Audio Ease Indoor

Odpovědět
jindrich
Příspěvky: 53
Registrován: 01 úno 2013 19:12

Audio Ease Indoor

Příspěvek od jindrich »

Konvoluční dozvukový plug-in určený pro postprodukci.
11. 10. 2016

Za dobu svojí přítomnosti na trhu se jiný produkt stejného výrobce – Altiverb – stal podle mne etalonem konvolučních dozvukových plug-inů. Holandská firma Audio Ease s jeho uvedením přinesla velmi svěží vítr, protože nabízel nejen zajímavý zvuk, množství kvalitních a rozmanitých impulsových odezev, ale i zajímavý přístup k ovládání. Altiverb je nyní ve verzi 7 a stále je to pro mě naprosto zásadní plug-in, který zdaleka překročil své původní možnosti díky impulsovým odezvám pro postprodukci a také vintage zařízení pro použití při práci s hudebním zvukem. Firma celkově produkuje poměrně zajímavé a osvěžující produkty, jako např. postprodukční efekt Speakerphone, kombinující impulsové odezvy prostor a různých objektů, reproduktorů, telefonů, vysílaček, televizí atd. Umožňuje také přidávat různé chyby, které souvisí s komunikací a přenosem zvuku obecně a také rovnou dodat zvuky do pozadí (atmosféry a ruchy např. „na druhém konci“ telefonního hovoru apod.). To co by tedy často bylo potřeba řešit s využitím několika stop a procesorů, lze udělat pomocí jediného plug-inu a ve výborné kvalitě. Za zmínku stojí i rozšíření pro Mac OS Snapper, pro procházení zvukových knihoven a náhledy obsahu v okně finderu se snadným přesunem materiálu do DAW, což se může hodit u programů, které ničím takovým nedisponují, jako např. Pro Tools.

Konvoluce?
Rychle připomeňme, o co jde v procesorech využívajících konvoluci. Poměrně hezky je to vidět právě na dozvukových procesorech, ale pomocí tohoto přístupu se dá vlastně realizovat cokoli. Algoritmický dozvukový procesor požene signál poměrně složitým systémem, kde dochází k jeho sečtení s vypočtenými odrazy a virtuálním dozvukovým polem (tedy velmi hustou a komplexní sítí různých zpoždění). Dozvuk je tedy vypočtený a to mnohdy se snahou napodobovat odezvu nějakého reálného prostoru nebo zařízení (např. spring nebo plate vintage zařízení), ale máme také velké možnosti vytvořit i zcela nerealistické výsledky. Tušíme tedy, čeho chceme dosáhnout a výpočty nás tam více či méně přiblíží. Naproti tomu konvoluční procesor bude aplikovat na vstupní signál impulsovou odezvu. Ta může pocházet opět z prostoru nebo zařízení a vychází z obrácené filosofie – nezajímá nás jak měřený systém (prostor, zařízení) dělá to, co dělá, prostě si to jen zaznamenáme a následně aplikujeme na libovolné signály. Nevýhodou je, že můžeme do efektu mnohem méně „sahat“, protože jen proměňujeme naměřené hodnoty. Což nám ale nemusí vadit, jako např. když se snažíme, aby dozvuk zněl co nejvěrněji reálnému prostoru. Impulsová odezva je obecně reakce systému na Diracův impuls, což je nekonečně krátký signál s nekonečnou amplitudou. Což je samozřejmě v praxi poněkud problematické.... Pochopitelně existují různá řešení, ale pojďme se raději podívat co přináší tento přístup aplikovaný v praxi v nejnovější plug-inu od Audio Ease.
Obrázek
Obrázek
Na první pohled nový přístup
Pravděpodobně většina lidí z oboru se v nějaké fázi setkala s Altiverbem a to ať už v postprodukci nebo při práci na hudebním zvuku. Co se týče jeho ovládání a grafického rozhraní, neodlišuje se tolik od ostatních produktů, až na to, že jádro netvoří volba a základní parametry algoritmu, ale katalog impulsových odezev. Indoor jde každopádně v ovládání dost jiným směrem a je to znát na první pohled. Po otevření na nás vyskočí veliká grafická 3D reprezentace naměřeného prostoru. V levé části pak máme pár parametrů k nastavení a to je vše. Zatímco Altiverb obsahuje veliké množství odezev různých druhů a u většiny nabízí i různé varianty – mono to mono, stereo to stereo, případně surround kombinace a také různé vzdálenosti zdroje-reproduktoru a měřícího mikrofonu. Některé na postprodukci zaměřené části knihovny nabízejí i větší množství kombinací poloh zdroje a měřícího mikrofonu v komplexnějších prostorech, jako např. Next-door – pro tvorbu efektů v dálce nebo přes dveře v interiérech. Právě tento koncept Indoor rozvíjí a přináší pro něj mnohem intuitivnější rozhraní. V Altiverbu bylo třeba přehazovat impulsové odezvy a na poměrně malém nákresu vyhodnocovat, jestli by to mohlo být to co hledáme. V Indooru máme pro přehazování právě onen veliký 3D model prostoru. Přímo v něm můžeme kliknutím na naznačené pozice přehazovat jak měřící mikrofon, tak zdrojový reproduktor. Tady nastal pro mě jediný lehký zásek, jelikož lze přehazovat také zdroj společně s mikrofonem do některých pozic, konkrétně těch jednoduchých, kdy stojí poměrně blízko sebe. V podstatě neustále se nám při pohybu kurzorem po nákresu nabízí nějaká možnost přesunutí – vyznačená bílou přerušovanou linkou ukazující novou vzdálenost a bílým zvýrazněním případných nových pozic. Až po chvíli mi došlo, že je prostě pouze potřeba dávat pozor na co klikám. Pozice pro reproduktor jsou označeny čtvercem a pozice pro mikrofon kapkovitým tvarem, kdy úzký konec označuje kam bude mikrofon směřovat. Pokud klikneme na volnou pozici mikrofonu, přesune se jen ten, obdobně to pochopitelně platí pro reproduktor. Pokud ale klikneme do volného místa, přesunou se oba najednou do nejbližšího „blízkého“ páru pozic. Pokud chceme tedy některou z více od sebe vzdálených kombinací, musíme kliknout přesně na příslušnou pozici toho prvku, který chceme přesunout. Je to vlastně jednoduchý koncept, na který není problém si zvyknout, asi mě zmátlo to, že jsem očekával, že budu mikrofon a reproduktor přesouvat pomocí drag and drop.

Knihovna dozvuků
Pro všechny kombinace byly dle autorů naměřeny skutečné impulsové odezvy a to včetně libovolné kombinace otevřených a zavřených dveří – počítám, že pouze těch pro danou kombinaci relevantních, čili těch stojících v cestě mezi reproduktorem a mikrofonem. To je také důvod, proč máme k dispozici v této chvíli „jen“ 10 prostorů. Úvozovky jsou rozhodně na místě, protože právě díky detailnosti měření nabízí skutečně fantastickou variabilitu, čili šli výrobci spíše po základních typech než po konkrétních kvalitách a charakteristikách. Obsažené prostory jsou :

Empty house – prázdný dům s jedním patrem a schodištěm, velkými i menšími místnostmi a koupelnou, všechny pozice jsou pouze v interiéru, dozvuk je pochopitelně delší,

Yacht – jachta – slušná sada těsných prostorů, vesměs dost vytlumených,

Forest Bungalow – menší přízemní dům s mnoha menšími prostory, s pozicí zdroje na dvorku, ovšem bez možnosti otevírat směrem na dvorek okna nebo dveře,

Auto Workshop – garáž – podlouhlý prostor s dlouhým dozvukem, balkónem a kanceláří v patře,

Hotel – hotelový pokoj s koupelnou, pozicí reproduktoru za zdí ve vedlejším pokoji a dvěma pozicemi na chodbě (vzdálenější a hned za dveřmi), na chodbě je také pozice mikrofonu, jako bonus je možnost místo reproduktoru použít televizi, pro kterou byly také odezvy naměřeny,

Log House – srub, místnosti s dřevěným obložením, velký prostor dole, patro s dalšími malými pokoji,

Restaurant – velká hlavní místnost, kuchyň v zákulisí, velká toaleta s předsíní, jako bonus možnost umístit zvuk do reproduktorů ve stropě hlavního sálu,

RV Damon Intruder – obytný vůz, 2 prostory uvnitř + mini koupelna, pozice venku jak pro mikrofon tak pro reproduktor, navíc je také možné využít autorádio,

SUV Cadillac Escalade – automobil – 3 řady sedaček, v každé řadě dvojice pozic, 2 pozice pro reproduktor venku (vzadu za autem a přímo u bočních dveří) a jedna pozice pro mikrofon, navíc autorádio,

French Townhouse – komplexní obytný dům, nejvíc členitý, dohromady 7 místností, 1 z nich v patře, 3 různé druhy podlah.
Obrázek
Obrázek
Možná se vám zdá místností a počtu záchodů zbytečně detailní, ale věřte, že jsem nezmínil všechny, čili odezev různých prostorů máme k dispozici skutečně mnoho a od většiny i hned několik různých (koupelny, ložnice, obýváky atd..). Pro srovnání, knihovna Altiverbu v současné chvíli obsahuje 22 různých naměřených automobilů, ale jen u některých je více než 1 odezva a to pak většinou jen naměřená vepředu a vzadu. Proti tomu automobil v Indooru nabízí 4 polohy mikrofonu, 5 poloh reproduktoru + rádio, všechny kombinace mezi nimi a to s otevřenými nebo zavřenými dveřmi. Je to tedy 48 kombinací, které spolu ale úzce souvisí a mají příbuzný zvukový charakter a dá se mezi nimi snadno přecházet, aniž by se nám to celé zvukově rozpadlo.

Možnosti ovládání
Všechny naměřené impulsové odezvy byly vytvořené s jedním nastavení vstupní úrovně a obsahují tím pádem i skutečné poměry hlasitosti – zavřené dveře nejen změní barvu zvuku, ale i výrazně sníží úroveň apod.. Pro větší kontrolu máme k dispozici parametr Level Range, kterým můžeme rozdíly v úrovních snížit až do úplného vymazání. Změny tohoto parametru má také vliv na dozvuk jako takový – čili pokud si při stejném nastavení všeho ostatního dorovnáme hlasitosti, výsledek stejný nebude. Zdá se mi, že je minimálně z části na výsledek aplikovaná komprese, čili dochází k zvýraznění konce dozvuku a tím pádem jeho faktickému prodloužení. Velmi praktické je také varování, které se zobrazuje přímo v 3D modelu při volbě jiných pozic, upozorňující na případný nárůst úrovně, který může dosahovat i 50dB (např. v hotelovém pokoji při přehození zdroje zpět zpoza zdi do jedné z přímých pozic).

Důrazně inzerovanou vlastností je přepracovaný konvoluční engine tak, aby umožňoval přehazovat impulsové odezvy za běhu bez jakýchkoli kliknutí a jiných chyb. To platí i při změně prostoru jako takového. Velmi snadno se tak dá využít automatizace. Líbí se mi, že pro pozice mikrofonu a reproduktoru jsou k dispozici přímé parametry a plug-in do hostitele předává název pozice, nejen jeho číselnou reprezentaci, poměrně přehledně se tak dá v sekveceru vyhodnotit, jestli máme vše správně naprogramováno.

ObrázekDůležitým faktorem při postprodukci je práce s pozicí, ať už jen stereo panoramou nebo i pozicí v surround poli. V tomto ohledu nabízí Indoor dva odlišné pracovní režimy. V případě, že máme zapnutý přímý zvuk pomocí přepínače Direct On/Off (nemůžeme tedy úroveň přímého signálu plynule nastavovat jako tomu je u Altiverbu, pouze máme v případě Direct Off k dispozici Dry/Wet poměr), zobrazuje grafické rozhraní sekci Angle Selection, v ní můžeme libovolně nastavit úhel, ze kterého přichází zvuk na měřící mikrofonní systém. Ten byl totiž tvořen kombinací dvou kvadrofonních systémů, jeden označený AB (ačkoli se o AB systém v stereofonním slova smyslu nejedná – na to byly mikrofony příliš blízko) a druhý dvojitý MS systém. Zaznamenané odezvy tedy mají i přirozenou informaci o poloze. K tomu byla ještě zaznamenávána oddělená dvojice kulových mikrofonů nad rovinou hlavních systémů pro použití v Dolby Atmos. Plug-in je tak schopný pracovat až v 9kanálovém módu, což jsem bohužel vzhledem ke svému vybavení nemohl vyzkoušet.

Mezi mikrofonními systémy můžeme kdykoli přepnout a rozdílný zvuk, který nabízejí je podle mě velmi praktický. AB nastavení velmi hezky funguje pro efekty a hlasy v druhém plánu a někde dál v prostoru. MS potom s vyšším obsahem vyšších kmitočtů a prezentností by měl posloužit lépe pro umísťování post-synchronních nahrávek do prostoru a jejich připodobňování k produkčnímu zvuku.

Jak i manuál napovídá, nejvíce jako v realitě bude výsledek znít při přehození přepínače na Recorded Angle, což vyřadí možnost nastavovat vlastní úhel a tím pádem i potřebné dopočítávání Při změně pozice v Custom Angle se tak změní nejen barva zvuku, ale i jeho umístění v bázi (ať už stereo nebo surround) a průběh změn se mi osobně velmi líbí.

Z dalších možností ovládání je v plug-inu obsažen základní ekvalizér (Bass,Treble), možnost měnit délku dozvuku a také ho přelaďovat, což nabízí velmi zajímavé výsledky, zejména mě funkce zaujala ve spojitosti s menšími prostory. Ve chvíli kdy vypneme přímý zvuk, zmizí sekce s nastavováním úhlů a pozice výstupního signálu odpovídá té signálu vstupního. Pomocí parametru Spread pak volíme jak moc je dozvuk lokalizovaný pouze okolo zdroje a jak moc se rozlívá do prostoru. Rozložení energie výstupu ve stereo bázi nebo v prostoru je možné sledovat na grafickém indikátoru přímo v plug-inu.

Závěr
Nový produkt od Audio Eaase je podle mě naprosto fantastický plug-in. Je pravda, že jsem velký příznivcem Altiverbu a Indoor nabízí podobný zvuk ještě mnohem více rozvinutý pro post-produkční aplikace. Je to velmi úzce zaměřený plug-in, protože jinde než v post-produkci pro audiovizuální projekty, případně rozhlasové hry, využití asi nenajde. I když určitě umí udělat kvalitní drum room, na takové použití je to ale do hudebního studia asi trošku drahá záležitost. Zejména ho ocení ty, kteří potřebují velkou detailnost. U malých a středních prostorů je škála skutečně velmi bohatá.

Jedinou drobnost, která se mi úplně nelíbila je, že některé efekty přes zavřené dveře, mají při nastavení Level Range na Flat, tedy naprosto srovnané, poměrně dost vysokých frekvencí, dle mého názoru víc než bych v dané situaci chtěl. Každopádně to může souviset se změnou charakteru ve spojitosti s parametrem Level Range, jak jsem zmiňoval.

Indoor je velmi intuitivní, existuje k němu 5ti stránkový manuál, který vlastně vysvětluje naprosto vše co potřebujete pro plné ovládání vědět. Z mého pohledu je to skutečně velmi vydařené rozhraní, které se nebojí měnit zaběhnuté postupy a zkusit něco odlišného. Líbí se mi i to, že základní knihovna nabízí jen 10 hlavních prostorů, obsahujících nespočet variací, které jsou pak snadno přístupnější než, když bychom se museli nořit zpět do knihovny o několika úrovních. Navíc plug-in funguje výborně jak na mluvené slovo, tak na ruchy a efekty a skvěle si poradí i se zvuky kroků bez nějakého velkého nastavování. Pro mě osobně po aplikaci na signály s trošku impulzním charakterem (jako právě kroky, tleskání) velmi často odpadne velká většina dozvukových procesorů, protože zejména u malých prostorů jsou brzké odrazy prostě problém a nezní hezky, případně se to dá nějak zachránit, ale znamená to další nastavování dodatečného ekvalizéru apod.. Indoor ale i na takovém materiálu funguje podle mě výborně a kombinuje v sobě velmi kvalitní zpracování zvuku s inovativním rychlým a pohodlným ovládáním, které bez problému zapadne do workflow každého profesionála.

Výrobce: Audio Ease
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.

Jindřich Kravařík
PROFIL AUTORA: Ing. MgA. Jindřich Kravařík
Vystudoval ČVUT FEL se zaměřením na digitální zpracování signálů a tvorbu VST plug-inů a obor Zvuková tvorba na HAMU. Věnuje se převážně studiové práci, sound designu a tvorbě hudby pro video projekty - v rámci audiovizuálního MERGE studia a zvukového a nahrávacího studia Sype Studios. Šest let se též věnoval dabingu ve studiu Barrandov. V současné době občas vymění studiové prostředí za čerstvý vzduch nebo jiné klimatizované prostory při live práci v divadle Archa a s Cirkem La Putyka.

Odpovědět