Avid Pro Tools 10

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 72
Registrován: 31 led 2006 09:57

Avid Pro Tools 10

Příspěvek od ondra.urban »

Další verze známé DAW aplikace je tu.
12. 4. 2012

ObrázekNecelý rok po uvedení deváté verze DAW systému Pro Tools přichází Avid s verzí novou - v pořadí již desátou. Dnes se podíváme na podstatné změny v aktuální nové verzi Pro Tools 10.

Novinky jádra aplikace a správy souborů
Avid pomalu ale jistě opouští podporu letité TDM platformy. Uživatele nativních verzí Pro Tools, které nevyužívají DSP akceleraci, to až tak trápit nemusí, ale tento fakt se v určité míře promítá i do vlastností softwaru jako takového. Jedním z poznávacích znamení je zcela nový formát plug-in modulů AAX.
Ať už se jedná o verzi Pro Tools HD Native nebo čistě o Pro Tools bez dalšího označení, vnitřní zpracování audiodat probíhá ve 32bitovém rozlišení s plovoucí desetinnou čárkou. Na vstupu a výstupu aplikace však byly doposud vždy maximálně 24bitové zvukové soubory, které při výsledném exportu utrpěly ztrátou rozlišení a také snížením „headroomu“, tedy maximální přemodulovatelnosti amplitudy. Sekundárním důsledkem je také nutnost použití ditheru kvůli snížení bitové hlouky a tím i rozlišení.

Při zakládání nového projektu v Pro Tools 10 je tedy konečně možno zvolit pro zvukové soubory také 32bitový formát s plovoucí desetinnou čárkou. Týká se to formátu ukládaných dat při záznamu nebo renderingu, například při destruktivním zpracování v rámci Audio Suite. Další výhodou je to, že výsledné rozlišení ukládaných souborů se nesnižuje a přenos souborů mezi různými aplikacemi v jednotlivých fázích zpracování komplexních projektů probíhá na nejvyšší možné úrovni. V této oblasti systém Pro Tools poněkud zaostával za konkurencí, neboť např. Cubase či Nuendo podporují 32bitové soubory s plovoucí čárkou již řadu let. Velkým plusem Pro Tools 10 je skutečnost, že rozlišení ukládaných souborů je možno v dialogu Session Setup dodatečně změnit. S tím souvisí i fakt, že je konečně možno pracovat s různými typy souborů co se týče jejich bitové hloubky a počtu kanálů. V jednom projektu tak lze pracovat se stereofonními proloženými (Interleaved) i separovanými (Split) soubory a to dokonce v různém rozlišení (16-bit, 24-bit nebo 32-bit Floating Point) bez nutnosti konverze na společný formát při importu. Nedochází tak k poněkud zbytečné duplicitě zpracovávaných dat, například zvukových smyček, které jsou na disku uloženy v proloženém formátu - zde je stačí jednoduše importovat bez nutnosti konverze na separované soubory levého a pravého kanálu, jak tomu bylo u Pro Tools doposud. Podmínkou je pochopitelně zachování společné hodnoty vzorkovacího kmitočtu importovaných souborů.

ObrázekV novinkách samotného Playback Engine (jádra přehrávání) Pro Tools 10 nelze přehlédnout možnost nastavení větší hodnoty kompenzovaného zpoždění plug-in modulů. To lze nastavit na hodnotu až 16383 vzorků při vzorkovací frekvenci 44.1 kHz/48 kHz, úměrně větších hodnot lze dosáhnout při vyšších vzorkovacích frekvencích. Zmizela také volba nastavení Disk bufferu. Bohužel novinka v podobě Disk Cache (využití RAM počítače jako dočasného disku pro rychlé načítání audio souborů) je vlastní pouze verzi HD. Přestože to je novinka, kterou Avid do základní verze Pro Tools 10 bohužel neimplementoval, zmíníme zde pár faktů o této nové vlastnosti. V dialogovém okně nastavení přehrávacího enginu lze vyhradit určitou část RAM paměti pro přednačítání audio souborů. U systému Mac OS X je to zbytek po odečtení 3 GB paměťového prostoru z celkové velikosti instalovaných RAM modulů, u systému Windows 7 je to obdobné, jen je potřeba rezervovat pro systém o celý gigabyte RAM více - tedy 4 GB. Důsledkem toho má být nesrovnatelně pružnější a stabilnější přehrávání i při komplexních projektech, navíc se sníží počet přístupů na disky. Avid uvádí, že tímto způsobem bude možno využívat i disky s pomalejším přístupem, např. NAS úložiště. Je také třeba zmínit, že Pro Tools 10 jsou schopny konečně pracovat i s disky zapojenými v RAID poli.

