FL Studio 11

Odpovědět
jiri.simek
Příspěvky: 5
Registrován: 21 bře 2004 12:02

FL Studio 11

Příspěvek od jiri.simek »

Nová generace levného a populárního DAW.
14. 10. 2013

V letošním roce se toho na poli DAW programů událo opravdu mnoho. Většina z předních výrobců tohoto druhu softwaru přišla s novými verzemi svých programů. Pro příklady není třeba chodit daleko, jedná se například o Ableton, Reason nebo Logic. Je tedy pochopitelné, že firma Image Line stojící za programem FL Studio nemohla zůstat pozadu. V dnešním článku se tedy podíváme, co nového FL Studio 11 přináší.

Novinky
Pokud patříte mezi vlastníky některé z edic FL Studia 10 a pravidelně jste prováděli update na nové beta verze, pak jste na značnou část z novinek, které zde budou zmíněny, již určitě narazili. Zde popsané funkce FL Studia je tedy nutné brát jako novinky vzhledem k první verzi FL Studia 10 a nikoli vzhledem k poslední beta verzi desítkové verze.

První novinkou je Performance mód. Tento mód používá playlist jako obdobu Session View v Abletonu a slouží k provádění Live Actu. Dalšími novinkami jsou zařízení Bass Drum, Effector, GrooveMachine Synth, VFX Color Mapper a VFX Key Mapper.

Jak již název napovídá, Bass Drum slouží k tvorbě kopáku. Effector je efektová jednotka, jejíž hlavní ovládání je založeno na XY touchpadu. Groove Machine Synth je multi-timbral hybridní syntetizér s efektorem, který pochází z externího plug-inu Groove Machine. VFX Color Mapper je zařízení pro Patcher, které nám umožňuje přiřazovat notám v Piano Roll různá zařízení prostřednictvím barev. VFX Key Mapper je zařízení pro Patcher, jež mění příchozí noty na jiné, které si uživatel sám nadefinoval.

V nové generaci FL Studia najdeme jako novinku také program Flow Stone, což je nová verze velmi populárního Synthmakeru. Kromě novinek pochopitelně v programu nechybí ani vylepšení již stávajících funkcí. To se týká především Patcheru, Playlistu a Piano Roll. Vylepšení se dočkaly i některé plug-iny, avšak vzhledem k tomu. že tyto plug-iny nejsou součástí hlavní verze FL Studia a je nutné je dokoupit zvlášť, nebudu se jim v dnešní recenzi věnovat.
Obrázek
Performance mód
Již i FL Studio 11 nabízí podobně jako Ableton přidanou hodnotu v podobě možnosti využít tento software také k Live Act vystupování a nejen na produkci, jako je tomu o ostatních konkurentů. Performance mód tedy slouží k přehrávání klipů za pomoci klávesnice, myši nebo dotykové obrazovky. Samozřejmostí je podpora MIDI kontrolérů. Zde je seznam těch nejznámějších kontrolérů, které jsou podporovány: APC20/40, Launchpad, Lemur, Block, Maschine/Mikro, padKONTROL, QuNeo či TRAKTOR KONTROL.

Zatímco Ableton má pro Live Act vystupování vlastní okno (Session View), FL Studio k tomu používá svůj playlist. Přesněji řečeno pro Live Act je nutné v playlistu vytvořit novou oblast, která se nachází před začátkem tracku. Do této oblasti pak vložíme klipy, se kterými chceme při Live Actu pracovat. V abletonském Session View jsou jednotlivé kanály orientovány jako sloupce, kde se v každém řádku nachází klip patřící k danému kanálu. Jelikož u FL Studia je pro Performance mód použit playlist, je tomu zde přesně naopak. Jednotlivé kanály jsou zde tedy orientovány jako řádky a klipy patřící k danému kanálu jsou zde prezentovány ve sloupcích.

Toto řešení považuji za velmi nepraktické. V řádcích je totiž nutné určit, jak velká oblast náleží klipům v jednotlivých sloupcích a sloupce tak mohou mít různou šířku, což zhoršuje orientaci. Další nevýhoda tohoto řešení spočívá v tom, že není navázáno na mixážní pult, jako je tomu v Abletonu. V porovnání s Abletonem mám tedy z Performance módu spíše záporné pocity, ale je třeba brát v úvahu, že v této oblasti je FL Studio teprve na začátku. Uvidíme, kam se časem Performance mód posune. Jako jedinou výhodu FL Studia oproti Abletonu vidím možnost zobrazení waveformu nebo not klipů.

BassDrum
BassDrum je syntetizér s podporou vkládání vlastních samplů určený k tvorbě kopáku. Grafické rozhraní tohoto nástroje je rozděleno do pěti oblastí, které společně tvoří kruh. Obvod kruhu je tvořen sekcemi Main, Slave, Master a Click. Střed kruhu je pak vyplněn sekcí nazvanou Bassdrum. Sekce Main a Slave slouží k nastavení hlavního a sekundárního oscilátoru. Sekce Click slouží k ovládání Click generátoru, který při určitém nastavení dodá vašemu kopáku ostřejší zvuk. Středová sekce Bassdrum slouží ke vkládání a upravení vlastních samplů, které lze tímto nástrojem také zpracovat. Škoda, že FL Studio neobsahuje i obdobný nástroj pro instrumenty hihat.
ObrázekObrázek
Effector
Effector je nový, tempem synchronizovaný efektor, který umožňuje efektovat přicházející signál jedním z následujících dvanácti efektů: Distort, Lo-Fi, Flanger, Phaser, Filter, Delay, Reverb, Stereo, Trans, Grain, Vox a Ring. K ovládání hlavních parametrů efektů používá XY touchpad, kde osa X ovládá první parametr efektu a osa Y druhý parametr efektu. Z názvů většiny efektů je hned jasné, co je jejich úkolem a proto se budu věnovat těm zbývajícím, u nichž to nemusí být každému zřejmé. Efekt Trans slouží jako Gater, efekt Grain jako Granulizer a pod názvem Ring se zase skrývá Ring modulátor. Efekt Vox se používá především k efektování lidského hlasu. Za zajímavou funkci efektoru považuji možnost aktivace efektu pouze v případě pohybu po touchpadu.

Groove Machine Synth (GMS)
Groove Machine Synth najdete ve FL Studiu pod zkratkou GMS. Jedná se o zjednodušenou verzi externího plug-inu Groove Machine. Z tohoto plug-inu si Groove Machine Synth vzal multi-timbral hybridní syntetizér s efektorem včetně grafického rozhraní. Levá část grafického rozhraní slouží k ovládání syntetizéru a pravá část k ovládání efektoru. V levé části grafického rozhraní se tedy nachází ovládání oscilátorů, obálek, filtrů apod. Pravá část pak, podobně jako tomu bylo v předchozím případě, obsahuje XY touchpad pro ovládání efektů. Efektová jednotka zde disponuje následujícími deseti efekty: Distortion, Bit Cruscher, Flanger, Phaser, Low Pass Filter, High Pass Filter, Echo, Reverb, Panning a Gater. Na rozdíl od předchozího plug-inu dovoluje efektor zpracování příchozího signálu více efekty.
Obrázek
VFX Color Mapper
VFX Color Mapper je MIDI zařízení určené pro Patcher. V Browseru FL Studia toto zařízení najdeme v záložce Plugin DatabaseEffectsVoice. Pomocí Patcheru ve spolupráci s tímto zařízením můžeme jednotlivým notám přiřadit až šestnáct různých instrumentů, s jejichž pomocí budou noty zpracovány. Vše funguje následovně. Do projektu FL Studia si vložíme Patcher, do kterého následně umístíme VFX Color Mapper. Poté si nastavíme, kolik má mít toto zařízení výstupů, maximální počet je šestnáct. Nyní si do Patcheru vložíme potřebné instrumenty a propojíme je s výstupy VFX Color Mapperu. Pokud se podíváme do VFX Color Mapperu, uvidíme tam barevnou matici 4x4. Zde jednotlivým barvám přiřadíme výstupy. Po vložení noty v Piano Roll můžeme změnit její barvu, k dispozici je opět šestnáct barev. Podle toho, jakou barvu jí nastavíme, bude nota následně přesměrována pomocí VFX Color Mapperu na patřičný výstup a poté zpracována do tohoto výstupu připojenými zařízeními.
Obrázek
VFX Key Mapper
Zařízení VFX Key Mapper je opět určeno pro použití v Patcheru a v Browseru ho najdete na stejném místě jako VFX Color Mapper. Úkolem tohoto zařízení je změna hodnoty noty na jeho vstupu a odeslání nové hodnoty na výstup.

Synthmaker (Flow Stone)
Synthmaker je program pro tvorbu vlastních VST efektů a instrumentů, který je ve zvláštní edici také součástí FL Studia. Tato edice umožňuje vytvořený efekt nebo instrument exportovat pouze ve formátu určeném pro FL Studio, díky čemuž lze program považovat za obdobu Max for Live u Abletonu. Jelikož byl program Synthmaker nedávno koupen společností DSP Robotics a přejmenován na Flow Stone, spekulovalo se o tom, jak dlouho bude ještě tato zvláštní edice součástí FL Studia. Nakonec tedy Synthmaker (nyní již Flow Stone) najdeme i v jeho jedenácté verzi. U aktuální verze nechybí ani podpora programovacího jazyka Ruby.

Další vylepšení
Co se týče samotného programu, na první pohled v něm žádné změny nenajdete, ale i přesto došlo k mírným vylepšením. Z mého pohledu je asi nejdůležitějším vylepšením zvětšení počtu stop u playlistu z původních 99 na současných 199 a možnost manuálního zadávání hodnot u ovládacích prvků plug-inů.

U playlistu nebo Piano Roll lze nyní také uzamknout horizontální nebo vertikální posuv objektu, se kterým právě pracujeme. Patcher nám zase zobrazuje směr toku dat a u vybraného kanálu mixážního pultu můžeme nyní prostřednictvím kláves Page Up a Page Down listovat efekty. Podobných drobných vylepšení se tu ještě několik najde, ale žádná revoluční změna se nekoná. Někoho by ještě mohla zajímat podpora ovládání programu a některých plug-inů prostřednictvím multidotykových displejů. Tuto funkci jsem však neměl možnost vyzkoušet.

Závěr
Podobně jako ve své recenzi Abletonu musím i v případě FL Studia konstatovat, že jsme se nedočkali žádné revoluční změny. Jedinou svým způsobem revoluční novinkou je Performance mód, ten však ne každý využije. Hlavní nedostatky z předchozích verzí se tedy vyskytují i zde. Nejvíce mne mrzí absence kvalitního a pro obsluhu přívětivého warpingu. Myslím si, že tuto funkci potřebuje program jako sůl. FL Studio je sice dobrý nástroj pro tvorbu hudby, ale o remixování si to již nemyslím. Nové funkce jsou každopádně velkým přínosem, hlavně nástroje Bass Drum, Groove Machine Synth a VFX Color Mapper se mi hodně líbily.

FL Studio je tradičně dostupné v následujících čtyřech edicích: Fruity Edition, Producer Edition, Signature Bundle a All Plugins Bundle. První pro tvorbu hudby skutečně použitelná edice je Producer. Následující vyšší edice obsahují vždy Producer edici obohacenou o sadu plug-inů. Kromě PC verze FL Studia existuje také jeho mobilní verze určená pro zařízení s operačním systémem iOS a nově i Android, která s desktopovou verzí spolupracuje. V případě zájmu o tuto problematiku vám doporučuji tuto recenzi.

Pokud již vlastníte předchozí verzi programu, je odpověď na otázku, zda provést nebo neprovést upgrade, vcelku jednoduchá. Vzhledem k tomu, že všechny upgrady a updaty jsou u FL Studia pro vlastníky zakoupené licence vždy zdarma, není co řešit. Znáte jiný DAW, kde je tomu také tak? U většiny konkurentů za upgrade vždy zaplatíte nemalé peníze. V tomto ohledu nemá cenová politika společnosti Image Line konkurenci. Další oblastí, kde FL Studio těžko najde konkurenta, je jeho flexibilita.

FL Studio nemusíte nutně používat jen jako DAW, program či některé jeho součásti můžete využít i v jiných aplikacích. Kdyby se mne někdo zeptal, jaký nejlepší VST plug-in znám, má odpověď by byla právě FL Studio. Celý program je totiž k dispozici také v podobě VST plug-inu, což žádný z jeho konkurentů nenabízí. Kromě tohoto způsobu propojení je u FL Studia také k dispozici technologie Rewire.

Pokud tedy stojíte před rozhodnutím, jaký DAW koupit, může být FL Studio dobrou volbou. Kromě již v článku zmíněných věcí musím ještě dodat, že program nabízí bohatou sadu nástrojů a funkcí, které by mu jeho konkurenti mohli závidět. Na tuto problematiku však již není v tomto článku místo. Na druhou stranu ani FL Studio není bez chyb a v řadě ohledů by to chtělo zlepšení. Nicméně pokud se rozhodnete pro koupi tohoto produktu, určitě neprohloupíte.

Jiří Šimek

Výrobce: Image Line
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.

Odpovědět