Digidesign Complete Production Toolkit

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 79
Registrován: 31 led 2006 09:57

Digidesign Complete Production Toolkit

Příspěvek od ondra.urban »

Softwarové rozšíření DAW systémů Pro Tools LE.
14. 4. 2010

ObrázekStávajícím aplikacím rodiny Pro Tools LE bývá vytýkána absence některých funkcí, které známe z plně profesionálních variant Pro Tools HD. Jedná se především o počet stop, podporu surroundu, OMF, MP3 apod. Pro uživatele zjednodušených variant Pro Tools LE připravila firma Digidesign v průběhu vývoje tohoto oblíbeného systému již dvě softwarová rozšíření: Music Production Toolkit a DV Toolkit, která dospěla i do své druhé generace. Kombinací obou doplňků a dalších funkcí vznikl produkt třetí, který nese výmluvný název Complete Production Toolkit a na který se v následujícím testu blíže podíváme.

Komu je produkt určen?
Odpověď je snadná: všem uživatelům Pro Tools LE 8 (nikoli M-Powered). Uživatel systému Pro Tools LE může totiž časem zjistit určitá omezení, která vyplývají vlastně z obchodní politiky firmy Digidesign. Kdo chce plně profesionální řešení, musí investovat nemalé prostředky do některého ze systémů Pro Tools HD. Komu stačí menší počet stop, funkcí a oželí výhody TDM zpracování, najde v poměrně dostupné variantě většinu editačních možností „dospělých“ systémů, navíc se zachováním kompatibility s projekty v nich vytvořenými. Proto také většina profesionálních uživatelů Pro Tools HD vlastní nějakou podobu systému Pro Tools LE, alespoň na úrovni produktů MBox. Stačí vhodný laptop, sluchátka a už můžeme editovat prakticky kdekoli to, co jsme před chvílí ve studiu nahráli. Častý je též opačný princip: začínající kapela přinese do velkého studia svou domácí přípravu v Pro Tools LE, která pak slouží jako základ pro natáčení v plnohodnotném systému Pro Tools HD.

Existuje však spousta studií, která si ani tu nejdostupnější variantu Pro Tools HD prostě dovolit nemohou a pro která je mnohem snazší do systému investovat postupně. Vhodným rozšířením, které ze systému LE udělá HD alespoň na softwarové úrovni, je právě Complete Production Toolkit.

Nové funkce
Většina funkcí, které Complete Production Toolkit nabízí, vlastně odpovídá záměru přiblížit se systému Pro Tools HD. Základním rozšířením aplikace je počet nahratelných stop. Těch může být po rozšíření až 128 (mono) při vzorkovacích frekvencích 44,1 a 48 kHz nebo 96 při 88,2 a 96 kHz. V případě 5.1 stop je maximální počet 21. U surroundu chvíli zůstaneme: Pokud máme odpovídající hardware (tedy zvuková rozhraní řady Digi 002 nebo 003), je možno na separátní výstupy připojit jednotlivé monitorovací cesty pro surround. V případě využití dvoukanálových MBoxů je v základní instalaci plug-in s názvem Neyrinck SoundCode Stereo. Je to vlastně downmixer z 5.1 formátu do sterea. Tak lze i na nejnižších systémech pracovat s vícekanálovým audiem, aniž by bylo potřeba celý projekt (Session) konvertovat do sterea. Uživatelé rozhraní Digi mají možnost fyzicky monitorovat projekty až do 7.1 formátu.
Surround má tedy v Pro Tools LE po rozšíření pomocí Complete Production Toolkitu shodné možnosti jako ten ve verzích Pro Tools HD. Nechybí kompletní systém automatizace surround panneru pro záznam pohybu zvukového zdroje ve virtuálním prostoru, možnosti směrování na výstupy, export vícekanálových stop atd. Podobně jako u efektů a nástrojů je třeba mít na paměti, že všechny výpočty (a týká se to i surround mixu) probíhají nativně, tedy v plné režii CPU počítače. Při nákupu nového počítače pro vícekanálový mix tedy není na místě šetřit.
Obrázek
Samostatná instalace Complete Production Toolkitu zabere asi 3,5 GB na disku a její spuštění jakožto doplňku Pro Tools 8 LE je podmíněno USB klíčem typu iLok s odpovídající licencí. Bez zasunutí iLoku do počítače je možno aplikaci dál používat, pochopitelně ale v její základní, nerozšířené podobě.

Z hlediska importu a exportu dat nabízí Complete Production Toolkit nové možnosti, které nenajdeme ani u základních verzí Pro Tools HD, kde jsou také zpoplatněny. Jedná se především o rozšíření DigiTranslatoru, aktuálně ve verzi 2. Tato expanze nabízí mj. import i export AAF/OMF dat pro sdílení projektů mezi různými platformami aplikací. Projekty typu AAF/OMF lze ve stručnosti charakterizovat jako kontejner obsahující jak všechny použité audio a video soubory, tak jejich nasazení na jednotlivé stopy v projektu, prolínačky, automatizaci atd. Plné kompatibility na úrovni specifičnosti té které aplikace pochopitelně dosáhnout nelze, ale princip sdílení OMF dat funguje docela dobře při přenosu ze systémů Pro Tools do jiných aplikací v rámci firemní stáje (Avid) nebo ostatních výrobců (Steinberg Nuendo/Cubase, Apple Logic/Final Cut Pro ap.).

Další nadstavbou usnadňující organizaci dat je databázový program DigiBase Pro. Ten známe v základní verzi i z Pro Tools HD. Stručně lze DigiBase Pro charakterizovat jako sofistikovaný systém vyhledávání a organizování, mazání, importu a exportu, přejmenovávání a především sdílení audio a video souborů mezi různými projekty.

Vítaným rozšířením Pro Tools LE je také MP3 Option. I tuto funkci je třeba do systémů Pro Tools HD dokoupit a nejinak je tomu u Pro Tools LE. Absence podpory v dnešní době tak populárních komprimovaných formátů je u obou variant systému na pováženou, zejména pokud zjistíme, že konkurenční aplikace (např. Cubase) nabízejí přímý import/export už přímo v ceně. Ponechme ale diskuse tohoto typu stranou - funkce je vítanou součástí obsáhlého balíku rozšiřujícího možnosti aplikace.

Další vlastnosti Complete Production Toolkitu se týkají integrace mnoha editačních funkcí z verze HD. To, co nabízel samostatný DV Toolkit pro předchozí verze Pro Tools LE, najdeme i zde. Hlavní osu projektu je možno „ocejchovat“ v rozlišení Timecode. Tuto funkci využijí zejména ti, kteří ozvučují filmy a pracují s obrazem. Zvukové objekty (regiony) je tak možno přesně nasazovat na jednotlivé snímky obrazu. Dalším rozšířením je podpora více video stop (na výstupu může být ale vždy zobrazena pouze jedna), podpora více typů kodeků a editace videodat. Plnohodnotným střihovým programům toto rozšíření konkurovat pochopitelně nemůže, ale pro profesionální zvukovou postprodukci TV a filmových děl nabízí vše potřebné.
Obrázek
Jako další editační funkce, které známe z prostředí ProTools HD, zmíníme funkci kontinuálního scrollingu v okně projektu, funkce hromadného nahrazování regionů jinými, pokročilou časovou expanzi a kompresi audia v editačním okně apod. Samostatným fenoménem je hudební funkce Beat Detective. Tu známe i ze základní instalace Pro Tools LE, zde ale pracuje ve vícestopém režimu. Jedná se o pokročilý algoritmus extrakce rytmických impulzů z živé hry např. bubeníka. Audio soubor je nejprve analyzován a ke každé nově zjištěné notě je přiřazen tzv. Beat Trigger. Pomocí srovnání původní rytmické struktury s novou šablonou můžeme například vyrovnat nepravidelnost rytmu, změnit frázování atd. Nástroj je k dispozici i pro MIDI regiony, kdy je kupříkladu možno na MIDI klaviaturu dodatečně definovat tempo a metrum z živé hry zaznamenané bez použití metronomu.

Nové nástroje a efekty
Rozšiřující balík Complete Production Toolkit přináší kromě rozšíření možností a funkcí hlavní aplikace také několik nových virtuálních nástrojů a plug-in efektů. Najdeme zde nástroje Hybrid a Structure LE a efekty Eleven LE, Smack! LE, TL Space, DINR LE a X-Form. Mezi plug-in efekty lze zařadit i konverzní SoundCode Stereo, o kterém jsme se již zmínili v souvislosti se surroundem.

Hybrid je virtuální nástroj z dílen A.I.R. (součást vývojového týmu Digidesign), jenž v sobě pokročilým způsobem spojuje možnosti subtraktivní a wavetable syntézy. Jedná se o nástroj s obrovským zvukovým potenciálem, o čemž nás přesvědčí již poslech továrních presetů. Nástroj lze zjednodušeně přirovnat ke konkurenčnímu MASSIVE nebo ABSYNTHu od Native Instruments, ale je to srovnání opravdu jen přibližné. Podstatou věci je to, že je doma v elektronických zvukových barvách připomínajících buď analogové nástroje nebo ryzí digitály. Nechybí krokový sekvencer ani bohaté možnosti modulací a MIDI mapování parametrů spolu s efektovými jednotkami.

Structure LE vychází z plně profesionálního sampleru Structure. Zde se jedná pouze o tzv. Sample Player, tedy přehrávač vzorků a zvukových knihoven. Importovat umí kromě svého vlastního formátu knihovny KONTAKT, Sample Cell a EXS 24. Editace parametrů je omezená, ale pro rychlé použití existujících zvukových knihoven více než dostačující. S nástrojem dostaneme 3 GB vcelku použitelných zvukových dat, kde nechybí mj. GM sada zvukových barev.
Plug-in s názvem Eleven LE je virtuálním aparátem a sadou modelovaných efektů pro kytaristy. Obsahuje řetězec předzesilovače, efektů, výkonového zesilovače a reproboxu. K dipozici je několik variant reproboxů a zesilovačů, virtuálních mikrofonů pro snímání zvuku aparátu atd. Svým pojetím je určen pro klasický rockový zvuk kytary. Nenabízí tolik možností editace a prostoru pro experimenty jako třeba Guitar Rig od Native Instruments, ale přesto kytaristům poskytne solidně vybavený virtuální aparát.

TL Space od Trillium Lane Labs je kvalitní konvoluční reverb. V balíku Complete Production Toolkit najdeme jeho nativní (RTAS) a Audio Suite verzi. Nechybí podpora vícekanálových impulzních odezev (pro surround) a import impulzů třetích stran. Zajímavostí je možnost „přibalit“ použité odezvy do Pro Tools projektu (Session), takže při přechodu mezi systémy není třeba mít nainstalované stejné knihovny.

Plug-in s názvem DINR představuje RTAS variantu již poněkud postaršího rekonstrukčního nástroje. Svého času představoval algoritmus Digidesign Intelligent Noise Reduction prakticky jediný dostupný odšumovací algoritmus pro DAW. Nabízí možnost načtení profilu vstupního šumu (Learn) a následnou adaptaci algoritmu. Dnes už DINR nemůže konkurovat špičkovým specializovaným řešením CEDAR nebo dostupnějším nástrojům iZotope RX, ale jeho funkce pro běžné funkce technického začištění šumu např. z výstupu mikrofonního předzesilovače jsou dostačující.

Posledními dvěma efekty v rámci Complete Production Toolkitu je nástroj X-Form (časová expanze/komprese v Audio Suite), který využívá algoritmu iZotope Radius, a kompesor/limiter Smack! LE založený na principu modelování FET a opto-kompresorů.

Závěr
Complete Production Toolkit je obsáhlým a hodnotným rozšířením Pro Tools LE. Odpovídá tomu také jeho cena, která v součtu se základním hardwarem (a aplikací k němu dodaných jakoby zdarma) převyšuje cenu podobných systémů konkurence. Je ale třeba uvědomit si, že systém Pro Tools jako takový je celosvětově uznávaným standardem a už i ta nejlevnější varianta (MBox Micro) je poukázkou pro vstup do velkého světa Pro Tools.
Při procházení funkcí a doplňků rozšiřujícího balíku Complete Production Toolkit jakoby objevujeme vyhledávané vlastnosti a schopnosti Pro Tools podruhé - u většiny z nich se můžeme často zpětně podivovat nad tím, jak jsme mohli žít bez nich. Complete Production Toolkit je tedy podle mého názoru určen hlavně těm uživatelům, kteří na základní verzi vyrostli a přitom se nechtějí vzdát mobility celého systému. Jak pro práci ve zvukové postprodukci pro film a video, tak i pro ryze hudební projekty je tento rozšiřující balík vhodným doplňkem. Podmínkou je ale přijetí faktu, že vystačíme s nativním zpracováním, tedy že svěříme veškerý výpočetní výkon procesoru počítače. Ti, kdo chtějí jít cestou TDM řešení a obětují mobilitu systému Pro Tools v LE verzi, si budou muset připlatit ještě minimálně jednou tolik, co stojí Complete Production Toolkit. Rozhodnutí je tedy na každém z nás.

Ondřej Urban
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět