter: specialny typ kompresora pouzivany na spracovanie spiciek signalu; od zvolenej urovne nahor ma signal konstantnu uroven
expander: dynamicky procesor inverzny ku kompresoru
gate: dynamicky procesor, kde signal pod zvolenou urovnou nie je spracovany
Doplněno.

Uživatelský avatar
kexik
Příspěvky: 12152
Registrován: 08 bře 2004 13:43

Re: Pojmy a zkratky

Příspěvek od kexik » 02 bře 2005 15:24

ress: este
kexik píše:GSIF: GigaSampler interface; standard pre ovladace s nizkou latenciou urcene pre Tascam GigaStudio

Uživatelský avatar
Kermitak
Moderátor
Příspěvky: 6446
Registrován: 12 led 2005 22:43

Příspěvek od Kermitak » 02 bře 2005 16:31

je tam dynamicky procesor, mozna by nebylo spatne napsat co je dynamika (skladby, nahravaciho zarizeni, ...)

mmerlin
Příspěvky: 21
Registrován: 27 dub 2004 09:59

Příspěvek od mmerlin » 24 srp 2005 20:35

pridal bych rozdil mezi symetrickymi a nesymetrickymi vstupy/prenosem - sam jsem nevedel a zjistil, ze se na to pta mraky lidi...

Uživatelský avatar
dendy
Příspěvky: 12780
Registrován: 12 črc 2002 11:16
Vybavení

Příspěvek od dendy » 24 srp 2005 21:23

mam skusenost ze vela zaciatocnikov si pletie mixaz a mastering, takze :

mixaz - nastavovanie hlasitostnych, frekvencnych a stereo pomerov jednotlivych stop skladby

mastering - upravy frekvencneho spektra a dynamiky vyslednej skladby a priprava pre CD / LP pripadne iny nosic

ress
Příspěvky: 81
Registrován: 23 kvě 2002 15:20

Příspěvek od ress » 25 srp 2005 12:13

dendy píše:mam skusenost ze vela zaciatocnikov si pletie mixaz a mastering, takze :

mixaz - nastavovanie hlasitostnych, frekvencnych a stereo pomerov jednotlivych stop skladby

mastering - upravy frekvencneho spektra a dynamiky vyslednej skladby a priprava pre CD / LP pripadne iny nosic
Doplněno.

Odpovědět