TASCAM RC-F82

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

TASCAM RC-F82

Příspěvek od ales.dvorak »

Kontrolér pro přesnou a pohodlnou mixáž.
2. 6. 2011

Když jsem v jednom z loňských čísel PiXELu hodnotil osmistopý přenosný rekordér TASCAM HS-P82, uvítal jsem tento výrobek a pokusil se odhalit jeho přednosti i slabší stránky. Představil jsem rekordér, který nastolil novou úroveň práce v oblasti filmového zvuku i autonomní hudební výroby. Nyní uvedla firma TASCAM na trh jeho velmi zajímavý a veskrze užitečný doplněk, který tuto úroveň opět posouvá o něco dále a povyšuje rekordér HS-P82 na kompaktní mobilní produkční systém, na jehož výstupu může být již přímo použitelný zvukový snímek schopný např. odvysílání. Strávil jsem s tímto produkčním systémem několik náročných natáčecích dní, takže mé hodnocení nebude jen laboratorní, ale naopak velmi osobní. Pojďme se tedy společně podívat na ovládací jednotku, kontrolér TASCAM RC-F82.

Proč kontrolér
Jedna z nevýhod, o níž jsem psal v souvislosti s rekordérem HS-P82, byla důsledkem dnes běžného a vlastně technologicky nutného počítačového přístupu k ovládání přístroje, tedy metoda „vyber a proveď“. Tento způsob je při pořizování záznamu a potřebě mít rychle k dispozici poslechový mix (nebo dokonce hotový stereofonní záložní záznam) velmi nepraktický a nepohotový. Znamená to totiž vybrat příslušnou stopu, nastavit její poslechovou úroveň a panoramu na mixážní sběrnici a přejít na stopu další. Samostatně pracující rekordér navíc neumožňuje funkci Mute na jednotlivých kanálech, což rovněž komplikuje práci. Nemožnost provádět mixáž tak, jak je obvyklé na mixážním pultě, zejména ovládat více kanálů současně, má za následek obtížné nastavení celkového zvuku a značnou časovou prodlevu, která může být např. při záznamu koncertu osudná. Jakýkoli mixážní zásah v průběhu pořizování záznamu, zejména ve stereofonním provozu, je vlastně vyloučen. Kontrolér RC-F82 je vybaven osmi fadery a pohotově zpřístupňuje i další praktické funkce, které jsou při práci se samostatným rekordérem skryty. Navíc je, jak si dále ukážeme, vybaven i vcelku promyšlenými komunikačními možnostmi, které najdou uplatnění především v oblasti filmového zvuku, ale jak jsem si ověřil, nejen tam.

Pro všechny uživatele TASCAMu HS-P82, kteří se již těší, až připojí ke svému přístroji kontrolér, platí však následující upozornění: kontrolér ožije až po upgradu firmwaru rekordéru na verzi 1.03. Ten je možné snadno provést pomocí paměťové CF karty používané k vlastnímu záznamu, příslušná funkce se nachází v menu rekordéru a firmware na webových stránkách výrobce.

Vzhled a provedení
Kontrolér TASCAM RC-F82 působí velmi solidním dojmem. A skutečně i takový je. Jeho konstruktéři měli jistě na mysli nejen funkčnost a účelnost, ale i odolnost, která je v případě mobilního zařízení nutná. Tělo jednotky je kovové, designově je sladěno s rekordérem, a to včetně bytelných bočnic, které vytvářejí svým předním přesahem tak jako v případě rekordéru ochranu před nárazem a poškozením. Bočnice doplňují ještě madla, jejichž význam je však patrně pouze estetický, dodávají zařízení ještě techničtější vzhled. Na levé bočnici z pohledu obsluhy se nacházejí konektory pro propojení kontroléru s rekordérem, popř. s klávesnicí. Použití klávesnice není nutné, s její pomocí se však snadněji zadávají názvy projektů, složek i další hodnoty. Hlavní pracovní plocha kontroléru je účelně rozdělena na část mixážní a pomocnou zahrnující obdobu výstupní, komunikační a transportní sekce běžných směšovacích pultů.
Obrázek
Mixážní části dominuje osm 100mm faderů s úpravou proti pronikání prachu. To je při mobilním nasazení velmi vítáno. Fadery mají chod právě tak lehký, aby se ovládaly snadno a příjemně, ale aby náhodný dotek nezměnil nechtěně jejich polohu. K jistotě ovládání by přispěla o něco větší rozteč faderů. To je však z rozměrových důvodů nemožné, neboť kontrolér je šířkově unifikován s rekordérem, aby jej bylo možno umístit na jeho vrchní stranu. Dráha faderů je cejchována standardně analogově s rezervou 10 dB.
Obrázek
Nad fadery najdeme univerzální ovládací prvky, jejichž funkci je možné volit v menu, stejně jako funkci faderů. Nejde však o enkodéry, jejich chování připomíná klasický potenciometr s definovanou počáteční a koncovou polohou, přestože slouží vlastně k zadávání digitálních hodnot pro ovládání mixážních funkcí. Horní část mixážní sekce je osazena funkčními klávesami. Slouží pro přímý přístup k základním ovládacím oknům rekordéru, čtyři z nich lze navíc uživatelsky programovat.

Pomocná sekce ovládá jednak transport a záznam, jednak poslech a komunikační funkce. Pro ovládání záznamu jsou použita stejná podsvětlená tlačítka příjemné velikosti jako na rekordéru, ostatní tlačítka jsou gumová a s příliš měkkým chodem, takže dotyková kontrola stisknutí je téměř vyloučena. Poslechové a komunikační funkce jsou řízeny běžnými skutečnými potenciometry, neboť tyto obvody jsou analogové. Ke komfortu obsluhy patří i kontrola monofonní kompatibility, která je u samostatného rekordéru nemožná, resp. velmi obtížná (postupné zrušení panoramy na všech kanálech).

Zadní panel kontroléru obsahuje konektory pro připojení poslechových a komunikačních linek, přední panel na sobě nese konektor jediný, a to sluchátkový.
Obrázek
Práce s kontrolérem
Kontrolér se propojuje s rekordérem pomocí PS/2 kabelu umístěného do příslušných konektorů. Je to řešení v dnešní době již poněkud nestandardní, ale je alespoň nezaměnitelné.

První dojmy z práce s kontrolérem jsou velmi pozitivní. V případě, že nahráváte vícestopý záznam, máte možnost velmi citlivě vytvořit poslechový mix (a přímo jej zaznamenávat), v případě stereofonního nahrávání je k dispozici skutečný osmikanálový mixér. Díky přímému přístupu k nejdůležitějším ovládacím oknům rekordéru není třeba tolik využívat dotykový displej, většinu práce je možné provádět přímo na pracovní ploše kontroléru. Velkým přínosem je i funkce Mute, kterou samostatný rekordér nenabízí. Tato funkce významně přispívá k vytvoření finálního mixu, protože zachovává stereofonní rozložení jednotlivých poslouchaných kanálů, zatímco funkce Solo, která je u rekordéru standardní, funguje pouze jako PFL (Pre Fader Listen), tedy vždy monofonně. Mixáž pomocí faderů je plynulá a citlivá, nezaznamenal jsem sebemenší náznak nekontinuity. Rovněž panorama ovládaná otočnými prvky je dostatečně citlivá. Při současném pohledu na displej rekordéru však zjistíme, že ovladač má v krajních polohách dosti dlouhý mrtvý chod, než dojde k první změně hodnoty. Důsledkem je, že pro úplné směrování signálu vlevo a vpravo nemusejí být ovladače nutně „na doraz“. To je poněkud zavádějící a vyplatí se displej sledovat.

Využívání rozličných funkcí faderů a otočných ovladačů v mixážní sekci přináší nepříjemné překvapení. Jak již bylo uvedeno, lze fadery i ovladače používat pro nastavení různých parametrů (vstupní citlivost, mixážní úroveň, panorama). Nejsou však motorizovány, což má za důsledek, že při změně jejich funkce si kontrolér nepamatuje původně nastavenou hodnotu pro funkci předchozí. V praxi to funguje tak, že máme-li již postaven základní mix na mixážních faderech a panoramu na otočných ovladačích, způsobí změna funkce těchto ovladačů na řízení vstupní citlivosti naprosté zhroucení stereofonního obrazu při změně poloh ovladačů. Přepneme-li mixážní fadery do funkce řízení vstupní citlivosti, nastane analogicky zhroucení mixážních poměrů. Kontrolér tedy vysílá do základní jednotky pouze informace o zvolené funkci a její aktuální hodnotě.

Z konstrukčního hlediska je to logické, ale z pohledu obsluhy velmi zavádějící a v případě potřeby rychlé změny např. vstupní citlivosti je použití kotroléru vlastně kontraproduktivní. Ve skutečném provozu se mi osvědčilo omezit použití kontroléru pro mixáž a panoramu a vstupní citlivost nastavovat přímo na rekordéru. Tento postup vyloučí jakoukoli nepříjemnost.

Komunikační a poslechové funkce
Kontrolér TASCAM RC-F82 se vyznačuje promyšlenou soustavou pro poslechovou kontrolu a komunikaci. Je to dáno zejména primárním určením rekordéru HS-P82 pro nasazení v audiovizuální oblasti, kde je interakce s dalšími členy štábu velmi důležitá. Zadní panel kontroléru na první pohled jasno v těchto funkcích nepřinese, je lépe podívat se na blokové schéma a příklad zapojení v manuálu. Dozvíme se, že kontrolér umožňuje posílat smíchaný signál na dvě místa, na jeden z výstupních konektorů je pak přiveden i signál povelového mikrofonu. Mistr zvuku může naopak poslouchat komunikaci ze dvou různých míst, ta je přimíchána k hlavnímu poslechu, ale může být poslouchána i samostatně.

Ve filmové praxi to znamená, že mistr zvuku může poslat pracovní mix např. režisérovi a mikrofonistovi. Může rovněž poslouchat režijní pokyny a komunikovat oboustranně s mikrofonistou, což je v případě poslechu na sluchátka pohodlnější než použití radiostanic. Komunikační funkce nejsou však užitečné jen v audiovizuálním oboru, dají se dobře využít např. při natáčení varhanní hudby v chrámových prostorách, kdy mikrofony bývají umístěny velmi daleko od varhaníka, takže jeho hlas je nesrozumitelný. Situaci v našem konkrétním případě dobře vyřešil pomocný mikrofon vedený přes zesilovač do linky zpětného poslechu. Zpětný poslech lze využít i při přímém rozhlasovém přenosu, kdy je možné pro kontrolu poslouchat předchozí a následný program rozhlasové stanice.

Hlavní poslech je do kontroléru přiveden ze sluchátkového výstupu rekordéru, takže prochází dvojím řízením hlasitosti. Zdá se to být nelogické, ale jinak to nejde. Toto řešení totiž umožňuje využívat funkci Solo (neboli PFL) na rekordéru, která je naštěstí vyvedena pouze do sluchátkového výstupu. Poslech před faderem je totiž opravdu určen jen pro zvukového mistra, do jehož „kuchyně“ nemá nikdo co nahlížet.

Závěr
Kontrolér TASCAM RC-F82 je vynikajícím pomocníkem, s nímž je radost pracovat. Přes uvedený zásadní problém multifunkčnosti ovládacích prvků, jehož vyřešení by se jistě odrazilo ve zvýšené ceně výrobku, se s jeho pomocí dá skutečně míchat. Spolu s rekordérem TASCAM HS-P82 vytváří ucelený systém, který spojuje vynikající technické parametry rekordéru s možností pohodlné a precizní obsluhy. V oblasti audiovizuální tvorby, kde vícestopá technologie dávno panuje i při příjmu kontaktního zvuku, umožní realizaci pracovního poslechového mixu z osmi zdrojů. Přestože je to hlavní oblast nasazení tohoto komplexu, je jeho použití v hudební výrobě nemenším přínosem.

Představte si nejen osmistopý záznam a mix ve velmi kompaktním provedení, ale také možnost pořízení surroundového snímku například vzácných varhan - a třeba i v místě, kde není dostupná elektrická síť.

Aleš Dvořák

Výrobce: TASCAM
Zapůjčil: AudioMaster s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět