Waldorf Largo

Odpovědět
mirek.pisa
Příspěvky: 60
Registrován: 28 bře 2004 01:36

Waldorf Largo

Příspěvek od mirek.pisa »

Virtuální syntezátor od legendární značky.
8. 3. 2010

V sedmdesátých letech minulého století přišel Wolfgang Palm s nápadem vytvořit první digitální syntezátor založený na wavetable syntéze. Vznikla tak dnes již legendární firma Palm Products GmbH, zkráceně PPG. Wavetable syntéza je založena na digitálním oscilátoru, který má uložen v ROM paměti několik desítek zvukových vln. Při přehrávání je různě kombinuje a moduluje, čímž vznikají zajímavá harmonická spektra, která jsou dále posílána na zpracování do filtru.

Firma PPG vyráběla nástroje do roku 1987 a v té době pro ni pracoval jako distributor Wolfgang Düren, který v roce 1988 zakládá ve městě Waldorf firmu Waldorf Electronics. Ta převzala stavební kameny syntezátoru PPG, hlavně digitální oscilátory s wavetable syntézou, a po zdokonalení a přidání vlastních inovací přišel na svět první nástroj Waldorf Microwave. Následovalo několik dalších včetně unikátního nástroje Wave. V roce 1998 vzniká během 55 minut VST simulace firemního filtru D-Pole, který charakterizuje skvělá simulace průběhu analogového filtru. Odtud byl jen krůček k vývoji VSTi nástrojů. V roce 2000 vzniká první virtuální syntezátor, a to rovnou klon legendy PPG. Firma se pyšní skoro 100% zvukovou podobností s originálem. Rok na to přichází na svět další VSTi nástroj Attack. Jedná se o simulaci analogového bicího modulu s možností FM modulace. Následoval syntezátor A1, který byl součástí starších programů Cubase SX a zároveň byl vyvinut filtr pro sampler Steinberg HALion. V roce 2007 vznikl hardwarový nástroj Blofeld, který již neobsahoval analogové filtry, ale byl čistým hardwarovým virtuální nástrojem. V současné době přichází na trh zatím poslední výrobek firmy Waldorf - Largo.

ObrázekLargo
Jedná se o první virtuální nástroj s plnou DNA firmy Waldorf. Není se čemu divit, Largo využívá technologií, které byly uplatněny v nástrojích Blofeld a Q. Navíc ji doplňuje o graficky čisté rozhraní s možností integrace do hudebních programů a využitím automatizace všech parametrů. Waldorf Largo nabízí až 256 hlasů polyfonie pro jednu spuštěnou instanci. Samozřejmě, že také záleží na výkonu procesoru počítače. O všechny hlasy se dělí čtyři vrstvy, které mohou pracovat v Layer nebo Part módu.

V Layer módu přijímají MIDI noty na jednou společném MIDI kanále a zvuky jsou vrstveny přes sebe. Tím je možné vytvořit mnohem více barevnější zvuk s mnoha milióny kombinací. V Part módu jsou jednotlivé vrstvy přiřazeny k samostatnému MIDI kanálu a nástroj pracuje jako čtyři nezávislé nástroje. V obou módech lze využít čtyř nezávislých stereo audio výstupů, pro každou vrstvu jeden. Není však podmínkou výstupy používat, a je možné všechny vrstvy směrovat do jednoho stereo výstupu.
Při použití nástroje v některém z DAW programů lze využít automatizace všech parametrů, které nástroj nabízí. Některé jsou namapovány na MIDI kontroléry a je tedy možné nástroj ovládat pomocí externích MIDI ovladačů. K tomu určitě pomůže informační okno v hlavičce nástroje, které zobrazuje název parametru, nastavenou hodnotu a číslo MIDI kontroléru, ke kterému je parametr přiřazen. Základem každé vrstvy nebo partu jsou tři oscilátory s dvěma suboscilátory, šumový generátor, kruhový modulátor, dva nezávislé filtry, čtyři tvarovací obálky, tři LFO oscilátory, modulační matrici se šestnácti sloty, dvě efektové jednoty a arpeggiator.

Oscilátory
ObrázekLargo uživateli nabízí k využití tři samostatné oscilátory. První dva mají možnost přiřadit i suboscilátor pro hutnější zvuk. Typicky se používají u basových nebo sólových zvuků. Každý oscilátor má na výběr ze čtyř vlnových křivek a vlnové tabulky. Základní vlnové tvary jsou pila, obdélník, trojúhelník a sinusioda. Nabídku rozšiřuje 68 vlnových tabulek, převzatých z nástrojů Blofeld, Q, Wave a PPG. Pomocí parametru Wave se u obdélníkového průběhu mění jeho šířka a u Wavetable vzorků lze plynule měnit pozici a tím i tvar vlny. Základní ladění oscilátoru lze změnit o +/- 4 oktávy a zároveň lze oscilátor hrubě odladit o +/- 12 půltónů a jemně doladit o +/- 63 centů. Suboscilátor lze plynule přidávat k hlavnímu oscilátoru a nezvykle je možné měnit i ladění suboscilátoru až o čtyři oktávy směrem dolů. Zajímavostí je procentuální změna škálování ladění na klaviatuře. Tím lze docílit hlavně u frekvenční a kruhové modulace málo slyšitelných efektů.

To, co dělá Largo wavetable syntezátorem, je rychlá změna tvaru vlny. Zde je k dispozici ovladač, kterým lze nastavit pozitivní nebo negativní modulaci až z 39 modulačních zdrojů, která dovoluje plynule měnit tvar vlny. Samozřejmě je možné vlnu řídit i pomocí externího MIDI kontroléru, který dává modulaci další rozměr, neboť může být ovlivňován v reálném čase podle nálady umělce.

Oscilátory je možné ovlivňovat i pomocí FM modulace. Na výběr je jedenáct modulačních zdrojů, oscilátory počínaje a obálkami konče. FM syntézu lze využít při modelování zvuků s kovovým a skleněným zvukem, typickým například u elektrických pian, zvonů apod. Druhý oscilátor lze navíc s třetím oscilátorem synchronizovat a vytvořit ostré harmonické zvuky, které se s úspěchem využívají při tvorbě sólových barev. Z oscilátorů zvuk putuje do mixážní sekce. Zde je možné každému oscilátoru nastavit výstupní úroveň a směrovat jej do jednoho ze dvou filtrů. Navíc je zde možnost vytvoření kruhové modulace mezi prvním a druhým oscilátorem. S kruhovým modulátorem je možné vytvořit ze základních vlnových tvarů metalické zvuky. Kromě toho obsahuje mixážní sekce generátor bílého šumu s možností regulace úrovně, směrováním do filtrů a nastavením barvy šumu.

Filtry
Filtry vždy tvořily základní stavební kámen každého nástroje Waldorf. Ani Largo nezůstává stranou. Dlouholeté zkušenosti v oboru dávají za pravdu a filtry firmy Waldorf používají i jiní výrobci. Dvojice filtrů lze zapojit buď paralelně nebo do série. Každý obsahuje celkem deset typů včetně pozitivního a negativního hřebenového filtru, jenž dokáže vytvářet zvuky, kterých jinak nelze dosáhnout. Volby frekvence a rezonance patří do základních nastavení filtru. Uživatel může upravit škálování filtru po klaviatuře. Díky tomu je možné vytvořit přirozeně znějící zvuk, kdy vyšší tóny obsahují více harmonických složek než spodní nebo extrém, kdy budou harmonické složky více ve spodních oktávách než v horních. Pro oba filtry je přiřazena společná obálka, jejíž vliv lze plynule nastavit včetně reakce na dynamiku hry. Pokud by někomu nestačilo modulování frekvence pomocí obálky, může přiřadit jeden z 39 modulačních zdrojů a pozitivně či negativně ovlivňovat frekvenci filtru.

Zcela neobvyklá je FM modulace umístěná za filtrem. Stejně jako u oscilátorů je na výběr jedenáct zdrojů s plynule nastavitelnou pozitivní nebo negativní modulací. Audio výstup filtru putuje do efektové jednotky Drive. Na výběr je několik typů efektů, které simulují různé druhy zkreslení od jemného, přes lampové zkreslení až po simulaci elektromagnetických a elektrostatických snímačů. Jednotka Drive dodává zvuku na síle a dovede jej změnit k nepoznání. Navíc lze aktivovat funkci Bass Boost pro zdůraznění basových frekvencí.

Oběma filtrům lze nezávisle nastavit výstupní úroveň a stereo panoramu, kterou je možné modulovat jedním ze čtyř desítek zdrojů modulace. Výstup filtrů je směrován do zasilovače, který má nastavitelnou úroveň a reakci na dynamiku hry. I výstup zesilovače lze modulovat zdroji modulace s nastavitelnou hloubkou modulace.

Pod syntezátorovou částí se nachází několik přepínacích oken, ve kterých se podrobněji nastavují parametry nástroje, LFO, obálky, Arpeggiator a efekty. První okno nese jméno Common. V Common okně lze nastavit Glide efekt, který dovede vytvořit portamento nebo glissando efekt. Rozdíl je, že portamento vytvoří plynulý skluz mezi dvěma po sobě zahranými tóny, kdežto glissando provede skluz po půltónových krocích jako například vytvoří trombón. Společným parametrem je nastavení času a tedy i rychlosti skluzu a přepnutí, zda bude skluz vznikat mezi každou zahranou notou nebo jen při hře legato.
Obrázek
Dalším celkem důležitým parametrem v Common okně je Unisono. Z jednoho hlasu je možné vytvořit až šestihlasé unisono. Jednotlivé hlasy lze od sebe plynule odladit a rozložit ve stereo obrazu. Samozřejmě platí, že čím více hlasů je použito, tím je také vyšší nárok na výpočetní výkon počítače.
Zvláště pro sólové syntetické zvuky přijde vhod přepnout nástroj do mono režimu, kdy je možné zahrát pouze jednu notu současně a hraje ta poslední stisknutá. Pro doladění zvukové barvy je vytvořen čtyřpásmový ekvalizér. Každému pásmu lze nastavit frekvenci, šířku a zdvih nebo potlačení. Nastavení všech pásem je graficky přehledně zobrazováno.

Z globální vlastností je možné nastavit celkový počet hlasů, které nástroj bude mít k dispozici. Standardně je možné využít 256 hlasů pro jeden spuštěný nástroj. Ovšem v některých případech může být žádoucí hlasy omezit: Například při vytváření autentických zvuků starších nástrojů, nebo jen kvůli tomu, že počítač nestíhá.

LFO
Další z oken nabízí nastavení parametrů pro celkem tři nezávislé pomalu běžící oscilátory neboli LFO. Každý oscilátor obsahuje šest vln jako je sinus, trojúhelník, pila, obdélník, nahodilá vlna a Sample&Hold. Plynule nastavitelná frekvence může být synchronizována s tempem skladby a začátek vlny se tiskem klávesy. Navíc lze vytvořit zpoždění a prolnutí náběhu modulace, což je u syntezátorů poměrně ojedinělá funkce, která ovšem vytváří pěkná, přirozeně znějící vibráta. Na přirozenosti může přidat i možnost nastavení škálování LFO pomocí klaviatury, kdy 100 % znamená rovnoměrné rozložení a vyšší hodnoty vytváří pomalejší frekvence LFO u spodních oktáv a vyšší u horních oktáv. Hodnoty pod 100 % působí obráceně.
Obrázek
Obálky
Waldorf Largo nabízí celkem čtyři modulační obálky. První je standardně přiřazena pro řízení filtru druhá slouží pro řízení amplitudy. Další dvě jsou volně přiřaditelné. Tak to napsané se to zdá být jasné, ale pravdou je, že všechny čtyři obálky je možné přiřadit pro řízení jakéhokoliv parametru nástroje pomocí modulační matrice. Každá obálka má na výběr z pěti typů obálek. ADSR, ADS1DS2R, One Shot, LoopS1S2, Loop All. Jak je vidět, výrobce myslel i na různé spouštěcí efekty a vytvořil dva typy cyklících obálek, a kromě klasické i jednu rozšířenou obálku o druhý Decay a Sustain bod, se kterým lze vytvářet neustále měnící se zvuky. Obálkám je možné nastavit zda budou spuštěny při prvním nebo při každém stisku klávesy.
Obrázek
Modulační matrice
Dokonalý zvuk by se nedal vytvořit jen pomocí oscilátoru a filtru. Proto je nutností využití modulačních zdrojů nástroje. O propojení a nastavení zdrojů s parametry nástroje se stará modulační matrice. Largo obsahuje šestnáct slotů pro nastavení modulace. Každý slot umožňuje vybrat z několika desítek modulačních zdrojů, které mohou pozitivně nebo negativně ovlivňovat jakýkoliv parametr nástroje. Možnosti jsou obrovské a je možné nastavit i zajímavé kombinace, jako například aby LFO3 plynule nastavoval Decay pro obálku 1 a ta ovlivňovala filtr. Fantazii se meze nekladou.
Komu by to nestačilo, muže využít i modifikátory, které pomocí matematických a logických operací umožňují využít dvou zdrojů modulace na jeden parametr. Druhý zdroj může být i konstantní číslo.
Obrázek
Arpeggiator
Waldorf Largo nabízí i propracovaný Apreggiator, který pomocí nastavených parametrů rozkládá příchozí MIDI akord na jednotlivé noty. Lze přepnout mezi třemi módy: Normal hraje tak dlouho, dokud je stisknutá klávesa, One Shot přehraje pouze jednou vybraný riff společně se znějícím zahraným akordem a Hold hraje pořád kolem dokola.
Obrázek
Samozřejmostí je nastavení rychlosti přehrávání v synchronizaci s tempem skladby. Od tempa lze nastavit i délku hraných not. Arpeggiator má na výběr ze čtyř standardních módů přehrávání, jako Up, Down, Alt Up a Alt Down, které s možností určení rozsahu oktáv a patnácti přednastavenými patterny vytváří velké množství možných kombinací. Uživatel má možnost vytvořit i vlastní pattern, který lze uložit společně se zvukem.

Efekty
Pro každou vrstvu nebo part jsou přiřazeny dvě efektové jednotky se samostatně nastavitelnými parametry vybraného efektu. První jednotka nabízí efekty Chorus, Flanger, Phaser a Overdrive. Druhá jednotka obsahuje stejné efekty, navíc k nim přidává efekty Delay a Reverb. Jednotlivé jednotky je možné zapnout a určit poměr mezi čistým signálem a efektem.
Obrázek
Většina připravených presetů využívá alespoň jednu jednotku k dotváření zvukové barvy. A jako u každého nástroje jsou efekty hlavní součástí zvuku. Hlavně i proto, že Largo disponuje opravdu kvalitními efekty, ze které by se nemusel stydět žádný renomovaný výrobce.

Závěr
Waldorf Largo nabízí obrovský zvukový potenciál, který jen z části využívají připravené presety. Hodně jich je předělaných z firemních nástrojů Blofeld a Q. A vůbec nejsou špatné. Nabízí množství zajímavých a neotřelých barev od tajemných ploch, cinkajících a kovových barev, měkké a tvrdé basové zvuky až po nejrůznější typy sólových barev. Nástroj je možné využít pro všechny hudební žánry a myslím, že si ho nejvíce užijí tvůrci a hledači nových zvuků jako hodně zajímavý zdroj inspirace. Doporučuji vyzkoušet demoverzi. Bravo, Largo!

Mirek Píša

Odpovědět