iZotope RX 2

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

iZotope RX 2

Příspěvek od ales.dvorak »

Nová verze komplexního nástroje pro opravy a restaurování nahrávek.
12. 1. 2011

ObrázekNástrojů pro restaurování a opravy zvukového materiálu existuje na trhu celá řada. Program RX uvedený před několika lety firmou iZotope ve své první verzi představoval dostupný a současně výkonný prostředek pro odstraňování nežádoucích šumů a ruchů. Také časopis PiXEL si tohoto produktu aktuálně povšiml v zevrubné recenzi (v čísle 4/2008). Nyní firma iZotope, která disponuje rozsáhlou výzkumnou a vývojovou základnou, uvedla na trh software RX 2, tedy druhou, v mnoha ohledech inovativní verzi programu, který se stal zejména v menších studiích a na postprodukčních pracovištích velmi oblíbeným. Existuje, stejně jako jeho předchůdce, v podobě samostatné aplikace i jako sada plug-inů. V několika pohledech se nyní podíváme na novinky, které iZotope RX 2 obsahuje. Program je nabízen ve dvou provedeních. V tomto víceméně přehledovém textu si budeme všímat hlavně provedení základního, ale uvedeme i přehlídku pokročilejších možností výkonnějšího (a dražšího) provedení Advanced.

Nový vzhled
Druhá verze programu RX se na první pohled vizuálně odlišuje od verze předchozí, zachovává si však stejný styl i barevné ladění. Vzhled je více technicistní, dokonalejší a je znát, že tvůrci změnami sledovali i docílení pohodlí a efektivity při obsluze programu. Změna vzhledu se projevila zejména ve zvětšení plochy pracovního prostoru, kde se zobrazuje časově spektrální a vlnový průběh signálu, a to především ve vertikálním směru, takže spektrogram i vlnový průběh je nyní přehlednější. Voliče jednotlivých pracovních nástrojů byly přemístěny k pravému okraji programového okna. Tím vzniklo více místa pro indikátor úrovně, který nyní sahá až k hodnotě -80 dBFS oproti původním -60 dBFS, což je pro vizuální orientaci v nízkých hladinách rušivých součástí signálu vítaná změna. Zvětšenému indikátoru ustoupilo i okno historie korekčních zásahů, které se přesunulo rovněž k pravému okraji. Frekvenční stupnice a legenda k barevnému kódování spektrogramu, tlačítka transportu a tlačítka volby korekturních nástrojů (podoby kurzoru) zůstaly beze změny. Plovoucí okna jednotlivých pracovních nástrojů lze přesunout na vedlejší monitor (je-li k dispozici) a hlavní pracovní okno tak lze mít stále volné pro výběr nežádoucích nebo porušených částí spektra. Celkově přispělo přeuspořádání pracovního okna k větší přehlednosti a přesnosti při nastavování parametrů korekčních zásahů, vzhled lze hodnotit jako moderní a dobře čitelný.
Obrázek
Obrázek
Nové nástroje
Na každý typ rušivého signálu je zapotřebí použít jiný korekční nástroj. RX 2 je vybaven mimo původních i nástroji novými. Základní verze softwaru je vybavena kromě odstraňovačů přebuzení, praskotu, ruchů tonální povahy, šumu a ruchů ve spektrální doméně i novými prostředky, které mohou čištění signálu zkvalitnit. Jsou to odstraňovač permanentního šumu gramofonové desky (crackle), možnost ovlivnit úroveň signálu nebo jeho vybrané části a možnost práce s jednotlivými kanály stereofonního záznamu. Díky těmto dvěma posledním doplňkům se RX 2 stává do jisté míry masteringovým nástrojem, kde lze například precizně ošetřit začátek a konec záznamu nebo vyrovnat nestejnou úroveň silně poškozeného zvukového materiálu. Jeho největší přínos je však přece jen ve sféře čištění ruchů a hluků. Korekční nástroje základní verze jsou celkem běžné a obecně se neliší od těch v předchozí verzi, přestože každý z nich přináší drobná vylepšení. Zajímavější je sledovat pokročilé nástroje, jimiž je vybaven RX 2 Advanced. Specializované dražší provedení RX 2 Advanced disponuje například možností odděleně ovládat tonální a šumovou složku signálu. Tento nástroj nazvaný Deconstruct je úplnou novinkou, která umožní oddělit a potlačit například syčivý formant nesprávně sejmutého zvuku flétny, rušivé rezonance apod.

RX 2 Advanced umožňuje i ladění a změnu tempa. V této oblasti, dnes při postprodukci hojně využívané, je RX 2 Advanced vážným konkurentem specializovaným programům. Svědčí to o propracovanosti jiného produktu firmy iZotope, softwaru Radius, který je do RX 2 implementován a patří k nejlepším v tomto oboru. Pokročilá verze RX 2 dále nabízí také konverzní nástroje, a to legendární psychoakustický dither MBIT+, obsažený též v masteringovém produktu Ozone, a konvertor vzorkovací frekvence 64 bit SRC, umožňující převody vzorkovacích frekvencí bez generování nežádoucích rušivých jevů.

Je to nástroj velmi užitečný, protože používání jednoduchých konvertorů, jimiž jsou vybaveny zvukové editory, s sebou nese vždy degradaci signálu. To si bohužel řada uživatelů k vlastní škodě neuvědomuje. Provedení RX 2 Advanced umožňuje hostit i plug-iny tzv. třetích výrobců, což z něj skutečně činí masteringový nástroj. Otázkou je, zda je tato snaha o univerzalitu účelná. Síla iZotope RX vždy spočívala v propracovaných čisticích nástrojích, pro finální úpravu zvukové nahrávky je lépe použít specializovaný program. Na druhou stranu je však nutno připustit, že možnost rychlé úpravy záznamu, například pro forenzní nebo zpravodajské účely v rámci jediného pracovního okna, může být výhodou. Další zajímavou funkcí nového RX 2 Advanced je nástroj Azimuth Alignment. Je velmi potřebný pro práci s nahrávkami na analogových magnetofonových pásech, které byly pořízeny s nesprávně nastavenou kolmostí záznamové hlavy, což se projevuje hlavně poklesem výšek v záznamu, ale i jeho degradací. Azimuth Alignment dokáže tyto nedostatky automaticky kompenzovat. Poslední pokročilou funkcí RX 2 Advanced je možnost exportovat kompletní historii korekturních zásahů i s jejich časy jako soubor XML. Je to mnohdy důležité, zvláště používá-li se RX Advanced pro čištění závažných zvukových dokumentů pro archivní nebo soudní účely.

Nové možnosti
Vylepšení nepřinesly jen nové nástroje, i ty původní v sobě obsahují nové možnosti. Přínos nové verze RX 2 spočívá hlavně v inovaci korekčních algoritmů, zejména odšumovače Denoiser, který je v provedení Advanced vybaven i adaptivní funkcí. O této funkci byla již zmínka v recenzi plug-inů Sonnox (PiXEL 2/2010). Její výhoda spočívá v tom, že se aplikace neustále adaptuje na změny šumových proporcí a nesetrvává ve fixním nastavení, které může být při změně poměrů v nahrávce kontraproduktivní. Adaptivní přístup je šetrný k užitečnému signálu a navíc urychluje práci, neboť není nutné dělit restaurovaný soubor na více dílů s individuálním nastavením.
ObrázekObrázek
Také nástroj na restaurování vinylových desek přináší možnost dokonalejšího odstranění nežádoucích ruchů pomocí nové funkce Decrackle, která v původním RX nebyla obsažena. Tato funkce je dostatečně známá z aplikací jiných výrobců. Slouží k odstranění kontinuálního, do jisté míry periodického praskotu. Používá se po eliminaci jednotlivých izolovaných kliků pomocí již ověřeného nástroje Declick na definitivní vyhlazení záznamu.

Vítanou změnou je i možnost zpracovat mnohem delší úsek signálu pomocí spektrální opravy (např. odstranění kašlání, dupání apod.). Ve starší verzi RX bylo nepříjemné omezení takových zásahů na pouhé čtyři sekundy. Takové omezení již v RX 2 neexistuje. Stejně omezující bylo i to, že v původním nástroji na ostranění hluku tonální povahy (síťový brum apod.) Hum Removal bylo nastavení rušivého kmitočtu fixní. Nebylo tedy možné dokonale odstranit brum, který frekvenčně kolísal. V novém RX 2 již tato možnost existuje, nový nástroj Remove Hum se dokáže adaptovat na kolísající kmitočet a úspěšně jej vyčistit.
ObrázekObrázek
Ze zkušenosti je možno potvrdit, že těžiště práce s programem RX je v čištění ruchů ve spektrální doméně. Jsou to typické ruchy, které provázejí živé nahrávky koncertů, ale často i studiové nahrávky, jako je mlaskání, dupání, kašlání, hluky mimo koncertní prostor apod. Ty mají často velmi komplikovanou povahu, málokdy se jedná o izolovanou frekvenci, je nutno počítat i s harmonickými frekvencemi. Základem úspěšného odstranění takového hluku je jednak vhodné zobrazení postiženého místa ve správném horizontálním i vertikálním zvětšení, ale především možnost volby vhodného editačního nástroje, který umožní přesné ohraničení nežádoucího hluku, aniž by došlo k ovlivnění okolního užitečného signálu. V tomto ohledu RX v původní verzi dosti zaostával. Výběr postiženého místa byl možný jen pomocí pravoúhlého označení, které bylo nepřesné a nutilo obsluhu dělit korekturu na několik dílčích zásahů. RX 2 přináší zcela nové možnosti výběru pomocí tří specializovaných nástrojů modifikujících podobu kurzoru. Tyto nástroje, Lasso (obkroužení), Brush (připomínající tah štětce) a Magic Wand (do jisté míry automatizované ohraničení s možností výběru harmonických) dovolují ohraničit i velmi složité tvary měnících se frekvencí. To umožňuje odstranit například i kolísající zvuk sirény, což bylo v původním RX velmi obtížné. Tyto nástroje práci s RX výrazně usnadnily a přinášejí mnohem přesnější výsledky. V kontextu vývoje tohoto restaurátorského programu jde o průlomovou inovaci. Je však třeba upozornit na to, že k přesnému a pečlivému výběru nežádoucího prvku frekvenčního spektra nejsou důležité jen nástroje, ale především schopnost sluchové analýzy a frekvenční představivost. Toho se dá dosáhnout pouze nácvikem a dlouhodobou prací s programy podobného zaměření.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Staré nedostatky
V aplikaci RX 2 zůstalo z minulé verze několik nedostatků, které nemají vliv na výsledky práce, pouze ji poněkud znesnadňují. Zásadně postrádám výraznou indikaci režimu chování kurzoru (vrací se po zastavení zpět nebo pokračuje v přehrávání od místa zastavení). Pro efektivní práci to má rozhodující vliv, protože při vyhledávání postižených míst je třeba přehrávat kontinuálně, pro detailní práci na jednom místě je nutné se neustále vracet a kontrolovat účinek zásahu. Přepínání v menu ani klávesová zkratka neposkytují viditelnou informaci, v jakém režimu se kurzor právě nachází, což může vést i k tomu, že se operátor v materiálu ztratí. Dalším dílčím nedostatkem, který zůstal nepovšimnut, je fakt, že zoomování materiálu nenastavuje kurzor do centrální pozice pracovního okna. Posledním nevyřešeným problémem zůstala práce s RX 2 ve formě plug-inů. Ovládání korekturního procesu je v plug-inech nepohotové, bez možnosti slyšet okamžitě výsledek ve větším kontextu než jako preview. Mohou tedy posloužit pouze jako okamžitá pomoc ve chvíli, kdy třeba není čas na detailní práci v samostatné aplikaci. Na konečný efekt restaurování však nemají tyto nedostatky přímý vliv.

Závěr
Výsledky dosažené při práci s RX 2 příjemně překvapily. Některé funkce si zachovaly standard minulé verze, patrné zlepšení je možno zjistit při odstraňování šumu. Dobře se pracuje s nově koncipovaným oknem pro dávkové zpracování více souborů s širokými možnostmi přejmenovávání, ukládání a dokonce opakovaného zpracování.

IZotope RX 2 a RX 2 Advanced je k dispozici ve verzi pro Windows i Mac OS, a to jednak jako samostatná aplikace (ta je nejvhodnější pro komlexní detailní práci s poškozenými soubory) i jako plug-in (RTAS/Audio Suite, VST, MAS, Audio Units, DirectX). Tyto plug-iny jsou však vhodné jen pro dílčí pohotovostní zásah.

Odstraňování hluků a ruchů patří dnes ke standardním postprodukčním úkonům. Pro restaurování historických nebo důležitých záznamů je iZotope RX 2 výborným nástrojem. Efektivní čištění nově vzniklých nahrávek však vyžaduje zodpovědného a tvůrčího operátora, protože bezduché odstranění všeho, co se ve studiu nebo koncertním sále nedopatřením přihodí, by se mohlo snadno stát kontraproduktivním. Vždyť přece chceme poslouchat nahrávky, které vytvořili živí lidé a mnohdy jsou dokonce nahrávky, z nichž můžeme vyčíst přítomnost umělce u nástroje, velmi oceňovány. Proto i v oboru restaurování a čištění nahrávek stále platí úsloví, že je lepší menší efekt, než větší defekt.

Aleš Dvořák

Výrobce: iZotope
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět