Arturia MatrixBrute

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 85
Registrován: 31 led 2006 09:57

Arturia MatrixBrute

Příspěvek od ondra.urban »

Nový počin známého výrobce, tentokrát v okázalém hardwarovém provedení.
7. 3. 2017

Firma Arturia, známá především vývojem svých zdařilých softwarových nástrojů, založených na emulaci obvodů analogových syntetizérů (řada V-Collection a její součásti), se zhruba před dvěma lety ukázala též jako úspěšný vývojář hardwaru: monofonní syntetizér MiniBrute se stal ihned prodejním hitem. Řešení analogového nástroje se subtraktivní syntézou na bázi moderních součástek se ukázal jako velmi zdařilý už jen tím, co k tradiční struktuře přidal: Ultrasaw oscilátor, Metalizer, Brute Factor atd. - to jsou prvky či parametry, které např. na klasickém Rolandu SH-101 nenajdete. Tím pádem není MiniBrute pouhou reinkarnací klasických monofonních syntetizérů, ale nástrojem, který přidává něco navíc, v duchu současných trendů elektronické muziky.

Následující model MicroBrute pokročil v miniaurizaci ještě dál a nabídl sice méně možností, ale neztratil nic ze svých schopností generovat tučné elektronické basy a leady. Už zde se objevila sice miniaturní, ale užitečná modulační matice, dovolující větší variabilitu propojení modulačních zdrojů a cílů, než pouhé panelové potenciometry a přepínače.

Kdo očekával jako další model syntetizér s rozšířenými možnostmi, ale podobného přenosného provedení, jako jeho dva předchůdci, může být zklamán. Místo toho uvedla Arturia zatím jako svůj poslední počin na poli hardwarových analogových syntetizérů nástroj s možnostmi i rozměry, několikanásobně převyšujícími mladší sourozence. Na svět přichází MatrixBrute.
Obrázek
Popis
Jak již bylo naznačeno v podtitulu článku, rozměry a váha MatrixBrute jsou ve srovnání s drobečky MiniBrute a MatrixBrute impozantní. Disponuje čtyřoktávovou klaviaturou plné velikosti s aftertouch spínačem. Vedle klaviatury na pravé straně se nachází sekce tzv. Performance Controls – najdeme zde jak klasická kolečka Pitch a Modulation, tak čtveřici tzv. Macro enkodérů pro řízení libovolných parametrů syntézy v závislosti na propojení v modulační matici.

Dominantou nástroje je však ovládací panel přímo překypující ovládacími prvky. V jeho levé části najdeme sadu otočných i tahových potenciometrů pro všechny parametry syntézy. Vpravo je pak vlastní matice, která propůjčuje nástroji klíčové slovo v názvu. Je tvořena celkem 16 x 16 body pro virtuální propojovaní zdrojů a cílů modulace. Úplně vpravo najdeme pak sekci analogové efektové jednotky a sekvenceru/arpeggiatoru. Zajímavostí panelu je možnost jeho zvednutí a aretace ve zvednuté poloze pro pohodlnější ovládání. Druhou zajímavostí je fakt, že panel i celkový vzhled nástroje hodně připomíná nástroj Waldorf Wave. Klíčem k rozluštění je fakt, že oba nástroje mají stejného designéra.

Na zadním panelu (který se spolu s čelním panelem nástroje zvedá) najdeme vše potřebné pro napájení a komunikaci s okolím: napájecí konektor IEC, vypínač, USB konektor pro komunikaci s počítačem, MIDI In/Out/Thru, konektory pro tři pedály (1x sustain, 2x expression), Gate I/O, Sync I/O a 12 analogových CV I/O pro další možnosti rozšiřování a propojování s jinými analogovými nástroji, ale i drum-computery atd. Nabídku zadní panelu uzavírá stereofonní zvukový výstup.

K samotnému nástroji ještě podotkněme, že je navržen a vyroben se vší pečlivostí jak po designové, tak materiálové a konstrukční stránce. Boční panely a lišta nad klaviaturou jsou z opravdového dřeva, celé šasi nástroje i výklopný panel je z ocelového plechu, což potvrzuje i celková hmotnost 20 kg. Krásu nástroje dokreslují detaily, jako je např. kovový nápis Arturia, který je písmeno po písmenu elegantně vsazen (zafrézován) do dřevěné lišty poblíž klaviatury.
Obrázek
Koncepce nástroje
Nástroj Arturia MatrixBrute je monofonním nebo duofonním tříoscilátorovým analogovým nástrojem s digitálním ovládáním. Takové kombinaci se říká hybdridní nástroj. Cesta generování zvuku je plně analogová, ovládání včetně matice je digitální. To umožňuje mj. jak ukládat presety pro nastavení všech paramaterů, tak kompletní propojovací matici. Dalo by se říci, že struktura nástroje je tzv. semi-modulární. Oproti hybridním nástrojům z 80. let 20. století netrpí MatrixBrute nectnostmi nedostatečného rozlišení hodnot. Všechny potenciometry jsou čteny 12bitově a vnitřně interpolovány na 14bitové rozlišení řídících parametrů. To nabízí přes 16000 stupňů pro standardní rozsah řídících napětí (CV) 0 až 5V a tím pádem nejsou patrné „schody“ při přelaďování např. filtru nebo oscilátoru.

První dva oscilátory jsou podobné těm, které známe z MiniBrute: generují průběhy pilového, pulzního a trojúhelníkového průběhu. Nechybí tvarovač vlny (Waveshaper) a ten u průběhu s pilovým průběhem nese název Utrasaw. Bohaté spektrum je generováno přimícháním dvou fázově posunutých vln k základnímu průběhu. Je zde také dedikovaný mini-LFO (Low Frequency Oscillator) pro pomalé modulační změny.

Waveshaper pro pulzní průběh je klasické PW (Pulse Width) s možností modulace přes matici. U trojúhelníkového průběhu je tvarovač s názvem Metalizer pro zvuky od hard-sync typu až po kovově znějící spektra na bázi kruhové modulace. Opět i tento tvarovač lze řídit z modulační matice. Na obou klasických „Brute“ oscilátorech najdeme také sub-oscilátor, fixně naladěný o jednu oktávu dolů vůči základnímu průběhu.

Třetím oscilátorem je jednodušší obvod se základními průběhy pila, obdélník, trojúhelník a sinus. Chybí jakýkoli Waveshaper, ale zase je zde možnost vypnout tzv. Keyboard Tracking, což je přelaďování výšky tónu klaviaturou. To se skvěle hodí pro využití jako další LFO nebo po přeladění do audiofrekvenční oblasti k FM modulaci. Nabídku generátorů uzavírá generátor šumu, ale také možnost zapojení externího zdroje signálu. K dalšímu zpracování zvuku tedy putuje mix až pěti zdrojů zvuku.

To, co dělá analogový subtraktivní syntetizér tak charakteristické, leží především v oblasti filtrů. Ty nabízí MatrixBrute hned dva. Prvním je Steiner-Parker filtr, který známe již z malých předchůdců MiniBrute a MicroBrute. Zde pracuje s přepínatelnou strmostí 12 nebo 24 dB/oktávu. Druhým je filtr tzv. žebříčkového typu, který vychází z konstrukce R. A. Mooga v jeho legendárních nástrojích. Typický „moogovský“ filtr zde umožňuje též přepínání strmostí 12 nebo 24 dB/oktávu. Oba použité filtry nabízí režimy LPF, HPF a BPF, první z nich (VCF1 Steiner-Parker) dokonce navíc režim tzv. pásmové zádrže (Band-Reject Filter), neboli BRF. Oba filtry pracují s možností samooscilace a jejich nastavování kromě separátního módu mezní frekvence (Cutoff Frequency) lze i spřáhnout pomocí Master Cutoff.

Routování signálů z výše zmíněných generátorů je nezávislé pro každý typ konstrukce filtru, tzn. pro každý oscilátor, generátor šumu či externí zdroj si můžeme vybrat, do kterého filtru bude nezávisle nasměrován. Kromě toho lze oba filtry kombinovat v sérovém či paralelním zapojení. To dává opravdu skvělé možnosti už v základu, bez použití modulační matice.
Obrázek
Možnosti modulace jsou svěřeny mj. dvěma LFO. Každý z nich má sedm průběhů vlny, tři režimy spouštění - volně běžící, single-cycle pro jednorázové efekty a multi-triggering s resetováním fáze vlny při každém začátku nově zahraného tónu. Oba LFO generátory se hodí pro cyklické modulace, jako je např. kmitočtové vibráto či témbrová modulace s max. frekvencí cca 100 Hz. Mají také nastavitelný čas zpoždění nástupu modulace. Pokud chceme vytvořit modulaci typu FM, je nutno sáhnout po rychlejším LFO, který nám nabídne třetí oscilátor (VCO), jak již bylo řečeno.

Možnosti časových obálek jsou standardního typu ADSR, zvlášť pro zesilovač, zvlášť pro filtr. Třetí generátor je typu HADSR, sekci Attack v něm lze zpozdit v rozsahu 2 ms až 10 s. Tento obálkový generátor je volně přiřaditelný v matici nástroje.

Další součástí nástroje je arpeggiator a sequencer. Arpeggiator je standardního typu s režimy nahoru, dolů, nahoru/dolů a náhodně. Rozsah je nastavitelný v rozmezí jedné až čtyř oktáv. Sequencer nabízí buď jednodušší režim, kdy se volí, která ze zahraných posledních čtyř tónů na klaviatuře v daném kroku zazní, či ne. Kroků je celkem šestnáct. K tomu slouží horní čtyři řady tlačítkové matice. Je to vlastně takový pokročilý arpeggiator. Plnohodnotný sekvencer pak nabízí režim se 64 kroky, kdy se v každém kroku nastavuje nota, její délka, akcent, „slide“ (skluz) atd. Do sekvenceru lze nahrávat i živě z klaviatury, jednotlivé noty se ovšem kvantizují automaticky na nejbližší krok. Možnosti úpravy sekvencí spočívají v její transpozici (z klaviatury) a změny timingu (swing, gate). Možnosti MIDI a Sync In/Out synchronizace s okolím jsou samozřejmé. Nechybí dokonce ani funkce tap-tempo pro zadávání tempa vyťukáním. Správu sekvencí výrazně usnadňuje počítačová aplikace MIDI Control Centre, která je k dispozici každému uživateli MatrixBrute zdarma.

Vlastní modulační matice nástroje je vítaným obohacením nástroje tohoto typu. Mějme na paměti, že máme plně programovatelnou matici 16 zdrojů krát 16 cílů modulace, což je celkem 256 propojovacích bodů. Každý z nich má navíc vlastní parametr hloubky modulace. To je v kombinaci s digitálním škálováním parametrů s dostatečnou bitovou hloubkou skvělá kombinace. Nic se nemusí propojovat pomocí patch-kabelů (i když i zde zůstává uživateli dostatečný prostor), navíc při přepnutí presetu vše vidíme přehledně před sebou a můžeme modulační matici ovládat během hry. Hovoříme-li o presetech, ty lze pohodlně přepínat během hry také pomocí matice – ano, je jich rovných 256 a máme k nim tedy okamžitý přístup.

Zvuk a závěr
Arturia MatrixBrute mne jako nástroj velmi překvapil. Už z obchodního hlediska se jedná o odvážný krok, kdy z miniaturních a dostupných nástrojů MiniBrute a MicroBrute skočíte rovnou do takového kalibru. Skok je to podle mne zdařilý, i když i zde se najdou drobné nedostatky. Podstatné je, že nástroj umí opravdu hodně. Přítomnost filtru Moogova typu vzbuzuje dojem, že MatrixBrute chce konkurovat např. Minimoogu. Není tomu tak a filtr, přes všechny svoje kvality, zní na MatrixBrute jinak. Je jakoby divočejší, současně ne ale tak plný a charakteristický. Spíše mi chvílemi připomíná Korg MS-20. Určitě se lze přiblížit ale hodně blízko Moog nástrojům a to nejen díky filtrům. Oscilátory, LFO, rychlé obálky a možnosti modulace – to vše je snem každého syntetizérového nadšence a experimentátora.

Řekl bych, že MatrixBrute chce zaujmout určitou cílovou skupinu a tím je skupina soudobých elektronických muzikantů. Retro přístup je zde zachován, je přidáno ale mnoho z toho, co jde ve zvuku ještě dál. Týká se to řekněme celkového Brute faktoru nástroje – stačí si projít presety a hned je jasné, o čem je řeč. Samé drsné zvuky, zkreslení, divoké modulace, efekty atd. Klasické zvuky lze nastavit poměrně snadno, na to je nástroj dobře vybavený, ale občas je nutno jeho „brutalitu“ trochu krotit. Kdo chce drsný a syrový analogový zvuk s možnostmi rozsáhlé modulace a s důrazem na ovládání v reálném čase, nebude určitě zklamán.

Oficiální videoVýrobce: Arturia
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.

Ondřej Urban
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět