M-Audio Venom

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 79
Registrován: 31 led 2006 09:57

M-Audio Venom

Příspěvek od ondra.urban »

Virtuální analogový syntezátor, MIDI kontrolér a zvukové rozhraní v jednom.
4. 10. 2011

Firma M-Audio přišla v letošním roce pod hlavičkou koncernu Avid na trh se zajímavou novinkou - nástrojem s názvem Venom, který v sobě sdružuje několik různých funkcí a vlastností. Může fungovat samostatně nebo ve spojení s počítačem, umí zvuk generovat, převádět, zpracovávat, vysílat a přijímat MIDI povely a mnoho dalšího. My se dnes blíže podíváme, jak Venom slibované funkce plní.

Popis
M-Audio Venom je kompaktním klávesovým nástrojem s rozsahem 49 kláves. Ty jsou vybaveny rychlostní citlivostí. Na čelním panelu najdeme zleva kolečka ohýbání tónu (Pitch Bend) a modulace, tlačítka ovládání arpeggiátoru, oktávové transpozice a ovládání zabudovaného USB zvukového rozhraní. Dále je zde editační matice se čtyřmi otočnými kontroléry a jedním tlačítkem, tlačítka pro přepínání módů (Multi, Single, Pattern a Store), displej typu LCD se zeleným podsvícením, sekce volby programů s jedním tlačítkem Bank a otočným kontrolérem a nakonec sekce Multi Control pro ovládání režimu Multi.
Obrázek
Na zadním panelu najdeme hlavní stereofonní výstup (dvojice 6,3mm Jack konektorů), linkový stereofonní vstup v provedení RCA konektorů, vstup Instrument pro elektrofonický nástroj, jako je např. kytara nebo baskytara (6,3mm Jack), vstup pro dynamický mikrofon (6,3mm Jack) i dva pedály (kontinuální Expression a spínací Sustain - oba rovněž jako klasický Jack). Dále MIDI vstup a výstup, USB port, přípojku na přibalený síťový zdroj, spínač napájení a slot pro zámek Kensington. Na přední straně směrem k uživateli najdeme pak výstupní Jack 6,3 mm pro sluchátka.

Nástroj díky světlému barevnému provedení působí moderním a svěžím dojmem, navíc je poměrně robustní, použité plasty působí solidně a taktéž většina ovládacích prvků budí dojem, že něco vydrží. Z koleček jsou na tom o něco lépe rotační enkodéry, naopak potenciometry v sekci zvukového rozhraní působí při otáčení trochu lacině a jejich chod nepůsobí příliš přesvědčivě. V balení nástroje najdeme příslušenství v podobě síťového napájecího adaptéru s několika redukcemi pro různé světové zásuvky, USB kabel a CD s instalací ovladačů a editoru. Podívejme se nyní na jednotlivé funkce a možnosti nástroje podrobněji.

Virtuální analogový syntezátor
Klíčovou vlastností Venomu je integrace virtuálně analogové (VA) syntézy v hardwarové podobě přímo v nástroji. Znamená to, že nástroj je možno používat samostatně bez nutnosti připojení k počítači. V tu chvíli máme k dispozici dvanáctihlasý nástroj se subtraktivní (rozdílovou) syntézou, efektovými jednotkami a propracovanou modulační maticí. Každý hlas nástroje je obsazen třemi oscilátory (Osc), každý z nich má k dispozici 94 různých vlnových průběhů. Tvar vlny není v nástroji přímo generován, jedná se ve skutečnosti o samply oscilátorů slavných historických nástrojů analogové éry (Minimoog, Roland SH, JX atd.). Nechybí také bicí sady z neméně slavných bicích automatů Roland TR-808 a TR-909. V nástroji však nenajdeme vzorky akustických nástrojů, oscilátory jsou zaměřeny na generování umělých signálů. Přestože se jedná o nasamplované průběhy, potěší možnost simulace pulzně šířkové modulace (PWM) u oscilátoru 1 díky tzv. Waveshaperu s nastavitelnou prahovou úrovní překlopení polarity pulzního signálu. Ve spojení s pilovým průběhem vlny získáme klasický pulzní signál s možností modulace šířky pulzu, ale Waveshaper můžeme pochopitelně použít u libovolného vlnového průběhu a získat tím zajímavá spektra.
Obrázek
Vzájemné kombinace tří oscilátorů nabízejí kromě klasického sčítání možnost jednoduché FM modulace (Osc 3 je modulátor, Osc 1 nosič), synchronizace druhého a třetího osilátoru s prvním a kruhové modulace mezi Osc 1 a Osc 2.

V mixéru je možno smíchat všechny tři oscilátory a produkt kruhové modulace, ale také externí signál. To znamená, že je možné např. signál z mikrofonu či kytary zpracovat obvody filtrů, obálek a efektových jednotek, jako by se jednalo o interní oscilátor.

Sekce filtrů simuluje klasické analogové filtry typu LP, BP a HP a to s dvojí strmostí (12 či 24 dB/oktávu). Právě filtry jsou klíčovým prvkem subtraktivní syntézy a na nástroji Venom je jejich simulace provedena zdařile. Parametr Cutoff má naštěstí jemnější průběh nastavení své hodnoty, než jaký umožňuje běžné škálování pomocí 128 hodnot MIDI kontroléru č. 74, který je standardně k této funkci přiřazen, takže při přelaďování filtru nedochází k nežádoucím slyšitelným skokovým změnám. K dispozici jsou jak při interním ovládání enkodérem v editační matici, tak i při MIDI řízení hned dva alternativně použitelné MIDI kontrolery, takže se dostaneme na čtrnáctibitové rozlišení. Drobnou nevýhodou je pak nutnost zatočit rotačním kontrolérem několikrát dokola pro výraznější přeladění (Sweep), ale to je daň za jemný průběh ovládání Cutoff, což bývá právě u některých VA nástrojů podceňováno.

Dalšími obvody VA syntézy nástroje Venom jsou tři pětisegmentové obálky. První z nich je pevně přiřazena k řízení amplitudy, ale dá se současně pomocí modulační matice přiřadit k dalším parametrům. Ostatní dvě obálky jsou volně přiřaditelné. V modulačních zdrojích nemohou taktéž chybět pomaluběžné oscilátory (LFO), které jsou na Venomu použity také hned tři v plnohodnotném provedení. Zajímavostí je, že první dva z nich jsou polyfonní, třetí pak monofonní a tudíž synchronní pro všechny hlasy syntezátoru. Další pomocný LFO slouží napevno řízení amplitudy nebo panoramy pro získání efektů Tremolo a Auto Pan.

V řetězci syntézy následuje efektová jednotka, kde jsou k dispozici efekty: parametrický jednopásmový filtr, kompresor, Auto-wah, zkreslení (Distortion) a reduktor bitové hloubky a vzorkovací frekvence pro Lo-Fi efekty.

Nástroj Venom je možno používat ve dvou základních módech syntezátoru. V režimu Single je použita výše popsaná struktura kompletního syntezátoru v kombinaci s patternem interního arpeggiátoru. V režimu Multi je možno vzájemně kombinovat až čtyři kompletní Single programy a jejich arpeggiátory do jednoho výsledného celku. Nechybí možnost zónování klaviatury, vrstvení, přepínání pomocí rychlosti úhozu atd. V obou režimech jsou kromě samostatné efektové jednotky v rámci Single programu také dvě další pomocné, které nabízejí tradiční prostorové a modulační efekty typu Reverb, Delay, Chorus atd. Najdeme zde také hlavní výstupní ekvalizér.

Paměť nástroje pojme 512 Single programů ve čtyřech a 256 Multi programů ve dvou bankách. Ovládání a programování nástroje výrazně pomáhá přibalený editor Vyzex, který graficky zobrazuje všechny parametry. Po jeho spuštění je nejprve nutno chvíli počkat, neboť se synchronizují data mezi editorem a syntezátorem, pak máme ale možnost detailní editace všech parametrů. Přímo z nástroje se dostaneme pomocí editační matice pouze k základním parametrům, enkodéry na panelu je nutno chápat jen jako pomůcku pro modifikaci parametrů syntézy při živém hraní. Další pomocnou aplikací je ovládací panel Venomu, kde se nastavuje především velikost bufferu interního USB zvukového rozhraní, ale je zde také možno importovat MIDI soubory jakožto patterny do interního arpeggiátoru. Nástroj umožňuje i známý Unison režim, kdy je použito všech dvanáct hlasů najednou pro opravdu tučné sólové zvuky s možností rozladění oscilátorů.

MIDI řízení
Samostatnou podkapitolou vlastností Venomu je možnost MIDI řízení a použití nástroje jako MIDI klaviatury a ovladače. Možnosti vysílání MIDI povelů jsou přímo spjaty se syntezátorem a u většiny prvků jsou pěvně přiřazeny MIDI kontroléry. Nicméně nabízí se celá řada aplikací, které vyplývají z flexibility Multi módu, takže je například možné využít separátní kanál pro různé vrstvy programu atd. Přiřazení MIDI kontrolérů ke kolečkům Pitch Bend a Modulation a oběma pedálům je libovolně nastavitelné. Další funkcí je možnost výstupu interních arpeggiátorů do MIDI, takže je možno zaznamenat živou hru na klaviatuře do DAW sekvenceru v plném rozsahu. Venom může posloužit také jako MIDI rozhraní pro externí nástroje a přístroje. Drobnou vadou na kráse jinak velmi slušné klaviatury s příjemným tužším chodem je absence kanálové tlakové citlivosti (Aftertouch).

Zvukové rozhraní
M-Audio Venom v sobě obsahuje také další funkci a tou je interní USB audio rozhraní. Jedná se o jednoduchou ASIO a Core Audio kompatibilní zvukovou kartu se dvěma vstupy a dvěma výstupy. Ovladače pro PC jsou k dispozici na webu výrobce nebo na přibaleném disku, Mac OS X si poradí s Venomem automaticky a ovladače není nutné instalovat. A/D a D/A převod je 24bitový, vzorkovací frekvenci ale nelze změnit - k dispozici je stále pouze hodnota 44,1 kHz, což je trochu škoda. Výrobce si tím zřejmě chrání stabilitu interního VA syntezátoru, který interně pracuje na této pevné vzorkovací frekvenci.
Přiřazení vstupních portů ke vstupní sběrnici je takové, že mikrofonní vstup a levý kanál stereofonního vstupu je prvním kanálem DAW, nástrojový vstup a pravý kanál stereofonního vstupu pak druhým vstupním kanálem aplikace. Díky tomu je možno použít všechny vstupy současně a nahrávat např. zpěv, kytaru a externí stereofonní přístroj. Vždy se ale bude jednat o záznam pouze do dvou audio stop DAW. Výrobce zdůrazňuje kompatibilitu se svou domácí aplikací Pro Tools M-Powered, ale Venom lze pochopitelně použít s libovolnou DAW aplikací.
ObrázekObrázek
Velkým plusem integrace zvukového rozhraní je možnost přenosu zvukového výstupu syntezátoru pomocí USB. Syntezátor se ke všem vstupním signálů přimíchává, takže je také možné nahrát jej do DAW stopy. Přímo na nástroji lze bez latence monitorovat vstupní signály z mikrofonu a nástroje.

Závěr
Nástroj M-Audio Venom je velmi zdařilým pokusem o integraci několika součástí DAW studia do jednoho celku. Ve společném hodnocení vychází nejlépe VA syntezátor. Svou architekturou a celkovým zpracováním umí zdařile simulovat tradiční analogový způsob generování zvuku, ale jeho zvuk umí být i hodně moderní a to díky velkému počtu primárních vlnových průběhů, FM modulaci, efektovým jednotkám a flexibilní modulační matici. Také arpeggiátor, který umožňuje import MIDI dat pro vlastní rytmické modely a živou hru, je vítaným pomocníkem. Dalo by se říci, že syntezátor Venomu je taková jistota - obejde se bez počítače a tudíž je vždy pohotově a stabilně připraven k živé hře bez nutnosti hledat vhodný virtuální nástroj, složitě jej konfigurovat atd. Navíc je možné použít Venom jako jednoduchou stereofonní zvukovou kartu, MIDI klaviaturu, ale také např. jako efektovou jednotku pro externí signál. V souvislosti s připojením externího mikrofonu mne napadají dvě výtky - místo Jacku mohl být použit XLR konektor a hodil by se určitě i integrovaný Vocoder. Ale to už bychom po nástroji, jehož pořizovací cena je více než příjemná, chtěli opravdu moc.

Ondřej Urban

Výrobce: M-Audio
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět