Peak Studio

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

Peak Studio

Příspěvek od ales.dvorak »

Dvoustopý editor pro Mac OS (a ještě něco navíc).
21. 6. 2011

ObrázekO poslední verzi dvoustopého editoru z dílny firmy BIAS, tedy Peak Pro 6, jsem psal na stránkách časopisu PiXEL již v roce 2008 a od té doby jej téměř každodenně používám. Splnil se můj předpoklad, že na některé zvláštnosti tohoto programu, o nichž jsem se tehdy zmiňoval, si lze zvyknout. Avšak jeho vlastnosti, zejména praktičnost, vynikající konverzní algoritmy a možnost získat v rámci tohoto programu definitivní master v požadovaném formátu jsou dobrým argumentem, proč používat dvoustopý editor jako nadstavbu běžných sekvencerových aplikací, které většinou neumožňují dovršit proces postprodukce zvukového snímku do finální fáze.

Editor Peak Pro 6 dospěl naposledy do verze 6.2.0 a na webových stránkách výrobce bylo již delší dobu znát, že se připravuje nástupce. Ten přichází nyní na trh jako Peak Studio. Již z názvu je patrné, že půjde o komplexněji pojatou aplikaci, jejímž základem je editor Peak Pro 7. Výčet novinek na webových stránkách vypadal velmi lákavě a my máme nyní možnost podívat se, jak se obsáhlá prezentace nového produktu přetavila v konkrétní vlastnosti nového výrobku. Protože novinek je mnoho a v rámci jednoho článku by se nedostalo na všechny spravedlivě, bude tento text do značné míry seznamovací a ukážeme si v něm hlavně přehled všeho nového. Jednotlivým novým součástem editoru se budeme věnovat někdy příště, jelikož jde o méně známé plug-iny a samostatné aplikace, které se v našich krajích používají jen zřídka a stojí za to si je přiblížit.

Uvedení do provozu
Instalace Peak Studia (které je však zatím reprezentováno pouze editorem Peak Pro 7 a jednou spíše zábavnou aplikací) je bezproblémová, neboť spolu s editorem se nainstalují i všechny zpřístupněné plug-iny a doplňková funkce DDP. Spolu s aplikací se nainstaluje také pomocný program BIAS Authorization Manager, který podává informaci o produktech firmy BIAS, jež jsou pro daný počítač zakoupeny, resp. autorizovány. Autorizace probíhá snadno, nejlépe přes Internet, ale je pamatováno i na to, že počítače určené pro zpracování zvuku i obrazu jsou v mnoha studiích záměrně drženy od Internetu stranou. V těchto případech lze produkty BIAS autorizovat i alternativně.

Co je nového
Otázka, co je v Peak Studiu nového, je zcela zásadní. V tomto případě je nové především označení jednoho pilíře Peak Studia - dvoustopého editoru Peak Pro 7. Od nové, o číslo vyšší verze programu obvykle očekáváme jasně viditelné změny. Těšíme se na jinou grafiku, nárůst výkonnosti, rychlosti apod. Otevřeme-li nový editor, zjistíme, že vizuálně se nezměnilo vůbec nic. Pokud navíc nový Peak instaluje uživatel předchozí verze, může z této verze převzít veškerá nastavení, takže hned od začátku pracuje v domácím prostředí bez nutnosti cokoli konfigurovat.

Ty nejdůležitější novinky jsou na první pohled skryty, ale je nutno hned říci, že vlastně novinkami nejsou. Přesto Peak Pro 7 podstatně obohacují. O co jde? Odpověď je velmi jednoduchá. Peak Pro 7 má v základní výbavě to, co bylo v předchozích verzích jen za příplatek, popřípadě bylo součástí nejvýše vybaveného provedení Peak XT. Jde o sadu unikátních masteringových plug-inů známých pod souhrnným názvem Master Perfection Suite a samostatné restaurovací plug-iny SoundSoap. Další novinky pak spočívají ve vylepšení stávajících funkcí editoru a rozšíření exportních a konverzních možností. Tím se vlastně stírá dosavadní rozdíl mezi provedeními Peak Pro a Peak XT s jedinou výjimkou, jíž je omezení použití Master Perfection Suite pouze na prostředí aplikace Peak Pro. Plug-iny obsažené v Peaku XT jsou akceptovány i v aplikacích dalších výrobců (Pro Tools, Logic, Final Cut atd.). Avšak nejzásadnější novinka má teprve přijít. Půjde o druhý pilíř Peak studia, a to vícestopý sekvencer s možností surroundové mixáže. Uživatelé Peak Studia si jej budou moci nainstalovat někdy začátkem léta tohoto roku. Jestli můžeme počítat s rovnocenným konkurentem dosavadních oblíbených, ale i standardizovaných sekvencerů si v časopise určitě povíme.

Novinky uvnitř editoru
ObrázekJedná se o vylepšení samotného editoru Peak novými funkcemi. Zcela novým DSP nástrojem, který nebyl zatím obsažen v žádném provedení Peaku, je Declipper. Slouží k odstranění přebuzených částí signálu tím způsobem, že patřičné úseky modulace rekonstruuje a nastaví je na jmenovitou úroveň. Pracuje jak na jednotlivých postižených místech, tak i na delším úseku signálu, kde je modulace narušena. Vedle odšumovacích plug-inů, o nichž ještě bude řeč, je tento nástroj důkazem toho, že BIAS Peak se snaží rozšířit své vlastnosti z čistě masteringových i na restaurovací, které byly dosud doménou především specializovaných aplikací.

Také možnosti exportu zvukových souborů jsou nyní značně rozšířeny. Nejdůležitější změnou je možnost exportu do formátu MP3 bez nutnosti doinstalovat příslušné kodeky, zajímavá je i možnost vytvořit MP3 soubor s proměnným datovým tokem. Trend distribuce hudby pomocí Internetu potvrzují i další podporované komprimované formáty FLAC a AAC.

Pro profesionální práci s aplikací Peak Pro 7 má bezesporu největší význam zpřístupnění možnosti exportu hotového zvukového snímku prostřednictvím DDP (Disc Description Protocol). Tato možnost byla dříve dostupná pouze v nejvyšším provedení Peak XT, jinak ji bylo nutno dokoupit. Protokol DDP umožňuje nejbezpečnější a nejprofesionálnější výstup masteringového softwaru, protože jde vlastně o jediný nepřerušený zvukový soubor v datové podobě a skupinu pomocných souborů, které popisují, jaké je v rámci tohoto zvukového souboru uspořádání tracků, ISRC kódů, CD textu apod. Nejenže to znamená, že do výrobního závodu není třeba odevzdávat master CD ve formátu CD - DA, které může být (a často je) zatíženo chybami vypalovačky a může se snadno poškodit při transportu i netrpělivém přehrávání, ale přináší to i možnost posílat hotový master elektronicky. V dnešní době, kdy i této oblasti vládnou nekompromisní termíny, je to velmi užitečné a lze očekávat, že se přenos hotových zvukových snímků pomocí DDP stane technologickým standardem.
Obrázek
Další novinka editoru Peak Pro 7 se týká ovládání. Když jsem psal o předchozí verzi Peak Pro 6, zmiňoval jsem se o některých zvláštnostech, na něž je potřeba si zvyknout. Nejobtížnější bylo zvládnout chování kurzoru při přehrávání, lišící se od všech známých editorů a sekvencerů. Tento úkon se i po letech používání Peaku často plete, protože síla zvyku je velmi zrádná. Peak uměl vrátit kurzor na výchozí pozici jinou klávesou než mezerníkem, což bylo při editaci, kdy je potřeba opakovaně přehrávat určitý úsek souboru, velmi nepříjemné. Peak Pro 7 přináší možnost zvolit chování mezerníku tak, aby bylo ovládání stejné jako např. u velmi rozšířené aplikace Pro Tools, takže práce je nyní intuitivnější. Změna chování kurzoru se však provádí v preferencích, tedy dosti hluboko ve struktuře programu, takže není možné operativně přepínat mezi módy. Cesta vede jedině přes nové uložení preferencí. V rámci preferencí lze přemapovat i další klávesové zkratky, takže je možné se značně přiblížit ovládání oblíbeného sekvenceru. Jinak se Peak Pro 7 chová stejně jako jeho předchůdce a stejně i vypadá. Přechod na vyšší verzi nebude tedy zkušeným uživatelům Peaku činit žádné potíže.

Master Perfection Suite
Zpřístupnění sady plug-inů Master Perfection Suite je v případě editoru Peak Pro 7 nejvýznamnější změnou k lepšímu, neboť plug-iny obsažené v této sadě pokrývají vše potřebné pro dokonalý mastering. Přestože každý zvukař je zvyklý používat pro masteringové úkony své oblíbené a vyzkoušené programy či v ideálním případě přístroje, obsahuje balík Master Perfection Suite pro mastering unikátní a kvalitní nástroje.

Je to šumová brána GateEX rozšířená o funkci expanderu, dolaďovací nástroj PitchCraft, který je vybaven korektorem formantů, takže je použitelný i pro generování nereálných hlasů, nástroj pro přizpůsobení kmitočtového spektra podle jiného spektra Repli-Q, vícepásmové kompresory Sqweez-3 a Sqweez-5 a parametrické ekvalizéry SuperFreq ve 4, 6, 8 a 10pásmovém provedení. Sestavu doplňuje vynikající analytický nástroj Reveal zahrnující osciloskop, spektrograf, fázový korelátor, indikátory úrovně a další nástroje pro kontrolu výsledků korekčních zásahů.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Všechny tyto plug-iny odvádějí výbornou práci, jejich ovládání je však ztíženo grafickým provedením s příliš malými a nevýraznými popisy.

ObrázekSoundsoap
Na produkt SoundSoap je firma BIAS náležitě pyšná. Nabízí jej ve dvou provedeních, přičemž obě jsou součástí nového Peak Studia. Jednodušší SoundSoap umožňuje elementární restaurovací zásahy, které mnohdy pro rychlou úpravu např. zpravodajského příspěvku plně postačí. Komplexnější přístup a rozšířené možnosti nastavení korekčních parametrů charakterizují SoundSoap Pro. Tento nástroj umožňuje odstranění nejrůznějších rušivých signálů šumové a tonální povahy. Pracuje vícepásmově a jeho další předností je možnost volby adaptivního módu, v němž filtr reaguje na okamžité změny šumových poměrů.

Soundsaver
Samostatná aplikace SoundSaver je tím něčím navíc, jak bylo zmíněno již v popisku. Jde o nástroj, který se poněkud vymyká profesionálnímu pojetí Peak Studia. Je to program zcela jednoduchý, bez ambicí použití v profesionálním provozu. Slouží k převedení analogového zvukového archivu do digitální podoby, a to v několika komprimovaných i nekomprimovaných formátech. Aplikace nabízí i jednoduché vyčištění snímků, zdá se, že obsahuje zmíněný plug-in SoundSoap v jednodušší verzi. Všudypřítomné návodné texty směrují tuto aplikaci zřetelně do domácích fonoték, zatímco profesionál jistě sáhne po dokonalejších nástrojích, třebaže nebudou součástí univerzální aplikace.
Obrázek
Závěr
Závěr dnes není zcela jednoznačný. Peak Studio není levné (pomineme-li cenově zvýhodněný upgrade). Nová verze programu, v níž se oproti předchozí téměř nic nezměnilo, není tedy důvodem k jásotu. Naproti tomu dostupnost velice kvalitních plug-inů rozhodně láká k upgradu, zejména když se můžeme těšit ještě na vícestopý sekvencer, který by mohl vystrašit konkurenci a jehož přítomnost stmelí zatím poněkud nesourodé programy ve skutečné Peak Studio, tedy komplexní zvukovou pracovní stanici. A ještě malá věštba: zpřístupnění plug-inů, za které si firma BIAS nechávala dobře zaplatit, možná znamená, že se chystá něco lepšího...

Aleš Dvořák
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět