Sound Forge Pro 11

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 73
Registrován: 31 led 2006 09:57

Sound Forge Pro 11

Příspěvek od ondra.urban »

Nová verze evergreenu digitálního audia.
16. 11. 2013

Novinkou letošního léta je uvedení nové verze známé aplikace pro zpracování audio signálů a mastering firmy Sony Creative Software - Sound Forge Pro 11. V následujícím textu se zaměříme tradičně především na novinky a vylepšení, kterými tato verze oplývá.

Fakta
Sony Sound Forge Pro 11 je nástupcem léty prověřených aplikací pro digitální zpracování zvuku na počítači a to v rámci světa operačního systému Windows. I když podpora konkurenční platformy Mac OS X nechybí a to v podobě produktu Sound Forge Pro Mac - viz test v PiXELu 191, nejedná se o produkt stoprocentně obouplatformní. Verze pro počítače Apple si žije svým životem a evoluce, která dospěla do výbavy již jedenácté verze Sound Forge, je přístupná zatím jen uživatelům Windows.

Označení Pro odlišuje plnou verzi od známé alternativy aplikace, která zpřístupňuje editaci zvukového materiálu ještě širším vrstvám uživatelů - produktu Sound Forge Audio Studio. V balíku instalace najdeme kromě vlastní aplikace Sound Forge Pro také léty prověřený CD Architect 5.2 pro CD-Audio mastering, dále sadu masteringových a rekonstrukčních nástrojů od firmy iZotope a také plug-in pro úpravu vokálních nahrávek Nectar Elements stejného výrobce.

Záznam
Sound Forge Pro 11 si zachovává svoji osvědčenou koncepci audio editoru, přesto bylo několik věcí výrazně vylepšeno. První z nich je tzv. „modeless“ nahrávání. V předchozích verzích bylo nutno před záznamem otevřít speciální nahrávací okno, které de facto zablokovalo hlavní okno aplikace. Nyní je k dipozici vlastní plovoucí a dokovatelné okno, které lze libovolně přemisťovat a po nastavení všech nezbytných parametrů je možné záznam ihned spustit. Ubíhající záznam je také vidět přímo v časové ose.

To není zdaleka vše: v dialogovém okně lze nastavit tzv. pre-roll a post-roll v podobě časových údajů pro automatizované nahrávání (Punch). Nechybí možnost spuštění záznamu pomocí konkrétního údaje MIDI Time Code nebo po překročení prahové úrovně vstupního signálu (Treshold). Při záznamu lze také v Loop módu nahrávat vícero záběrů. Všechny pořízené záběry jsou však dostupné pouze v Undo historii. Hodila by se spíše soupiska záběrů s možností dodatečné volby konkrétního z nich.

Při záznamu lze také monitorovat ostatní stopy projektu. Sound Forge Pro nemá rozhodně ambice stát se plnohodnotnou aplikací typu Digital Audio Workstation, nicméně pro rychlý záznam a opravy stávajících nahrávek se monitoring jistě hodí. Se záznamem také souvisí jedno další vylepšení - vstupní signál lze předzpracovat v plug-in efektu ještě před záznamem. Nakonec uveďme strohá fakta o možnostech záznamu v Sound Forge Pro 11: maximální počet kanálů až 32 v rozlišení 64-bit/192 kHz, samozřejmě s ohledem na použité zvukové rozhraní.
Obrázek
Obrázek
Editace
Asi nejzásadnější inovací v oblasti editace zvukového materiálu je možnost nedestruktivního střihu. Stříhat lze na úrovni tzv. eventů. V zásadě lze zvukový soubor chápat jako např. řadu za sebou nahraných záběrů. Soubor nejprve rozdělíme na eventy a ty pak můžeme řadit za sebe podle navržené střihové soupisky. Tato funkce tedy nahrazuje již zastaralý způsob editace typu Copy - Paste, na který jsme byli zvyklí z minulých verzí Sound Forge a který ve srovnání s pokročilými metodami nedestruktivní editace v DAW programech vždy představoval poněkud těžkopádnou metodu.

I tak je ale potřeba mít na paměti, že uložený zvukový soubor již zahrnuje provedené editační změny a k jednotlivým střihům se nelze později vrátit. Je to tedy jiný způsob práce než v DAW, kde je vždy zvukový soubor (soubory) doprovázen vlastním řídicím skriptem aplikace se zahrnutím všech nedestruktivních změn, jako je rozložení zvukových souborů na časové ose, prolínačky, automatizace, nasazení plug-inu atd. Každé uložení zvukového souboru v Sound Forge Pro 11 je založeno na provedení všech doposud nedestruktivních změn a následném přepsání původního souboru, pokud se shodují jejich názvy.

Plug-In chain
Změn doznal v Sound Forge Pro 11 také řetězec plug-inů, tedy Plug-In Chain. Jednak dostal do vínku dedikované plovoucí okno a také lze přehledně vypínat a zapínat efekty (Bypass), řídit automatizaci, měnit pořadí efektů atd. Okno Plug-In Chainu lze libovolně zadokovat a mít tak neustále pod kontrolou, kterými efekty signál prochází.

Red Book Audio CD a další vylepšení
Nedestruktivní editace má v Sound Forge Pro 11 ještě další uplatnění a to v podobě masteringu Audio-CD formátu dle normy Red Book. Doposud byla tato doména vyhrazena doprovodné aplikaci CD Architect, kterou nicméně nalezneme v instalaci také. Přímo v okně Sound Forge lze vkládat trackové značky, indexy, CD-Text apod. Hotový master lze vypálit přímo na CD. Bohužel chybí možnost exportu DDP image.
Obrázek
Obrázek
Vylepšení doznalo také měření úrovní signálu dle přísných soudobých kritérií a to s ohledem na hlasitost signálu (Loudness Unit) dle EBU R128 a CALM (Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act - zákon o snížení hlasitosti komerčních reklam), tedy v návaznosti na kauzy typu Loudness War (válka hlasitostí). Atributy hlasitosti lze nově také zahrnout do ukládaných souborů a to v podobě BEXT BWF formátu verze 2.0., který Sound Forge Pro 11 nyní podporuje. Z dalších vylepšení v této oblasti zmiňme možnosti editace metadat zvukových souborů ve formátu iXML.

Vítanou novinkou je také potenciální provázanost s firemní aplikací SpectraLayers Pro 2. Pokud ji máme nainstalovanou, můžeme z okna Sound Forge přímo převést zvukový soubor nebo jeho část do SpectraLayers a po provedení požadovaných změn se vrátit zpět do audio editoru Sound Forge. V souvislosti s touto funkcí je nutno zmínit, že oba programy lze pořídit najednou jako výhodný bundle. Podrobnosti lze nalézt na stránkách českého distributora.

Efekty iZotope
Spolu se Sound Forge Pro 11 má uživatel k dispozici i další doprovodné aplikace - kromě zmíněného CD Architectu jsou to nástroje pro mastering, rekonstrukci a zpracování hlasu z dílen společnosti iZotope. Se sadou masteringových plug-inů jsme se setkali již v desítce, přibyly však další společníci pro rekonstrukci nahrávek a to Declicker, Denoiser a Declipper. Jedná se vlastně o malou ochutnávku produktů z řady iZotope RX.

Dalším užitečným bonusem je obsažený plug-in iZotope Nectar Elements. Jedná se o produkt, který je zjednodušenou variantou plné verze Nectaru a je určen pro zpracování vokálních stop. Efekt obsahuje předzesilovač, simulaci prostoru (echa), De-esser, hradlo (Gate), automatickou korekci ladění a ekvalizér. K dispozici je mnoho předvoleb žánrů a stylů, jejichž názvy hovoří jasnou řečí: např. Motown Power, Melancholy Lead, Arena a další. Nástroj tohoto typu se kromě komplexního, žánrově specifického zpracování zpěvních hlasů hodí také pro mluvené slovo, například pro komentáře a dialogy.
Obrázek
Závěr
Sony nabídl v podobě Sound Forge Pro 11 další sadu vylepšení klasické aplikace, která je tu s námi již pěknou řadu let. Mnoho věcí lze vnímat spíše jako kosmetické úpravy, nicméně vylepšení možností záznamu, střihu a zpracování audio souborů jdou ruku v ruce s potřebami profesionálů požadujících rychlou a přesnou editaci vícestopého zvukového materiálu. To vše navíc za více než sympatickou cenu, zejména přihlédneme-li k přibalené softwarové výbavě.

Ondřej Urban

Výrobce: Sony Creative Software
Zapůjčil: ERPEA s.r.o.
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět