ZOOM F8

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

ZOOM F8

Příspěvek od ales.dvorak »

Přenosný vícekanálový rekordér s velkými ambicemi.
3. 8. 2016

Firma ZOOM je u nás velice dobře známá. Patří jí velká zásluha na tom, že se záznamová technika v audio i video segmentu rozšířila mezi početnou veřejnost, a to amatérskou i profesionální. Uvedla na trh celou řadu přístrojů solidní kvality, a to v takovém cenovém segmentu, který je dostupný takřka pro každého zájemce. Na trhu jsou k mání výrobky ZOOM od jednoduchých kapesních stereofonních zvukových záznamníků až po přístroje vícekanálové, dokonce i s výměnnými mikrofonními systémy, jako byl naposled recenzovaný ZOOM H6. S přístroji tohoto typu lze již pomýšlet i na profesionální práci. Záměrně nyní ponechávám stranou videozáznamníky, které představují jinou sféru zájmu.

ZOOM inovuje svůj výrobní program poměrně často, patří mezi výrobce, kteří usilují o zaujetí čelného místa na trhu. Před nedávnem se konečně objevila dlouho avizovaná novinka, jejíž uvedení bylo netrpělivě očekáváno, ale z důvodu nutnosti pečlivého odladění firmwaru bylo několikrát odloženo. Nyní se tedy můžeme seznámit s novým osmistopým zvukovým rekordérem ZOOM F8, který na první pohled zaujme, vzbuzuje pozitivní ohlasy, ale zároveň přináší některé otázky, na něž se pokusíme najít odpovědi.

ZOOM přistoupil k vývoji tohoto přístroje evidentně s velkými ambicemi. Cílem nepochybně bylo přijít na trh s novinkou, která by výbavou a vlastnostmi předčila všechny dosavadní modely. To se nepochybně podařilo a ZOOM F8 je skutečně vybaven řadou funkcí a schopností, které bychom jinde stěží hledali. Je ovšem patrné, že se přitom konstruktéři inspirovali u jiných výrobců více než pilně.

Můžeme se tedy ptát, proč věnovala firma ZOOM velké úsilí na vývoj modelu F8, když na trhu výrobky tohoto typu existují. Jsou patrně i další důvody, ale jedním z nejpodstatnějších je jistě cena. ZOOM nabízí tento výrobek za cenu, která tvoří zlomek ceny konkurentů, čímž si pozici na trhu, zejména mezi uživateli s ne zcela vyhraněnými požadavky, bezpečně upevňuje. Nebudeme však na toto téma dále spekulovat, raději se s tímto v mnoha směrech zajímavým rekordérem seznámíme.
Obrázek
Co F8 nabízí
ZOOM F8 je osmikanálový zvukový rekordér s pokročilými možnostmi a velmi bohatou funkční výbavou. Právě v tomto odstavci bude nejlépe vidět, v čem tak říkajíc šlape na paty dospělejším konkurentům.

Jeho základním posláním je zaznamenat osm zvukových stop a navíc (volitelně) stereofonní mix těchto stop, který může posloužit jako orientační poslechový mix. Je možno zaznamenávat pouze tento mix, protože F8 lze využít i jako digitální mixer a míchat lze samozřejmě i při přehrávání záznamu. Mimo základní záznam je vybaven funkcí duálního záznamu, která umožní nahrávat záložní záznam se sníženou úrovní, aby se předešlo neočekávanému zkreslení. Tato funkce podle mého názoru odkazuje již trochu do poloprofesionální sféry, kde požadavek natočit vždy bez komplikací bývá vítaný. ZOOM F8 pracuje se všemi obvyklými vzorkovacími frekvencemi. V případě režimu 192 kHz je počet stop omezen, což je ovšem u podobných přístrojů obvyklé. Za pozornost stojí konfigurovatelnost vstupů a výstupů. Ne snad v takové úplnosti, jako je tomu u některých násobně dražších konkurentů (tedy včetně matice fyzických a virtuálních vstupů a výstupů), ale přece jen existuje možnost nastavit, která ze stop bude zahrnuta do výsledného mixu a do poslechového kanálu, a to před i za příslušnými fadery.

Zaujme rovněž možnost alternativního napájení, a to hned třemi způsoby. Mimo základní síťový adaptér nabízí F8 možnost napájení osmi akumulátory, nebo alkalickými bateriemi velikosti AA, které jsou uloženy ve výměnném boxu, a konečně napájení pomocí externího akumulátoru. Napájení je řešeno jako redundantní, tedy bez přepínání. Všechny zdroje mohou být zapojeny současně, přičemž je automaticky zvolen ten nejvhodnější. To je naopak vlastnost docela profesionální, eliminující výpadky napájení v případě důležitých záznamů.

Rovněž využití záznamových médií (karty SDXC) může být redundantní, jak bude dále ukázáno.

Do profesionální sféry odkazuje i vestavěný generátor a čtečka časového řídicího kódu (Time Code). Jde o velice přesný modul, který umožňuje všechny obvyklé režimy použití interní i externí synchronizace.

Zcela zásadní novinkou, koncipovanou v duchu dnešních trendů, je ovšem možnost dálkového ovládání většiny parametrů včetně mixáže pomocí aplikace fungující v systému iOS pomocí Bluetooth (tedy pro iPhone a iPad). Lze jen doufat, že aplikace F8 Control bude časem transformována i pro Android, aktuálně platí omezení na Apple. Tato aplikace je vlastně virtuálním mixážním prostředím s možností vstupu do menu, takže např. vytvoření poslechového mixu a nastavení parametrů záznamu se velmi usnadňuje. Znovu se na mysl dostávají úvahy o prolínání profesionálního a poloprofesionálního zacílení přístroje. V případě zcela profesionálních rekordérů existují většinou hardwarové kontroléry, ať už vestavěné nebo externí. Virtuální mixer s sebou teoreticky nese nebezpečí výpadku spojení nebo latence. Během testování se však nic takového neprojevilo a dálková obsluha rekordéru byla velmi příjemná, zvláště na větším displeji iPadu. Použití virtuálního mixu zachovává možnost ponechat regulátorům na čelním panelu F8 funkci vstupní citlivosti a poslechový nebo finální mix vytvářet na virtuálním mixeru. Ve srovnání s jinými přístroji této kategorie je to funkce zásadní důležitosti.
Obrázek
Vzhled a provedení
Osobně se musím přiznat, že mě na fotografiích tento přístroj vizuálné zaujal více než při přímém ohledání. Jak známo, fotografie dokáže některé věci podat poněkud jinak, než jak se jeví ve skutečnosti, zvláště chybí-li měřítko. ZOOM F8 je totiž menší, než se na fotografiích zdálo. To by nemuselo být na škodu, dnešní doba přeje kompaktním přístrojům, ale přece jen z hlediska obsluhy by ovládací prvky i displej mohly být větší a také přípojná místa mohla být lépe rozvržena. Současný stav je daní za rozměry. Objektivně vzato se přístroj ovládat dá, není to ovšem tak pohodlné a přehledné. Kompaktní rozměry mají na svědomí do jisté míry i to, že naprostá většina parametrů je ovládána a konfigurována z menu. Ke cti však slouží to, že nejpodstatnější funkce jsou ovládány hardwarovými prvky, byť to vyžaduje štíhlejší prsty.

ZOOM F8 působí navenek robustním a odolným dojmem, přestože teprve na skutečném přístroji lze odhalit, že pouze svrchní a spodní krycí pláty jsou kovové (patrně eloxovaný dural příjemně namodralé barvy), bočnice jsou plastové. Jednu třetinu čelního panelu zabírá displej, zbylé dvě třetiny jsou věnovány hlavním ovládacím prvkům. Jsou to regulátory vstupní citlivosti jednotlivých kanálů se základní indikací vybuzení, tlačítka záznamu, programovatelného PFL, transportu, přístupu a pohybu v menu, regulátor poslechu a tlačítko SLATE a programovatelného signálního generátoru.

Oba boční panely nesou vstupní konektory Combo (tj. kombinované XLR a TRS). Není to úplně optimální řešení, protože připojení všech osmi vstupních zdrojů dělá z přístroje podivného pavouka. Jak jsem již připomněl, je to daň za kompaktní rozměry. Nutno přiznat, že některé mnohem dražší přístroje řeší problém s místem použitím konektorů mini XLR, což je ovšem řešení ještě horší.

Levý boční panel dále obsahuje dva sloty pro SDXC paměťové karty, terminál USB a konektor externího napájení. Na pravém panelu najdeme ještě hlavní (mini XLR) a pomocné výstupy a sluchátkový výstup. Ten je opatřen konektorem Jack 6,3 mm, což je u přístrojů této kategorie poměrně vzácné. Zajímavý je i zadní panel, kde lze využít jednak konektor síťového adaptéru, považovaného za základní napájecí element, vstup a výstup generátoru časového kódu (rovněž prvek z vyšší kategorie), prostor pro kazetu s bateriemi či akumulátory (těchto kazet je možno mít více a v terénu je měnit) a nakonec unikátní vícepinový konektor pro výměnné mikrofonní systémy ZOOM, které známe již z modelu H6. Zde je lze použít rovněž, např. pro záznam ruchů a atmosfér.
Obrázek
Obrázek
Displej a menu
Jak již bylo uvedeno, je velikost ovládacích a zobrazovacích prvků daní za rozměry přístroje, na druhou stranu ovšem platí, že výrobce udělal za dané situace maximum. Displej pokrývá zhruba třetinu čelního panelu a vzhledem k celkovým rozměrům je jeho velikost dostatečná. Také zobrazení je vyhovující, jeho jas a barevné podání jsou měnitelné. Indikátory vybuzení představují silnou stránku F8. Způsob jejich zobrazení je možné přepínat od stereofonní indikace zvoleného výstupu až po detailní zobrazení všech vstupních popř. výstupních kanálů. Indikační obrazovka je velmi zdařilá. Zobrazení ostatních údajů je poněkud hůře čitelné vzhledem k velikosti, ale nutno zdůraznit, že objem informací na displeji je značný a pro pohodlnou obsluhu úplný. Veškeré údaje lze dobře odečítat i za silnějšího denního světla.

Veškerá konfigurace (kromě volby záznamové pohotovosti jednotlivých stop a jejich vstupní citlivosti) se provádí v menu. To je věc dnes zcela běžná, důležité je, je-li menu přehledné a intuitivní. Přestože u F8 není jako u jiných rekordérů menu jednoúrovňové, což zjednodušuje nastavování, je logicky uspořádané podle vcelku standardizovaného schématu. K nastavení některých funkcí je však třeba se hlouběji proklikat a je účelné
si přístup k důležitým položkám zapamatovat.

Úložiště
jak již bylo v přehledu uvedeno, disponuje F8 dvěma sloty pro paměťové karty SDXC. Tento pokročilý typ paměťové SD karty je nutný pro dosažení maximální vzorkovací frekvence 192 kHz. Použití dvou karet je vstřícným krokem směrem k profesionálním uživatelům, kteří možnosti záznamové redundance ocení. Mimo možnost kopírování, zrcadlení a plynulého přechodu mezi kartami je zajímavá i možnost rozdělit záznam jednotlivých stop mezi obě karty.

Struktura ukládání zvukových souborů na karty je zcela konvenční, známá z jiných rekordérů ZOOM i dalších značek. Jedná se o hierarchickou stromovou strukturu s možností víceúrovňového dělení projekt - scéna - záběr, kterou známe z natáčení filmového zvuku. K přehlednosti uspořádání materiálu přispívá i možnost předvolit způsob pojmenovávání zvukových souborů.
Obrázek
Zkušenosti z provozu
Při praktickém použití se ukázalo, že ZOOM F8 snese profesionální nároky, nepochybně však záleží na tom, ve které oblasti práce se zvukem bude přístroj použit. Zvukové vlastnosti byly jako vždy posuzovány subjektivně a z tohoto úhlu pohledu lze rekordér hodnotit velmi pozitivně. Zahraniční recenze, které na zvuk F8 nahlížely podrobněji, hodnotily nízkofrekvenční část i A/D převod velmi pochvalně. Co se týká kvality poslechu zejména sluchátkového zesilovače, prokázalo srovnání se špičkovými dražšími rekordéry postřehnutelný kvalitativní rozdíl. Práce s rekordérem je však příjemná a intuitivní i přes zmiňované poměrně malé rozměry. Po krátké době je možné bez četby manuálu využívat většinu funkcí. Velmi dobře je možné hodnotit dálkové ovládání, které bylo výše popsáno, i fakt, že F8 funguje rovněž jako USB zvukové rozhraní, samozřejmě s možností nezávislého záznamu na paměťová média.

Přestože ZOOM F8 přichází na trh s velkými profesionálními ambicemi, přesto lze odhalit konstrukční prohřešky, které přece jen usazují tento rekordér o stupínek níže. Jmenovat lze třeba fakt, že hlavní stereofonní výstup na konektorech mini XLR je sice zapojen symetricky, ale pracuje s nominální úrovní -10 dBV, tedy s úrovní komerčních přístrojů. Má-li to být cesta vstříc neprofesionálním uživatelům a jejich komerčním zvukovým periferiím, je nutno s trochou jízlivosti připomenout, že budou k propojení potřebovat nestandardní kabel. Rovněž použití vstupních konektorů Combo (XLR-TRS), není zcela profesionální. Lépe by bylo použít nějaký systém přepínání citlivostí. Combo konektory sice umožňují pevné nastavení vstupních citlivostí mikrofon - linka, ale za cenu použití dvou druhů konektorů na vstupních kabelech. Profesionální uživatel by patrně rovněž očekával digitální vstupy popř. výstupy v některém z běžných formátů. Představená konstrukční řešení jsou nepochybně ekonomičtější a ohleduplnější k potenciálním uživatelům, v očích profesionálu však jde o úkrok stranou. Pokud však jde o záznam zvukového materiálu, jeho transfer a zpracování v počítači, nelze nic namítat. Je však pochopitelné, že zejména filmový zvukař očekává rozmanitější funkční možnosti již při práci v terénu.

Závěr
Naše recenze nebude tak škodolibá, aby uváděla srovnávací fotografie ZOOM F8 v sousedství velkých a drahých kolegů. Podobnost je evidentní, ale nutno zdůraznit, že od svých vzorů převzal ZOOM F8 to nejlepší a přinesl segmentu uživatelů na pomezí poloprofesionálního a ryze profesionálního světa vlastnosti, které nejsou zcela běžné. Profesionální uživatel má výhodu v tom, že většinou při volbě pracovního nástroje nemusí přemýšlet o jeho ceně - to za něj vyřeší zaměstnavatelská instituce. Pokročilý amatér, ale i profesionál - soukromník tuto otázku řešit musí. Firma ZOOM svou cenovou politikou dává odpověď a tím pokračuje ve zpřístupňování sofistikovaných audiotechnologií široké veřejnosti. Je-li to dobře nebo v konečných důsledcích špatně, nutno ponechat na čtenáři. Zvukové kvality a výbava rekordéru ZOOM F8 míří vysoko. Jak to však chodí nejen ve světě dětských part, menší a méně zkušený začne po nějaké době mezi „velkými kluky" trochu ztrácet krok. Pro toho, kdo pro ZOOM F8 najde odpovídající uplatnění, je to dobrá investice.

Výrobce: ZOOM Corp.
Distribuce: Sound Service GmbH

Aleš Dvořák
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět