iZotope RX 5

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

iZotope RX 5

Příspěvek od ales.dvorak »

Ještě komplexnější pojetí práce se zvukovými soubory.
26. 1. 2016

Společnost iZotope, která je ve světě práce se zvukem již dlouhou dobu známa pro inovativní řešení při zpracování zvuku, opět zrychluje. Velmi nedávno ohlásila nové verze dvou svých zásadních aplikací, a to docela krátce po uvedení verzí předchozích. Takováto aktivita je na jednu stranu chvályhodná, protože posouvá vývoj nástrojů pro práci se zvukem vpřed, na druhé straně ovšem přichází na mysl otázka, proč takové tempo. Místo vyladění předchozího již tak dobrého nástroje (viz můj článek o iZotope RX 4) přichází zcela nová verze. Důvody jsou podle mého názoru nejen inovativní, ale také (hlavně?) marketingové. Ostatně trh dává v tomto ohledu dostatečnou svobodu. Je celá řada uživatelů, kteří se obecně řídí heslem „s čím jsi spokojen, to neměň“, jiní však ocení novinky a zlepšení, ať už se jedná řečeno moderně o update nebo o upgrade. Mějme také na paměti rychlost vývoje v celé oblasti počítačového zpracování čehokoli.
Obrázek
A nyní budu již konkrétní. V centru mé pozornosti dnes bude nová verze známé, užitečné a oblíbené aplikace iZpotope RX, nyní tedy ve verzi RX 5. Při seznamování s ní jsem si uvědomil, že v případě iZotope není uvedení nové verze nijak samoúčelné. Je projevem dalšího posunu ve „filozofii“ této aplikace, s čímž souvisí i další zacílení na konkrétní skupiny uživatelů. Pokusím se v dalším textu vystihnout tyto trendy a odpovědět na otázku, zda a pro koho je RX 5 přínosem.

Mnoho funkcí ve dvou kategoriích
Jak je u výrobce iZotope obvyklé, přichází i aplikace RX 5 ve dvou provedeních, které se od sebe liší množstvím funkcí a přirozeně také cenou. V duchu tradice je tento cenový rozdíl poměrně velký a podle mého názoru neúměrný. Samozřejmě, že přidané funkce v dokonalejším provedení s tradičním přízviskem „Advanced“ jsou velmi zajímavé, lákavé a užitečné, ve své praxi dlouholetého užívání produktů iZotope RX jsem si ověřil, že pro běžné použití v oblasti zpracování hudebních nahrávek plně dostačuje základní verze, jejíž cena je při nákupu zejména v promo období docela přijatelná. Vyplatí se sledovat internetové stránky výrobce, protože jeho cenová politika je velmi pružná a jako počasí proměnlivá. Pro speciální úkoly mimo hudební oblast, ale přirozeně i v ní, jsou funkce provedení Advanced ovšem potřebné. Jaké jsou tedy hlavní rozdíly?
ObrázekObrázek
Co je nového v RX 5
Proti předchozí verzi RX 4 přináší RX 5 opět něco nového. Změna již zmíněné módně řečeno „filozofie“ produktu je patrná již ze změny jeho názvu. Tato změna v mnohém vystihuje směřování vývoje aplikace RX. Do názvu totiž přibylo sousloví Audio Editor. Podle mého názoru a zjištění nový název vyjadřuje snahu o ještě komplexnější pojetí tohoto nástroje. Vzpomenu-li si na první verze produktu RX, vidím téměř jednoúčelový produkt k opravám a čištění zvukových souborů. Již v článku o RX 4 jsem upozorňoval na soubor funkcí směřujících od pouhého restaurování poškozených souborů ke kompletní postprodukci, a to co nejefektivnějším způsobem. Tento trend je v RX 5 ještě posílen.

Nutno říci, že při získávání informací ze stránek výrobce je možné nabýt dojmu, že RX 5 je nabit novými funkcemi. Při porovnání s předchozím produktem RX 4 se však ukáže, že mnohé z toho, co je inzerováno jako novinka, bylo již v RX 4 obsaženo. RX 5 se však vyznačuje nově koncipovanými presety v jednotlivých modulech, a to presety velmi dobrými a účinnými.

V této části testu odkazuji na svůj předchozí článek o iZotope RX 4 a uvedu proto jen stručný pohled na některé zajímavé funkční moduly, které si RX 5 přináší ze svého předchůdce. Východiskem bude provedení RX 5 Advanced: Modul EQ Match je koncipován pro řešení problematiky sjednocení spektrálního charakteru různých zvukových zdrojů cestou analýzy ekvalizace jednoho zvuku, přenosu na zvuk cílový a provedení rozdílové ekvalizace. V RX 5 je použit algoritmus ovládání podobný jako ve standardních odšumovacích programech - tedy automatické načtení a následná aplikace.
Obrázek
Dalším zajímavým nástrojem je Ambience Match. Při získávání materiálu např. v dokumentaristice jsou zpravidla jednotlivé příspěvky natočeny v prostředích s různým hlukovým pozadím, některé dokonce bez pozadí. Ambience Match má za úkol na základě analýzy zvukových zdrojů zkonstruovat (čili vlastně interpolovat) hlukové pozadí těchto zdrojů a vytvořit tak jednotný rámec např. pro nasazení dialogů získaných ve studiu postsynchronní metodou. Tento modul nalezne uplatnění i v případě, že potřebujeme opravit výpadky v hlukovém pozadí. To se hodí nejen v audiovizuální oblasti, ale například i při finalizování hudebních nahrávek, kdy je nutné se vyrovnat s rozdílným charakterem pauz mezi skladbami.

Modul Leveler je určen ke sjednocení úrovně jednotlivých zvukových příspěvků. Zajímavější ovšem je nástroj Loudness, který zvukový materiál nejen analyzuje z hlediska hlasitosti (v jednotkách LU), ale dokáže hlasitost upravit tak, aby odpovídala požadavkům některé z hlasitostních doporučení (např. EBU 128). To je opravdovým dobrodiním v závěru masteringového procesu, kdy bylo dříve často nutné postupovat metodou pokus - omyl. Ke kontrole výsledku je do RX 5 Advanced implementován měřicí nástroj iZotope Insight, který jsem před časem také recenzoval jako samostatný produkt.

Modul De-reverb (obsažený již v RX 3) je svou podstatou tak trochu pohledem za hranice všedních dnů. Odstranění nebo alespoň zkrácení dozvuku bylo snem zvukařů již odedávna a tvrdilo se, že to na rozdíl od prodloužení dozvuku není možné. Přestože ze všech odstraňovačů dozvuku zní ten v RX 5 nejlépe, najde uplatnění hlavně v oblasti forenzní analýzy (zlepšení srozumitelnosti) nebo dokumentaristiky. Hudební výroba zatím na svůj odstraňovač dozvuku čeká a stále platí, že lépe je natočit materiál ve vhodném prostoru - pokud je to ovšem možné.
Obrázek
Z funkcí, které jsou společné oběma provedením iZotope RX 5 je třeba upozornit zejména na Dialogue De-noise, což je modul určený k odstranění šumu a hluku z dialogových zvukových souborů. Na základě příznačné sonické charakteristiky dialogu (obecně tedy lidského hlasu) zpracovává tento modul dialogové soubory v reálném čase, což je při dnešních požadavcích na efektivitu zpracování nejrychlejší postup.
Obrázek
V oblasti ošetření zvukových souborů od nežádoucích tonálních hluků se uplatní i nový adaptivní odstraňovač brumu. Je koncipován tak, aby byl schopen reagovat na proměnlivý brum a neustále tomu přizpůsobovat své nastavení. Odpadá tedy rozdělování souborů na části podle charakteru brumu.

Clip Gain je obdobou funkce známé z rozličných DAW jako tzv. nedestruktivní křivky hlasitosti. Jeho přítomnost v RX 5 jen potvrzuje zaměření na postprodukci, kde bývá jedním z posledních úkonů např. při koncipování CD.

Zdaleka nejzajímavějším modulem obou provedení je bezesporu RX Connect. Tento plugin, který je při instalaci inkorporován do DAW, odstraňuje jednu z potíží pluginové podoby produktů RX, totiž obtížné a nepřesné ovládání s omezenou možností kontroly výsledku. RX Connect umožňuje odeslat vybraný úsek audia (typicky klip nebo region) do aplikace RX 5, upravit jej a vrátit zpět do hostitelské DAW na místo poškozeného zvuku. Tento postup, v některých aplikacích dávno běžný, představuje v interakci DAW a RX novou dimenzi směřující opět ke zvýšení efektivity práce.

ObrázekCo je opravdu nové
Výčet funkcí není nutné podrobně uvádět, detailní poučení a srovnávací tabulku (provedení Advanced versus základní) nalezne zájemce na stránkách výrobce. Podle mých zkušeností je základní provedení redukováno právě tak, aby byl potenciální uživatel nucen zakoupit si provedení dokonalejší, protože je veden touhou si některé moduly provedení Advanced alespoň vyzkoušet. Základní verze , jak jsem již uvedl všechny podstatné požadavky, zejména pro hudební výrobu, uspokojí.

Opravdové novinky směřují hlavně ke zjednodušení a zefektivnění práce. Jde hlavně o dvě nové funkce - Instatnt Process a Module Chain. Jejich chování dostatečně vyplývá z názvů. Máme-li tedy nastaveny parametry některého modulu (nebo vybrán některý z výborně navržených presetů), provede se při zvolení funkce Instant Process zvolená úloha okamžitě po označení postiženého úseku zvukového souboru. To významnou měrou přispívá ke zrychlení procesu zejména odstraňování hluků z hotového snímku. Tato operace v předchozích verzích aplikace RX zabrala mnoho času. Druhá inovativní funkce - Module Chain dokáže zřetězit vybrané moduly v libovolném pořadí a dále pracovat s takto vytvořeným celkem. Není to ovšem nic nového, podobnou funkcí disponují i aplikace jiných výrobců, zde se však objevuje poprvé. Navíc je jasné, že není lhostejné, v jakém pořadí se operace provádějí, jednotlivé moduly se pochopitelně ovlivňují. Nyní tedy lze naprogramovat celý proces úprav a provést jej najednou, popřípadě i dávkově. To představuje podstatné zrychlení práce. Stále však platí, že nejnáročnější úlohu, jíž zůstává čištění a restaurování, lze zautomatizovat jen do určité míry, to hlavní se zkrátka musí „vysedět.“

Další významnou novinkou je posílená integrace s aplikacemi DAW, zejména s Pro Tools.

O funkci RX Connect byla již řeč, ostatně je známa již z RX 4. Nyní však výrobce postoupil ještě dále a umožnil fungování vybraných modulů ve formě běžných pluginů volených přímo z nabídky Audio Suite (v Pro Tools). Jedná se hlavně o moduly mající za úkol restaurování a čištění zvukových souborů.

Vzhled a provedení
To, co obvykle rozebírám hned na začátku, přichází na řadu až nyní. Grafická podoba aplikace RX 5 je vytvořena ve stylu jiného známého produktu iZotope - Ozone 6. Je to patrné zejména na oknech jednotlivých modulů. Výrobcem zmiňovaná komunikace s uživateli vedla k zpřehlednění ikon a tlačítek v pracovních oknech. Ovládací prvky jsou nyní větší a přehlednější, přičemž jejich rozmístění zůstalo prakticky stejné, takže pracovní návyky z předchozích verzí není třeba měnit. Je třeba ocenit, že oproti aplikaci Ozone 5, která se od svého předchůdce graficky liší podstatně, zde jde jen o jemné designové přizpůsobení ve stylu Ozone 6. Nedochází k radikální změně - a to je v tomto případě dobře, neboť na Ozone 6 bylo třeba si zvyknout.

Je také na místě zmínit dvě maličkosti, které práci s RX 5 trochu komplikují. Jednak je to stále se opakující absence indikátoru chování kurzoru (návrat - pokračování). Vrátí-li se kurzor na výchozí místo po hodině přehrávání a čištění, je to mrzuté. Zde komunikace s uživateli asi poněkud selhala, ale ani já, kritik tohoto nedostatku, jsem pohříchu nekomunikoval. Také způsob ukládání hotové práce je již od RX 4 nový a vyžaduje zvyk. Novým přístupem je uložení pouhé mapy změn provedených na zvukovém souboru.Přináší výhody nedestruktivnosti práce se souborem, zachování historie zásahů a úsporu místa, ale starý známý způsob Save a Save as máme všichni tolik zažitý, že každá změna v této oblasti je nepříjemná. Naštěstí přepsat původní soubor upraveným stále lze...
Obrázek
Závěr
Nová verze aplikace iZotope RX 5 je opět produktem zdařilým. Změny, které přináší, nejsou revoluční, ale skutečně pomáhají v práci. RX 5 je tedy nyní nejen podle názvu skutečně audio editorem, byť ne v klasickém smyslu střihového editoru. Je opět přesněji zacílen do audiovizuální oblasti (viz dialogové a opravné funkce a restaurování zvukového pozadí), ale i v hudební výrobě přináší příjemné inovace. Ke skutečné komplexnosti tedy nyní chybí už jen možnost sestavení a vypálení CD nebo vygenerování masteru v DDP protokolu.

Výrobce: iZotope
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.

Aleš Dvořák
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět