ICON QCon Pro

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

ICON QCon Pro

Příspěvek od ales.dvorak »

Užitečný kus železa na pracovním stole.
14. 12. 2014

Hned v úvodu tohoto článku si dovoluji upozornit čtenáře, že podtitul není míněn nikterak pejorativně. Naopak, myslím to v nejlepším slova smyslu s uznáním a doufám, že následující text vše náležitě vysvětlí.

Dnes mám před sebou USB-MIDI kontrolér QCon Pro, výrobek firmy ICON. Nejde o úplně žhavou novinku, na trhu se objevil již v roce 2012, u nás však ke škodě věci nikoli a rozhodně není v nabídce obchodních audiofirem příliš zastoupen. Oprávnění k recenzi tu však přesto je, neboť se jedná o inovovaný model, a to co do firmwaru (což není tak neobvyklé) i co do vlastního provedení. Navíc některé vlastnosti tohoto výrobku jsou natolik pozoruhodné, že by bylo chybou, kdyby zůstal v záplavě podobných přístrojů nepovšimnut.
Obrázek
Počítače ve spojení se speciálními programy na zpracování zvuku (těmto celkům říkáme v odborném jazyce DAW - Digital Audio Workstation) se staly hlavním pracovním nástrojem při zpracování a distribuci zvukového materiálu. Ovládání zvukových aplikací je do značné míry optimalizováno tak, že pracovník znalý běžné práce s počítačem se dokáže v krátké době do ovládání zapracovat, protože do této činnosti může přenést své předchozí počítačové dovednosti, zejména práci s myší.

Jedna činnost při práci se zvukem na počítači je však za použití myši svízelná. Je to mixáž, která ještě donedávna probíhala na mixážním stole a v tomto prostředí vznikly pracovní rutiny, které zvukoví mistři dodnes používají. Mixážní stůl se však postupem doby virtualizoval, existuje pouze v grafické podobě na monitoru počítače a na ovládání jeho virtuálních faderů (odborná čeština pro tento prvek neúspěšně razila termín tlumič) zbyla myš. Každý, kdo byť okrajově mixáž zvuku prováděl, si jistě dokáže představit, jak obtížně se to dělá. Jemné a okamžité, někdy i podvědomé mixážní zásahy jsou téměř nemožné, intuitivní milimetrový pohyb prstu na faderu ve správnou chvíli není proveditelný. Tato situace vedla k využívání automatizované mixáže prováděné off line vykreslením automatizačních křivek určujících trajektorii faderu v čase. Jsou-li všechny křivky vykresleny, projede se „míchačka“ načisto. Takto je možné snímek mixovat donekonečna, výsledek je kompromisní, protože v něm není obsažen podstatný moment - bezprostřední esteticky motivovaná reakce na slyšený zvuk. Netvrdím, že automatizace mixáže nemá smysl, smíchaný snímek lze jistě v detailech korigovat, ale jsem přesvědčen, že z esteticko psychologických důvodů by se mělo mixovat rukama, nejlépe také bez neustálého sledování běžícího kurzoru na monitoru. Přece jen, pracujeme se zvukem...

Toto krátké teoretické intermezzo by si zasloužilo podrobnější rozpracování, ale to není nyní mým úkolem. Tím je představit ICON QCon Pro, jeden z DAW kontrolérů, které byly vyvinuty proto, aby devirtualizovaly prostředí DAW a přiblížily finální fázi práce s DAW, tedy mixáž, práci na skutečném mixážním stole. Za připomenutí stojí, že mixážní stoly se stále uplatňují především ve velkých a renomovaných studiích, některé modely se dokážou stiskem tlačítka změnit v kontroléry DAW, ovšem s komfortem velkých stolů. Ale dosti již teorie...

Vzhled a provedení
Již z rešerší firemní literatury a internetových ohlasů na tento výrobek mi bylo jasné, že se nejedná o žádného drobečka. Faktické setkání s ním mi tento dojem potvrdilo. QCon Pro je opravdu velký a těžký. Jeho plášť je až na malé prvky celokovový, plastový je pouze kryt zobrazovacího panelu a gumové obložení bočnic, užitečné a elegantní. Celek tedy působí velmi solidním dojmem na pohled i „pohmat“. Kovové pláty tvořící plášť jsou dobře opracované i povrchově upravené (solidní lak naspodu a eloxování na čelním panelu), potisk čelního panelu zřetelný a dobře provedený. Jakýsi šestý smysl napovídá, že celkový design podprahově ukazuje na asijskou provenienci (v tomto případě Hong Kong). Topologie kotroléru je vcelku tradiční a odkazuje k velkým mixážním stolům. Jeho postatnou část tvoří kanálová nebo chcete-li mixážní sekce s fadery, tlačítky pro základní funkce (Rec, Solo, Mute a Select) a otočnými stiskacími enkodéry, které mají rozličnou funkci v závislosti na momentální konfiguraci. To je celkem běžné. Na rozdíl od podobných modelů jiných výrobců je v této sekci mimo osm faderů pro práci s jednotlivými kanály ještě master fader, o němž ještě bude řeč. Otočné „nekonečné“ enkodéry mají kolem sebe prstenec LED diod, které indikují aktuální polohu, indikace je však poněkud hrubá. Zajímavým prvkem rovněž odkazujícím k velkým mixážním stolům, je dvanáctisegmentová LED indikace úrovně vedle každého faderu. To není u kontrolerů zcela běžná výbava. Na tuto sekci navazuje vpravo sekce kontrolní neboli ovládací, kde jsou soustředěny prvky k ovládání DAW. Jde o řízení transportu, automatizace, zobrazování (mimo jiné zoom) a ovládání práce s plug-iny. Této sekci vévodí kolečko Jog - Shuttle. Kontrolní sekce bude ještě podrobněji probrána, protože je koncipována poněkud specificky, což ovšem zanamená pro QCon Pro body navíc.
Obrázek
Výklopný zobrazovací panel obsahuje podsvícený displej pro popis jednotlivých stop nebo parametrů plug-inů a standardizovaný číselný displej pro časové nebo tempové údaje. Vyklopení tohoto panelu umožňuje pohodlné přizpůsobení úhlu pohledu.

Přední panel obsahuje pouze dvě přípojná místa pro sluchátka s regulací. Tyto konektory jsou v základní konfiguraci nefunkční, ožívají až ve chvíli, kdy místo krytů na horním a zadním panelu instalujeme zvukové rozhraní. To však není součástí základní výbavy. Jde o zvukové rozhraní 10 in - 8 out pro vzorkování 44,1 - 192 kHz. Pro testování jsem je neměl k dispozici, ale věřím, že po instalaci do kontroléru vznikne velmi kompaktní pracoviště pro menší studia. Konektory na zadním panelu slouží k připojení napájení, USB propojení s počítačem a pro eventuální připojení pedálových spínačů pro ovládání některých funkcí.
Obrázek
Instalace a uvedení do provozu
Nutno předeslat, že jsem QCon Pro prakticky testoval ve spojení s aplikací Pro Tools 11 v prostředí Mac OS 10.8 (Mountain Lion). Po vybalení kontroléru z důkladně adjustované krabice a umístění na pracoviště (v pracovních koutcích domácích studií se tam toho již o mnoho víc nevejde), je uvedení do provozu velmi snadné. Instalační CD obsahuje v případě Mac OS pouze jednoduchou utilitu pro aktualizaci firmwaru, pro Windows jsou k dispozici také ovladače a přibalená aplikace Samplitude 11 Silver. Instalace tedy zahrnuje pouze aktualizaci MIDI zařízení a v příslušné konkrétní aplikaci (zde tedy Pro Tools) nutno aktivovat řídicí protokol HUI. Informaci o potřebném protokolu pro jiné aplikace lze najít ve firemní literatuře. Kontrolér je předprogramován v aktuální verzi firmwaru pro aplikace Pro Tools, Live, Samplitude, Logic Pro, Cubase a Nuendo. V nových verzích firmwaru slibuje výrobce rozšíření tohoto portfolia např. o oblíbenou aplikaci Reaper. V konkrétním případě na mém pracovišti vše fungovalo prakticky na první zapojení, nehledě tedy k chybám obsluhy, které, jak známo, tvoří 99 procent chyb v systémech.
Obrázek
Obrázek
Dojmy z provozu
Kontrolér QCon Pro splnil moje požadavky na klasický postup mixáže. Je pravda, že úplné využití všech funkcí, hlavně ovládání plug-inů pomocí kontroléru, vyžaduje určitý zácvik a časté používání, logika tohoto ovládání je však stejná, jako u podobných zařízení - tedy vybrat stopu otevřít plug-in a pomocí enkodérů nastavovat parametry. Osobně jsem však příznivcem kombinovaného ovládání mimo jiné také proto, že některé úkony na klávesnici mám již zautomatizovány a provádím je raději na klávesnici a myší. Svůj způsob si každý musí najít sám. Samotná mixáž rukama na kontroléru je velmi příjemná, fadery se pohybují přiměřeně lehce, jejich dotykově citlivý povrch je však patrně omezený, protože stačí nepřesné uchopení a motor faderu klade odpor. Ergonomie faderu by mohla být propracovanější, prstu se chce někdy sklouznout. V testu na plynulost regulace úrovně QCon Pro uspěl. Přestože fadery typu ALPS jsou, jak vyplývá z firemní literatury, osmibitové, což by se mohlo zdát nedostačující, je regulační krok v přepočtu pouhých 0,39 milimetru. Systém ALPS zajistí dokonalou plynulost regulace. Otočné a stiskací enkodéry mají stejně jako fadery příjemnou rozteč připomínající velké mixážní stoly, enkodéry mají navíc optimální velikost pro pohodlné uchopení. Tlačítka unifikované velikosti jsou měkká a podsvícená. Intenzita podsvícení je vhodně zvolena, je spíše tlumená, takže kontrolér nezáří jako vánoční stromeček (jako jeden z jeho konkurentů). Měkká tlačítka však nemají definovaný stisk, preferuji tuhá tlačítka s kontrolkou umístěnou vedle.

Již jsem se zmínil o kvalitě potisku čelního panelu. Bohužel musím konstatovat, že kvalitní ostrý potisk není přesný, stupnice vedle faderů neodpovídá jejich poloze. To je ovšem bolestí i mnohem dražších kontrolérů. Horší je, že stupnice není kalibrována a proti všem zvyklostem je lineární. Může tedy sloužit jen jako pomocné vodítko. Indikátory úrovně na kanálech nejsou označeny vůbec. Jestliže se tedy QCon Pro v mnohém přibližuje velkým mixážním stolům, v tomto ohledu se jim na hony vzdaluje. To je škoda. Tyto nedostatky však na vlastní mixování za použití rukou a uší nemají rozhodující vliv, kontrolér tedy svoji hlavní funkci plní dobře. Kolečko Jog - Shuttle je nadstandardní výbavou, není však v praxi příliš použitelné pro svůj tuhý chod a nepřesné usazení. Během testování jsem měl obavu, že kolečko při pohybu vylomím.

Nyní se musím zmínit o situaci, která se nazývá moment zklamaného očekávání. Jde o devátý fader - master, na který jsem se velmi těšil. K mému překvapení se nepodařilo jej ve spojení s Pro Tools oživit. Teprve pátrání na internetových fórech a konzultace s kolegou přinesla jednoduché vysvětlení, že totiž master fader v Pro Tools prostě není funkční. Příčina je jednoduchá. Master kanál v Pro Tools není pouhým výstupním kohoutem z aplikace a není ani nezbytně nutný. Je to vlastně stopa svého druhu vybavená inzertními body a proto je na kontroléru reprezentován jako běžný kanál, jehož plug-iny lze ovládat. V aplikacích, kde je master fader „povinný“ a nedělá nic jiného než výstupní úroveň, master fader na kontroléru normálně funguje.

Univerzalita a rozšiřitelnost
Již jsem se zmínil o tom, že firmware kontroléru je předprogramován pro řadu aplikací. Není tedy nutné při přechodu mezi nimi nic přenastavovat, po zapnutí kontrolér nabídne výběr aplikace a po potvrzení výběru se přenastaví automaticky. Funkční tlačítka mají pak ovšem v každé aplikaci jinou funkci. Výrobce to vyřešil dodávanou sadou kulis s popisem tlačítek pro každý předprogramovaný software. Ovládací prostředí se tedy jednoduše změní přiložením této kulisy na panel. Jednoduché a funkční.

Při práci na složitějších projektech je velmi nepohodlné vystačit s osmikanálovým kontrolérem. Přepínání faderových bank zdržuje, obtěžuje a lehce může dojít při mixáži k omylu. Touha po dalších faderech je v případě tohoto výrobku splněna. Výrobce totiž nabízí expanzní osmikanálový modul QCon Ex, který není vybaven kontrolní sekcí. Tyto moduly lze připojit až tři, a to pomocí USB rozbočovače (HUB). V nastavení je pak nutné pouze přiřadit každému modulu pořadové číslo. Zajímavé, i když logické je to, že tento expanzní mudul funguje i samostatně. Ten, kdo má zájem o levnější a jednodušší řešení, může použít tuto variantu. Základní a expanzní modul (popř. moduly) tvoří již dosti rozměrný celek. S tím je potřeba počítat při uspořádání celého pracoviště, ale odměnou je dobrá ergonomie a pohodlí obsluhy, jak to známe z velkých zvukových režií.

Závěr
Kontrolér QCon Pro firmy ICON je dobrý výrobek, který splňuje vše, co se od takového zařízení očekává při realizaci klasické mixáže. Práce je příjemná a pohodlná, zařízení se chová stabilně. Zájemce potěší i příznivá cena základního i expanzního modulu, nesrovnatelná s některými plastovými (byť pokovenými) konkurenty. I po vzhledové stránce uspokojí a je, jak již bylo řečeno, užitečným kusem železa na pracovním stole.

Výrobce: ICON Corp.
Zapůjčil: muzikant.cz s.r.o.

Aleš Dvořák
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět