iZotope RX 3

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

iZotope RX 3

Příspěvek od ales.dvorak »

Krok vpřed v opravách a restaurování zvukových souborů.
9. 12. 2013

ObrázekPsát o nových verzích osvědčených aplikací je zdánlivě jednoduché. Stačí přece najít ve firemní propagaci či dokumentaci přehled změn a rozdílů (samozřejmě k lepšímu) a článek je na světě. Ve skutečnosti je to však velmi obtížné, protože právě toto by bylo málo. Je třeba posoudit, jedná-li se o změny, které produkt posouvají po pomyslné vývojové ose, či jde-li pouze o promyšlené marketingové inovace, mající často hlavně placebo efekt vedený snahou o novost za každou cenu. Je také potřeba vžít se do role toho, kdo bude s aplikací běžně a často pracovat a zamyslet se nad efektivitou práce a náročností obsluhy. Z tohoto zorného úhlu se dnes podíváme na novou verzi osvědčeného produktu firmy iZotope, a sice na program pro opravy a restaurování zvukových souborů.

Stejně tak, jako v předchozí verzi, je iZotope RX 3 k dispozici nejen v základním provedení, ale také (jako ostatně i další produkt této firmy, renomovaný Ozone 5) v provedení Advanced, které nabízí za výrazně vyšší cenu několik dalších pokročilých funkcí, o nichž a o jejich užitečnosti bude samozřejmě také řeč.

Na první pohled
Při zběžném pohledu na okno nové verze iZotopu RX 3 zaznamenáme nepříliš významné vizuální změny. Díky novému uspořádání dolní části pracovního okna zbylo více místa pro zobrazení grafické podoby ošetřovaného zvukového souboru, což je vždy chvályhodné. Proto je i na menším monitoru obraz zvukové vlny dobře patrný. Celkové grafické řešení pracovního okna je jemnější a dalo by se říci, že i vkusnější. Rozvržení ovládacích prvků je až na maličkosti velmi podobné, takže ten, kdo si zvykl pracovat s předchozí verzí, pravděpodobně ocení, že voliče jednotlivých pracovních nástrojů jsou nyní opatřeny ikonami, což přispívá k intuitivnosti obsluhy. Okna všech pracovních nástrojů i okno preferencí jsou graficky řešeny v souladu s hlavním oknem a mají rovněž modernější vzhled. Původní, striktně technicistní vzhled aplikací firmy iZotope je, zdá se, již minulostí.
Obrázek
Nová, pokroková koncepce
Přistupme k detailnějšímu seznámení s RX 3. S ohledem na většinu zájemců o koupi tohoto nevšedního nástroje si budeme všímat spíše základního provedení, přičemž provedení Advanced nezůstane stranou, základní odlišnosti budou zdůrazněny. Zevrubné srovnání obou provedení by totiž bylo mimo rozsah tohoto článku. Ostatně výrobce to učinil na svých stránkách velmi zevrubně.

Jak již bylo řečeno, ten, kdo pracoval s iZotope RX 2, nebude při práci s RX 3 tápat ani chvíli, přestože již nyní je třeba zdůraznit, že iZotope RX 3, třebaže patří takzvaně do rodiny, je od základu nový. Zdá se mi dokonce, že základní myšlenkou vývojářů tentokrát bylo vytvořit nový produkt s osvědčeným ovládáním. Tento záměr vyšel dokonale, ve vývojové řadě iZotope RX představuje verze 3 velmi důkladný krok vpřed.

iZotope RX 3 byl koncipován v souladu se současnými trendy v oblasti softwaru pro zpracování audia (ale i videa) jako produkt „vše v jednom“. Důsledkem toho je skutečnost, že nový iZotope RX 3 není již jen nástrojem restauračním a záchranným, ale, jak uvidíme dále, důležitým nástrojem masteringovým, neboť umožňuje soustředit masteringový proces do jediné aplikace. Od doby, kdy na trh a do zvukových studií vstoupily první restaurační aplikace různých výrobců, stalo se ošetření nežádoucích ruchů takřka povinnou součástí masteringového procesu. Bez ohledu na to, co jsem v minulém článku věnovaném iZotope RX 2 napsal o nebezpečí nadužívání snah o vyčištění čehokoli ze snímku, jsou možnosti, které nám restaurační programy dávají, velmi užitečné. Už jen to, že není třeba zahodit umělecky velmi hodnotný záběr (např. v hudebním natáčení) jen pro výskyt nepatřičného ruchu, přispívá ke vzniku umělecky i technicky kvalitních nahrávek. Nejde však jen o mastering. iZotope RX 3 zkvalitňuje výsledky práce i v dalších oblastech svého použití, archivační a forenzní. Stranou samozřejmě nezůstává ani oblast videopostprodukce.

Základní odlišnosti
Jak už to u nových produktů bývá, je drobných i významnějších odlišností celá řada. O vizuálních změnách jsme již hovořili, zopakuji jen, že jsou nepříliš revoluční, ale prospěšné. iZotope RX 3 vypadá lépe, v pracovním okně je více místa pro vše důležité, naopak všechny nepodstatné objekty mají nyní místo tam, kde nevadí těm důležitějším. Na monitorech s nastaveným větším rozlišením vycházejí popisy jednotlivých stupnic (časová osa, indikátor vybuzení, frekvenčně amplitudová škála) poněkud menší, ale lze si zvyknout. Ani u jiných aplikaci tohoto výrobce tomu není jinak. Jestliže na škály se uživatel dívat naučí, ikony jednotlivých funkcí kurzoru (výběr na časové a frekvenčně amplitudové ose) jsou opravdu malé.

Podstatným vylepšením, které se již přímo týká zkvalitnění práce, je možnost mít otevřeno více souborů v jedné aplikaci, a to pomocí záložek v záhlaví pracovního okna. Znamená to možnost nezávislé práce s několika soubory, jejich porovnávání, zálohování, práce na bezpečnostní kopii důležitého souboru apod.

Způsob práce s restauračními a opravnými nástroji je obdobný jako v předchozích verzích. Zobrazení frekvenčně amplitudové analýzy je však přehlednější a pomáhá snáze lokalizovat poškozené místo audiosouboru.

Základní sada nástrojů je u RX 3 rozšířena o dva, které jsou velmi užitečné. Jde o nástroje pro změnu bitové hloubky a vzorkovací frekvence audiosouboru. Několika testy bylo prokázáno, že volba algoritmu pro tyto dva náročné výpočty je pro výslednou kvalitu určující. iZotope zde nabízí to nejlepší, co má - algoritmus SRC pro změnu vzorkovací frekvence a vyhlášený algoritmus pro dithering - MBIT+ pro redukci bitové hloubky. Oba algoritmy jsou modifikovatelné v několika důležitých parametrech. Pro správné porozumění problematice optimálního nastavení těchto pracovních nástrojů je nezbytné prostudovat firemní literaturu, která je formou kontextové nápovědy dostupná z kteréhokoli okna.
Obrázek
Obrázek
Mimo nástroje, které nabízí sám iZotope RX 3 a které známe z předchozí RX 2, akceptuje tato nová verze také instalované pluginy, které jsou univerzálně použitelné v rámci pracovní stanice DAW. Při prvním vyvolání okna pluginů proběhne jejich rychlá identifikace a ověření autorizací, poté je lze užívat i v prostředí RX 3. Úprava audiosouboru v RX 3 je tedy komplexní, bez nutnosti provádět dílčí kroky v jiných aplikacích.

Další nenápadnou, ale důležitou novinkou je nyní možnost scrubbingu po zvukovém souboru. Tato pro laika leckdy úsměvná činnost je časem prověřena už od dob magnetického záznamu na pásek, zde přispívá k přesnému nalezení místa, na němž hodláme provést záchranný zásah.

Za naprosto zásadní novinku neváhám označit možnost nahrávání, kterou předchozí verze postrádaly. Tím, že je možné do RX 3 nahrávat, se z této aplikace stává opravdu komplexní nástroj, který najde uplatnění zejména při digitalizaci starých analogových záznamů. Tento proces může při použití iZotope RX 3 proběhnout v rámci jediného pracovního okna - od vlastní digitalizace přes restaurační zásahy až po archivaci nebo vypálení na CD-R (s použitím příslušného pluginu).

iZotope RX 3 reaguje také na novou metodiku měření hlasitosti, která nabývá v médiích stále větší důležitost. Modul statistiky, dostupný i v základním provedení, shrnuje mimo jiné všechny podstatné údaje důležité pro stanovení úrovně hlasitosti. Naměřené parametry lze následně modifikovat pomocí standardních i pluginových nástrojů.

Provedení RX 3 Advanced
iZotope nabízí stejně jako v případě aplikace Ozone 5 také pro RX 3 provedení Advanced, které je vybaveno rozšířenou paletou nástrojů pro pokročilé zpracování, ovšem za dramaticky vyšší cenu, která patrně běžného uživatele odradí. Na druhou stranu je však třeba ze zkušenosti říci, že takový uživatel pro naprostou většinu svých potřeb bohatě vystačí se základním provedením. Pokročilé funkce jsou spíše určeny pro institucionální využití (média, postprodukce, forenzní účely), kde cena nehraje takovou roli.

Provedení Advanced nabízí několik zcela nových nástrojů a i v případě těch běžných nalezneme rozšířené možnosti nastavení či chování nástroje. Nutno dodat, že efektivní a účinná práce s rozšiřujícími parametry vyžaduje již pokročilejší odborné znalosti nebo alespoň pilné studium firemní dokumentace, kterou je iZotope RX 3 dobře vybaven.

Nástroje, které v základním provedení nenajdeme, jsou zejména modul dekonstrukce (Deconstruct), umožňující odděleně modifikovat tónovou a šumovou složku zvuku (např. tedy práce se sykavkami), unikátní modul potlačení dozvuku (Dereverb), vhodný zejména pro zvukovou postprodukci kontaktních záběrů z akusticky nevhodného prostředí, modul korekce ladění a tempa proměnných v čase (Time & Pitch), který se uplatní při restaurování pásků a gramodesek, a nevšední modul kompenzace nesprávně nastavené kolmosti magnetické hlavy, vhodný pro digitalizaci historických nahrávek na magnetických pásech, který umožňuje korekci nejen frekvenční, ale i časovou a fázovou.

Také nástroje obsažené v základním provedení mají pokročilé možnosti nastavení, jako je například adaptivní metoda potlačení šumu nebo detailnější postupy spektrálních oprav. Za zmínku stojí také implementace modulu Insight pro přesné měření a indikaci hlasitostních parametrů podle doporučení EBU R 128.
Obrázek
Obrázek
Zkušenosti z provozu
iZotope RX 3 nepřináší žádné záludnosti při instalaci ani při používání. Při běžném používání se všechny změny oproti předchozím verzím projevují ve zrychlení a zefektivnění práce. Rychlost reakce všech pracovních úkonů svědčí o podstatném přepracování enginu. Za přetrvávající zcela zásadní nedostatek považuji fakt, že v pracovním okně není nijak indikován stav chování kurzoru (vrací se na výchozí pozici nebo zůstává na pozici zastavení přehrávání). Při vyhledávání porušených míst v rozsáhlém audiosouboru znamená nesprávné nastavení režimu kurzoru nepříjemnou ztrátu času.

K modulu Dereverb v provedení Advanced je nutno přistupovat s rezervou. Ačkoli je to nejlepší algoritmus, který jsem v oblasti redukce dozvuku testoval, hodí se hlavně na zásahy v oblasti kontaktních zvuků nebo k forenzní analýze. Představa, že umožní odstranit dozvuk z hudební nahrávky pořízené v nevhodně zvoleném prostoru, je iluzorní.

Závěr
iZotope RX 3 v obou provedeních je vynikajícím produktem. Odmyslíme-li si marketingový folklór výrazů „dechberoucí, snadné, jako nikdy předtím, bořící základy“, jimiž výrobce šperkuje svou charakteristiku této novinky, je třeba mu dát za pravdu. iZotope RX 3 udělal velký krok kupředu, je účinným a snadno ovladatelným nástrojem pro hudební i audiovizuální postprodukci, restaurační a archivní účely a v neposlední řadě pro účely forenzní analýzy.

Aleš Dvořák

Výrobce: iZotope
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět