iZotope Alloy 2

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

iZotope Alloy 2

Příspěvek od ales.dvorak »

Nová verze mixážního multiefektu.
24. 1. 2013

ObrázekFirma iZotope pokračuje v trendu zásadního osvěžení svého výrobního programu. Mimo inovace stěžejních výrobků, jimiž bezesporu jsou Ozone 5 a RX 2, přinesla v nedávné době i produkty zcela nové (virtuální syntezátor Iris, Stutter edit a další). Nyní přišel čas na omlazovací kúru dalšího úspěšného pluginu firmy iZotope, mixážního multiefektu Alloy, který byl již ve své původní verzi výrobkem velmi zdařilým. Psal jsem o něm na stránkách tohoto časopisu před nějakým časem a ocenil jsem jej jako velmi užitečný pracovní nástroj. Alloy 2 je (tak jako před nedávnem Ozone 5) přepracován zcela zásadně, takže se nejedná o update, opravující chyby a nedostatky, ale spíše o nový, v mnohém vylepšený produkt. V přehledném představení tohoto výrobku se nevyhneme srovnání s původní verzí, kterou již dlouho používám, ale hlavním cílem dnešního článku bude upozornit na to, v čem je Alloy 2 nový, lepší, užitečnější.

Nový vzhled
Ještě než se začneme orientovat v tom, co přináší Alloy 2 nového po funkční stránce, musíme se zastavit u jeho vzhledu, protože to je první, co uživatele upoutá. Alloy 2 se co do vzhledu vylepšil, stejně jako před časem inovovaný Ozone 5. Nutno říci, že grafický design obou produktů se ještě více sblížil, či přesněji řečeno produkty iZotope mají nyní jednotný vzhled, jehož ztvárnění udává Ozone 5. Alloy 2 se opět o něco zvětšil, takže jeho ovládací prvky jsou přehlednější a rozhodující údaje nastavovaných hodnot čitelnější, přestože některá čísla (hlavně v měřicí sekci) se stále jeví malá. To však může být chyba mých brýlí...

Změnilo se rozložení sekcí v ovládacím okně. Na první pohled je patrné, že výrobce zachoval princip, kdy celá práce s nastavením jednotlivých efektů se odehrává v jednom okně, jen je třeba zvolit zobrazení konkrétního modulu. Poté, co se zvolený modul zobrazí, můžeme si všimnout, že oproti předchozí verzi je maximum ovládacích prvků soustředěno v jedné vrstvě, tedy bez dalších záložek a menu. Úplnou novinkou je mód Overview, který zjednodušeně zobrazuje aktivní efektové moduly a umožňuje rychlé nastavení jejich základních parametrů. To je vítaná funkce, neboť usnadňuje a zrychluje práci, používáme-li v jednu chvíli řetězec efektů. Pro podrobnější a detailní nastavení je vždy možno přejít do příslušného individuálního zobrazení.
Měřicí sekce v nové verzi již není rozdělena na vstupní a výstupní část, ale je ve jménu vzhledové integrace sloučena do jednoho bloku na pravé straně ovládacího okna.

Předchozí řešení bylo možná logičtější, nový vzhled dává však možnost snazšího porovnání vstupních a výstupních úrovní jediným pohledem. Po vzoru Ozonu 5 bylo rovněž přidáno velmi užitečné zobrazení účinku jednotlivých efektů (mimo ekvalizér) v reálném čase. Dává to možnost vizuálně kontrolovat v přidaném okně, kdy a jak efekt působí nebo volitelně jeho odezvu ve spektrální oblasti.

Vizuální ztvárnění efektu je celkově velmi zdařilé, přispívá k přehlednosti a snadné obsluze.
Obrázek
Obrázek
Nové vlastnosti a funkce
Podle informací výrobce je zlepšení a nových funkcí celá dlouhá řada. Nutno střízlivě říci, že ne všechny jsou zcela podstatné, některé jsou znatelným zlepšením, jiné mají význam spíše jen kosmetický. To je však podle mého názoru zcela normální, marketingový význam takových vylepšení je zcela jistě pro firmu žádoucí.

Než si ukážeme hlavní zlepšení, musíme shrnout přehled základních funkcí multiefektu Alloy 2. V tomto ohledu se od svého předchůdce neliší. Jde vlastně o sofistikovaný channel strip, obsahující ekvalizér, upravovač transientů, exciter, dva dynamické procesory, de-esser a limiter. Jejich charakteristické vlastnosti a možnosti použití byly podrobně popsány v článku věnovaném předchozí verzi. Tyto efektové moduly lze libovolně řetězit, a to včetně paralelního zapojení a klíčování v sekci dynamických procesorů. Tento multiefekt je určen hlavně pro účely zařazení do jednotlivých kanálů při mixu vícestopého záznamu. Je koncipován tak, aby co nejméně zatížil počítač a aby jeho latence byla minimální, tedy aby mohl být vložen v několika stopách zároveň. Řešení vše v jednom (princip channel strip) má ten význam, že veškeré výpočty probíhají v rámci jednoho prostředí, což vede k omezení degradace signálu a fázových problémů oproti řetězení jednotlivých pluginů. V případě této verze pluginu lze latenci ještě eliminovat volbou módu Zero Latency, v tom případě je však nutné oželet prediktivní algoritmy např. v dynamickém procesování.

Pojďme se nyní v přehledu podívat na nejdůležitější nové vlastnosti a funkce v jednotlivých modulech multiefektu Alloy 2. V modulu ekvalizéru, který je jistě v procesu mixu jeden z nejčastěji používaných, přibyly nové průběhy ekvalizačních křivek. Úplnou novinkou je doplnění tzv. Baxandallova ekvalizéru, který je dobře známý např. z přístrojů pro reprodukci zvuku. Tento typ filtru se vyznačuje pozvolným průběhem ekvalizační křivky a značným rozsahem regulace. Jeho použití je výhodné zejména tehdy, potřebujeme-li použít filtr typu basy - výšky. Po vzoru ekvalizéru v Ozonu 5 nacházíme rovněž bohatší výběr průběhů horní a dolní propusti, včetně nejostřejšího (Brickwall) průběhu. Spíše zajímavostí je možnost volby průběhu Vintage, který má být vzpomínkou na legendární ekvalizér Pultec. Výběr ekvalizačních průběhů je tedy proti předchůdci o hodně bohatší. K přesnému nastavení ekvalizéru přispívá i další novinka, kterou je možnost změny měřítka zobrazení spektrálního analyzéru. Není však intuitivní. Na postup zoomování pomocí klávesové zkratky musí uživatel - nečtenář manuálů přijít sám.
Obrázek
Upravovač transientů má nově řešený korekční algoritmus, který umožňuje nejen citlivé úpravy, jako původní Alloy, ale dává prostor i pro experimenty. Zlepšily se i měřicí nástroje v rámci tohoto efektu, takže nyní je možnost vizuální kontroly činnosti efektu v reálném čase. To je velmi užitečné, protože v případě práce s transienty by pouhá snaha o zvukový zásah bez kontroly mohla způsobit problémy.

Exciter nalezne svou oblast použití jak při mixu tak i v masteringu. Alloy 2 přináší nově řešený exciter, který rovněž vychází z Ozonu 5, je však řešen zcela jinak, takže umožňuje bohatší výběr i kombinace excitačních charakteristik. Toho je dosaženo unikátním 2D ovladačem, který dává možnost plynulé změny zastoupení jednotlivých excitačních charakteristik (Tube, Tape, Warm a Retro), které jsou v Ozonu 5 pouze pevně volitelné. Mimo to je možné pracovat jednoduše i v širokopásmovém módu. Exciter měl 2D ovládání již v předchozí verzi. Tam však bylo ovládání vedeno jinou myšlenkou. Volilo se zastoupení sudých a lichých harmonických, tedy jejich presence či absence. Technicky to asi bylo čistší řešení, intuitivní 2D ovladač, kterým disponuje Alloy 2 je však o mnoho názornější.
Obrázek
Sekce dynamických procesorů obsahuje tyto procesory dva. Stejně tomu bylo i v předchozí verzi, jenže tam byl druhý procesor skryt za záložkou. Alloy 2 má dynamické procesory odděleny a v konfiguračním okně celého řetězce je lze zapojit i paralelně.

V módu Overview je pak možné jejich individuální nastavení v jednom společném okně. Tak jako další moduly (s výjimkou limiteru) je i dynamický procesor samozřejmě vícepásmový. Vícepásmové nastavování dynamického procesoru znamená orientovat se v množství nastavovacích prvků a přepínat mezi pásmy. Pro usnadnění obsluhy je možné vyvolat okno, které zobrazuje pro každé pásmo jen to nejzákladnější, čímž se nastavení zjednodušuje. Alloy 2 přináší také rozšířené možnosti klíčování. Jde o klíčování každého pásma jiným externím zdrojem a také vzájemné klíčování mezi pásmy.
Obrázek
Práce s presety
Od svého předchůdce převzal Alloy 2 dobře vyřešený presetový manager, umožňující výběr vyzkoušených nastavení i tvorbu vlastních presetů, ale hlavně jejich přehledné třídění a vyhledávání. Vývojáři připravili pro Alloy 2 přes 200 nových presetů vhodných pro nasazení na nástrojové stopy, sběrnice i pro opravy toho, co se při snímání (pro které se dnes používá ohavný německý kalk náběr) nezdařilo. Novinkou jsou presety v rámci jednotlivých modulů. Ty jsou více specializované a mohou sloužit také jako vodítko pro vlastní nastavení.

Kompatibilita a instalace
Nový Alloy 2 je plně přizpůsoben implementaci do moderních systémů. Je kompatibilní s 32 i 64 bitovými systémy Windows i Mac OS X. Je rovněž připraven pro spolupráci v rámci aplikací Avid, tedy ve formátu AAX (Avid Audio eXtension). Instalace je velmi snadná a nepřináší komplikace. Stále platí, že firma iZotope umožňuje autorizaci on line i off line, a to až pro 3 počítače, ale také pomocí hardwarového klíče iLok.

Závěr
Multiefektový procesor Alloy 2 firmy iZotope nezapře svoji rodinu. Zdá se dokonce, že celá produktová řada efektových procesorů této firmy je modulární, využívající ověřené vynikající efektové algoritmy. Také grafickou podobnost produktové řady hodnotím kladně, protože přispívá k intuitivnosti ovládání v případě, že uživatel vlastní i další produkty iZotope.

Multiefektový procesor Alloy 2 je bohatěji vybaven než jeho předchůdce. Skýtá tedy větší možnosti, a to nejen pro precizní práci s jednotlivými korektory, ale i pro experimentování. Jeho použití je jistě univerzálnější než jen jako nástroj mixáže. Říká se sice, že člověk má používat to, co spolehlivě funguje a nehonit se za novinkami. Alloy funguje spolehlivě. V tomto případě však na nabídku možností a funkcí, které nabízí Alloy 2, nelze než kývnout.

Aleš Dvořák

Výrobce: iZotope
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět