DTS-HD Master Audio Suite 2.0

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

DTS-HD Master Audio Suite 2.0

Příspěvek od ales.dvorak »

Nová verze nástrojů pro profesionální kódování zvukové stopy DTS.
17. 2. 2010

ObrázekV tomto pojednání představím balík profesionálních nástrojů pro přípravu zvukové stopy systému DTS, který je zejména podle posluchačského ohlasu pokládán za nejlepší způsob kódování vícekanálového zvuku. Toto tvrzení se však jen velmi těžko exaktně prokazuje, jednoduše proto, že pro něj neexistují fyzikální ani akustické důvody.

Posluchačské subjektivní hodnocení nejspíš vychází z toho, že respondenti průzkumů předem vědí o vyšším datovém toku, který se v systému DTS používá. Protože jsou při kódování používány psychoakustické modely, je nepochybně i posluchačské hodnocení, řečeno s jistou nadsázkou, „psychoakustické“.

Docela málo teorie na úvod
Opusťme tedy subjektivní hledisko a objektivně uveďme, že v případě DTS jde o rozšířený formát pro kódování zvukové stopy jak pro moderní kina, tak i pro DVD. Pro přesnost dodávám, že v případě DVD jde o formát nepovinný. K tomuto ztrátovému způsobu komprese přibyl v novější době bezeztrátový formát DTS-HD, který je určen pro Blu-ray Disc a HD-DVD. I tento vyšší zpětně kompatibilní formát, který z původního DTS vychází a doplňuje jej o další potřebné informace, lze nastavit na různou komprimační úroveň podle toho, jak bude ve výsledném tvaru použit - od vysoce kvalitní úrovně pro Blu-ray disky až třeba po vysokou kompresi pro internetové aplikace.

Teoretické aspekty kódování DTS by se daly velice podrobně rozebírat, neboť se jedná o ne zrovna jednoduchou problematiku. Důkladnějšímu rozboru se věnoval již před dvěma lety Petr Šimůnek v PiXELu č. 124 (4/2007). Informoval o tehdy aktuální verzi Master Audio Suite a na jeho fundovaný teoretický úvod odkazuji čtenáře, kteří chtějí být podrobněji informováni o problematice kódování vícekanálového zvuku. Protože od uveřejnění Šimůnkova článku uběhly již více než dva roky, neuškodí podívat se na DTS-HD Master Audio Suite znovu. Mým úkolem bude podat nyní informaci o Master Audio Suite v aktuální verzi 2.0, a to z pohledu uživatele. Podíváme se tedy na to, k čemu se dá tento balík aplikací využít a jak se s ním pracuje.

Instalace
Balík aplikací DTS-HD Master Audio Suite obsahuje tři softwarové nástroje, které účelně navazují jeden na druhý a dohromady poskytují vše potřebné pro kódování vícekanálového zvuku a kontrolu výsledku. Jedná se o vlastní enkodér DTS Encoder, dále je k dispozici nástroj pro základní (přesněji řečeno dodatečné) editační úpravy zakódovaného streamu DTS-HD Stream Tools a v neposlední řadě je to kontrolní přehrávač vícekanálového streamu DTS-HD Stream Player. Všechny tyto aplikace se nainstalují společně v rámci základní instalace, která nepředstavuje problém a nepřináší žádná úskalí ani extrémní nároky na diskový prostor. Podstatné je, že k chodu Master Audio Suite je potřebná aktivace na hardwarovém klíči iLok.

Vzhled, vlastnosti a ovládání
Otevřeme-li základní aplikaci DTS Encoder, uvidíme okno rozdělené do jednotlivých pracovních sekcí. V tomto okně, jehož grafika je velmi jednoduchá, neokázalá a jakoby poněkud vyšlá z módy, je soustředěno veškeré ovládání aplikace. Nepřekvapí proto velice skromné menu obsahující pouze nejzákladnější příkazy jako je zobrazení grafu datového toku, uložení a vyvolání nastavené konfigurace enkodéru pro pozdější použití a nabídka základních preferencí. Vše ostatní, tedy celá konfigurace a průběh kódování, se ovládá pouze graficky. Rozdělení do pracovních sekcí je přehledné, logicky sledující pracovní postup. Jednotlivé nastavovací prvky jsou vzájemně vnitřně provázány a v závislosti na nastavení jednoho prvku se zpřístupňují jemu podřízená nastavení. Nejprve se zadává žádaný výsledný produkt, jímž může být Blu-ray Disc, druhotné audio pro Blu-ray Disc, konvenční DVD či zajímavý a užitečný formát DTS Music Disc (o něm ještě později). Pak je třeba nastavit formát kódování, tentokrát již v závislosti na tom, co podporuje zvolený výsledný produkt. Jedná se o DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround ES, DTS Digital Surround 96/24 až po nejnižší formát DTS Digital Surround. Každému zvolenému formátu odpovídá příslušné podporované rozvržení poslechových reproduktorů, povolený vzorkovací kmitočet a bitová hloubka. Vzájemné souvislosti těchto parametrů jsou podrobně popsány v již zmíněném článku Petra Šimůnka (PiXEL 4/2007). Je velmi užitečné, že program vzájemně povolená nastavení sám hlídá a nepodporovanou kombinaci nepřipustí. Při složitosti problematiky kódování a rozličnosti formátů by totiž uživatel mohl snadno udělat chybu a zakódovat audiostream s nesmyslnými parametry.
Obrázek
Poté se v další sekci zadávají vstupní audiosoubory. Jsou to soubory reprezentující výsledek surroundového mixu, ať už filmového nebo čistě hudebního, které jsou předem připraveny v některém specializovaném programu jako je např. Logic, Pro Tools či Soundtrack Pro. Jejich počet tedy odpovídá počtu reprodukčních kanálů v závislosti na zvoleném výsledném produktu. Pro kontrolu se zobrazují i parametry vkládaných souborů, tedy počet kanálů, bitová hloubka, vzorkovací kmitočet a délka. Z logiky věci vyplývá, že tyto parametry musejí být u všech vkládaných souborů shodné. Po nastavení dalších parametrů v následujících pracovních sekcích (datový tok a časový kód, jehož určení je však pro správné přehrávání velmi důležité) zbývá už jen určit místo na disku, kam se zakódovaný stream uloží, pojmenovat jej a spustit kódování. Dobrou vlastností je možnost dávkového zpracování několika připravených streamů - třeba přes noc.

Protože mohou Blu-ray a HD-DVD disky nést zvukovou stopu v uspořádání až 7.1, umožňuje enkodér i downmix projektů s více kanály na jednodušší uspořádání 5.1 a 2.0. Pomocí faderů v pomocném okně lze intuitivně nastavit zastoupení jednotlivých kanálů v novém downmixu.
Obrázek
Přehledné a intuitivní ovládání enkodéru DTS-HD by mohlo svádět k domněnce, že jde o aplikaci takzvaně pro každého. Opak je však pravdou. Vlastnosti tohoto programu využije pouze ten, kdo je s problematikou struktury optických nosičů a vícekanálového zvuku dobře obeznámen a zná terminologii, obsah a funkci jednotlivých nastavitelných parametrů.

Pro poslední editační úpravy již zakódovaných streamů slouží další aplikace tohoto balíku - DTS-HD Stream Tools. V prostředí tohoto programu je možné jednotlivé streamy spojovat, rozdělovat, zkracovat, připojovat, verifikovat a analyzovat. Editační úpravy není možné provádět graficky, ale pouze na základě časových údajů. Je to dáno tím, že stejně jako v prostředí enkodéru není ani zde možné streamy přehrávat a ověřovat poslechem správnost editace. Tento nástroj se mi jeví jako čistě pomocný, domnívám se totiž, že k enkódování by měly být zvukové soubory definitivně připraveny.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
DTS-HD Master Audio Suite však nabízí i nástroj pro poslechovou kontrolu. Je jím DTS-HD Stream Player. Jde o samostatnou aplikaci, nikoli plug-in do Pro Tools jako v předchozích verzích. Umožňuje přehrávat zakódovaný vícekanálový stream a provádět tak poslechovou kontrolu, která v prostředí běžných audioeditorů není možná. K tomu je ovšem nutná zvuková karta s patřičným počtem výstupů. Pokud není k dispozici, nabízí tento přehrávač downmix a stereofonní poslech. Pro kontrolu synchronizace lze současně přehrávat i příslušný videosoubor, pokud se jedná o audiovizuální projekt.
Obrázek
Způsoby použití
Nepoučeného uživatele nebo toho, kdo DTS-HD Audio Suite vidí poprvé, možná překvapí, že tento balík aplikací není určen přímo k vypalování DVD. Takový požadavek by však nebyl logický. Jedná se, jak již bylo v úvodu řečeno, o nástroje pro přípravu zakódovaného audia, které je teprve následně zpracováno spolu s příslušnými videosoubory do podoby některého z optických nosičů. Vícekanálový audiostream se stává spolu s obrazovými soubory takzvaným příspěvkem (v odborné terminologii zvaným „asset“), s nímž se dále pracuje ve specializovaných programech pro authoring DVD, tedy např. v DVD Studio Pro v prostředí Mac OS nebo DVD-lab PRO na platformě Windows.

Zatímco audiovizuální tvorba je vcelku logickou a nejnápadnější oblastí, kde se DTS-HD Master Audio Suite může pro kódování vícekanálového zvuku uplatnit, v oblasti samotného audia je využití těchto aplikací méně samozřejmé, přestože velmi užitečné a potřebné. Mám na mysli třeba případy, kdy je zapotřebí prezentovat vícekanálový hudební snímek (třeba pro schvalovací účely) a je otázka, v jakém formátu nahrávku předvést. Authoring a jednoduché přehrání SACD totiž nepřipadá v úvahu a formát DVD-Audio, který se na studiovém či domácím pracovišti dá vypálit třeba v programu Disc Welder, není příliš rozšířený. Možnost prezentace vícekanálové nahrávky ve formátu DTS, jímž je vybavena naprostá většina přehrávačů DVD jako součástí domácích kin, je velmi výhodná. Přehrávací systém domácího kina je totiž narozdíl od SACD a DVD-Audio systémů rozšířen mnohem více. DTS-HD Master Audio Suite umožňuje vytvořit nejen konvenční DVD, ale i formát DTS Music Disc (s parametry Digital Surround, rozložení poslechu 5.1, vzorkování 44,1 kHz/24 bitů) vhodný pro prezentaci i archivaci surroundových nahrávek. Jeho výhodou je mimo jiné to, že při authoringu takového nosiče lze vytvářet jako obdobu stop na CD kapitoly a menu včetně možnosti rychloposuvu audia, což při nouzovém řešení typu DVD se statickým obrázkem v obrazové stopě a libovolně kódovaným zvukem není možné. Firma DTS by mohla tímto čistě zvukovým formátem přispět k rozšíření poslechu vícekanálových hudebních nahrávek na široce dostupném domácím zařízení.

„Odlehčená“ verze
Kromě této plně vybavené verze HD, která zahrnuje i pokročilé kódování zvuku pro disky Blu-ray a DVD-HD, nabízí výrobce i odlehčenou verzi DTS Surround Audio Suite za podstatně výhodnější cenu. Tato verze umožňuje kódovat streamy pro konvenční DVD nebo pro formát DTS Music Disc. Pro hudební vícekanálové nosiče plně postačí.

Závěr
Balík aplikací DTS-HD Master Audio Suite je plně profesionální sadou kódovacích, editačních a kontrolních nástrojů. Je určen pro vytváření zvukových vícekanálových streamů, které mohou dále fungovat jako assety (příspěvky) v DVD a Blu-ray authoringových programech. Přestože vyniká intuitivním ovládacím prostředím, je práce s ním snadná a efektivní pouze pro poučeného profesionálního pracovníka, který se bezpečně orientuje v problematice struktury a architektury optických nosičů. Přínosem je možnost přípravy hudebních surroundových streamů pro prezentaci a archivaci prostorových audionahrávek. Na závěr je třeba kladně ohodnotit i to, že výrobce připravil tento dokonalý nástroj pro platformu Windows i Mac OS.

Aleš Dvořák
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět