MAGIX Sequoia 10

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 85
Registrován: 31 led 2006 09:57

MAGIX Sequoia 10

Příspěvek od ondra.urban »

Luxusní DAW aplikace pro PC.
6. 11. 2009

ObrázekV dnešní době existuje celá řada DAW aplikací od těch jednodušších až po plně profesionální. Německá firma MAGIX má ve svém výrobním programu především aplikace řady Samplitude, které začínají dostupnou variantou Music Studio, pokračují přes varianty ve střední a vyšší třídě a končí naprostou špičkou v podobě systému Sequoia. Jedná se o aplikaci, která svojí cenou několikanásobně převyšuje i nejvyšší verze DAW renomovaných výrobců. Pojďme se nyní podívat, co Sequoia verze 10 za tuto cenu nabízí.

Úvodem
Firma MAGIX, která sídlí v Německu, byla založena již v roce 1993 a zpočátku se orientovala na vývoj dostupných aplikací Music Maker pro platformu PC. U výhradní podpory PC s operačními systémy Windows zůstala až dodnes. Klíčovým produktem společnosti je známá aplikace Samplitude, která existuje hned v několika variantách. Typickým znakem produktů firmy MAGIX je kromě podpory platformy Windows také snaha o plnou integraci všech fází zpracování digitálního audia na počítači. Máme na mysli vše počínaje záznamem přes střih, práci s MIDI a s efekty, mix a mastering až po finální CD.

Sequoia - základní vlastnosti
Samotný výrobce nazývá svou vlajkovou loď - aplikaci Sequoia - jako „High Definition Digital Audio Workstation“. Jedná se o vícestopou aplikaci pro záznam, editaci, mix a mastering zvukového signálu a MIDI stop s maximální vzorkovací frekvencí 384 kHz a bitovou hloubkou (rozlišením) až 32 bitů. Ve své výbavě zahrnuje vše z nejvyšší verze Samplitude 10 Pro a přidává práci s video stopou, SMPTE synchronizaci, pokročilý Crossfade Editor, až 12 kanálů pro surround, rekonstrukční nástroje atd.
Obrázek
Z vlastností, které má společné se Samplitude Pro, zmíníme alespoň ty klíčové: maximální počet 999 audio stop (mono nebo stereo), počet fyzických vstupů a výstupů až 256, neomezený počet VST nástrojů (až do vyčerpání systémových prostředků), až 64 plug-in modulů v jednom insertu (na úrovni objektu nebo stop), neomezený počet MIDI stop, notový editor, CD a DVD-Audio authoring apod.

Hybrid Audio Engine
Hnacím motorem zpracování digitální zvukové informace a komunikace se zvukovým hardwarem v DAW Sequoia 10 je Hybrid Audio Engine. Vlastní jádro je založeno na univerzálním standardu ASIO a je vylepšeno do té míry, že plynule nastavuje latenci aplikace podle úlohy, která má být prováděna. Tak například při záznamu, kdy je třeba využít monitoring s co možná nejmenším zpožděním, se Audio Engine nastaví na nízkou latenci. Naopak pro náročné úlohy zpracování v reálném čase (mix, mastering, surround) se latence zvýší pro optimální využití výkonu CPU.
Obrázek

Objekty
Pro aplikace firmy MAGIX je typické objektové pojetí editace ve stopách. Samotný projekt v DAW Sequoia nese tajemný název VIP (Virtual Project), čímž je řečeno, že veškeré operace nad audiomateriálem v editačním okně jsou prováděny nedestruktivně. Na tom by ještě nebylo nic neobvyklého, je to typický přístup, který známe i z jiných DAW aplikací. Co ale práci v Sequoia odlišuje např. od Pro Tools je to, že každý úsek audiomateriálu, neboli Object, je možno v reálném čase zpracovávat pomocí plug-in efektů, time-stretchingu, automatizace, přeladění atd. Nastavení všech těchto parametrů se odehrává v tzv. Object editoru. V hierarchii projektu VIP je tedy objekt stavebním kamenem na nejnižší úrovni, sám o sobě však kromě odkazu na záznam zvukové informace nese komplexní sadu efektů a dalších real-time operací. Všechny operace lze samozřejmě převést na vygenerované soubory pomocí funkce Freeze.
Objekty lze mezi sebou seskupovat (Groups), libovolně zkracovat/prodlužovat, zamykat na jejich časových pozicích apod. Kromě nedestruktivního způsobu práce lze s objekty pracovat i destruktivně. Vždy je však vytvořena kopie původního souboru (nebo jeho úseku) na disku, takže ostatní objekty využívající stejný zvukový materiál zůstávají nezměněny.

Editace
K dispozici jsou všechny běžné metody a postupy nedestruktivní editace zvukové informace, které známe i z jiných DAW aplikací. Jak již bylo řečeno, vlastní editace probíhá na úrovni objektů. Významným pomocníkem pro střih audiomateriálu je však pokročilý Crossfade Editor, tedy editor prolínaček. Stříhat a prolínat lze buď v rámci jedné stopy, nebo i ve více stopách současně. K dispozici je mnoho presetů pro všechny běžné typy prolínacích křivek a jejich průběh lze samozřejmě plně editovat. Výborným doplňkem je možnost ovládat prolínací okno pomocí hardwarového kontroléru (např. Mackie Control).
Dalším pomocníkem pro střih zejména klasické hudby je metoda Source/Destination Cut. Její využití budeme demonstrovat na následujícím příkladu: při záznamu hudebního díla postupujeme tzv. záběrovým způsobem, tedy necháme hrát hudebníka nebo orchestr „od-do“ pro pokrytí celé skladby. Při následném střihu označujeme pak tzv. In a Out markery (značky) ve stopě Source, které ohraničují jednotlivé zdařilé části záznamu. Ty pak seřadíme do výsledného pořadí v Destination stopě a začistíme přechody mezi jednotlivými částmi výsledného sestřihu pomocí prolínaček. Zajímavostí je to, že každá stopa může obsahovat jak Source, tak Destination značky.
Obrázek

Další možností Source/Destination střihu je práce nad několika VIP projekty. Tak například v jednom projektu máme nahrány všechny dialogy, ve druhém hudbu a ve třetím efekty k jednomu filmu. Do výsledného projektu pak stříháme závěrečné pořadí a sesazujeme celý zvukový doprovod. To vše ve více stopách a naprosto přehledným způsobem práce. Jinou aplikací této metody je sestavení dramaturgie výsledného CD z několika zdrojových projektů. Podobných výsledků lze pochopitelně dosáhnout i v jiných programech metodou exportu výsledných stereo souborů a jejich seřazení do výsledného celku. Zde je ale obrovskou výhodou celé nedestruktivní objektové pojetí Sequoia - všechny operace reálného času lze v jakékoliv fázi zpracování upravit.

Práce s MIDI a VST nástroji
Práce s MIDI v programu Sequoia umožňuje záznam, editaci a přehrávání MIDI objektů. Editace real-time parametrů probíhá podobně jako u audio objektů v MIDI Object editoru. MIDI objekt může obsahovat jakákoli data na jednom až šestnácti kanálech. Tak lze např. jediným MIDI objektem řídit VST nástroj v multitimbrálním módu.

Pro práci s hudebními a řídícími daty je k dipozici klasický editor typu Piano-Roll, Event-List editor, Drum editor a notový editor. Nechybí možnosti kvantizace MIDI událostí.

Notový editor svými možnostmi nemůže konkurovat specializovaným aplikacím typu Finale či Sibelius, ale pojetím a funkcemi se blíží např. Score editoru v aplikaci Cubase. Užitečným doplňkem je možnost exportu notového záznamu ve formátu MusicXML pro dopracování ve specializovaném programu.
Práce s virtuálními nástroji je také naprosto bezproblémová a celkem běžná. Zajímavostí jsou možnosti nasměrování MIDI výstupů stop do jednotlivých nástrojů. V Simple módu je možno v rámci jedné stopy sdílet MIDI data i audio výstup nástroje. V Multitimbral módu je pro jednu nebo několik MIDI stop vytvořena jedna stopa audio výstupu VST nástroje. Konečně v Multi-Channel módu se vytvoří více audio stop pro jednotlivé výstupy nástroje.
V instalaci Sequoia 10 nalezneme také VST nástroj Robota Pro. Jedná se o virtuální osmistopý krokový sekvencer a analogový bicí syntezátor. Hodí se pro simulace legendárních bicích automatů Roland TR-808 a TR-909, ale jeho zvukové možnosti jdou mnohem dál - pro milovníky elektronické hudby je Robota Pro vítaným doplňkem aplikace Sequoia.

Mix a surround
Pro každou stopu v projektu VIP je automaticky vytvořen tzv. Channel Strip v prostředí virtuálního mixážního pultu. Najdeme zde všechny základní možnosti, které jsou běžné i u konkurence - tedy volbu fyzických vstupů, zaslání signálu do pomocných sběrnic (Aux Send), kterých může být až 64, s možnostmi volby Pre/Post Fader, a dále zapojení efektů do Insert slotů. Dá se přeskupovat pořadí efektů a volit zařazení před nebo za fader stopy. Mixér podporuje Drag & Drop přesouvání a kopírování efektových slotů. V samostatném okně se nastavuje routing efektových cest, kde je možno přidávat Aux a Insert sekce libovolně. Zde je tedy rozdíl oproti např. Cubase, kde je počet Insert slotů a Aux Sendů pevně dán, stejně tak jako bod, odkud se signál do sběrnic zasílá.

Každá stopa pro audiosignál obsahuje také čtyřpásmový ekvalizér. Je to stejný typ, který používá Object a jaký nalezneme také v off-line variantě. Jedná se o plně parametrický ekvalizér s možností volby Shelf, Peak nebo Low a High Pass u okrajových pásem.

Také Master sekce obsahuje efektové sloty. Ty mohou být buďto volně přiřaditelné pro DX a VST efekty, nebo v podobě pevného řetězce vlastních efektů Sequoia pro finální mix a mastering. Najdeme zde např. De-Hisser, FFT EQ a vícepásmovou kompresi. Master sekce obsahuje tlačítko Mix to File pro vytvoření výsledného mixu jakožto nového soboru. Zajímavostí je volba Mix to File On, kdy se na disku vytvoří nový mix, kdykoli spustíme přehrávání. To se hodí např. pro pozdější poslech různých variant geneze celkové „míchačky“. Na druhou stranu je snadné na volbu „On“ zapomenout a zaplnit si tak disk dílčími mixy, které později zabírají místo. Je tedy dobré s touto vymožeností nakládat střídmě.

V oblasti prostorového zvuku a jeho mixu je Sequoia také náležitě vybavena. Při zákládání surround projektu zvolíme základní konfiguraci výsledného formátu (tedy např. 5.1 ITU) a následně se vytvoří výstupní Master sekce s požadovaným počtem fyzických audio výstupů, jsou-li naším zvukovým výstupním rozhraním podporovány. Možná je také konverze stereofonního projektu na nový s prostorovým zvukem a naopak. To se hodí třeba tehdy, chceme-li připravit master stejné nahrávky jak pro CD, tak pro DVD.
Obrázek

Směrování zvuku ve virtuálním prostoru vícekanálového výstupu je možné na dvou úrovních: za prvé na úrovni samostatných objektů, zadruhé pak v rámci stop. K dispozici je hned několik módů řízení panoramy a s tím souvisejícího grafického zobrazení virtuálního pole s ohledem na konkrétní požadavky, jedná-li se např. o filmový mix s výraznými pohyby virtuálních zdrojů signálu nebo o hudební projekt, kdy je zapotřebí odlišit jednotlivé zdroje intenzitními rozdíly.

Sequoia umí také zakódovat prostorovou vícekanálovou informaci do stereofonního mixu a to s využitím Dolby Surround enkodéru. V surround mixu je také možno využít všechny efekty (viz dále), které jsou k dipozici pro stereofonní projekty, a pracovat s automatizací.

Automatizace
V prostředí DAW Sequoia je možno automatizovat řízení úrovně a parametrů efektů na mnoha úrovních. Nejnižší hladinou je zde opět Object a s ním spojená automatizace úrovně, Auxů a parametrů VST efektů. Dále lze automatizovat na úrovni stop a v Master sekci, kde kromě úrovně, panoramy, Aux Sendů a efektů automatizujeme také řízení ekvalizéru. K dispozici je na všech úrovních výběr z módů Latch, Touch, Overwrite a Trim (relativní automatizace). Samozřejmostí je také automatizace MIDI kontrolerů na MIDI stopách. Celkově se dá říci, že systém automatizace včetně podory ovladačů nevyniká ničím mimořádným, ale také nic podstatného nechybí.

Efekty
Efektová výbava, kterou najdeme v balení Sequoia, je poměrně velkorysá. Podrobný popis všech efektů zde uvádět nebudeme, ale podívejme se na koncepci práce s efekty a na ty nejzajímavější z nich.

Efekty v prostředí Sequoia lze rozdělit na ty, které pracují v reálném čase a pak na ty, které potřebují výpočet mimo reálný čas. Mezi efekty reálného času patří jednak nativní Sequoia efekty, dále MAGIX VST efekty (jejichž parametry lze automatizovat) a samozřejmě VST a DX efekty jiných výrobců, které máme v systému nainstalovány.

V každém audio objektu je k dispozici základní kaskáda efektů, které pracují v reálném čase. Patří sem Multiband Enhancer, který pracuje vícepásmově s prostorovou informací ve stereofonním obrazu. Lze např. rozšířit nebo naopak zúžit šířku báze, vybrat určitou frekvenční oblast (monofonní zdroj ve stereobázi) a tu „přemístit“, zúžit bázi basové složky mixu apod. Efekt najde uplatnění především při výsledném mixu a zvukovém masteringu.
FFT Filter/Sound Cloner je dalším zajímavým efektem, který pracuje v reálném čase. Jeho úkolem je analyzovat výslednou stereofonní nahrávku a nastavit podle ní korekční křivku precizního ekvalizéru s 1000 pásmy. Lze tak například sjednotit zvuk písniček při tvorbě kompilačního CD nebo přizpůsobit barvu zvuku referenční nahrávce apod.

Dalšími efekty jsou dynamické úpravy, ať už celopásmové nebo vícepásmové, ekvalizace, rekonstrukční nástroje (DeNoiser, DeClipper, DeClicker atd.), enhancery, Room simulátory, Delaye, Reverby, vokodér atd. Lahůdkou je komplexně pojatý Elastic Audio. Primárně je určen pro manuální i automatické dolaďování monofonního zvukového materiálu (tedy především zpěvu). Nabízí příjemné grafické prostředí, ovládání a funkce jsou na výborné úrovni. Celkově se tento nástroj podobá kupříkladu známému nástroji Melodyne od společnosti Celemony.
Obrázek

Dá se říci, že s efekty, které uživatel dostane spolu s aplikací Sequoia, se dá vystačit na dlouhou dobu a pro většinu úloh plně dostačují. Nechybí konvoluční Reverb s názvem Room Simulator, algoritmický Reverb, mocné rekonstrukční nástroje včetně editace ve spektru a také sada plug-in efektů na bázi simulace analogových obvodů. Najdeme zde simulaci magnetofonového pásku Am-Track, kompresor Am-Munition a další. Vše je detailně nastavitelné a funguje, jak má.
Obrázek

CD a DVD-Audio mastering
V řetězci operací, které je možné pomocí aplikace Sequoia provádět, je mastering jednou z posledních možností. Ani oblast datového masteringu CD a DVD-Audio authoringu není ošizena. Práce s CD indexy, podpora CD-Textu a další úpravy, ať už tabulkové nebo grafické, jsou již standardem. Co ale činí aplikaci Sequoia v této oblasti výjimečnou je podpora DDP standardu. Jedná se o datový stream, který svou vnitřní strukturou kopíruje systém uložení dat na výsledném CD, tedy včetně protichybových kódů atd. Pro výrobu předlohy CD masteru se totiž stále jako nejspolehlivější médium a formát jeví právě DDP, uložený na pevném disku nebo magnetické pásce Exabyte. Je pravdou, že většina lisoven akceptuje i CD-R média, ale z hlediska spolehlivosti je DDP stále nepřekonatelným formátem.

Sequoia 10 nabízí také DVD-Audio authoring (bez grafiky) pro přípravu disků se stereofonním nebo prostorovým zvukem až do rozlišení 24bitů a vzorkovací frekvence 48 kHz.

Závěr
Stručně jsme se seznámili s aplikací Sequoia 10, která se v mnohém vymyká zaběhnutým zvyklostem a to veskrze v pozitivním slova smyslu. Je třeba konstatovat, že Sequoia přestavuje špičku jak ve výrobním programu MAGIX AG, tak ve srovnání s konkurencí. Výbavou, možnostmi, spolehlivostí a uceleností patří mezi nejvybavenější aplikace. Odpovídá tomu i cena, která mně osobně zpočátku přišla velmi vysoká, ale je třeba mít na paměti, že s touto aplikací je opravdu možno udělat veškerou práci, která je v oblasti záznamu, střihu, mixu, masteringu, postprodukce atd. myslitelná. To vše bez nutnosti dokupovat další programy a doplňky.

Tak například Cubase či Nuendo umí také hodně, ale chceme-li přímo vytvářet profesionální předlohy pro výroby CD masteru a DVD-Audio disků, musíme si dokoupit např. Wavelab. Stále nám ale budou chybět výkonné rekostrukční a masteringové nástroje, které můžeme doplnit třeba produkty iZotope RX a Ozone. Podtrženo a sečteno, dostáváme se na částku, která se už blíží ceně programu Sequoia.

Na způsob práce v aplikacích firmy MAGIX je potřeba si chvíli zvykat, alespoň dle mých osobních zkušeností. Nicméně kdo chce pracovat opravdu profesionálně, najde v systému Sequoia výkonného pomocníka, byť jen na platformě Windows.

Ondřej Urban

Výrobce: MAGIX
Zapůjčil: Audiopro s.r.o.
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět