MOTU Audio Express

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

MOTU Audio Express

Příspěvek od ales.dvorak »

Hybridní vícekanálové zvukové rozhraní.
4. 10. 2011

Americká firma MOTU (mnozí jistě vědí, že tato zkratka v sobě skrývá plný název Mark of the Unicorn) je již dlouho známá vývojem a výrobou hardware a software pro zpracování zvuku. V oblasti software připomeňme alespoň sekvencer Digital Performer, který zaujímá stále častěji místo i v našich hudebních studiích, v oblasti hardware firma nabízí celou řadu zvukových rozhraní rozličné výbavy i vlastností. V tomto článku si představíme novinku v portfoliu zvukových karet MOTU - hybridní rozhraní Audio Express. Záhy uvidíme, že jde o rozhraní nejen hybridní, ale i univerzální a nabité užitečnými funkcemi. Poznáme však také, že této univerzálnosti uživatel musí i něco obětovat.

Hybridní - jak tomu rozumět
Na trhu je nepřeberné množství zvukových rozhraní (historicky nazývaných zvukovými kartami) různých výrobců. Liší se zvukovou kvalitou, provedením, vlastnostmi, cenou, která se od toho odvíjí, ale hlavně způsobem připojení a napájení. Zájemce o koupi některého rozhraní si musí dobře rozmyslet, jakým způsobem bude výrobek používat a v jaké konkrétní konfiguraci. Podle těchto kritérií se mu výběr zužuje. Kéž by existovalo rozhraní, které by bylo možné používat bez omezení, nějaký hybrid pracující ve studiu i v terénu, nadto s různými rozdílně vybavenými počítači.

Zvukové rozhraní MOTU Audio Express je takovým hybridem v několikerém smyslu slova. Jeho hlavní významnou vlastností je to, že je vybaveno připojením jak pomocí USB 2, tak i pomocí FireWire 400. Uživatel nemusí o způsobu připojení přemýšlet, může odpojit kartu ze sestavy domácího studia a vzít ji spolu s přenosným počítačem do terénu, kde třeba chybí i přívod elektrické energie. MOTU Audio Express disponuje totiž i hybridním způsobem napájení. Jednak z FireWire sběrnice, která však musí být schopna dodat příslušné hodnoty napětí a proudu, a dále (v případě USB provozu nutně) ze síťového zdroje. Ovšem ani zde není uživatel omezen fixními hodnotami výstupního napětí adaptéru, karta akceptuje napájecí napětí 9-18 V s příkonem 5 W, tedy čím větší napětí, tím menší proud. Je to první výrobek tohoto druhu, u nějž jsem se nesetkal s povinností použít pouze dedikovaný napájecí zdroj. Výhody jsou jasné - možnost alternativního napájení celého nahrávacího řetězce v terénu třeba z autobaterie apod. MOTU Audio Express také není jen zvukovým rozhraním. Její doprovodný software Cue Mix FX je nejen prostředím pro směšování a směrování fyzických vstupů a výstupů, ale nabízí i sadu analytických nástrojů pro kontrolu příchozích a odchozích signálů. Koncepci „vše v jednom“ podporuje i softwarová ladička, kterou využijí nejvíce kytaristé, ale nejen oni, neboť jde o ladičku chromatickou. K univerzálnosti karty přispívá také to, že je schopna samostatného provozu jako mixér bez připojení k počítači.

Hybridní rozhraní MOTU Audio Express může být díky své univerzální koncepci centrem domácího nahrávacího studia, protože běžný provozovatel takového studia ke své práci nemusí použít nic jiného než tuto zvukovou kartu, počítač s příslušnou softwarovou výbavou, slušný mikrofon a vyhovující poslech.

Vzhled a provedení
MOTU Audio Express se designem neliší od jiných karet tohoto výrobce. Dojem odolnosti a poctivosti má na svědomí provedení s kovovými čely a pláštěm z plastu, na němž je vidět, že hodně vydrží. Zadní čelo na sobě nese vstupy a výstupy včetně MIDI, FireWire, USB a napájecího konektoru, na předním čele se nacházejí ovládací a kontrolní prvky, které doplňuje sluchátkový výstup.
Obrázek
Karty firmy MOTU jsou typicky vybaveny bohatě koncipovanými indikačními a kontrolními možnostmi, a to v různém provedení. V případě MOTU Audio Express je to pole osazené mnoha LED diodami, které podávají informace o signálových úrovních a aktuálním nastavení všech parametrů karty. Vzhledem k její velikosti (1/2 racku, 1 U) je indikační pole značně nepřehledné a je otázkou cviku a častého používání, aby uživatel věděl, kam se podívat a co tam vidět. Pohled z dálky na indikační pole nemá pro člověka s horším zrakem žádnou vypovídací hodnotu.

Ovládací prvky vstupů a výstupů jsou překvapivě koncipovány jako enkodéry s nekonečnou dráhou a mají několikerou funkci, aktivovanou současným stiskem jiného ovladače. To je pro karty MOTU rovněž typické a svědčí to o tom, že ovládání a regulace je digitální. O tom, jak se s enkodéry pracuje, se ještě zmíním.
Obrázek
Uvedení do provozu
Instalace programového vybavení a inicializace karty proběhly zcela bez potíží. Karta se okamžitě integrovala do prostředí Mac OS (nutná je verze 10.5.8 a vyšší) a byla rozpoznána všemi audio aplikacemi. Pro instalaci lze doporučit stažení aktuální verze instalátoru. K tomu je ovšem nutná registrace na stránkách výrobce, jinak není možnost stahování přístupná. Oba způsoby připojení karty k počítači, FireWire i USB, fungovaly rovněž bez sebemenších problémů na první zapojení.
ObrázekObrázek
Zkušenosti z provozu
Pro posouzení výrobku jsou praktické postřehy velmi důležité, někdy dokonce důležitější než nějaká laboratorní měření. MOTU Audio Express je zvukové rozhraní s profesionálně řešenými symetrickými vstupy a výstupy, akceptujícími standardní signálové úrovně. Vychází však zároveň vstříc i poloprofesionálnímu provozu tím, že linková vstupní úroveň může být nejen +4 dBu, ale i -10 dBV. Hlavní poslechový výstup je na úrovni +4 dB (údaje jsou převzaty z manuálu výrobce). Karta disponuje šesti vstupy a šesti výstupy, z nichž ovšem dva jsou vždy digitální ve formátu S/PDIF a jsou překvapivě regulovatelné. Pro práci s vícekanálovými formáty by tedy bylo třeba použít A/D a D/A převodníky. Optické rozhraní ADAT bohužel chybí.
Ovládání vstupních a výstupních úrovní je, jak již bylo řečeno, čistě digitální. Je to řešení dnes docela obvyklé, ale přesto pokládám za vhodnější, jsou-li zejména vstupní obvody řešeny klasicky analogově. V případě MOTU Audio Express je ovládání citlivosti i úrovně znatelně skokové, někdy provázené drobnými lupanci. Uvádí-li výrobce, že zařízení lze použít i jako samostatný mixér, je to na pováženou.

Horké chvilky může zvláště v začátcích používání přinést i multifunkčnost ovládacích prvků, která je pro výrobky MOTU typická. Enkodéry mají několikerou funkci (zisk, úroveň, panorama, ovládání fantomového napájení), konkrétní funkce se volí stiskem či držením příslušně označeného enkodéru. Za nejnepříjemnější lze pokládat sdružené ovládání hlasitosti hlavního a sluchátkového poslechu jedním ovladačem, kdy je nejprve nutné navolit několikerým stiskem, co bude aktuálně řízeno. Je nutné si tento způsob ovládání dobře nacvičit a před ostrým nasazením se s kartou dokonale seznámit. Mnohem příjemnější je řízení parametrů pomocí ovládacího softwaru Cue Mix FX. Tato aplikace je řešena klasicky na principu mixážního pultu, tak jako u karet jiných výrobců. Přesto má opět něco navíc. Jednak se při práci s grafickými ovladači zobrazuje na virtuálním displeji nápověda informující o možných klávesových zkratkách, což je velmi příjemné, a navíc je tento softwarový mixér vybaven vítanou možností hovořit z režie do studia a poslouchat komunikaci ze studia (funkce Talkback a Listenback). Tyto funkce lze namapovat do zvolených vstupů a výstupů, které jsou tím ovšem již blokovány pro další využití. V případě domácího studia to však nebude vadit.

O kontrolní a indikační sekci jsem již také hovořil. Praxe potvrdila, že množství údajů na malé ploše a velmi drobné popisky neplní dobře svoji úlohu, odečítání údajů je opět třeba dobře nacvičit. Podrobná indikace je však nutná pro samostatný provoz karty bez počítače, kdy je potřeba mít přehled o zvolených režimech a hodnotách. Indikace vstupních i výstupních úrovní je však docela užitečná, zejména pro kalibrační účely. Tuto možnost mnohé konkurenční výrobky postrádají.

Zvukové vlastnosti MOTU Audio Express jsou velmi dobré. Zvuk je živý, dobře lokalizovaný, možná se může zdát poněkud technicistní. To je však subjektivní hodnocení závislé nejen na připojených periferiích, ale i na vkusu hodnotitele. Fantomové napájení 48 V pro kondenzátorové mikrofony funguje i při napájení ze sběrnice FireWire, běžné mikrofony toto napájení bez problémů akceptují.
ObrázekObrázek
Další možnosti
Jak jsem již zmínil, přináší MOTU Audio Express oproti jiným výrobkům něco navíc. Jsou to v první řadě analytické nástroje, jimiž lze kontrolovat signál v libovolném kanálu karty, samozřejmě v reálném čase. K dispozici je analýza pomocí rychlé Fourierovy transformace (FFT analýza), na jejímž pozadí lze vidět i spektrogram, zobrazit lze i oscilogram, ukazující amplitudu signálu v čase a dva způsoby zobrazení fázové korelace stereofonního signálu. Všechny zmíněné analytické nástroje mají bohaté možnosti nastavení tak, aby zobrazovaný údaj poskytoval vždy dobře rozlišitelnou informaci.

Dalším bonusem je ladička, která je rovněž adresovatelná do libovolného kanálu. Je to chromatická ladička v rozsahu komorního a od 400 do 480 Hz. Samozřejmostí je indikace názvu noty (v americké konvenci, kde komorní a je označováno jako A4).

Poslední nadstandardní výbavou MOTU Audio Express je čtečka a generátor časového řídicího kódu (Time Code). Takovou možností se může pochlubit jen málo srovnatelných výrobků. Stejně jako v případě komunikačních nástrojů zabírá vstup a výstup časového kódu některý z analogových kanálů. Časový kód je v tomto případě určen zejména k synchronizaci analogových vícestopých magnetofonů, které mají jednu stopu rezervovánu právě pro tento kód ve formátu LTC.

Závěr
Zvukové rozhraní MOTU Audio Express je kvalitní a spolehlivé zařízení. Jeho předností je dobrý zvuk a možnost univerzálního nasazení v různých hardwarových konfiguracích. Daní za tuto univerzálnost je komplikovanější ovládání, které si uživatel osvojí až po delší a opakované práci. Konstrukce tohoto rozhraní a způsob práce s ním odkazuje zřetelně do oblasti domácího nahrávání, kde se toto zařízení může stát srdcem malého počítačového studia. Je vhodné i pro práci v terénu, i když právě složitost ovládání by mohla při zaznamu živého vystoupení přinést problémy. Pro své zvukové vlastnosti by se tato karta dobře uplatnila i v profesionálním provozu, ačkoli v prostředí, kde práce musí jít rychle, protože není vykonávána jen pro radost, by studioví pracovníci asi sáhli po zařízení s intuitivnějším ovládáním.

Aleš Dvořák

Výrobce: MOTU
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět