Výstavba domácího studia

Co se nevešlo do definovaných kategorií a souvisí s tvorbou hudby
Uživatelský avatar
pavlii
Moderátor
Příspěvky: 3258
Registrován: 05 čer 2002 19:23

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od pavlii »

Jo takhle - no je to asi spíš otázka na toho kterého výrobce beden, ale pro ten koncový výstup (což ti ale v rámci zadávání parametrů pro výpočet pomoct moc nemusí) to znamená, že při měření je to toleranční pásmo jasně frekvenčně ohraničené; čili cokoli pod 45 Hz je (v tomhle případě) mimo toleranční pásmo.

P.

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

V tom případě bod G mojeho monitoru kdy začne vyvádět divy, tedy F3, bude 45Hz. Díky za objasnění. :)

montek
Příspěvky: 48
Registrován: 16 kvě 2007 23:01

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od montek »

k Wall Bounce calculatoru:
vzdálenost L je mezi přední stěnou a poslechovou pozicí nebo mezi přední stranou monitoru a poslechovou pozicí ??
.. na obrázku to vidím jinak,,
Díky
Roland BK-5, Presonus Studio One 3, FireStudio Mobile,Cubase 7.5,.. etc ..

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

B je správně :), Díky za upozornění. Opraveno

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

Tady je ještě jedna ¨Bouncing¨ tabulka pro volně umístěné monitory tentokráte i s boční stěnou.
Wall_Bounce_Calculator_2D-5.xls
(318 KiB) Staženo 136 x

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

Jelikož jsem v poslední době viděl pár dotazů k absorbčním materiálům tak se v dalším povídání zaměřím na Akustickou absorbci a pokusím se tuto problematiku alespoň v zákadech přiblížit.

Akustická absorbce

Úvod

Pokud vybavíte prázdnou místnost nábytkem a závěsy zcela určitě rozpoznáte změny v akustické odezvě místntnosti. Ačkoliv má nábytek schopnost absorbovat zvuk a dobře absorbuje vyšší frekvence, má své limity u nízkých frekvencí díky jejich vlnové délce. Akustická energie procházející touto překážkou je na molekulární bázi částečně přeměněna na energii tepelnou. To jak tato absorbce bude velká tedy kolik akustiké energie bude přeměněno na tepelnou je dáno typem materiálu, jeho váhou, sílou a hustotou.

V dnešní době se akustickému prostředí věnuje velká pozornost. Dostání hluku pod kontrolu a principy jak toho dosáhnout hrají velkou roli při vytvoření akusticky příjemného prostředí, jinými slovy snížení intenzity zvuku na úroveň která není pro lidké ucho nepříjemná. Tohoto efektu lze dosáhnout rozdílnými metodami s použitím rozdílných materiálů. Jednou z těchto metod je absorbce zvuku. Vláknité, porézní a další druhy materiálů jsou označovány jako zvukově absorbční. Rozdíly mezi množstvím absorbce je u těchto materiálů dána délkou a sílou vlákna, celkovou sílou materiálu, hustotou, velikostí odporu proudění vzduchu a jeho porézností. Dalšími faktory které mohou ovlivnit absorbční vlastnosti jsou odpor povrchu, umístění absorbšního materiálu či jeho komprese.

Základy o materiálech

Všeobecné informace

Materiály které redukují akustickou energii zvukové vlny která jimi prochází se nazývají materiály zvukově absorbční. Jejich hlavním využitím je ¨změkčení¨ akustckého prostředí uzavřeného prostou pomocí redukce amplitudy odrážených vln. Nejlepšími absorbčními materiály jsou materiály vláknilté které z pravidla obsahují sklo, kamenou vatu či polysterová vlákna. Jako běžné materiály s vynikajícími absorbčními vlastnostmi jsou známy materiály jako je Rockwool (kamená vlna) či Fiberglass (skelná vata). Absorbční koeficient u těchto materiálů vzrůstá se snížením průměru vláken, jelikož slabší vlákna je možné rozpohybovat zvukovou vlnou mnohem snadněji než silná vlákna. Navíc je potřeba více vláken k dosažení té samé hustoty materiálu a díky hustší konzistenci se vyšuje rezistence průchodu vzduchu.

Síla materiálu

Síla materiálu má přímý vliv na absorbci nízkých frekvencí

Podle pravidla ¨Rule of Thumb¨ je efektivní absorbce zvuku porézním materiálm dosažena pokud síla materiálu je okolo 1/10 vlnové délky zvukové vlny a nejvyšší absorbce resonantní frekvence je 1/4 její vlnové délky. Studie dokazují že síla materiálu má větší vliv na nízké frekvence, a u vyšších frekvencí je zvyšování absorbce se vzrůstající sílou materiálu zanedbatelné.

Rule of Thumb

Toto pravidlo bylo popré používáno ve spojení s domácím násilím. ¨Rule of thumb¨ bylo odvozeno z Anglického práva které povolovalo muži bít svoji ženu s holí která nesměla být silnější než jeho palec. První písemné zmínky o tomto pravidlu pocházejí z roku 1692. V roce 1782 bylo toto pravidlo uzákoněno soudcem Sir Francis Buller. Tento zákon byl v platnosti do roku 1970. To jen tak pro zajímavost :)

V současné době se toto pravidlo ¨Rule of Thumb¨ zmiňuje pouze s měřením které nemá vědecký základ a je založeno na praktických zkušenostech. Ale zpátky k absorbci.

Vliv komprese materiálu na jeho absorbční schopnosti

O vlivu komprese absorbčních materiálů na jejich absorbční schopnosti toho nebylo napsáno mnoho. V roce 2000 bylo uvedeno že komprese vláknitých materiálů má negativní vliv na jejich zvukově absorbční shopnosti. Bylo to vysvětleno tím, že vlákna jsou díky kompresi pouze stlačeny k sobě bez jakékoliv deformace tedy bez jakékoliv změny velikosti vláken. Z toho vyplývá že nejpodstatněším faktorem účinosti absorbce je síla absorbčního materiálu.

Umístění / Pozice absorbčních materiálů

Je známým faktem že efektivnost absorbce zvuku je závislá na umístění a pozici těchto materiálů. Ze zprávy pana Alton Everest z roku 2001 vyplývá že je vhodné při použítí několika absorberů umístit tyto na konce, strany a strop místnosti tak aby jimi byly ovlivněny všchny tři axiální módy (longitudinal, transverse a vertical). V obdélníkové místnosti bylo demonstorváno že absorbční materiály jsou nejvíce efektivní pokud jsou umístěné blízko rohů a podél podélných hran místnosti. Ve studíích pro mluvené slovo je efektivní použít absorbenty s absorbcí vysokých frekvencí na stěny ve výši hlavy. Absorbční materiál použitý ve spodních částech výšky zdí je až 2x účinější než kdyby byl použit kdekoliv jinde. Navíc je doporučeno aby plochy bez absorberů nebyly nikdy proti sobě.

Vytvořením prostoru mezi absorbčním materiálem a materiálem za ním se zvyšuje absorbční koeficient absorberu a se zvyšující se vzájemnou vzdálenosti se maximální hodnota pohltivosti (peak) posouvá od vysokých a středních frekvencí směrem k frekvencím nízkým.

Pokud je vám to zatím stále nejasné tak si představte těžký závěs který zavěsíte těsně u zdi. Při zvětšování mezery mezi závěsem a zdí se bude (Peak) maximální absorbce posouvat směrem k nižším frekvencím.

To be continued….
Naposledy upravil(a) Stan dne 01 pro 2013 11:47, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

Absorbce zvuku
Part 2

Tvrdé materiály jako kámen, cihla či beton odráží zvuk v celém frekvenčním spektru. Dřevo, sádrové materiály či ocel dorážejí většinu vysokých frekvencí a malé procento nízkých frekvencí je absorbováno zdí. Zbývající akustická energie která není odražena či absorbována prochází materiálem v našem případě zdí.
Absorbce_01.png
Jak jsme se již dozvěděli, vzdálenost absorbčního materiálu od zadní stěny ovlivňuje efektivnost absorbce nízkých frekvencí. Pro zjištění nenižší frekvence která bude efektivně absorbována můžeme použít pravidlo 1/4.

Pravidlo 1/4 vlnové délky

Akusticky absorbční materiál musí být umístěn od zdi či stropu ve vzdálenosti 1/4 vlnové délky nejnižší frekvence která má být absorbována.

Na obrázku vidíte průběh sinusové vlny nejnižšího tónu basové kytary a tím je otevřené E. Tento tón má frekvenci 42 Hz.
Pokud známe frekvenci pak její vlnovou délku vypočítáme pomocí vzorce:

Vlnová délka = rychlost zvuku / frekvence.
λ= 344m/s / 42Hz
λ= 8.19m
Rule_Of_Quarter.png
Nyní máme vlnovou délku 8m a 1/4 této délky jsou 2m. Z toho vyplývá že nejefektivnější absorbci 42Hz získáme odsazením absorberu od stěny o 2m. Na toto pravidlo je nutno myslet již při plánování poslechové místnosti. Tato absorbce bude zahrnovat taktéž vyšší frekvence pokud je absorbentem rockwool či měkký nábytek.

Použití absorbčních materiálů vám navodí pocit že místnost je větší než ve skutečnosti je. Control Room (CR) v nahrávacích studiích má odstup mezi vnitřní a vnější stěnou od 80 cm výše a občas můžete se setkat i se vzdáleností vyšší než 2m a to včetně stropu. Nyní již víme proč tomu tak je. V tomto vzniklém prostoru se používají další absorbery z měkčích materiálů pro zvýšení efektivnosti, k tomu se ale dostaneme později. Jelikož se však zde bavíme o domácím studiu pak použití stropních absorberů je ideálním řešením jak ¨odstranit¨ neboli zvýšit nízký strop.

To be continued...

Uživatelský avatar
Pierre niko
Příspěvky: 719
Registrován: 28 pro 2004 11:04

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Pierre niko »

Paráda (y)

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

V předešlých příspěvcích o absorberech jem se zaměřil na Absorbery samotné, ale nezmínil jsem to nejdůležitější a to ...

Proč vlastně potřebujeme absorbery?

Základním cílem stavby poslechové místnosti je dosáhnout vyváženého poslechu v celém frekvenčním spektru s minimálním dozvukem. A právě dozvuk místnosti je hlavním kritériem pro to jak mísnost vystavět či již vystavěnou místnost vybavit tak aby dozvuk byl co nejkratší. Jistě jste se již setkali s pojmem RT60 (Revebration Time) a to i pokud jste se nikdy nezajímali o akustiku, tak jste se určitě s pojmem RT60 setkali u reverbu. RT60 je uváděn v sekundách a je to čas který je potřeba k poklesu síly signálu o 60 dB. Proč právě o 60 dB? Pro lepší pochopení si připomeneme pár základů o decibelech. Velmi zjednodušeně řečeno poklesem o 60dB se zvuk stane natolik tichým, že náš sluch jej nedokáže zachytit jelikož intenzita signálu poklesne 1,000.000 krát. Jistě můžete namítnout že pokud budete mít zvuk o síle 100dB pak při poklesu o 60 dB má zvuk sílu 40dB (to by odpovídalo tiché konverzaci) ale musím vás vyvédst z omylu, tak tomu opravdu není, decibely nelze sčítat či odčítat. Proč tomu tak není je potřeba porozumět decibelům. Vím že je to pro někoho nuda ale pro porozumění absorbci je potřeba znát alespoň minimální základy.

Jak porozumět dB pro absorbci zvuku
Nejprve by jsem se jen v krátkosti vrátil k teorii zvuku. Pro ty z vás kteří mají tuto teorii nastudovanou nepovím nic nového ale pro ucelení je nutné zmínit pár základů o vztahu hlasitosti a decibelů. Asi trochu víc odbočím ale vše vám doufám pomůže pochopit proč to zmiňuji.

Decibel (dB)
Decibel je bezrozměrná jednotka jelikož nevyjadřuje žádnou specificky definovanou fyzikální veličinu. Spíše než měrná jednotka je dB (decibel) logaritmická jednotka vyjadřující poměr mezi dvěmi veličinami. Decibel je složením dvou slov Deci tj desetina a bel. Bel byl využíván pro vyjádření množství poklesu signálu na jednu míli telefoního kabelu. S logaritmy a jejich rovnicemi, výpočty intenzity atd vás nechci zatěžovat, to už by jsem vás asi opravdu začal nudit.

Pro naše účely bude stačit když budete vědět že:

2x energie = zvýšení o 3dB To znamená že pokud budou do místnosti vyzařovány dva signály o stejné úrovni řekněme 100 dB pak výsledná Akustická energie bude 103 dB (ne 200dB)

10x energie = zvýšení o 10 dB. To znamená že 50dB je 10x silnější než 40dB. 40db je 10x silnější než 30dB. A aby to bylo úplné pak 50dB je 100x silnější než 30dB

Co je to dvakrát tak hlasité?
Je 100dB dvakrát hlasitější než 50dB? NE, tak tomu opravdu není. 100dB - 50dB není 50 dB a jak jsem již uvedl decibely nelze sčítat či odčítat, tyto matematické funkce můžeme použít pouze u Intenzity. Hlasitost je subjektivně vnímaná veličina a výzkumy psyhofyziky ukázaly, že dotazovné subjekty vesměs uváděly dvojnásobnou hlasitost u každého zvýšení o 10dB. Na základě těchto poznatků můžeme tvrdit a že 50dB je 2x tak hlasité jako 40dB a 100dB je 2x tak hlasité jako 90dB.

Více už to snad zkrátit ani nešlo. :)

Takže zpátky k absorberům, pokud tedy má materiál absorbční koeficient α 0.5 to znamená 50% absorbce a 50% reflexe (odrazu) to znamená že odražený signál bude snížen o polovinu tak výsledný úbytek bude -3dB. V tomto případě bude náš sluch vnímat odražený zvuk jako ¨o něco¨ slabší. Pokud bude mít materiál absorbci α 0.9 tedy 90% absorbce a 10% refexe, pak 90% absorbce je zhruba -10 dB. V tomto případě bude náš sluch vnímat zvuk jako o 1/2 slabší.

Koeficient Absorbce (α)
Absorbční materiály omezují odrážení od stěn na které dopadá signál jehož zdroj je uvnitř místnosti a tím se snižuje jeho akustická energie. Výsledkem je pak krátký dozvuk (revebrace) prostoru. Jinými slovy: Absorbery slouží k pohlcování velké části energie zvuku před tím než dorazí na obvodové zdi a zároveň redukuje sílu odráženého signálu směrem k ostatním plochám prostoru. Absorbery pomáhají jen nepřímo redukovat sílu zvuku procházející zdí.

Tabulka koeficientů absorbce

http://www.sae.edu/reference_material/p ... 0Chart.htm

Výše uvedená tabulka nám ukazuje přibližnou absorbci materiálů
Čísla koeficientu je velmi snadné pochopit.
0= 0% absorbce (plně reflektivní materiál)
0.5= 50% absorbce
1=100% absorbce

Čistě teoreticky zvuk by musel být odražen 6x od absorberů s koeficientem 0.9 aby signál poklesl o 60dB. Tento příklad nezapočítává odstup absorberu od zdi.

Tímto se dostáváme k cestě signálu v uzavřeném prostředí.

Pokud je signál vyslán ze zdroje uvnitř místnosti ať už s absorbery či bez nich, pak jeho cesta bude následovná.Vyslání signálu, první dopad signálu na stěnu, X% doraženo, X% absorbováno a X% projde zdí. Oslabený odražený signál dopadá ná další stěnu a X%odraženo, X%…… no víte co následuje. :) Signál bude odrážen tolikrát než jeho síla poklesne na RT60 -60dB to znamená 1/1,000.000 jeho původní energie což je naším cílem. Jak jste asi správně zaznamenali tento čas v místnosti s absorbery bude o poznání kratší. Jen malá odbočka. Horší než reverb je pro místnosti echo jež je velmi častým jevem u velmi velkých místností kde signál musí překonávat cestu 20m a více, proto v těchto místnostech můžeme odrazy vnímat jako samostatné zvuky. To je z toho důvodu že náš mozek uchvává informace o zvuku po dobu 1ms a proto odrážený zvuk přicházející k uchu pod 1 ms vnímáme jako reverb(dozvuk) a vše ostatní vnímáme jako echo(ozvěna). Sakra to jsem se ale dostal k reverbu samotnému. Ale aby jsem dokončil myšlenku. Díky své velikosti a dlouhým signálovým cestám potřebují velké místnosti více materiálů s vysokým absorbčním koeficientem na stěnách a stropu těmto echům zamezit.

Tak doufám že jsem vám tímto příspěvkem nepřivodil tiky či další nechtěné potíže
Mad.jpg
a že jste to pochopili. :wink:
Learn_it.png
Na druhou stranu snad budete schopni sami vysvětlit princip a význam absorberů ať už sobě či někomu jinému. Vím že je té teorie až moc ale vše se vším souvisí. Je to opravdu komplexní záležitost a nechtěl by jsem nic důležitého vynechat a navíc se vejít do pár stránek. Brzo se dostanu k výstavbě a dokumentaci mé CR, mám již něco připraveného takže pak budu kombinovat výstavbu a teorii. TEORII !!! už zase? :)

PS: Jestli jsou zde nějací fyzici a něco co jsem napsal není srozumitelné pošlete mi SZ. Minimalistiké popsání při zachování kontextu a srozumitelnosti není zrovna jednoduché takže pokud něco bude, rád to opravím či připíšu.
To be continued...
Naposledy upravil(a) Stan dne 08 pro 2013 21:46, celkem upraveno 9 x.

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

Tak tady je alespoň malý náhled. Konstrukce pravá strany je z 80% hotová v levé části mám trochu problémy se dřevem tak ji musím celou předělat :(
IMG_1287.jpg
A když už jsem u dřeva tak tady stavíme u kámoše prolejzačku pro děti. (Tím dřevem nemyslím mě ale to co se snažím držet aby se to nerozpadlo. I když.... :)
IMG_1275.jpg

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

Tak jsem zpátky s jednoduchým vysvětlením

Jak je to s nárustem intenzity energie o 6dB vs 3dB

Představme si jeden lineární zesilovač a jeden reproduktor. Pokud zdvojnásobíme energii (voltáž / el. napětí) posílanou do reproduktoru, pak reproduktor tuto zdvojnásobenou energii přenese do prostoru jako dvojnásobný akustický tlak. Pro zdvojnásobení akustického tlaku je potřeba
4-násobné energie a proto zaznamenáme nárust o 6dB.

Nyní si představme že máme dva identické zesilovače a dva reproduktory, nyní do obou reproduktorů pošleme z obou zesilovačů identickou energii (voltáž/ el.napětí). Nyní oba zesilovače produkují tu samou elektrickou energii a do prostoru jsou přenášeny dvě identické energie, tedy dva identické akustické tlaky. V tomto případě se průměr intenzity energie pouze zdvojí a proto zaznamenáme nárůst o 3dB.

Zdvojnásobením Akusitckého tlaku se intenzita zvýší o 6dB.
Zdvojením Akustickáho tlaku se intenzita zvýší o 3dB.

Takže základní rozdíl je mezi dvojnásobným zesílením jedné energie či zdvojením dvou energií s tou samou úrovní.
Proto se v našem případě 2x energie = navýšení o 3dB. Toto jsou pouze fyzikální (laboratorní) příklady. Je to o mnoho komplikovanější ale takhle je to snad srozumitelné.

To samé platí u živých nástrojů. A zase toreticky. Máte session kde máte pozvaného kytaristu nahrát akustickou pasáž. On ale příjde s kámošem (taky muzikantem) jelikož od včerejška pařili a po session se hodlají přesunout do blízkého baru. Začne hrát a síla signálu vyzařovaného kytarou bude mít X dB. Pak si ale řeknete že by to neznělo špatně kdyby ten samý part hrálo víc kytar. Tak se přidá i kámoš a tato akustická energie přenášející se do prostoru z dvou kytar hrajících s tou samou hlasitostí se zvýší o 3dB. Pak se přidáte vy taky s akustikou a nárust bude o další 2dB pak se přidá vaše partnerka protože se přišla podívat co je to za tam bordel a nárust bude o další 1 dB a …. pak už nic protože kytary došly. Ale kdyby byly tak….. Po úspěšné session se přesunete všichni do nebližšího baru. Co kdyby přisla inspirace?

Uživatelský avatar
TOM-Thak
Příspěvky: 3854
Registrován: 19 čer 2004 22:38

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od TOM-Thak »

2Stan: Supr články! Můžu dotaz pro blbce? :D - z toho, co píšeš o absorberech by to znamenalo, že za použití absorberu RT60 v malé místnosti nedosáhnu těžko v místnosti 3x4.5x2.5 (sirka x delka x vyska stropu) dám absorber od zdi, ale bude přímo na ní. No jsem zvědavý až se dostaneš do difuzorů tzn. absorbér vs. difuzor - kdy a kam co použít.

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

2Tom: Sorry za delay ale jsem ted uprostřed nahrávání ect a nemám moc času nazbyt. V malé místnsti platí pravidlo ABSORBCE ABSORBCE ABSORBCE. Difuzory by jsi měl řešit až jako poslední věc na základě provedených měření. Navíc v malých místnostech nemají difuzory takovou účinost vzhledem ke krátkým vzdálenostem mezi difuzorem a poslechovou pozicí. Co se týče mezery mezi zdí a abrorberem tak si vem že rockwool je 10cm silný když použiješ prkna se šířkou 12-15cm tak ti vznikne mezera mezi zdí a absorberem a kažý milimetr se počítá :) Nejdůležitější je zadní strana, o té jsem se ještě nezmiňoval. Tam jsou absorbery nejdůležitější. Nejlépe celá stěna by měla být pokryta absorbery. Já budu pro zadní stěnu stavět několikadílný rám pokrývající celou zadní stěnu, který bude vyplněn nejtěžším rockwoolem který seženu. Ale i tak si nechám při stavbě konstrukce místo pro možnost vsazení 3D difuzoru pro případ že by jsem místnost díky množství absorberů zcela ¨umrtvil¨ :) Proto mám i tak komplikovanou přední konstrukci. Dává mi možnost variability přidávání či změny materiálů pro dosažení co nejlepšího výsledku. Prvně bude vše pouze o základní absorbci, po měrření se zaměřím na pomocné absorbery za přední stěnou a pak finální tunění pomocí rezonátorů či difuzerů podle potřeby. Doufám že se k tomu dostanu co nejdříve. Já jsem při návrhu konstrukce myslel na váce faktorů jako je změna monitorů, konzole či outboardu a tomu jsem návrh přizpůsobil tak aby následné zásahy do konstrukce studia byly co nejmenší. Good Luck

Uživatelský avatar
TOM-Thak
Příspěvky: 3854
Registrován: 19 čer 2004 22:38

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od TOM-Thak »

Díky za odpověď! Já jsem koukal na nějaká videa, kde právě doporučují na první odrazové místo dávat difuzor a až na další absorber, že to pak nezní tak nepřirozeně a přetlumeně. Já mám klasickou místnost v paneláku 3x 4,5 metru x cca 2,5m. Není to ideální i vzhledem k oknu a dvěřim, ale rád bych právě šel cestou sololitová deska s dřevěným rámem a v tom Vicoustics panely.
Jednak chci, aby to vypadalo designově hezky a pak taky chci, aby byla možnost to sundat ze zdi jako obraz a případně postavit do jiné místnosti, až se třeba přestěhuju časem..

Něco takového je můj případ:

Obrázek


S tím, že tam mám taky takto okno, takže bych šel do akustického závěsu. Koukal jsem, že to v Praze někdo dělá.. a on tady nemá pořešený vůbec strop.
Jinak bych rád taky takto desky do rámů. Je to prostě řešení, které se dá snadno demontovat, nevypadá designově nějak zle a nevyžaduje žádné stavební úpravy a v rámci možností to může místnosti dost pomoct.

Uživatelský avatar
Stan
Příspěvky: 2523
Registrován: 27 dub 2013 15:26

Re: Výstavba domácího studia

Příspěvek od Stan »

Rámy můžeš jak přimontovat tak zavěsit. Rámy jsou široké pouze 56cm (vnitřní rozměr) pro snadné vložení rockwoolu který je standartně 60cm široký, pak už jen záleží jak vysoký bude (standartní délka rockwool je 120 cm) a jak daleko je od sebe odsadíš pokud budeš dělat rámy jednotlivě. Co se týká Vicoustics panelů tak to záleží na tobě a tvém rozpočtu. Rockwool ti prokáže tu samou službu, ale to je věc názoru. Vicoustics je tenčí a tudíž nepotřebuje hluboké rámy. Strop je docela zásadní věc. Minimálně nad konzolí je absorber důležitý. Ale jde to také řešit sklonem stropu a stěn, ale to je na delší povídání a asi nepraktické pro tvoji CR. Jak jsem již psal stropní absorbery díky omezení odrazů od stropu pomáhají strop ¨zvýšit¨ a tím navodit pocit větší místnosti. Takto se mimo jiné například řeší nízký strop v místnosti pro bicí. Omezí se tím ovivňování přímého signálu signálem odráženým zpět na sadu. Ale to je již o LIVE room, její výstavbě, jejím vybavení a případném sklonu stěn adt, ale to je na knihu :) Já mám taky okno na levé straně, ale výhodou je že je otevírací pouze 1/3 a to ta směrem k zadní stěně CR. To mi umožnuje vystavět konsrtukci a okno z 2/3 zabednit a vyplnit rockwoolem a stále mít možnost okno bez problémů otevřít poku bude třeba. Já nad tím seděl pár měsíců než jsem to dal dohromady, ale bylo to hlavně tím že jsem to studoval od začátku a měl jsem mraky dětských otázek (sám pro sebe :) ) ¨a proč¨, ¨co když¨, ect. Já si myslím že i malá místnost se dá akusticky vytunit se slušnými výsledky. Vidím na obrázku (vlevo) že tam má basové rezonátory, to je něco co by jsem například doporučil koupit i když si je můžeš vyrobit docela snadno, tam hraje každý mm svoji roli.

Edit: Zapoměl jsem napsat názor na difuzory na prvních odrazech. První odrazy by jsi měl mít plně pod kontrolou pro vytvoření dostatečně velké RFZ (reflection free zone) pokud tam šoupneš difuzor pak máš odrazy všude jen ne tam kde je potřebuješ. Ale to je věc názoru a dané situace. Kažopádně difuzory at už 2D či 3D najdou své uplatnění zejméma ve větších místnostech či sálech.

Odpovědět