Native Instruments KOMPLETE 9 ULTIMATE

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 72
Registrován: 31 led 2006 09:57

Native Instruments KOMPLETE 9 ULTIMATE

Příspěvek od ondra.urban »

2. díl - Kompletní balík virtuálních nástrojů.
11. 9. 2013

Novinkou tohoto roku je inovace balíku virtuálních nástrojů a efektů renomované německé firmy Native Instruments s názvem KOMPLETE 9 ULTIMATE. V prvním díle jsme uvedli podstatné novinky a vylepšení oproti předchozím verzím balíku, nyní se v návaznosti na první část recenze zaměříme na praktické aspekty práce s tímto produktem.

Úvodem
O virtuálních nástrojích z produkce známé německé společnosti toho bylo napsáno již hodně. My se nyní na vlajkovou loď sortimentu produktů Native Instruments podíváme pohledem uživatele, který se nespokojí s pouhým přehazováním továrních, byť působivých, presetů. Postupně tak shrneme podstatné body, které mohou do jisté míry rozhodnout o koupi tohoto produktu potenciálním zájemcem.

KOMPLETE 9 ULTIMATE - pohled do historie
Produkty Native Instruments lze zjednodušeně rozdělit na tři základní skupiny a to podle toho, jak přistupují ke generování a zpracování zvukového signálu. První a zároveň nejstarší skupinu tvoří doména umělého generování elektronického signálu. Sám si pamatuji na první nadšené seznámení se s virtuálním modelem syntezátoru SCI Prophet-5 před mnoha lety, tehdy ještě pod označením Pro-52 (později Pro-53). Dalo by se říci, že je to doména Native Instruments vlastní - vysvětlení můžeme nalézt v samotném názvu společnosti. Pod pojmem „nativní“ se zde totiž rozumí implementace výpočetního algoritmu přímo na CPU počítače, tedy bez použití externích DSP procesorů. Firma tak definovala jako jeden z průkopníků svoji koncepci virtuálních nástrojů široce dostupných každému, kdo měl k dispozici odpovídající počítač. Do této skupiny zcela jistě patří i neméně slavná FM-7 (později FM-8), varhany B4 a další nástroje.
Obrázek
Druhou významnou kapitolou vývoje nástrojů Native Instruments je samplovací engine a jeho implementace v dnes již legendárním sampleru KONTAKT. Tento program se stal velmi rychle alternativou k ustupující generaci hardwarových samplerů. Převzal vše podstatné z tehdy již známých a rozvinutých metod samplování zvuku a přidal kompatibilitu se stávajícími zvukovými knihovnami, takže uživatelé samplerů nepřišli o své oblíbené zvuky. Téměř ve všem ostatním však své hardwarové předchůdce překonal - rychlost a přehlednost možností editace samplů, jejich zón a vrstev, programů, multi-programů apod. zdaleka překonaly limitované možnosti uživatelského rozhraní tehdejších AKAIů, Emulatorů apod. Z KONTAKTu se tak stal jakýsi etalon samplingu s využitím běžného osobního počítače.

Třetí a dalo by se říci nejmladší skupinou jsou pak efekty. Této oblasti zcela jistě vévodí známý GUITAR RIG PRO, který představuje variabilní a samonosnou platformu pro modelování kytarových aparátů, ale svými možnostmi definici kytarového zvuku daleko přesahuje. Samozřejmě je jasné, že efekty nejsou cizí ani jednotlivým nástrojům, ať už jde o pouhý Chorus, konvoluční dozvuk či virtuální reprobednu na výstupu toho kterého nástroje.
Určitým hybridním spojením všech tří principů pak vznikají nástroje ojedinělé a zcela nové, bez modelování jakýchkoli předloh (ABSYNTH, MASSIVE). Zcela otevřenou koncepcí je pak virtuální stavebnice na cokoli s názvem REAKTOR, kde si uživatel může svůj virtuální nástroj, sampler, efekt, ale také třeba sekvencer „vyrobit“ sám.

Postupem doby byly ve firemní strategii Native Instruments patrné určité kroky ke zjednodušení a unifikaci pojetí jednotlivých komponent. Jistým milníkem, který předurčil stále více propracovanější jednotu kontrastu zvukové syntézy, byla bezesporu platforma KORE. Důkazem zjednodušujících tendencí je dále to, že např. kdysi existující samostatné nástroje se samplovanými klavíry (AKUSTIK PIANO, ELEKTRIK PIANO) byly vzaty v průběhu integrace do balíku KOMPLETE jako položka ve zvukové knihovně mateřské aplikace KONTAKT.

Jiným příkladem je ukončení vývoje nástrojů jako je B4II a Pro-53. Do jisté míry se se zvukem těchto nástrojů setkáváme i v aktuální knihovně KONTAKTu, zde ovšem již v samplované, nikoli virtuálně generované podobě (VINTAGE ORGANS, RETRO MACHINES). Editace těchto nástrojů už sice není tak detailní a probíhá v podstatě na úrovni makropovelů nad samplovaným materiálem, ale zase je do jisté míry barevnější a všestrannější - neomezuje se pouze na jeden nástroj, ale nabízí průřez vícero typy. Tak se objevují zcela nové a nabídku rozšiřující produkty, zejména v oblasti pokročilé implementace skriptovacího jazyka.

KONTAKT ožívá pomocí skriptů
Na principu samplingu není vlastně nic tak převratného. Již několik desetiletí známý princip digitalizace zvukového signálu pronikl do volně dostupných prostředků hudební elektroniky tak hluboko, že nikoho snad už dnes nepřekvapí prosycenost většiny soudobé populární hudby tímto zvukovým prostředkem. Z původního principu neměnného opakování zvuku, evokujícího určitou chladnost, strojovitost, strnulost a odosobnění (v kontrastu např. s analogovými syntetizéry) se stal legitimní prostředek hudební tvorby. Přestože výpočetní potenciál počítačů neustále roste, nejefektivnější metodou simulace např. zvuku orchestru je zatím stále samplovaná knihovna, nikoli soubor velkého počtu algoritmů matematického modelování.
Obrázek
Rozvoj počítačů přispívá ke stále snazší dostupnosti velké uživatelské paměti, rychlých procesorů a pevných disků počítače do té míry, že objem dostupných zvukových knihoven také neustále roste. Jde to ruku v ruce se snahou jejich tvůrců zaujmout uživatele co nejvěrohodnějším a nejflexibilnějším vyzněním a využitím těchto knihoven ve službách hudebního sdělení různých žánrů.

To, čím KONTAKT poněkud vybočuje z řady, je právě snaha podchytit vlastnosti rozhraní člověk - nástroj a jeho důsledky na tvorbu tónu. Uveďme několik příkladů:

Basová kytara - ta je zachycena v balíku KOMPLETE 9 ULTIMATE, resp. zvukové knihovně pro KONTAKT 5 hned v několika variantách: Scarbee Pre-Bass, MM Bass (oboje ve variantě přímého výstupu nebo označeno jako „Amped“ s modelovaným aparátem) a Rickenbacker Bass. Všechny tyto basové kytary vycházejí z legendárních typů nástrojů a kromě kvalitního zvuku jsou přivedeny k virtuálnímu životu právě pomocí skriptovacího jazyka. Ten rozhodne, který zvukový vzorek bude v kterém okamžiku použit. Nestane se tak například, že by dva stejné tóny hrané po sobě zněly identicky - první bude přehrán jakožto zahraný přes strunu shora dolů (prstem nebo trsátkem), druhý naopak zdola nahoru.
Obrázek
Pro přepínání variant zvuku, spouštění doprovodných ruchů (např. hvízdnutí struny při změně polohy prstu na struníku) a ovládání dalších parametrů slouží oblasti klaviatury mimo rozsah nástroje spolu s volně přiřaditelnými MIDI kontrolery. Nástroj také samozřejmě vyhodnocuje dynamiku hry (Velocity), způsob hry (legato, staccato) nebo délku noty. Vše je navíc graficky znázorněno na virtuálním hmatníku - uživatel má pod kontrolou, ve které poloze basové kytary a na jaké struně právě „hraje“. Autentičnost vyznění basových linek je opravdu vysoká.

Kytara - také elektrická kytara zde má své místo, ale nikoli ve své sólové, ale v doprovodné podobě. Scarbee Funk Guitarist je velmi sofistikovaným nástrojem, ve kterém se propojuje jak kvalitní zvuk, tak obrovské množství předpřipravených doprovodných frází zaměřených na styly Funky, Soul, Blues atd. Knihovna vznikla ve spolupráci s kytaristou Sorenem Reiffem a propracované skriptování má na svědomí podobně jako u ostatních nástrojů rodiny Scarbee programátor Thomas Hansen Skarbye.
Obrázek
Funk Guitarist definuje průřez nejobvyklejšími riffy a doprovody kytarové hry pro široké nasazení v oblasti popu. Na určené oblasti klaviatury se definují akordy a jejich obraty, na jiné pak konkrétní patterny v rámci zvoleného stylu. Nástroj je velmi dobře použitelný tam, kde si nemůžeme z nějakých důvodů přizvat živého kytaristu. Autentičnost vyznění je také zde velmi překvapivá. Pokud nám nestačí naprogramované modely, můžeme si vytvořit své vlastní - k dispozici je grafický editor, kde v rámci dané délky patternu programujeme na každém kroku - notě (např. šestnáctinové) akord, jeho obrat a způsob hry (směr pohybu trsátka).

Bicí - také bicí nástroje jsou v KOMPLETE 9 hojně zastoupeny. Lze zvolit buď známou univerzální platformu Battery 4, která se hodí pro obecný zvukový materiál, nebo sáhnout po některé z připravených speciálních sad bicích. Výsostné postavení zde mají produkty řady Abbey Road (60s Drummer, 70s Drummer, 80s Drummer, Modern Drummer a Vintage Drummer). Všechny varianty akustických bicích zde mají shodný koncept - nástroj lze buď ovládat „ručně“ pomocí MIDI povelů jednotlivých not, anebo lze opět využít tovární nabídku autentických patternů a groovů.
Obrázek
V oblasti zvukového vyznění jsou všem virtuálním sadám shodně ku pomoci možnosti mixu jednotlivých nástrojů. U každého bubnu nebo činelu volíme nezávisle poměr mezi přímým zvukem, podílem over-head a room mikrofonů. Každý „mikrofon“ lze nezávisle zpracovat ekvalizérem, kompresorem, virtuálním páskem, zaslat do efektové jednotky apod. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že bicí sada se ukládá jako celek. Pokud máme svoji bicí sadu správně nastavenou a uloženou jako preset, lze ji kdykoli vyvolat. To velmi usnadňuje práci v DAW - pokud totiž chceme pracovat se zvukem jednotlivých bicích nástrojů, obvykle musíme řešit routing a efekty přes její vnitřní sběrnice a routing, což je pracné a zdlouhavé. Integrace všech možností zvukového processingu bicí sady přímo v KONTAKTu je výhodná - na výstupu je už hotový zvuk bicí sady.

Také nabídka továrních patternů je vemi bohatá. Díky tomu, že je vše opět založeno na řízení přímého zvuku a nikoli práci se smyčkami, jsou plně editovatelné. V DAW využijeme pro rychlou tvorbu rytmické stopy metodu drag and drop: jednotlivé patterny lze jednoduše vytahovat na stopu projektu, kterou lze kdykoli dodatečně editovat v MIDI podobě. Oproti hotovým smyčkám v podobě audio samplů máme výhodu zcela nezávislého přístupu k jednotlivým úderům s možností úpravy timingu, dynamiky apod. Všechny připravené modely jsou velmi dobře naprogramovány zkušenými hráči a jsou velmi inspirativní.

Smyčce - další doménou zvukové knihovny KOMPLETE 9 je smyčcový orchestr. Ten je zde přítomen v několika podobách a to v produktech Session Strings Pro, Action Strings a samozřejmě spolu s ostatními orchestrálními zvuky také v základní knihovně KONTAKTu. Session Strings Pro je koncipován více univerzálně a hodí se pro klasickou práci se smyčci. Kromě normálního způsobu řízení je zde ku pomoci také tzv. Animator, který vlastně provádí automatickou rytmizaci zahraných akordů na principu krokového sekvenceru s nezávislým nastavením dynamiky v každém kroku.
Obrázek
Action Strings jdou ještě dál: hodí se pro výstavbu dramatických rytmických sekvencí a la akční film. Na určené oblasti klaviatury se opět přepínají jednotlivé varianty rytmických struktur, např. čtvrtky, osminy, šestnáctiny apod. Tovární zásoba připravených modelů je velmi bohatá a sahá od jednotónových až po různé melodické sekvence. Uživatel má možnost různé části kombinovat ve svých vlastních programech, nicméně možnosti pokročilé editace chybí. I tak je potřeba s použitím těchto sekvencí šetřit - představa, že je uslyšíme v každém druhém akčním filmu, působí sama o sobě tak trochu strašidelně.

Klávesové nástroje - dalo by se říci, že na nabídku klávesových nástrojů je balík KOMPLETE 9 ULTIMATE neštědřejší. Najdeme tu snad všechny nástupce. Nejpočetněji zastoupenou skupinou jsou klavíry a to jak v akustické, tak elektrifikované podobě. Za všechny jmenujme především výborné Berlin Concert Grand, New York Concert Grand či experimentální mohutné pianino The Giant. Všechny jsou nabízeny v několika variantách lišících se různým nastavením dle žánru. Nástroje opět nejsou odkázány na pouhé přehrávání vícevrstevných vzorků, ale lze například přidat hluk pedálu, kmity rezonanční desky, měnit systém ladění apod.
Obrázek
Také historické nástroje typu Fender Rhodes, Wurlizer či Hohner Clavinet jsou tradičně skvěle použitelné. Jejich zvuk je velmi hutný, barevný a hodí se jak na sólovou hru, tak do komplexního aranžmá.

V syntezátorech je kromě již zmíněných virtuálních nástrojů nabídka omezena především na obsah knihovny Retro Machines II se samplovanými analogovými nástroji. Najdeme zde necelé 4 GB vzorků originálních nástrojů. Editace je díky pojetí knihovny značně omezená, ale i tak splní základní požadavky na využití syntezátorového zvuku. Kdo chce více experimentovat, musí se ohlédnout po nástrojích jako je třeba Absynth, Massive a celá řada dalších, které nejsou primárně založeny na samplování, ale pracují s real-time syntézou.

Dechy - samostatné postavení mají v balíku KOMPLETE 9 ULTIMATE také dechy a to díky nástroji Session Horns. Jedná se o nasamplované zvuky dechového kvarteta ve složení dvě trubky, trombón a tenor saxofon. Nástroj opět využívá skripty - lze měnit artikulaci, dynamiku, glissanda atd. K dispozici je také 174 předpřipravených frází typu Animator, ze kterých lze skládat vlastní party dechů. Svým zaměřením míří Session Horns do oblasti funky, popu, soulu a dalších příbuzných žánrů. Vše je opět perfektně připraveno pro živě znějící dechovou sekci.
Obrázek
Filmové, etnické a experimentální nástroje - do této skupiny patří působivě znějící Evolve pro filmovou hudbu, Damage s bankou destruktivně-industriálních samplů či geograficky orientovaná West Africa. Všem je společné zaměření na rytmické modely s bohatými možnostmi modulace - opět díky skriptům.
Ostatní - výčtem předchozích skupin jsme pokryli základní oblasti zaměření a využití knihovny sampleru KONTAKT 5. Její nabídka však zdaleka nekončí. Jako základní knihovna jsou k dispozici sady Orchestral, Band, World atd. zvuků, které se vlastně v zásadě neliší od předchozích verzí balíku KOMPLETE, pouze je jejich obsah neustále rozšiřován. Existence obecné knihovny k sampleru patří a u KONTAKTu je velmi univerzální. Také o kvalitě není nutno pochybovat - např. orchestrální zvuky čerpají vývojáři podobně jako u minulých verzí KONTAKTu z proslulé Vienna Symphonic Library. Většina nástrojů v nějaké míře opět využívá skriptovacího jazyka.

Závěrem
Bez nadsázky lze říci, že balík KOMPLETE 9 ULTIMATE se může stát jediným doplňkem DAW aplikace. Aby ne, jedná se také o poměrně luxusní zboží jak výbavou, tak i cenou. Najdeme zde vše, co v běžných aplikacích jen tak nenalezneme - ty se většinou zaměřují na obecnou základní výbavu, specializované nástroje a efekty však zcela chybí. KOMPLETE obsáhne svojí velkorysou nabídkou celý nástrojový park skladatelů filmové hudby či hudby k reklamě, tvůrcům širokého pole populárních žánrů nabídne rozsáhlý instrumentář od techna přes pop až třeba po metal.

Balík je samozřejmě založen především na virtuálních nástrojích, nicméně potěšitelně se rozrůstá i množina efektových plug-in modulů. Většina z nich vychází z nějaké klasiky v oboru, přesto v původním a svěžím duchu. Pověstná preciznost německých vývojářů se nezapře - vše od obyčejného ekvalizéru až třeba po symfonický orchestr je provedeno s maximální pečlivostí, s promyšleným ovládáním a výborným zvukovým výsledkem.

Abychom pouze nechválili: z některých produktů na bázi vzorků, které v hojné míře využívají vnitřní sekvencer (Evolve, Action Strings apod.) je cítit snaha po co největším usnadnění práce tvůrcům např. filmové hudby. Takový přístup paradoxně vyznívá trochu negativně - absence původní hudební myšlenky může být nahrazena prostředky, které jsou uživateli k dispozici. Věřím, že se najde spousta kreativních uživatelů produktů Native Instruments, kteří tráví nemálo času přemýšlením o harmonii, tektonické výstavbě hudební formy a vůbec vším, co ke komponování patří. Stejně tak se ale najde početná skupina těch, kteří přistoupí k získanému materiálu „presetovým“ způsobem a svoji hudební tvorbu postaví na kombinaci připravených rytmických smyček a modelů.
Jsem přesvědčen, že žádný nástroj, ani tak sofistikovaný jako je balík KOMPLETE 9 ULTIMATE z dílen Native Instruments, neučiní z naprostého laika špičkového tvůrce. Spoustu práce jistě odvede bez většího úsilí, zejména v užitých hudebních formách, ale opravdový profesionál nepřestane experimentovat a přistoupí k balíku nástrojů a efektů kreativnějším způsobem - nepřestane hledat nové a nové možnosti, které jsou na dosah, ale přece jen ukryty „pod kapotou“.

Ondřej Urban

Výrobce: Native Instruments
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět