Waldorf Kyra

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 79
Registrován: 31 led 2006 09:57

Waldorf Kyra

Příspěvek od ondra.urban »

Inovativní VA syntetizér založený na FPGA.
11. 1. 2021

Dá se vůbec na virtuálně-analogové (VA) syntéze ještě něco vylepšit? Má smysl detailně modelovat analogové nástroje, jejichž vývoj samotný se zdá být uzavřený i znovuobjevený zároveň? Takovéto a podobné otázky by mohly napadnout zájemce o hudební elektroniku při zhlédnutí poslední novinky z dílen německé společnosti Waldorf. Pojďme se podívat nástroji trochu pod kůži a zjistit, co může nabídnout.

Úvodem
Obecná fakta popisují zvukový modul Waldorf Kyra takto: desktopové provedení v robustním ocelovém krunýři, dřevěné bočnice, LCD panel, velká hmotnost. To jsou jen útržky vlastností, kterými nový nástroj oplývá. Po technické stránce se jedná o vůbec první nástroj s VA syntézou, který je postaven na FPGA obvodech. FPGA, neboli programovatelné hradlové pole, umožňuje při velké integraci polovodičových obvodů-tzv. hradel (zde kolem šesti miliónů) velmi rychlé, efektivní a paralelizované výpočetní procesy. V důsledku toho lze pomocí FPGA realizovat při daných rozměrech a výrobních nákladech mnohem podrobnější modelování analogového obvodu, než by bylo možné se srovnatelně velkým DSP procesorem, a to při zajištění vysoké efektivity, rychlosti a nízké latenci při odezvě na vstupní povel. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že tam, kde klasický signálový procesor zvuk znovu a znovu vypočítává, na FPGA virtuálně běží celý proces cyklicky stále dokola a jen se upravují zadávací parametry.
Obrázek

Popis
Kyra je, jak už bylo řečeno, poměrně robustním nástrojem. Zvukový modul desktopového provedení bez klaviatury přichází v ocelovém kabátě s příjemnou smetanovou barvou. Všechny ovládací prvky mají dost prostoru, nic nepůsobí stísněně a vše se výborně ovládá. Celý horní panel je vyhrazen ovládání všech dostupných parametrů. Některé z nich (v sekci audio efektů) mají maticové uspořádání, kdy se sdílí otočný ovladač pro více funkcí. V centru nahoře je OLED display, který slouží jako informační centrála pro zobrazení názvů patche a dalších editovatelných parametrů, které se ihned po pohybu libovolného knobu nebo stisknutí tlačítka zobrazí. Zde si dovolím malou poznámku k ovládání: chcete-li „brouzdat“ zvukovými programy (a že jich je opravdu hodně - viz dále), musíte po změně čehokoli, ať už je to přeladění filtru pomocí knoflíku nebo třeba vypnutí arpeggiátoru, vystoupit z editačního módu tlačítkem EXIT a pak teprve volit jiný preset. Přes MIDI lze zvuky pochopitelně měnit pomocí Program Change povelu i bez návratu do hlavní „obrazovky“.

Zadní panel nástroje nese vše potřebné pro komunikaci se světem - zleva doprava jsou to vstup pro externí zdroj s netradičním 4pin mini-DIN konektorem, který příliš velkou důvěru nevzbuzuje, ale svůj účel plní, dále sluchátkový výstup, čtyři páry symetrických linkových výstupů (A, B, C a D), kam lze adresovat libovolné nástrojové party, trojice MIDI konektorů (In, Out a Thru) a konečně USB 2.0 konektor typu B pro komunikaci s počítačem. Zde se trochu zastavím: USB připojení neslouží pouze jako alternativa k MIDI 5pin DIN komunikaci, ale je schopno zajistit také obousměrnou audio komunikaci. Každý z osmi partů syntezátoru totiž „odchází“ z nástroje přes USB port v podobě stereofonního streamu a jeden stream se dokonce může vracet zpět, např. z DAW, a vytvořit tak další zvukový zdroj, adresovatelný na libovolný fyzický výstup. Bravo!
Obrázek

Pod kapotou
Pod pomyslnou kapotou nástroje se nachází, jak už bylo zmíněno, výkonné digitální obvody pro realizaci virtuální analogové struktury. Každý hlas z celkových 128 (!) je tvořen dvěma oscilátory s pilovým průběhem, dvěma s pulzním průběhem, dvěma s tzv. Wave průběhem (vlnová tabulka), dvěma generátory šumu a dvěma sub-oscilátory. To je podtrženo sečteno deset zdrojů zvuků na jeden hlas a představuje to mohutný potenciál pro vlastní syntézu. Mezi sekcemi obou oscilátorů, nebo lépe řečeno skupinami, neboť všechny zmíněné průběhy mohou znít v dané sekci současně, lze uplatnit modulace typu Hard Sync, FM a Ring Mod (kruhová modulace). V každém oscilátorovém bloku lze také přepnout do tzv. Hypersaw režimu. To je vlastně to, co známé jako unisono režim na jiných nástrojích nebo třeba jako Supersaw u Rolandu. K dispozici máme ihned šest nebo dvanáct (při použití obou skupin) od sebe rozladitelných pilových průběhů s možností stereo rozmístění. Důsledkem je opravdu mohutný stereofonní zvuk s vysokou polyfonií.

Sekce Wave nabízí 4096 tzv. Single-cycle (jednoperiodových) vlnových průběhů. Říkám si, co by to byl nástroj od firmy Waldorf, jejíž proslulé syntetizéry Microwave a Wave ji proslavily, že? Vlny jsou presetové a nedají se tudíž měnit. Jejich nabídka je ale opravdu pestrá a ve spojení s modulační maticí lze dosáhnout nekonečných možností. Dokonce ani FM modulace, Ring Mod či synchronizace není oscilátorům typu Wave zapovězena.

Za oscilátory následuje sekce filtrů (jeden nebo dva pro hlas) s přepínatelnou strmostí (12 či 24 dB/oktávu) a průběhem LP, HP a BP. Vzorem pro model je klasický tzv. žebříčkový filtr Moog. Filtry znějí skvěle, jsou schopny samooscilace i zkreslení a v dual módu jsou schopny pracovat ve stereu. Mají vlastní generátor obálky.
Obrázek
Pomaluběžné oscilátory (LFO) jsou k dispozici celkem tři a každý má k dispozici 128 vlnových průběhů. Všechny lze nasměrovat pomocí modulační matice k libovolnému cíli, synchronizovat je s MIDI hodinami a vzájemně modulovat pomocí FM.

Obálkové generátory jsou také celkem tři: jeden pevně pro filtr, druhý pro VCA (zesilovač), třetí volně přiřaditelný. Všechny tři mohou směřovat spolu s dalšími modulačními zdroji do modulační matice se šesti vstupy a třemi výstupy. Modulovat jde prakticky všechno vším, samozřejmě s omezením na max. 18 propojení. I to ale jistě stačí pro opravdu živoucí zvukové barvy.

Každý part má k dispozici devět efektů, počínaje ekvalizérem a konče reverbem. Najdeme zde vše běžné, např. Chorus, Phaser, Limiter a Delay, ale třeba také Distortion s pěti režimy zkreslení. To nejlepší na konec: všech devět plně programovatelných efektů lze použít nezávisle pro každý z osmi partů pro dosažení celkového skóre 72 efektů najednou!

Jak je u nástrojů tohoto typu obvyklé, nemůže chybět arpeggiátor. Ten nabízí 128 předvoleb, od těch klasických akordických rozkladů až po sekvence s Chord režimy. Arpeggiátor je pochopitelně synchronizovatelný pomocí MIDI hodin, např. s připojenou DAW aplikací.

V praxi
Nástroj Kyra nabízí jako odrazový můstek pro vlastní kreace 3328 patchů – banky A až Z se 128 programy v každé z nich. Prvních sedm bank (A – G) je přepisovatelných, zbytek tvoří tovární presety, které ale lze využít pro vlastní tvorbu a tu uložit do uživatelských bank. Osm patchů lze pak spojit v rámci tzv. Multi. Těch může být uloženo až 128. V multirežimu se chová Kyra jako osm nezávislých syntetizérů s celkovou max. polyfonií 128 hlasů. Díky multirežimu lze barvy také vrstvit na sebe (budou-li mít shodný MIDI kanál) nebo rozdělit na klaviatuře – každý part má svůj vlastní klávesový rozsah.

Zvuk Kyry je opravdu skvělý – umí být analogově měkký, stereofonně bohatý, efektně „navoněný“ až snový, nebo prostě industriálně drsný. Vše je dovoleno a architektura a výpočetní kapacita nástroje nedovolí žádné vypadávání hlasů. Ty lze vyčerpat až v multirežimu, ale to už se ze zvuku stává přebujelá skrumáž. Rezerva je opravdu vysoká. Kyra představuje takovou hardwarovou jistotu pro DAW aplikaci – zní stále, nezávisle na vytížení CPU počítače a navíc je možno její zvukové výstupy streamovat přímo do DAW. Také na pódiu má co říci – přehledně se ovládá, je stabilní a robustní a ovládací prvky jsou příjemně velké.
Obrázek

Závěrem
Co se mi na nástroji Waldorf Kyra nejvíce líbí? Vezmu-li nabyté dojmy postupně, tak především provedení. Je mohutné, masivní, žádný levný plastový nástroj. Výstupní konektory jack s převlečnou maticí působí důstojně a šetří zatížení desky obvodů. Jediná výtka v tomto bodě – napájecí konektor a vlastně vůbec externí napájecí zdroj.

Dalším atributem je ovládání – je přehledné, lze jej zvládnou za chvíli i bez manuálu. Všechny otočné prvky (potenciometry) s hliníkovými knoflíky jsou příjemné a robustní. Jediná výtka: tlačítka by mohla více vystupovat z povrchu panelu násrtoje a mohla by mít delší dráhu stisku. A pak přepínání patchů, jak již bylo zmíněno, s nutným stiskem EXIT.

A konečně zvuk: jedním slovem – skvělý! Přiznám se, že jsem si před rozbalením nástroje říkal „další VA nástroj, čímpak může překvapit?“. Cenovka mi slibovala určitou exkluzivitu, cena za nástroj je opravdu poměrně vysoká. Ale po bližším seznámení s nástrojem jsem zjistil, že i v klasické subtraktivní syntéze lze přinášet stále něco nového. Velkou devizou je vysoká polyfonie nástroje, naprosto neochvějně pracující srdce v podobě FPGA pole a možnosti analogových symetrických i těch digitální (USB) výstupů. Díky tomu lze nástroj pohodlně integrovat do složitější sestavy s DAW aplikací a kombinovat se softwarovými instrumenty. Waldorf Kyra je profesionální nástroj, který toho umí hodně. Záleží především na uživateli, co z nástroje dostane. Možnosti pro nekonečné objevování jsou opravdu takřka neomezené.

Výrobce: Waldorf
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.

Ondřej Urban
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět