Roland R-88

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

Roland R-88

Příspěvek od ales.dvorak »

Nová koncepce vícestopých přenosných rekordérů.
3. 7. 2013

Nabídka přenosných vícestopých rekordérů se utěšeně rozrůstá. Je to dáno především potřebami audiovizuální výroby, protože, jak jsem již před časem napsal, pro záznam zvuku v místě natáčení (na „place“) již současný zvukový mistr nevystačí s s jedno či dvoukanálovým záznamem a přímou mixáží. Doby, kdy na kempingovém křesílku trůnila Nagra s nonšalantně zaklesnutým tágem, jsou opravdu již minulostí.

Vysoké nároky na zvukovou stránku audiovizuálního díla předpokládají dnes detailnější snímání, nezřídka pomocí mikroportů a několika směrových mikrofonů, i pečlivou postprodukci. K tomu je potřebné, aby natočený zvukový materiál byl k dispozici v oddělených stopách po celou dobu postprodukce až do finální mixáže. Zároveň však je třeba průběžně odevzdávat do střižny orientační mix kontaktního zvuku. Z těchto důvodů se již nějakou dobu na trhu objevují přenosné vícestopé rekordéry nejrůznějšího provedení, vnitřní architektury, vybavení - a samozřejmě i ceny. Rekordér, který si dnes představíme, představuje do jisté míry revoluční řešení a revoluční je i poměr cena - výkon, kterého dosahuje. Pod naším pomyslným mikroskopem dnes tedy stojí přenosný osmistopý mixážní rekordér Roland R-88, který, jak se ukáže, umí poskytnout cenné služby nejen v audiovizuální, ale i v autonomní hudební výrobě.

Koncepce
Kontaktní zvuk lze dnes přijímat v zásadě pomocí dvou prostředků: Jednak pomocí notebooku, zvukové karty a speciálního softwaru, vyvinutého s ohledem na spolehlivost a stabilitu (takový software je dosti nákladný a není příliš rozšířen), jednak pomocí čistě hardwarového zařízení představovaného právě přenosnými rekordéry. Použití rekordérů v praxi převažuje. Osobně pokládám počítač při live natáčení za nejméně spolehlivé řešení, vzhledem k tomu, že se při své práci stará mimo záznam signálu ještě o spoustu dalších věcí. To není žádoucí. Rekordéry jsou vlastně také počítače oživované operačním systémem. Ten je však navržen tak, aby ve chvíli záznamu skutečně jen zaznamenával a to je podstatné.

Roland R-88 patří svou koncepcí do té skupiny zařízení, kterou lze nazvat rekordéry s integrovanou mixážní sekcí, na rozdíl od jiné skupiny, kterou představují naopak mixery s možností záznamu (někdy jen finálního mixu). Posuzovat přednosti a nedostatky těchto koncepcí je mimo rámec tohoto článku, důležité je to, že R-88 umí zaznamenávat 8 zdrojů signálu do 8 nezávislých stop (do SF max. 96 kHz) nebo 4 zdroje do 4 stop (při SF 192 kHz). Tyto signály umí smíchat do stereofonního mixu, který může být nejen monitorován, ale i zaznamenán do dalších dvou stop. Záznam mixu signálu v nejvyšším rozlišení není možný. Vybavením ne zcela běžným jsou přímé výstupy ze stop, navíc routovatelné, což přináší nevšední univerzalitu a široké možnosti využití.
Podstatnou koncepční novinkou je v případě R-88 to, že mimo schopnost autonomního záznamu a mixu funguje i jako vícekanálové zvukové rozhraní. Co všechno z této schopnosti vyplývá, uvidíme dále.

Vzhled a provedení
Poněkud s obavami jsem si prohlížel Rolanda R-88 na fotografiích. Firma totiž na svých předchozích čtyřkanálových rekordérech nešetřila umělými hmotami a bylo to znát. Při převzetí přístroje k testování se však obavy nepotvrdily. R-88 je celý kovový s minimem plastových dílů (tlačítka, regulátory a jiné maličkosti). Plastové jsou i bočnice mající chránit čelní panel před poškozením. Jde však jen o potah kovových bočnic, které jsou součástí přístrojové skříně. R88 je tedy bytelným zařízením, na němž je vidět, že bylo konstruováno pro venkovní nasazení.
Obrázek
Nejdůležitější ovládací prvky jsou soustředěny na šikmém čelním panelu, což umožňuje pohodlné ovládání jak při provozu na vodorovné ploše, tak i přes rameno (firma nabízí i ochrannou brašnu s popruhem jako volitelné příslušenství). Na tomto panelu je ovládání seskupeno do logických sekcí, podobně jako na mixážním pultě. Mixážní sekce zahrnuje dvojité regulátory vstupní citlivosti (skokové!) a mixážní fadery, výstupní sekce nabízí master regulátor a regulátor poslechu, transportní sekce pak obvyklou sadu tlačítek, z nichž záznamové a reprodukční jsou prosvětlena. Pomocná sekce nabízí přepínač zámku jednotlivých funkcí (volitelné v menu) a generátor kalibračního signálu. Nechybí ani vestavěný mikrofon pro záznam komentářů a poznámek do zvolených stop.

Čelnímu panelu dominuje dotykový displej, který si zaslouží podrobnější pojednání. Displej není příliš velký, ale je třeba mít na paměti, že dotykový displej není nikdy dost velký. Při praktickém používání se ukázalo, že velikost displeje je dostatečná a ovládání dotykem snadné a naprosto spolehlivé. Pro pohodlné modulování by sice bylo dobré mít k dispozici delší indikátory, ale Roland tuto potřebu vyřešil vcelku uspokojivě funkcí Meter zoom, která rozloží horní polovinu indikační dráhy na její celou délku. Bohužel se při jakékoli změně zobrazení tato volba přepíná zpět na zobrazení základní. Větším překvapením může být vzhled displeje. Na první pohled se zdá být zastaralý, monochromatický, vracející se někam k monitorům počítačů ATARI. První chvíle praktického používání tento displej plně ospravedlní. Jeho strohý technicistní vzhled je mnohem příjemnější než rozzářené barvami překypující displeje některých jiných výrobků. Displej R-88 ukazuje vždy vše potřebné a pohled na něj je velmi příjemný. Domovská obrazovka pro záznam i reprodukci nabízí přímý přístup k nejdůležitějším funkcím v každém z těchto módů.

Vzhledem k uspořádání čelního panelu je umístění vstupních konektorů na pravé bočnici trochu proti logice signálového toku, ale je to jen otázka zvyku. Levý panel je věnován výstupním, digitálním, napájecím a synchronizačním konektorům, je zde i šachta pro paměťovou kartu SDHC a USB terminály pro zálohování a spolupráci s počítačem. Zadní panel je osazen zbylými výstupními konektory, na vrchní straně je rychle vyměnitelný kontejner pro baterie nebo akumulátory. Všechny konektory jsou velmi kvalitní a celý přístroj působí odolným, důvěryhodným, zkrátka profesionálním dojmem.
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Funkce
Jak již bylo uvedeno, je Roland R-88 zařízení multifunkční, vyhovující současnému trendu „all in one“. Vyznačuje se nebývalou univerzalitou, která podstatnou měrou zvyšuje jeho užitnou hodnotu.

Jako rekordér nabízí záznam 8 kanálů a stereofonního mixu. Zaznamenaný zvukový materiál je ukládán jako soubory typu BWF s možností přidružení metadat (čas, snímková frekvence apod.). Uspořádání natočeného materiálu je standardní, vycházející z potřeb audiovizuální praxe, tedy třístupňové - projekt, scéna, záběr. Soubory jsou uloženy v běžné stromové adresářové struktuře s tím, že pojmenování scény je spojeno s automaticky vzestupně přidělovaným číslem záběru, přičemž změna čísla záběru není možná. Scéna tedy netvoří samostatnou složku, ale je nutné při změně scény modifikovat její název. K tomu slouží v menu položka předvolby scén. V kořenovém adresáři mohou být umístěny přímo zvukové soubory (záběry), je však možné vytvořit ještě vnořenou složku, např. projekt, pro detailnější členění materiálu. Materiál je možné členit také pomocí markerů, které lze v přehrávacím režimu nejen vyvolávat a mazat, ale i posouvat. Připomíná to trochu práci s ID u záznamu ve formátu DAT, je to stejně tak málo použitelné, zejména proto, že ne všechny postprodukční softwary (zvláště ten nejrozšířenější) jsou schopny tyto markery zobrazit. V této souvislosti se jeví jako nedostatek ten fakt, že R-88 neumí při záznamu vytvořit soubor s novým číslem pomocí opětovného stisknutí záznamového tlačítka, jak je to jinde běžné. Aby se číslo záběru změnilo, je nutné záznam zastavit (zapíše se hlavička, což trvá asi 1 sekundu) a znovu zahájit. To je nepraktické zvláště v hudební výrobě např. při potřebě členit záznam koncertu.
Obrázek
Mixážní část je, jak vyplývá z blokového schématu, kterým je nadstandardně vybaven manuál, čistě digitální, protože A/D převodník je zařazen hned za vstupním zesilovačem. Mixer nabízí poměrně bohaté možnosti, z nichž některé jsou velmi užitečné, všechny lze ovládat na dotykovém displeji. Již vstupní část nabízí pro každý kanál horní propust a limiter s nastavitelnými parametry, v každém kanále je k dispozici třípásmový ekvalizér s laditelnými středy, jehož působení je velmi kultivované, na výstupu je možné zařadit opět limiter. Ne zcela běžnou, ale důležitou profesionální funkcí je nastavitelný M-S dekodér pro záznam, monitoring i přehrávání. Mixáž je možné provádět buď vnitřními regulátory ve vstupní sekci, pak je práce obdobná jako na běžných reportážních mixerech, nebo volitelně přímo na dotykovém displeji v mixážním okně, které je přímo přístupné z ovládacího panelu. V tomto módu slouží vnitřní regulátory jako druhý, jemný stupeň řízení vstupního zisku. Mixáž dotykovými fadery není příliš pohodlná, práce s regulátory je obdivuhodně precizní, lze dosáhnout přijatelného mixu, např pro rychlé odvysílání příspěvku. Při čistě stereofonním provozu lze navíc svázat ovládací prvky po dvojicích. Monitorovací sekce je bohatě vybavena několika poslechovými módy (stereo, mono, M-S a PFL).

Velkou předností Rolanda R-88 jsou výstupy z jednotlivých kanálů. Vzhledem k maximálně jednoduché architektuře jsou odebírány až za D-A převodem, ale jsou po dvojicích plně routovatelné. Znamená to, že můžeme na těchto výstupech odebírat signál z příslušných stop, ale i mix nebo stejný signál na všech výstupech. R-88 může tedy sloužit i pro rozbočení signálu nebo naopak pro prezentaci surroundových kompozic.

Roland R-88 je vybaven generátorem i čtečkou časového řídicíjho kódu (Time Code SMPTE), naproti tomu bohužel chybí synchronizace Word Clock. Funkční módy časového kódu jsou zcela standardní, velmi užitečná je funkce, která spustí záznam, objeví-li se časový kód na vstupu. Kameraman tak může stiskem spouště kamery sám spustit i zvukový záznam.

Novou a velmi zajímavou funkcí, která rovněž není dosud zcela běžná, je schopnost Rolanda R-88 fungovat jako obousměrné zvukové rozhraní s 10 vstupy a 8 výstupy. Rozhodně to však není zvuková karta „plug and play“, při spolupráci s počítačem je nutno mít na paměti několik důležitých věcí. R-88 se chová vždy jako master. Nastavení jeho parametrů nelze přebírat z DAW a je nutné jej konfigurovat před připojením k počítači. Později to již nelze. Jak vyplývá z blokového schématu, veškerá modulace z počítače a do počítače prochází nejen přes mixer DAW aplikace, ale vždy přes mixer R-88. To má za následek zdvojování signálů, pokud nejsou výstupy z DAW odpojeny. Funkce zvukového rozhraní však přináší hlavní výhodu v možnosti zaznamenávat současně do rekordéru i DAW aplikace, nebo nahrávat předtočený záznam z R-88 a k němu přitáčet další stopy v DAW. Možnosti jsou rozsáhlé i vzhledem k tomu, že konfigurace výstupů R-88 může být jiná než v DAW.

Zkušenosti z provozu
Při několikatýdenním praktickém používání jsem si ověřil, že Roland R-88 je užitečné, dobře konstruované profesionální zařízení. Je koncipováno maximálně jednoduše, chybějí některé sofistikované funkce, ale to není vůbec na škodu. Naopak, přispívá to ke stabilitě a spolehlivosti zařízení i k jednoduchosti obsluhy. Roland se ovládá intuitivně, konfigurační menu je přehledné, i když pozici některých předvoleb v menu je dobré si zapamatovat, protože menu je víceúrovňové a některé položky jsou zanořeny.

Roland R-88 příjemně překvapil i po zvukové stránce. Ta byla sice zkoumána jen subjektivně, ale potěšitelné je, že po šumu předzesilovačů použitých v předchozích čtyřstopých rekordérech firmy Roland není ani stopy, zvuk je transparentní a barevný. Také fantomové napájení funguje spolehlivě, a to i v případě připojení mikrofonů náročnějších na proudový odběr.

Některé maličkosti poněkud kazí dobrý dojem, ale nemají na funkci přístroje zásadní vliv. Jde zejména o konstrukci sluchátkového zesilovače, který byl patrně koncipován pro nízkoohmová sluchátka. Již při použití velmi rozšířených sluchátek o běžné impedanci 200 ohmů byl jeho výkon nedostatečný, což může vadit zejména při práci v terénu i v koncertním sále. Údaj výrobce o výdrži při bateriovém provozu také není příliš optimistický, ve srovnání s jinými výrobky této kategorie. Roland ovšem vybavil R-88 možností napájení z velké externí baterie. Ta však nebývá běžně dostupná.

Osmistopý, resp. desetistopý provoz je náročný i na záznamovou kapacitu. Roland R-88 akceptuje SDHC karty o maximální velikosti 32 GB. To může být v některých případech, jako např. delší studiové natáčení, nedostatečné. Jak ale víme od jiných výrobců, akceptovaná velikost záznamového média stoupala časem s updatem firmwaru. Doufejme, že i Roland půjde stejnou cestou.

Závěr
Vícestopý rekordér a mixer Roland R-88 je v rámci celého segmentu obdobných zařízení skutečnou revoluční novinkou. Jeho mobilita a univerzalita je nevšední. Dovedu si představit jeho použití nejen v moderní náročné dokumentaristice, ale i při pořizování hudebních nahrávek, například surroundových, v prostorách mimo studio. Firmě Roland se podařilo pokročit koncepčně o velký kus kupředu a vzhledem k tomu, že dokázala vytvořit výrobek jednoduchý, ale přesto naplněný mnoha smysluplnými funkcemi, nastavila poměr cena - výkon na neobyčejně příznivou hodnotu. R-88 je vynikající pracovní nástroj, který umožňuje více, než na kolik vypadá.

Aleš Dvořák

Výrobce: Roland
Zapůjčil: Czech Republic Distributor s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět