AKAI Timbre Wolf

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 72
Registrován: 31 led 2006 09:57

AKAI Timbre Wolf

Příspěvek od ondra.urban »

Čtyřhlasý analogový syntetizér s krokovým sekvencerem.
21. 3. 2016

Firma Akai Professional se podobně jako jiní výrobci vrací ke kořenům elektronické hudby a nabízí další počin v oblasti analogové syntézy s názvem Timbre Wolf. Pojďme se podívat blíže, co tento nový produkt nabízí.

Úvodem
Móda analogových přístrojů se vrací v téměř pravidelných periodách. Zatím poslední útlum jejich oblíbenosti znamenal nástup VA (virtuálně-analogových přístrojů) a to jak v hardwarové, tak čistě softwarové podobě. Nyní jejich obliba opět stoupá a stále větší procento uživatelů touží po zvuku, přímočarosti a přehlednosti ovládání hardwarových přístrojů s analogovými obvody pod kapotou. Důvodem je i skutečnost, že se sice jedná o svými možnostmi omezené, leč způsobem ovládání zábavné přístroje, které člověka inspirují víc než pouhý monitor počítače a myš.

V nové řadě přístrojů proslulého výrobce Akai, který se nějaký čas věnoval hlavně vývoji MIDI a USB kontrolérů pro DAW spolu s paralelním zdokonalováním MPC řady, najdeme takové počiny hned tři. Postupně na svět přišly analogové bicí automaty Rhythm Wolf, Tom Cat a nyní také klávesový nástroj Timbre Wolf, kterému se dnes budeme věnovat.
Obrázek
Popis přístroje
Akai Timbre Wolf je úhledný přístroj, jehož šasi je vyrobeno z kovu. To je opravdu milé překvapení a přístroj svým provedením slibuje velkou odolnost. Dojem ale trochu kazí bočnice. Ty jsou vyrobeny z plastu a i když imitují strukturu dřeva, ve srovnání se zbytkem přístroje vypadají trochu lacině a hlavně zranitelně. Na vrchním panelu najdeme vše potřebné pro pohodlné a intuitivní ovládání. Je zde třísegmentový LED display pro zobrazení hodnoty tempa (BPM) a dalších parametrů spolu se souvisejícím rotačním enkodérem. Pod ním jsou tlačítka Tap pro zadávání tempa vyťukáním čtvrťových hodnot, Tie (oblouček) pro vázání not v sekvenceru, Shift pro alternativní funkce mnoha dalších tlačítek a Pattern Select.

Ovládacímu panelu vévodí sekce analogových knobů (potenciometrů) pro nastavování parametrů analogové syntézy. Zde se trochu zastavíme: obsazení ovládacích prvků a jejich popis zřetelně připomíná kultovní Roland TB-303 a to hned ve čtyřnásobném nasazení. Najdeme zde pro každý hlas parametry Volume, Tune, přepínač obdélník/pila, Filter Cutoff a Resonance, Env Amt (hloubka modulace obálkou) a Decay. Na první pohled zřejmá příbuznost s TB a všemi následnými klony vyvolává otázku, jak bude Timbre Wolf znít. Odpověď na tuto otázku však ponechme ještě chvíli stranou.

Pod knoflíky ovládání syntezátoru najdeme šestnáct tlačítek s LED indikací, která slouží pro volbu patternu, editaci jednotlivých kroků sekvence a s pomocí funkce Shift také pro nastavování dalších parametrů přístroje. Vlevo vedle klaviatury najdeme kolečko ohýbání tónu (Pitch Bend), nad ním pak tlačítka oktávové transpozice klaviatury dolů a nahoru a posuvný přepínač režimu Mono/Poly/Unison.

Vpravo vedle syntezátorové sekce se nacházejí potenciometry Howl (vytí) a Main Volume (hlasitost hlavního výstupu). Zastavme se u parametru s netradičním názvem Howl: jedná se o analogový obvod zkreslení hlavního výstupu, ve kterém se monofonně míchají všechny čtyři hlasy. Kromě hlavního výstupu jsou na zadním panelu (viz dále) k dispozici také separátní výstupy jednotlivých hlasů. Dále zde najdeme tlačítka Fill a Seq Variation pro volbu přehrávané sekce vybrané sekvence a také tlačítka Rec pro záznam a Play pro přehrávání.

Zadní panel přístroje nabízí vše potřebné pro komunikaci s okolním světem. Je zde sluchátkový výstup, hlavní výstup (mix všech čtyř hlasů), dále separátní výstupy jednotlivých hlasů, MIDI trio (In, Out, Thru), vstup a výstup hradlovacího signálu (Gate Trig) sekvenceru, USB port jako alternativa k MIDI zdířkám a nakonec hlavní vypínač s přípojkou externího síťového napáječe, který je součástí balení.
Obrázek
Syntetizér
Sada parametrů jednoduchého basového subtraktivního syntetizéru působí poněkud omezeně a nástroj se v žádném případě nedá srovnávat se čtyřhlasými syntetizéry, jakým byl ve své době např. Korg Mono/Poly. Zcela chybí LFO nebo přepínání charakteristiky filtru, také generátor obálky je velmi jednoduchý až primitivní atd. Přesto Timbre Wolf přichází oproti stylu TB s něčím novým a to je způsob, jakým kombinuje čtyři hlasy syntetizéru v jeden celek. V režimu Mono vybíráme tlačítkem ten který hlas pro živou hru na dvouoktávové klaviatuře s rychlostní citlivostí. Lze tak mít k dispozici čtyři kompletní nastavení a rychle mezi nimi přepínat. Vestavěný krokový sekvencer může využít všechny čtyři hlasy, ale nemusí. Je možno kombinovat například živou hru prvního hlasu s doprovodem tří zbývajících ze sekvenceru. V Mono režimu lze nastavit prioritu, který tón má být hrán v případě zmáčknutí více kláves současně.

Dalším režimem je mód Poly. Nástroj pak hraje čtyřhlase, přičemž každý hlas má vlastní nastavení. Opět lze určit prioritu hlasů s tím, že po vyčerpání všech čtyř se nástroj vrací v rotaci k prvnímu z nich atd. Díky odlišnému nastavení například parametru naladění jednotlivých hlasů a otevření filtru spolu s rezonancí lze vytvořit zajímavé kombinace tónů v rámci hraného akordu. V režimu Poly běží sekvence pouze jedna (pro první hlas), ale pro jednotlivé kroky sekvence hlasy rotují, podobně jako při hře na klaviatuře.

Posledním režimem je Unison. Nástroj pak hraje monofonně, ale kombinuje všechny čtyři hlasy současně. Pro zvýraznění efektu je vhodné jednotlivé hlasy vzájemně rozladit. Nechybí možnost nastavení priority hraných tónů. Také v tomto režimu využívá sekvencer pouze první stopu.

Byl jsem zvědav, jak dokáže Timbre Wolf svými analogovými obvody a filtrem typu LPF se strmostí 24 dB/okt. simulovat slavný TB-303 Bass Line. Začneme-li filtrem, není to vůbec špatné. Nelze jej sice přivést k samooscilaci, ale to nešlo ani u originálu. Celkové vyznění a průběh parametrů Cutoff a Resonance je obdobný. Trochu horší je to s oscilátorem. I při plně otevřeném filtru a nulové rezonanci je zvuk trochu tupý, málo ostrý a jakoby „pod dekou“. K probuzení vyšších harmonických dojde až po mírném pootočení potenciometru Howl. Skoro to budí dojem, že v první části pootočení tohoto netradičně nazvaného parametru se otevře výstupní filtr, přidají se výšky a při dalším otočení již nastupuje zkreslení. Nárůst vyšších harmonických může být samozřejmě spjat přímo se zkreslením, ale i přesto se neubráním dojmu, že bez alespoň mírného pootočení Howl prostě vlk nezavyje a reinkarnace TB-303 nenastane. Výrobce tedy přímo počítá s nasazením Howl efektu ve zvukovém pojetí Timbre Wolf. Je to trochu škoda, od ryze analogového syntetizéru bych čekal ostřejší a syrovější zvuk už v základním nastavení.
Obrázek
Sekvencer
Timbre Wolf nabízí hned čtyři paralelně běžící sekvencery v režimu Mono. Svým pojetím programování a ovládání vychází krokový sekvencer z tradičního stylu Roland přístrojů řady TB a TR, které definovaly ve velké míře stylovost a způsob využití přístrojů a nástrojů v elektronické taneční hudbě. Základem je šestnáct kroků, ale sekvenci lze také libovolně zkracovat. Nástroj umožňuje uložit celkem šestnáct patternů, v každém patternu pak nabízí vytvoření celkem čtyř sekvencí: A, B, Fill A a Fill B. V každém kroku se zaznamenává údaj o notové výšce, dynamika hry (Velocity) ve třech stupních a funkce Tie - spojení obloučkem s následující notou. Díky klaviatuře je programování oproti např. TB-303 nebo MC-202 velmi zjednodušené. Chybějící funkci Accent (důraz, zvýraznění jednotlivých kroků sekvence) nahrazuje funkce Velocity.

Sekvencer lze kromě klasického tlačítkového ovládání programovat též pomocí záznamu v reálném čase. Nahrávání probíhá ve smyčce a jednotlivé zahrané noty se automaticky kvantizují na nejbližší časovou pozici kroku.

Při vlastní „hře“ pomocí sekvenceru lze libovolně přepínat mezi hlavními sekvencemi A nebo B. Nová sekvence naváže po posledním kroku předchozí sekvence. Jinak je to se sekvencemi typu Fill, jak je zřejmé z označení, které známe třeba z tzv. samohrajek - keyboardů s automatickými doprovody. Po zmáčknutí tlačítka Fill naváže tato přechodová sekvence okamžitě a to od následujícího kroku v absolutním pořadí. Nebo jinak: je-li např. zmáčknutí tlačítka Fill detekováno při dvanáctém kroku sekvence A či B, naváže sekvence Fill A nebo B od kroku třináctého. Po jejím skončení naváže podle nastavení opět A či B. Nástroj nabízí různé režimy návaznosti sekvencí. Lze např. nastavit pravidelné střídání sekvence A a B, čímž je možno simulovat sekvence s délkou až 32 kroků.

Je trochu škoda, že sekce sekvenceru nástroje Timbre Wolf neumožňuje transpozici sekvence jako celku v reálném čase pomocí klaviatury, což by bylo pro živé vystoupení skvělým pomocníkem. Za druhé zcela chybí možnost řetězit více sekvencí mezi různými patterny do skladeb (songů). Sekvencer je v této podobě určen spíše pro repetitivní minimalistické kompozice, kdy se spokojíme s „pouštěním“ připravených sekvencí, jejich variováním (například pomocí funkce Swing) a změnami parametrů syntézy v reálném čase. Přístroj tak míří spíše do DJ světa než do oblasti autonomní elektronické tvorby.

Závěrem
S nástrojem Akai Timbre Wolf se pracuje velmi pohodlně a to zejména díky jednoduchému uživatelskému rozhraní a pohodlným ovládacím prvkům (velké knoby, solidní tlačítka, slušná klaviatura). Zvuková stránka nástroje nedosahuje syrovosti původní TB-303, kterou se v některých ohledech jistě snaží napodobit. Na druhou stranu, pomocí jednoduchých kroků lze mít za chvíli připravenou kompletní sestavu pro živé vystoupení (set) a vše dotvořit po zvukové i formální stránce „na místě“. Pro live nasazení se jistě hodí i separátní výstupy jednotlivých hlasů. Analogoví puristé by kromě možnosti synchronizace pomocí Gate signálů uvítali jistě i možnost externího řízení syntetizérové sekce pomocí CV (řídicího napětí) nebo naopak výstup CV/Gate pro jednotlivé sekvence. Ale to bychom od tohoto jinak zdařilého přístroje chtěli moc. Nástroj není možno chápat jako plnohodnotný čtyřhlasý analogový syntetizér, ale spíše jako čtveřici jednoduchých monofonních sekvencerů s basovými zvuky pro live techno, acid a trance užití.

Výrobce: Akai Professional
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.

Ondřej Urban
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět