Vakcinacia deti - ano/nie ?

Vše, co se netýká hudebního šílenství, MIDI a audia
Odpovědět
Uživatelský avatar
dano
Příspěvky: 3578
Registrován: 13 kvě 2005 20:37

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od dano »

toto je tiez dost vypovedne:

Z REDAKČNEJ RADY ČASOPISU DIEŤA ODSTUPUJE MUDr. Vladimír Cupaník, PhD.

Docentka Krištúfková, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, oznámila na nedávno uskutočnenom XIX. Vakcinačnom dni SR, že budú kontaktovať redakčnú radu Dieťaťa, aby odstúpila. Včera sme do redakcie dostali prvú takúto žiadosť. Tu je predmetná korešpondencia:

Vážená pani šéfredaktorka,
veľmi si vážim Vašu prácu na poli osvety tehotných žien a rodičov, ktorú ste urobili za uplynulé roky. Osobne som rád prispieval do Vášho časopisu a bol členom redakčnej rady. Na každé číslo časopisu som tešil, nakoľko úroveň odborných článkov bola na vysokej úrovni, čo zvyšovalo pocit mojej hrdosti na členstvo v redakčnej rade.
V uplynulej dobe som zostal zaskočený témou (ne)vakcinácie, ktorej sa venujete veľmi intenzívne. Nie som zástancom antivakcinačnej kampane, ktorá nadobúda aj vďaka Vášmu časopisu čoraz väčšie, pre mňa znepokojujúce rozmery.
Spochybňovanie účinnosti, bezpečnosti, alebo epidemiologickej oprávnenosti národného očkovacieho programu, ako sa možno ľahko presvedčiť, vychádza zvyčajne z medicínsky chybných, nepotvrdených alebo vedecky už dávnejšie vyvrátených pozorovaní alebo predpokladov, vrátane rôznych konšpiračných teórií a snáh o hľadanie senzácií za každú cenu. Zdravotná, sociálna a morálna cena tohto nezodpovedného konania – ako vidieť zo súčasných epidémií chorôb, proti ktorým sa v Slovenskej republike dosiaľ úspešne očkuje, vo viacerých rozvinutých európskych krajinách – je až príliš vysoká. Ide tu o zdravie a životy detí, mládeže a ďalších nevinných osôb. Vo svojom šírení sa protivakcinačná propaganda opiera najmä o účinnosť internetových prostriedkov, vrátane moderných sociálnych sietí a ďalších elektronických spôsobov komunikácie, pričom nezriedka jej nekriticky poskytujú priestor aj populárno-náučné časopisy, či relácie rozhlasu a televízie určené pre širokú verejnosť, osobitne pre matky a nastávajúcich rodičov.
Pokiaľ by som zostal členom redakčnej rady Vášho časopisu, ktorý bude aj naďalej publikovať a obhajovať antivakcinačné názory, bolo by to v rozpore s mojím svedomím.
Pokiaľ ste presvedčená o zbytočnosti, dokonca škodlivosti očkovania, nemôžem konať inak, len rešpektovať Vašu slobodu názoru, avšak nie ako člen Vašej redakčnej rady.
Na základe uvedeného sa týmto vzdávam členstva v redakčnej rade Vášho časopisu. Ak sa však mýlim a nesprávne domnievam, že podporujete antivakcinačné snahy, som ochotný zostať členom redakčnej rady, avšak za podmienky, že Váš časopis uvedie na správnu mieru potrebu vakcinácie. V tom prípade si myslím, že mám pre Vás zaujímavú ponuku bližšej spolupráce.
S úctou

Vladimír Cupaník

ODPOEVEĎ - PRIJATIE ODSTÚPENIA Z REDAKČNEJ RADY ČASOPISU DIEŤA

Dobrý deň pán primár,
ďakujem Vám za Váš list, ktorý ste mi včera zaslali mailom do redakcie. Som rada, že ste sa mi po veľmi dlhom čase ozvali. Priznám sa, že ma vôbec neprekvapilo, že ste ma oslovili, pretože som to v týchto dňoch očakávala. Spravili ste to ako prvý z redakčnej rady. Viem, že Vaša reakcia nie je spontánna a nie je náhoda, že ste mi napísali práve teraz, že práve teraz ste mali potrebu sa ozvať našej redakcii po rokoch, počas ktorých ste nemali ani slova námietky voči našej činnosti. Dobre si uvedomujem, že Váš list, v ktorom mi oznamujete Vaše odstúpenie z redakčnej rady, je dôsledkom konania docentky Krištúfkovej, ktoré oznámila na nedávno uskutočnenom XIX. Vakcinačnom dni SR v Žiline. Zvukový záznam z celého tohto podujatia mi bol doručený. Priznám sa Vám otvorene, bola som zhrozená plytkosťou nejedného z lekárov, ktorí sa tam prezentovali... A úbohosťou konania predsedníčky docentky Krištúfkovej, ktorá na tomto štátnom podujatí oznámila, že budú kontaktovať redakčnú radu Dieťaťa, aby odstúpila a že budú vyzývať lekárov na Slovensku, aby odmietali spoluprácu s Dieťaťom, a že verí, že takto postupne tento okultný časopis Dieťa postupne upadne do úplného zabudnutia... Vidím, že jej slová sa menia v činy, keďže sa mi ozývate. To som očakávala a neprekvapilo ma to. Čo ma však prekvapilo, je to, že Vy, ako uznávaný odborník s vysokým kreditom v našej spoločnosti, necháte sebou do tejto miery kýmkoľvek manipulovať týmito metódami, ktoré zrejme možno považovať za mobbing, ako o tom často hovorí pani poslankyňa Ritomská. Ba dokonca sa obraciate na mňa s istou formou nátlaku, keď píšete: „„Na základe uvedeného sa týmto vzdávam členstva v redakčnej rade Vášho časopisu. Ak sa však mýlim a nesprávne domnievam, že podporujete antivakcinačné snahy, som ochotný zostať členom redakčnej rady, avšak za podmienky, že Váš časopis uvedie na správnu mieru potrebu vakcinácie.“ Pán primár, je pre mňa absolútne neprijateľné, aby mi ktokoľvek kládol v tomto smere akékoľvek PODMIENKY! Verte mi, že tému očkovania sme odtabuizovali v Dieťati po mojom veľmi dôkladnom zvážení. Všetky podrobnosti som uviedla v relácii Informačná vojna v Slobodnom vysielači, ktorú si, ak máte záujem, môžete vypočuť. Tu je priamo link na reláciu z archívu Slobodného vysielača. Prvá pol hodina sa venuje spravodajstvu, relácia o očkovaní začína po 35 minúte.
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/o ... harsky.mp3

Ak by ste sledovali podrobne časopis, tak neverím, že by ste nás mohli označiť za podporovateľov antivakcinačných snáh. Naša redakcia nikde neuvádza, že by bola proti očkovaniu na Slovensku, sme za otvorenú informovanosť a za slobodu v očkovaní tak, ako je to bežné vo vyspelých krajinách EÚ. Máme záujem hľadať odpovede na mnoho otázok súvisiacich s očkovaním a robíme to v spolupráci s odborníkmi. Čítali ste vôbec napríklad rozhovor a článok imunológa profesora Buca v Dieťati č. 9 a 10, videli ste vôbec, aký široký priestor v Dieťati dostali docentka Krištúfková, či docent Jeseňák, keď si nás dovolíte označiť za podporovateľov antivakcinačných snáh? Na našom prístupe k našej práci sa nič nezmení bez ohľadu na to, či ktokoľvek vystúpi z redakčnej rady. Vy dobre viete, že redakčná rada Dieťaťa nikdy nebola výkonná v tom zmysle, ako je to v odborných časopisoch, že by jej členovia recenzovali každý príspevok, ktorý má byť uverejnený. Jej funkcia bola skôr čestná, podporujúca aktivitu našej redakcie. Ak ste sa rozhodli túto podporu ukončiť, mne nezostáva nič iné, len Vaše rozhodnutie prijať s poďakovaním za 19 rokov Vášho členstva v redakčnej rade. Náš časopis bude totiž i naďalej spracúvať tému očkovania tak, že poskytne priestor všetkým stranám na vyjadrenie, ak o to budú mať záujem (a to nielen v téme očkovania takto pristupujeme k našej práci). Pretože vakcinácia rozhodne nie je prirodzený stav a zasahuje do imunobiologických procesov ľudského organizmu, je namieste si klásť aj otázky, aké sú jej následky na zdravie človeka (od jednoduchých až po fatálne). A keď si začnete tieto otázky klásť, tak zistíte, že na Slovensku je v tomto smere „pole neorané“ – stačí sa len pozrieť na biednu úroveň hlásenia nežiaducich účinkov vakcinácie. A pýtať sa, prečo je to tak... Ako je možné, že výrobcovia vakcín píšu o nežiaducich účinkoch, o ktorých naši pediatri často ani netušia či mlčia a rodičov najčastejšie ubezpečia, že ich obava, že ide o NÚ s očkovaním vôbec nesúvisí... Pán primár, zahĺbením sa do tejto problematiky sa mi ukázali viaceré pochybnosti a nakoľko etický princíp hovorí o tom, že ak človek má pochybnosti, je morálne povinný ich odstrániť, začali sme v Dieťati hľadať všestranné informácie o očkovaní a prinášať najnovšie poznatky v tejto oblasti, ktoré zaznievajú na svetových odborných podujatiach a u nás sa o nich zrejme zámerne mlčí a bagatelizujú sa (viď rozhovor s profesorom Bucom v Dieťati č. 9 a následne jeho článok o ASIA syndróme v č. 10). Rodičia pri vakcinácii musia podpisovať informovaný súhlas u pediatra. Bioetik Mgr. René Balák, PhD., o tomto úkone očkovania hovorí, že sa naň treba pozerať z troch rovín: medicíny, etiky a práva. Že si treba klásť otázku, ako očkovanie slúži zdraviu človeka. A že, ak má lekár profesionálne svedomie, tak má pravdivo informovať pacienta (v prípade detí má informovať rodičov, prirodzene) o tom, čo je očkovanie z pohľadu všetkých troch uvedených rovín. To sa u nás nedeje. U nás sa vakcinačným programom, ako uvádza bioetik, priznáva status nedotknuteľnosti. Rodičia majú právo pýtať sa a majú právo dostať pravdivé informácie. V tomto sa im usilujeme pomôcť v spolupráci s odborníkmi.
Mohla by som iste k tomu napísať oveľa viac, ale podrobnosti si možno vypočuť v uvedenej relácii, nebudem Vás zaťažovať pridlhým textom.
Ďakujem Vám za Váš mail a nakoľko Vašu podmienku („som ochotný zostať členom redakčnej rady, avšak za podmienky, že Váš časopis uvedie na správnu mieru potrebu vakcinácie“) považujem za absurdný nátlak z Vašej strany na moju osobu a redakciu Dieťaťa, Vašu žiadosť o odstúpenie z redakčnej rady mesačníka Dieťa prijímam. Ja totiž neviem, kde je správna miera potreby vakcinácie. Jej následky vidíme, žiaľ, neraz v reálnom živote. Myslím, že toto je veľmi závažná otázka a odpoveď na ňu práve poctivo hľadáme. Odvažujem sa tvrdiť, že môj postup ako šéfredaktorky Dieťaťa je v tejto oblasti etický a morálny, nebudem sa podieľať na zastieraní nových vedeckých poznatkov pred tvárou verejnosti. Tento stav je naďalej v našej spoločnosti neudržateľný, napriek tomu, že si to odborníci neuvedomujú. Bude iste zaujímavé sledovať postoje odborníkov k časopisu Dieťa a postupnú zmenu postojov odborníkov k vakcinácii, tak, ako to bolo v prípade očkovania proti TBC a zmeny postojov k nemu. Ja sa na toto obdobie teším, veľa napovie rodičovskej verejnosti o morálnych kvalitách našich odborníkov a o ich ochote vzdelávať sa všestranne a informovať pravdivo verejnosť.
Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu a prajem Vám mnoho profesionálnych aj osobných úspechov

S pozdravom
Ing. Renáta Krausová, šéfredaktorka mesačníka Dieťa

P.S.: Všetku korešpondenciu ako oficiálnu prichádzajúcu do redakcie Dieťaťa týkajúcu sa tejto témy vždy zverejňujeme, nakoľko sme vystavení priamym tlakom odborníkov, ako som uvádzala v úvode mojej odpovede.

Uživatelský avatar
Symphonic
Příspěvky: 402
Registrován: 05 lis 2006 21:15

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od Symphonic »

Ivo píše:Šlo jen o ilustraci že nejen ryze hmotné substance působí fyzicky, ale mohou to být i různé typy informací: vědomé, podvědomé nebo podprahove v různých formách. Podstatný je výsledek. Já nevím jak homeopatie funguje ale že funguje vím. A o to jde. Lepší než opačný případ...
Ale Ivo, vždyť o tom se přeci nikdo nepře, nebo tu někdo tvrdil, že homeopatika "nefungují"? Ne, od začátku je tu debata o tom, zda fungují pouze psychologicky, nebo i jinak. Podstatné pro mě je, že si přiznal, že nevíš jak homeopatika fungují.

Ilustrovat, že fyzicky (nebo spíše fyziologicky) působí na lidské tělo i psychologické vlivy (včetně podvědomých) nemusíš, věda to ví už dávno a nikdo o tom nepochybuje. Věř, že to není žádný objev.

Uživatelský avatar
dano
Příspěvky: 3578
Registrován: 13 kvě 2005 20:37

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od dano »

zaujimave, ze do komentovania odchodu lekara z redakcnej rady odborneho detskeho casopisu prave pre tlacenie antivaxu medzi verejnost sa tu uz zrazu nikto nehrnie :-D

Uživatelský avatar
Oxyygen
Profesionál
Příspěvky: 3293
Registrován: 06 čer 2002 19:22

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od Oxyygen »

protoze je to slovensky a dlouhy.. :wink:
Výroba reklam, jingles a prom pro síť rádií Media Club.
http://www.semamastering.cz | http://www.kiss.cz | http://www.bandzone.cz/mellowpower

Uživatelský avatar
dano
Příspěvky: 3578
Registrován: 13 kvě 2005 20:37

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od dano »

argumenty take obas su :)

Uživatelský avatar
MDudas
Příspěvky: 3803
Registrován: 12 črc 2011 22:55

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od MDudas »

Co chces na tom komentovat, Dano. V tom texte su len zakladne veci a postoje. dendy tu dal viac a hlbsich argumentov.
Ale aspon to potvrdzuje, co tu piseme - neni pravda ze lekari su "profesionalne zaslepeni ignoranti"... a neni pravda, ze ti, co "otvorili oci" su proti ockovaniu. Samozrejme ze tieto temy riesia a mnoho z nich ma daleko vacsi nadhlad, ako my tu na audio-fore.
Samotny text iba potvrdzuje, ze je to rozporuplna tema...

Uživatelský avatar
dano
Příspěvky: 3578
Registrován: 13 kvě 2005 20:37

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od dano »

MDudas ten text je mozno zbytocne dlhy, ale pointa je jasna - lekar, ktory posobil v redakcnej rade odborneho casopiu Dieťa odstupil z redakcen rady, lebo sa nedokazal stotoznit s tym, ako zacal casopis tlacit antivax temy a oblbovat rodicov.

Mimochodom toto su ludia, ktori na Slovensku tlacia nazory proti ockovaniu. Len aby sme boli v obraze co za haved hnusnu to vlastne je: http://postimg.org/image/578n9vfwb/

Uživatelský avatar
Ivo
Moderátor
Příspěvky: 11515
Registrován: 19 črc 2003 06:02

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od Ivo »

Ano ano, je to Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a další štvavé vysílačky a též ztroskotanci, kteří podepsali pamflet Charta 77. My chceme klid k poctivé práci pod vedením naší strany a vlády !

Něco ještě ubožejšího a trapnějšího nemáš ? Vypadá že farmacautická mafie už neví co by aby ochránila svoje zisky

Uživatelský avatar
dano
Příspěvky: 3578
Registrován: 13 kvě 2005 20:37

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od dano »

do kelu Ivo tychto ludi a ludi okolo Slobodneho vysielaca a extremistickej Pospolitosti mi tu naozaj nemusis obhajovat ok? Na to si predsa len prilis daleko, aj ked len z Ciech.

Uživatelský avatar
dano
Příspěvky: 3578
Registrován: 13 kvě 2005 20:37

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od dano »

aj ked co vlastne ocakavt od cloveka, ktory ma stranku Lecive nastroje.

Uživatelský avatar
Ivo
Moderátor
Příspěvky: 11515
Registrován: 19 črc 2003 06:02

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od Ivo »

Já je neobhajuju, neznám je, no ale snažit se vyvolat dojem že JEN toto jsou ti pomatení ubožáci, kteří si dovolili poukázat na devastující učinky očkování na x generací dětí - to už musí být byznysmani hodně nervozní ... slušná masáž ...
Docela nervozní jsi asi už i ty, jinak si nedovedu vysvětlit poukazovanou souvislost mezi očkováním a hudebními nástroji :wink:

Uživatelský avatar
ReaktoplazmAR
Příspěvky: 2413
Registrován: 04 srp 2008 14:25

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od ReaktoplazmAR »

Dano čím ti kedy slovenska pospolitost ubližila ? ja ich nechcem obhajovat, ani neviem čo sú zač, len viem že každý na nich nadáva aj napriek tomu že nikto nevie povedat čo urobili zlé.. len som zvedavý..

Uživatelský avatar
MDudas
Příspěvky: 3803
Registrován: 12 črc 2011 22:55

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od MDudas »

Ivo píše:... to už musí být byznysmani hodně nervozní ...
Aky byznysmani nervozni, Ivo? Snad si len nemyslis, ze byznysmani potrebuju pisat taketo clanky. Pri vsetkej ucte, byznysmani s..u na to, co si mysli pleps. Dohodnu sa aj tak.
Ale preco to tu stale riesis? Vakciny nevyvinuli a nevyrabaju bysnysmani, ale vedci. Takisto ako dialnicu nestavaju skorumpovani politici, ale stavebne firmy. Najvacsim problemom je vzdy "nestandardna prirazka", a nie nekvalita, ako sa tu snazite tvrdit vo vasich konspiracnych teoriach...
Ivo píše: kteří si dovolili poukázat na devastující učinky očkování na x generací dětí
Ty si nejako specialne zdevastovany ockovanim? Ja nie, Ivo. A ani nikoho dospeleho preukazatelne zdevastovaneho nepoznam.

Uživatelský avatar
Ivo
Moderátor
Příspěvky: 11515
Registrován: 19 črc 2003 06:02

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od Ivo »

Dudas: byznysmani mají na reklamy a public relations celé profesionální týmy ... Na plebsu byznys stojí, když plebs nebude kupovat, byznys končí ...
Odkazům a referencím o nežádoucích učincích očkování bylo myslím věnováno už dost předchozích stránek, pokud tě to zajímá, nalistuj si zpět ..

Uživatelský avatar
MDudas
Příspěvky: 3803
Registrován: 12 črc 2011 22:55

Re: Vakcinacia deti - ano/nie ?

Příspěvek od MDudas »

ReaktoplazmAR píše:Dano čím ti kedy slovenska pospolitost ubližila ? ja ich nechcem obhajovat, ani neviem čo sú zač, len viem že každý na nich nadáva aj napriek tomu že nikto nevie povedat čo urobili zlé.. len som zvedavý..
Ale toto snad nie !!!!!! Ved je to par mierne scitanych polointeligentov... a za nimi v siku kracaju masy neo-nazi debilov v tazkych botkach. Snad ich len nechces povazovat za neskodnych, pretoze maju triezve nazory na kriminalitu Romov.

Odpovědět