I přes absenci Disk Cache v základní verzi Pro Tools 10 bylo vylepšeno celkové chování aplikace ve spojitosti se čtením a zápisem na disk. Aplikace se chová pružněji a pohotově reaguje na změny ze strany uživatele. Souvisí to jistě také s přechodem na nový způsob generování prolínaček a přechodů, o kterých se zmíníme dále.

Z obecných vlastností Pro Tools 10 uveďme rozšíření počtu znějících audiostop - těch může být při vzorkovacím kmitočtu 44,1 kHz/48 kHz až 128. Podstatnou informací je také nový formát ukládaných projektů - ty mají nyní příponu .ptx a nejsou zpětně kompatibilní. Jedinou možností jejich přenosu do verze Pro Tools 9 a nižší je metoda uložení kopie projektu ve starším formátu.

Clip Gain a Real Time Fades
V názvosloví Pro Tools již nenajdeme léta používaný termín Region pro označení zvukového objektu. V rámci sjenocení nomenklatury s firemní aplikací Media Composer byl použit shodný název Clip. Novinkou, která je však mnohem podstatnější, je možnost nedestruktivní změny zesílení nebo přesněji zisku objektu (Clip Gain). Každý Clip má v levém dolním rohu malý fader, pomocí kterého lze změnit hodnotu zesílení v kladném či záporném spektru. Důležité je to, že tato operace probíhá zcela v reálném čase a matematicky je prováděna metodou násobení vzorku konstantou, podobně jako běžná automatizace. Kromě této statické změny zesílení je v Clipu také možno vykreslit křivku změny dynamické obálky, tedy provádět jakousi mikro-automatizaci. Je ale třeba mít na paměti, že klasická automatizace změny úrovně přehrávání na stopě (Volume) probíhá až na jejím výstupu, tedy za všemi insert efekty, zatímco změny v rámci Clipů probíhají na úrovni přehrávaných vzorků. Výhodou je to, že všechny změny dynamiky jsou díky real-time charakteru těchto operací kdykoli vratné. Přesto lze například nakreslenou obálku „zmrazit“, tedy vyrenderovat na pevný disk a mít Clip uložen i s provedenými změnami.

Druhou klíčovou změnou v pojetí editace v rámci Pro Tools je zcela nový přístup k prolínačkám (Fades). Ty byly vždy renderovány, tzn. aplikace si je ukládala ve zvukových souborech do speciální složky Fade Files. Při velkém počtu prolínaček nebo např. dlouhých fade-outech trvalo už jen otevření takového projektu značnou dobu. Také odezva Pro Tools na povely Play/Stop se zlepšila, protože z disku jsou čteny pouze audio soubory na stopách, nikoli mnoho drobných souborů ze složky Fade Files. Zde se zastavíme s malou úvahou: je otázkou, proč se Digidesign a posléze Avid tak dlouhou dobu držel metody renderovaných prolínaček, přestože konkurence již dávno dala přednost jejich real-time generování. Snad je to dědictví z dob, kdy byl počítač v systémech Pro Tools pouze řídícím prvkem, veškeré operace zpracování v reálném čase měla na starosti TDM farma a počítač zajišťoval kromě grafiky editačního okna pouze řízení zápisu a čtení z pevného disku. Doba však pokročila a výkon dnešních vícejádrových procesorů je takový, že je možno s přehledem míchat několik desítek stop, používat bezpočet efektů, automatizaci a to celé ve vícekanálovém formátu. Fakt, že real-time prolínačky počítají ostatní platformy již dávno, je známkou jistého druhu konzervativního přístupu, který měl snad zachovat konzistenci a kompatibilitu napříč vývojem systému Pro Tools. Ať tak či onak, je dobře, že se podařilo do „desítek“ real-time operace s Clipy i „fady“ implementovat. Odpadá tak spousta problémů např. se ztracenými prolínačkami, v neposlední řadě to má vliv na celkovou odezvu systému díky odlehčení diskového subsystému.
Obrázek
TDM a RTAS na ústupu
Podle dostupných informací je výskyt standardů TDM a RTAS naposledy k vidění právě u aktuální verze Pro Tools 10. Obě platformy mají být nahrazeny společným formátem AAX ve verzích DSP a Native. Formát AAX je založen na filosofii jednotného přístupu ke zpracování zvukových signálů v reálném čase bez ohledu na to, zda má uživatel k dispozici DSP karty, nebo používá pro zpracování čistě CPU.

Jako ukázku nově vyvinuté AAX platformy přibalil Avid k Pro Tools 10 hned tři plug-iny tohoto standardu. Prvním z nich je Channel Strip. Jedná se o kompletní kanálovou jednotku digitálního mixážního stolu Avid System 5 ve formátu AAX Native. Obsahuje EQ, filtry, dynamický procesor (kompresor-limiter a expander/gate) a Gain (výstupní zisk). Pořadí zmíněných bloků lze libovolně měnit. Jedná se každopádně o velmi zdařilý plug-in, který odvede na stopě spoustu práce. Doposud bylo nutno kompletní kanálový strip vybudovat ručně pomocí několika samostatných plug-inů. Zde je vše pohotově připraveno k okamžitému použití a navíc to dobře zní.

Dalším efektem z rodiny AAX je Down Mixer, který ovšem využijí uživatelé Pro Tools s rošířením Complete Production Toolkit nebo verzí Pro Tools HD. Jelikož je surroundový zvuk v základní verzi Pro Tools zapovězen, nelze zde tento plug-in využít.

Posledním třetím AAX modulem je Mod Delay III, který volně navazuje na své předchůdce. Jedná se o kvalitní modulovatelný a synchronizovatelný delay s moderním zvukem. Nehodí se příliš pro klasické „vintage“ simulace, ale vhodným nastavením lze generovat vše od klasického echa až po experimentální efekty. Opět velmi použitelný efekt.
Obrázek
Obrázek
Další vylepšení
Aplikace Pro Tools 10 přichází ještě s celou řadou drobných vylepšení a nových vlastností. Jednou z nich je např. globální zobrazení aktivní funkce Solo nebo Mute v okně hlavního počítadla transportu. Indikace nám dává najevo, zda je jedna z těchto funkcí na některé ze stop projektu aktivní, takže není nutno skrolovat napříč projektem a hledat, které stopy nebo stop se to týká. Operaci Solo lze navíc globálně vynulovat klikem na indikátor. Funkce Mute se toto netýká, neboť se jedná o automatizovatelný parametr jednotlivých stop.

V hlavním ovládacím panelu aplikace Pro Tools také přibylo užitečné tlačítko funkce Automation Follows Edit, kterou bylo možno aktivovat či deaktivovat pouze přes menu a o její aktivaci tak neměl uživatel rychlý přehled.

Vylepšena byla také práce se sběrnicemi, a to vnitřními i těmi, které jsou napojeny na zvukový hardware. Funkce s tím související umožňují například vybrat pouze ty stopy, které používají určitý fyzický vstup, vnitřní bus apod. Velmi to usnadňuje práci s rozsáhlými projekty a složitým routingem stop a sběrnic.

Poslední podstatnou novinkou je skutečnost, že projekty mohou mít délku až 24 hodin namísto původních dvanácti.

Závěr
Avid nás opět trochu překvapil. V Pro Tools 9 byla určitě na prvním místě podpora zvukových karet ASIO a Core Audio, u Pro Tools 10 zase zaujme přepracování vlastního enginu programu a zejména přesun k prolínačkám v reálním čase, možnost změny hlasitosti na úrovni Clipu, AAX platformě apod. V kontextu vývoje systému Pro Tools se jistě jedná o další malou revoluci, v porovnání s konkurenčními systémy ale o nic tak převratného nejde.

Je mnoho věcí, které činí systém Pro Tools do určité míry ojedinělým. Zprvu uzavřené a nákladné HD systémy se pod tlakem konkurence stávají více dostupné i běžným uživatelům. Faktem je, že možnosti editace a mixu v Pro Tools jsou příkladné a nejeden profesionál objevuje stále něco nového, co jeho pracovní postupy neustále posunuje k větší efektivitě. Kdo pracoval v Pro Tools, může potvrdit, že většina funkcí je na tom správném místě a k ovládání aplikace jako takové lze přistupovat do určité míry intuitivně.

Je otázkou, jestli nová verze Pro Tools osloví více stávající uživatele verzí předchozích nebo úplně nové zájemce, kteří se rozhodují např. mezi Logicem, Cubase nebo Pro Tools. Můj názor je ten, že z hlediska možností a pestrosti nabídky mohou konkurenční aplikace oslovit více nových zájemců, v neposlední řadě díky odlišné finanční politice jejich výrobců. Řekl bych, že mezi základní verzí Pro Tools 10 a verzí HD je stále ještě mnoho rozdílů. V základní variantě například citelně chybí surround - chápe-li se konkurenční Cubase jako nižší verze Nuenda, pak získává více bodů konkurence od Steinbergu. Cubase lze pořídit za obdobnou cenu jako Pro Tools, surround však podporuje a také nabídka firemních efektů a nástrojů je větší. Pro Tools ale podle mne kraluje v možnostech střihu a dalších editačních operací v audio oblasti.

Pro stávající uživatele Pro Tools může být verze 10 lákadlem, které stojí alespoň za vyzkoušení a případný upgrade. Jednou z příjemných novinek u Avidu je plně funkční 30denní zkušební verze. Všem zájemcům o systém Pro Tools, kteří mají volný i-Lok, rozhodně doporučuji blížší seznámení s touto verzí.

Ondřej Urban

Výrobce: Avid
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět