Nuendo Live

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 79
Registrován: 31 led 2006 09:57

Nuendo Live

Příspěvek od ondra.urban »

Nahrávací systém pro live použití.
20. 11. 2012

ObrázekNěmecká firma Steinberg přišla na začátku léta tohoto roku s novinkou v podobě specializované aplikace pro záznam živých vystoupení a koncertů pod názvem Nuendo Live a to ve verzi 1. V následující recenzi se podíváme, co program nabízí a jak se s ním pracuje.

Úvodem
Už samotný název Nuendo Live předznamenává příbuznost s vlajkovou lodí aplikací od Steinbergu - profesionálním produkčním systémem Nuendo. Je to aplikace, která je zaměřena především na audio produkci a postprodukci a to také ve spojení s obrazem. Díky své univerzálnosti je otevřeným systémem, který si poradí s širokým záběrem úloh, jež nás mohou na poli vícestopého zpracování audia pro různé účely potkat.

Nuendo Live vychází z požadavku na vytvoření systému pro vícestopý záznam zvuku při živých vystoupeních. Hledat společné zaměření této aplikace např. s produktem Ableton Live je chybou - Nuendo Live není zaměřeno na realtime hudební tvorbu ze smyček, samplů a MIDI sekvencí. Ve své podstatě není ani DAW aplikací. Od programu typu DAW totiž očekáváme mnohem víc než pouhý záznam zvuku s pomocí zvukové karty na pevný disk počítače.

Začněme z opačného konce: při záznamu živého vystoupení kapely nebo třeba záznamu vícestopého materiálu v reálném prostoru (např. studiový snímek orchestru a sboru se sóly) je kladen důraz na kvalitní a spolehlivý záznam zvuku. Na kvalitu už jsme si díky moderním zvukovým rozhraním a převodníkům zvykli, ale otázka spolehlivosti je často slabinou poměrně zranitelného systému, který musíme někam převézt, spustit a doufat, že vše bude fungovat tak, jak si přejeme. Pro účely synchronního vícestopého záznamu lze využít buď jednoúčelové zařízení postavené na kvalitním hardwaru s pohotovým ovládáním, ne nepodobným obsluze klasického vícestopého magnetofonu, anebo využít některý z DAW systémů, který po správném nakonfigurování a provázání s použitým hardwarem (zvukovou kartou) tuto funkci zastane také. DAW aplikace však vzhledem ke své složitosti a otevřenosti představuje poměrně komplexní systém, který klade nemalé nároky na CPU počítače. Musí zajistit správný routing signálů s mnoha busy a inserty, hostit velké množství plug-in modulů, zajistit detailní automatizaci mixu, prolínačky, synchronizaci, řízení MIDI nástrojů a mnoho dalšího. To vše ale při živém záznamu koncertu do mnoha stop není nutné - bylo by vhodné vše nepotřebné, co využijeme až v průběhu postprodukce, jaksi odpojit, celému systému odlehčit a ponechat jen to nejdůležitější pro primární záznam. Jistě by to prospělo stabilitě, ale současné DAW aplikace tento trend nesledují. Možná právě proto přichází na scénu Nuendo Live.
Obrázek
Instalace a nastavení
Vlastní instalace Nuendo Live je už na první pohled velmi úsporná - samotný instalační archiv má necelých 70 MB. Je to logické, v instalaci nejsou obsaženy žádné zásuvné moduly, virtuální nástroje s obřími zvukovými knihovnami apod. První, co nás při prvním spuštění aplikace a založení nového projektu mile překvapí, je automatické namapování jednotlivých stop projektu k fyzickým vstupům zvukové karty. Kanály jsou přiřazeny postupně jednotlivým stopám - pokud máme k dispozici např. 16 vstupů, vytvoří se 16 stop.

Podobné je to i s výstupy. Zde máme možnost volby, jestli bude mít projekt stereofonní výstup (vybraný stereo pár) nebo výstup vícestopý, opět do max. počtu výstupních kanálů. Druhou možnost lze s výhodou využít například s digitálními mixpulty Yamaha pro tzv. Virtual Soundcheck. Výstupy a vstupy jsou pak konfigurovány 1:1 na jednotlivých kanálech mixu a zaznamenaný signál tak může nahradit signál vstupní, například při zvukové zkoušce a nastavování aparatury.

Automatický routing vstupů a výstupů je bezproblémový u zvukových rozhraní, která mají vstupně-výstupní ASIO porty řešeny taktéž 1:1, tzn. „pod sebou“. Situace může být nepřehledná tehdy, když např. vstupy 13-14 znamenají dva kanály ADAT, ale výstupy 13 a 14 jsou napevno přiřazeny jinému fyzickému portu - kupříkladu sluchátkům. To je třeba případ některých zvukových karet MOTU. Pořadové číslo ASIO kanálu je totiž jediným klíčem vzájemného přiřazení vstupů, výstupů a stop projektu a toto propojení nelze měnit.
Obrázek
U projektů se stereofonním výstupem se na stopách objeví možnost nastavení útlumu (fader) a panorama. To lze využít pro orientační „předmix“ záznamu a také pro tzv. Audio Mixdown.

V nastavení projektu, které je klíčové pro jeho správnou konfiguraci, se volí vzorkovací frekvence (dle použitého hardwaru až 192 kHz), bitová hloubka (16, 24 bitů nebo 32-bit Floating Point), dále typ zvukových souborů (Wave, Broadcast Wave nebo Wave 64) a počet snímků za sekundu (pro Time Code). Díky implementaci podpory Wave 64 lze zaznamenávat akce delší než 24 hodin. V případě naformátování disku do FAT32 systému se zaznamenávané soubory automaticky rozdělují po 4 GB.

Nuendo Live obslouží tolik zvukových stop, kolik je k dispozici ASIO nebo Core Audio kanálů. Nad rámec tohoto maximálního počtu lze sice přidávat další stopy v okně projektu, ty ale zůstávají neaktivní z hlediska vstupu i výstupu, dokud se neuvolní kapacita kanálů. Pozor je třeba dát při přesunu stop v rámci vertikálního uspořádání - vždy je zachováno pořadí kanálů hardwaru, takže přesunutá stopa převezme nastavení nahrazované stopy, ostatní stopy pod ní se z hlediska I/O přiřazení posunou o jeden kanál.

ObrázekZáznam a editace
Záznam signálu nemusí probíhat do všech stop současně - lze ho aktivovat buď pro jednotlivé stopy nebo na všech stopách projektu. Zajímavou vymožeností je tzv. pre-record. Jedná se o retrospektivní záznam (tedy záznam s předstihem) až do délky 60 sekund. Díky tomu neunikne nic podstatného z koncertu, pokud náhodou zapomeneme spustit záznam včas nebo akce začne neplánovaně o něco dříve.

V průběhu záznamu není program rušen žádnými dalšími funkcemi a procesy vyjma aktualizace odtočeného času (reálný čas, Time Code nebo pořadové číslo samplu). Záznam lze dokonce uzamknout, takže ani neopatrný stisk mezerníku nahrávání nepřeruší. V průběhu záznamu je možno vkládat značky (markery) pro snazší orientaci při zpracování záznamu.

Když hovoříme o zpracování záznamu, je potřeba zmínit několik užitečných, byť pouze základních možností. Nuendo Live je v editaci omezeno na kopírování, vkládání, duplikování, rozdělení a přesun nahraného materiálu. Editaci lze provádět individuálně na jednotlivých stopách nebo na všech najednou. Pomocí myši je možno „odhrnout“ zaznamenané informace (včetně pre-recordu) či naopak party zkracovat. Je potřeba si uvědomit, že editace je v Nuendo Live záměrně na spartánské úrovni - program prostě není navržen pro detailnější střih a mix. Přesto se i zmíněné základní operace úprav zaznamenaného materiálu hodí pro jeho rychlé předzpracování.

Export dat
Jelikož je Nuendo Live ve své podstatě navržen jako moderní vícestopý rekordér, předpokládá se následný export zaznamenaných dat k dalšímu zpracování do DAW. Nejsnazším způsobem je přenos projektu (koncovka .nlpr) do firemní aplikace Nuendo (od verze 5.5.4). Tím se přenesou všechny nahrané party na jednotlivých stopách a také markery. Uživatelé nižších verzí Nuenda, ale také především příbuzné Cubase, bohužel projekt neotevřou. Druhou možností je export do formátu AAF (Advanced Authoring Format), tomu porozumí například Pro Tools (ověřeno), ale opět ne Cubase.

Další možností je export mixu všech stop (Audio Mixdown), který využijeme u projektů se stereofonním výstupem. Výsledným formátem je pak buď Wave formát (stereo se shodnými parametry jako je nastavení projektu) nebo MP3 (pevná bitová rychlost 160 kbit/s). Jednotlivé stopy lze před exportem
ztlumit/zesílit a nasměrovat ve stereu (panorama).

Závěr
Už samotná koncepce programu Nuendo Live je zdařilá, i když není tak úplně nová. Z těch novějších produktů jmenujme například konkurenční aplikaci Capture od firmy PreSonus. Ta je ovšem uzavřeným systémem pro použití s firemními mixážními pulty řady StudioLive. Ozvučovací systém Digidesign (Avid) Venue umožňuje taktéž plnou integraci se svým DAW systémem Pro Tools. Firma Steinberg díky své provázanosti s Yamahou slibuje integraci s digitálními mixážními stoly ze stáje své mateřské firmy. Lze ovládat transport, aktivaci záznamu na jednotlivých stopách, vkládat značky apod.
Nuendo Live najde jistě své uplatnění při živých koncertech a všude tam, kde je potřeba rychle a spolehlivě obsloužit záznam zvuku na mnoha stopách současně. Svou koncepcí vychází z dospělých DAW, ale záměrně jsou vynechány všechny nepotřebné komponenty. To dává předpoklad vysoké spolehlivosti, která je pro úlohy tohoto typu nezbytná. Plně lze Nuendo Live ocenit při přenosu projektů k dalšímu zpracování pomocí „dospělého“ Nuenda nebo AAF kompatibilní aplikace. Z moderního počítače a nezbytného vícekanálového zvukového rozhraní vytvoří spolehlivý systém pro záznam a to bez zbytečných funkcí, které stejně při primárním záznamu nevyužijeme a jež by mohly navíc překážet bezpečnému chodu programu. S Nuendem Live se na stránkách PiXELu ještě zanedlouho setkáme v zatěžkávací zkoušce a to ve spojení s některým profesionálním zvukovým rozhraním s mnoha vstupními a výstupními kanály.

Ondřej Urban

Výrobce: Steinberg
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět