Nagra LB

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

Nagra LB

Příspěvek od ales.dvorak »

Přenosný reportážní rekordér s možností střihu.
6. 12. 2010

Představovat značku Nagra zvukařské veřejnosti (ale nejen jí) by bylo pověstným nošením dříví do lesa. Nagra znamená v povědomí mnoha lidí prostě přenosný reportážní magnetofon, podobně jako se slovem lux často označuje každý domácí vysavač. V těchto i dalších případech způsobila zobecnění pojmu nekompromisní kvalita a světová proslulost. Švýcarská firma Nagra prošla před časem restrukturalizací a její výrobní program se rozšířil, i nadále však produkuje přenosná záznamová zařízení rozličného určení. Na jeden rekordér z jejího výrobního programu se dnes zaměříme, a to jako obvykle se zřetelem k jeho vlastnostem a způsobu použití.
Obrázek
Hlavní určení
Ještě předtím, než si prohlédneme Nagru LB ze všech stran, je třeba předeslat, že výrobce sám předurčil tento rekordér pro účely rozhlasového vysílání. Toto předurčení nelze v žádném případě chápat absolutně, je však pro naše úvahy dobrým vodítkem. Protože v rozhlasových společnostech je v současné době nasazena reportážní technika ve velice širokém konstrukčním a tedy i kvalitativním rozmezí, bude zajímavé posoudit, jak se Nagra LB do tohoto rozmezí začleňuje, jakou kategorii v rámci segmentu reportážní záznamové techniky představuje. Vyjděme tedy z toho, že máme v ruce rozhlasový reportážní rekordér.

Vnější vzhled, provedení, odolnost
Nagra LB provedením navazuje na své analogové předchůdce a požadavky na odolnost splňuje bez sebemenší výhrady. Jediným dílem z odolného plastu, pomineme-li pár ovládacích tlačítek, je kryt bateriového prostoru. Jinak je Nagra LB včetně přepínačů celá kovová. Přístroj zaujme malými rozměry. To je dobré pro jeho skladnost, důsledkem rozměrově úsporného řešení je však i to, že ovládací prvky, jichž není zrovna málo, jsou po jednotlivých bocích rekordéru rozmístěny poměrně blízko u sebe, i když promyšleně. Jsou však dobře popsány, takže orientace v ovládání je intuitivní a ovladatelnost dobrá. Na čelní straně najdeme vše, co se týká záznamu a nastavení základních parametrů. Na tomto místě se nelze nezmínit o otočném funkčním voliči, tak typickém pro přístroje značky Nagra, že ani v tomto případě nebylo možno jej nahradit jiným způsobem ovládání transportních funkcí. Jde totiž již o designovou konstantu, kterou milovníci a dlouholetí uživatelé u výrobků této značky právem očekávají. Také dvojice regulátorů vstupní úrovně má svůj předobraz ve starších magnetofonech Nagra. Bohužel jejich spřažení do stereofonního ovladače již není nostalgicky mechanické, digitální doba si vyžádala elektronické řešení. Nad regulátory najdeme LED indikaci vstupní úrovně sloužící pro rychlou orientaci v příchozím signálu. Spínací úroveň poslední, červené LED je programovatelná, takže lze nastavit potřebný předstih „varování”.
Obrázek
Zvláštní zmínku si zaslouží displej. Na první pohled působí tento barevný zobrazovač poněkud pestře, od zařízení této kategorie bychom mohli očekávat trochu více střízlivosti v grafickém řešení. Zdá se, že v tomto případě je návaznost na technicistní vzhled výrobků Nagra poněkud narušena. Podstatné je však to, že displej zobrazuje vše, co obsluha potřebuje v danou chvíli vidět. Některé výhrady k displeji si ovšem zmínku zaslouží. Z hlediska zvukaře je nejzásadnější malý rozsah indikátoru vybuzení. Dolní mez -30 dB (v prvních exemplářích dokonce jen -21 dB) a poměrně hrubé dělení nepřispívá ke komfortu obsluhy. Případy, kdy je třeba, aby byl obsluhující informován o tom, co se děje i v nižších úrovňových hladinách, kde se může vyskytovat hluk nebo brum, jsou při natáčení poměrně časté. V případě Nagry LB je možné tyto ruchy odhalit pouze poslechem. Také indikace časových údajů není dostatečně velká a v sousedství ostatních údajů se ztrácí.

Ostatní ovládací prvky na čelním panelu jsou věnovány především záznamu, monitorování a transportu. Nechybí interní mikrofon s příslušným spínačem, ovladače pohybu po souborech, vkládání interních lokátorů a generátor kontrolního tónu, jehož úroveň je volitelná v menu. Na čelním panelu nalezneme i sluchátkový výstup s regulací a ovladačem monofonního režimu poslechu. Regulace hlasitosti sluchátkového poslechu je digitální a při rychlém přestavení se nástup účinku poněkud opožďuje. To však není závažný problém, závažnější je to, že sluchátkový zesilovač při vyšších hlasitostech, které jsou na displeji indikovány hodnotami nad 0 dB, znatelně šumí. To je u reportážní Nagry škoda, protože zejména při práci v terénu se vyšším poslechovým hladinám nevyhneme. Zhruba uprostřed čelního panelu má své místo křížový ovladač sloužící k pohybu v menu a výpisu natočeného zvukového materiálu. Strategickou pozici na čelním panelu zaujímá již zmíněný otočný přepínač transportních funkcí. Rozložení ovládacích poloh na tomto přepínači je zcela tradiční, tak jak je Nagra používá již po desetiletí.

Levý boční panel je osazen jednak přípojnými konektory vstupních obvodů a dále jsou na něm prvky týkající se záznamové CompactFlash karty. Přepínače citlivosti analogových vstupů mají neobvyklé cejchování, přímo vyjádřené akustickým tlakem v milivoltech na Pascal. Je to opět tradice firmy Nagra, na kterou je třeba si zvyknout a díky níž si lze uvědomit základní elektroakustické vztahy. Nagra LB může pracovat s linkovou vstupní úrovní, s dynamickými i kondezátorovými mikrofony, pro něž lze zvolit fantomové napájení. To je dostatečně spolehlivé i pro mikrofony s velkým proudovým odběrem. Ovládací prvky paměťového média slouží k výměně média během nahrávání. V průběhu tohoto procesu se k dočasnému ukládání dat využívá interní paměť. Je to velmi praktická funkce, protože v reportážním provozu často nelze délku natáčení odhadnout.
Obrázek
Pravý boční panel je věnován výstupům a připojení datových periferií. Digitální výstup je stejně jako vstup v profesionálním formátu AES/EBU, analogové výstupy mají nastavitelnou úroveň. Při testování se bohužel nepodařilo nastavit takové výstupní hodnoty, aby při nastavení citlivosti linka - linka signál procházel přístrojem v nezměněné úrovni. Datové terminály zahrnují dva konektory USB, Ethernet a servisní přípojné místo.
Obrázek
Velmi důležitý je i vrchní panel. Na něm je soustředěno ovládání práce se soubory, modifikace nastavitelných parametrů v menu a ovládání střihových funkcí. K tomuto ovládání slouží skupina funkčních tlačítek. Nechybí otočný enkodér pro pohyb v menu a zvukovém materiálu při střihu, ani vestavěný reproduktor. Díky němu je zařízení do značné míry autonomní, schopné jednoduché postprodukce kdekoli bez periferních zařízení.

Odpojitelný napájecí blok v sobě skrývá pouzdro na 8 baterií nebo akumulátorů typu AA a nabíjecí a napájecí elektroniku. Tento blok musí být při provozu k přístroji připojen, neboť přes něj probíhá i napájení ze sítě, přičemž jsou-li vloženy akumulátory, jsou zároveň nabíjeny. S plně nabitými akumulátory natočila Nagra LB celovečerní koncert (při zapnutém osvětlení displeje a s fantomovým napájením) při úbytku pouze několika procent kapacity. Rezerva je tedy více než dostatečná. Mžikové přepínání síťového a bateriového provozu však není zcela spolehlivé, při změně režimu dojde k výpadku v materiálu.

Menu
Přestože má Nagra LB neobvykle mnoho přepínačů pro hardwarovou volbu základních funkcí, což je pro obsluhu velmi příjemné, celkové nastavení přístroje probíhá pomocí menu. Na tom by nebylo nic zvláštního, menu dnešních rekordérů jsou většinou velmi obsáhlá. Nagra LB však rozděluje menu do dvou úrovní. Základní úroveň pro rychlé nastavení se ovládá z displeje na čelním panelu, protože se předpokládá, že bude využívána při vlastním natáčení. Počet prvků tohoto menu je pro tento způsob použití optimalizován, menu neobsahuje nic zbytečného. Přístup do plné nabídky nastavovacích funkcí je z panelu vrchního, v nabídce se lze pohybovat pomocí kurzorových a funkčních kláves a pomocí otočného enkodéru, který zaujímá na vrchním panelu ústřední místo. Toto podrobné menu je místem nejen pro nastavení celkové konfigurace rekordéru, ale i k určení záznamového média, parametrů zvukových souborů a způsobu jejich označování. Vrchní panel slouží také jako zobrazovač vlnového průběhu zaznamenaných zvukových souborů pro účely střihu. Menu má obvyklou stromovou strukturu. Pro rychlou a někdy i hektickou práci v terénu je lepší menu jednoúrovňové, ale i ve stromovém menu se lze dobře orientovat, pokud je logicky navrženo. Zde nám Nagra LB zůstala také něco dlužna. Položky menu, týkající se příbuzných nastavení, jsou rozesety po několikerých úrovních, soubory se například na jiné úrovni pojmenovávají, jinde se číslují a opět jinde přejmenovávají. Změnu možná přinese nová verze firmwaru a měla by to být změna k lepšímu.
ObrázekObrázek
Obrázek
Nahrávání a práce se soubory
Není jistě třeba nijak zdůrazňovat, že Nagra LB zaznamenává zvuk jako zvukové soubory, a to v nekomprimovaném formátu BWF nebo s volitelnou kompresí jako MPEG-1, 2 či MP3. Znamená to, že podle požadované kvality záznamu je možné dobře hospodařit se záznamovou kapacitou. Nagra LB nabízí v případě potřeby možnost záznamu ve vysokém rozlišení 24 bitů/192 kHz, ovšem v závislosti na typu záznamové CF karty.

Variabilita při nahrávání je jednou z velmi oceňovaných vlastností nového rekordéru. Netýká se to jen široké škály záznamových formátů, ale i dnes již samozřejmé možnosti pre-recordingu. V neposlední řadě je třeba ocenit rozsáhlé možnosti směrování signálů ze vstupních bodů do záznamových kanálů. Nagra LB tedy může natočit stereofonní záznam, monofonní z obou vstupů, dvoukanálový záznam z jednoho vstupu a dokonce mixovaný monofonní záznam s využitím nezávislého nastavení vstupních regulátorů. Tato interní směrovací variabilita je velice užitečná. Nejenže můžeme mít k dispozici dvoukanálový mixer, ale především odpadá výroba nespolehlivých kabelových propojek pro získání nestandardního routování.

Organizace zvukových souborů je jako u mnohých dalších rekordérů několikastupňová, ale v některých detailech přece jen specifická. Nejdůležitější odlišností je to, že Nagra LB je vybavena i vestavěnou 2GB pamětí. Pro rychlé použití tedy není nutné kontrolovat stav a připravenost CF karty, směrování do pevné paměti je však nutno předem nastavit. Jako další úložiště je možno zvolit připojený externí disk.

Hierarchizace zvukových souborů je u Nagry LB jiná než u rekordérů primárně určených pro záznam filmového zvuku. Nenalezneme zde členění na projekt, scénu a záběr, ale jednodušší strukturu složka - soubor, a to vždy v rámci pracovního adresáře, tedy toho, který je právě zvolen k nahrávání. Struktura obsahuje jeden základní pracovní adresář RECORD, další je možno vytvářet a pojmenovávat. U souborů lze volit rozlišovací prefix (základní pojmenování je USER), měnit lze i číslování souborů. To však, jak již bylo řečeno, vyžaduje složitější pohyb v menu.
Obrázek
Přehrávání souborů je možné na dvou úrovních. Pro přehrávání právě natočeného materiálu v rámci pracovního adresáře slouží legendární otočný volič v pozici PLAY. Složitější situace nastane, potřebujeme-li přehrát záběry uložené v jiném adresáři nebo na jiném úložišti. To je možné pouze přes adresářovou strukturu a funkční tlačítka na horním displeji. Tato dvoukolejnost přináší jistou komplikovanost ve chvíli, chceme-li si pro porovnání poslechnout materiál z různých úložišť.

Pro účely zálohování je samozřejmostí možnost kopírování souborů mezi připojenými úložišti. Další možnosti přesunu materiálu máme při připojení externích úložišť nebo samotného rekordéru k počítači.

Konektivita
Mimo vstupů a výstupů audiosignálu, s nimiž jsme se již seznámili, je Nagra LB vybavena rozsáhlými možnostmi datového připojení. Nagra disponuje hned dvěma USB terminály. Jeden je určen pro připojení přístroje k počítači (PC i Apple), který jej rozpozná jako externí paměťové médium, takže je možné zvukové soubory libovolně organizovat, druhý slouží k připojení externího USB úložiště nebo adaptéru Bluetooth pro bezdrátový přenos dat. Méně obvyklé je i vybavení Nagry možností síťového připojení. Terminálovou sestavu doplňuje servisní konektor, v budoucnosti je plánováno jeho využití i pro dálkové ovládání.

Možnosti datového připojení jako celek ukazují na promyšlenou koncepci reportážního přístroje. Je vidět, že konstruktéři Nagry si byli dobře vědomi toho, že materiál nestačí jen natočit, ale je nutné jej i zálohovat a dopravit na místo zpracování, a to někdy i neprodleně.

Střihové možnosti
Hned v úvodu tohoto odstavce je třeba zdůraznit, že ke střihovým možnostem Nagry LB je nutné přistupovat střízlivě. Ačkoli jde o výraznou odlišnost od jiných rekordérů a patrně také lákavý obchodní argument, nesmíme od střihu na Nagře žádat víc, než bylo zamýšleno. Především je třeba mít na paměti, že editovat lze jen 16bitové soubory PCM a soubory MPEG-1 a 2, a to ještě s výjimkou vzorkovací frekvence 44,1 kHz. To je dosti značné omezení, na které je však naštěstí uživatel upozorněn příslušnou ikonou u názvu souboru v adresářové struktuře. Nelze tedy vůbec počítat s jakýmkoli přesnějším střihem v hudební výrobě, nezapomínejme však, že máme před sebou rekordér především reportážní. Z tohoto úhlu pohledu je možnost předvýběru materiálu, vyřazení nepotřebných částí nebo předběžná sestava reportáže na úrovni hrubého sestřihu přímo v terénu docela zajímavá a může ušetřit čas. Střih probíhá na horním displeji pomocí funkčních tlačítek, a to skládáním vybraných segmentů z materiálové osy na osu sestřihu. Výstupem může být buď virtuální sestřih v podobě soupisky EDL, nebo nový vyrenderovaný soubor. V tomto případě dojde i k úspoře místa na úložišti, neboť původní materiál je možné smazat. Zběhlost v efektivním stříhání na Nagře bude však vyžadovat určitý zácvik, protože je nutné osvojit si celou řadu klávesových zkratek.
Obrázek
Nagra LB v rozhlase
Celý předchozí text směřuje k základnímu zjištění, které je pro tuto recenzi stěžejní. Nagra LB byla zamýšlena a konstruována pro rozhlasové využití. Oblastí nasazení Nagry LB je hlavně publicistika, náročnější dokumentární pořady, kdy tvůrčí tým tvoří kromě redaktora i zvukař. Nagra LB je přes relativní jednoduchost obsluhy zařízení vysoce profesionální, některé možnosti nastavení a pracovních postupů tak mohou zůstat neodborníkovi skryty. Je to přístroj na pomezí dvou světů. Na jedné straně například názorný výrazný displej a jednoduché ovládání základních funkcí směřuje Nagru LB přímo do rukou reportérů, na druhé straně programovatelná indikace vybuzení a cejchování přepínačů vstupní citlivosti přece jen volá po kvalifikované obsluze. Nagra LB se pochopitelně uplatní pro své vynikající elektroakustické vlastnosti i v hudební výrobě mimo rozhlasové studio. Typicky rozhlasové jsou široké možnosti datového připojení. Možnost odeslat příspěvek bezdrátově z místa natáčení pomocí Bluetooth a mobilního telefonu nebo zařazení natočeného materiálu pomocí Ethernetu do vzdálené redakční databáze ocení každý reportér.

Závěr
Nagra LB je vynikajícím profesionálním audiorekordérem pro rozhlasový provoz. Uplatní se samozřejmě i kdekoli jinde, kde je zapotřebí vysoce kvalitní a odolný záznamový stroj. Menší uplatnění patrně nalezne v oblasti audiovizuální výroby, a to pro nemožnost práce s časovým kódem. Tradice kvality a preciznosti značky Nagra je tímto přístrojem opět jednoznačně potvrzena. Být rozhlasovým reportérem, žádal bych Nagru LB jako základní pracovní nástroj.

Aleš Dvořák
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět