Audified U73b Compressor

Odpovědět
jindrich
Příspěvky: 53
Registrován: 01 úno 2013 19:12

Audified U73b Compressor

Příspěvek od jindrich »

Modelační plug-in historického kompresoru německé výroby.
19. 8. 2015

Plug-iny, které místo obecné funkce nabízejí velmi detailní model, jsou stále velmi populární. Největší rozmach zažily před několika lety, kdy se do širokého povědomí dostala zejména firma Universal Audio. Ta na detailních modelech klasických zařízení postavila svoji akcelerovanou platformu UAD a jednoznačně se ukázalo, že odlišnost se vyplácí a uživatelé jsou za specializované nástroje ochotni dobře zaplatit. Trendu se chytli i velcí výrobci jako firma Waves a zároveň vzniklo mnoho nových společností, za všechny jmenujme třeba švédskou firmu Softube. Proto máme dnes dokonce velký výběr z různých modelů slavných zařízení. Jde například o leveler s optočlenem Teletronix LA-2A, FETový kompresor/limiter UREI 1176, celý kanál a bus-kompresor z mixpultů SSL řady 4000, ekvalizéry Pultec a mnoho dalších. Samozřejmě se nejedná jen o dynamické procesory a ekvalizéry, ale také o předzesilovače, dozvukové procesory, delaye, nahrávací a masterovací magnetofony, kytarové aparáty a pedály a další.

K čemu jsou modely dobré?
V čem spočívá výhoda proti „otevřeně digitálnímu“ plug-inu? Hlavní roli hraje asi pro většinu uživatelů zvuk a právě proto také zmiňovaná zařízení získala svoji slávu. Souvisí to ale také s druhou jejich zásadní vlastností - omezeným ovládáním. To kupodivu není vůbec negativní, právě naopak - zařízení má sice omezené možnosti, ale to, co dělá, dělá velmi dobře. Za určitých okolností je to také velká pomoc, protože při dodržování základních principů lze na některých zařízeních těžko „nakroutit“ něco, co by vyloženě nefungovalo. Samozřejmě totálně nezkušeného člověka ani tyto magické nástroje nemusí zachránit.

U modelů dynamických procesorů jsou pro nás lákavé zejména časové vlastnosti a nelinearita převodu v oblasti ohybu charakteristiky a například také saturace vstupů i výstupů. Právě barva zkreslení je jednou z nejdůležitějších složek vytvářejících zvukovou charakteristiku zařízení. Pro ilustraci předchozího odstavce - u obecného dynamického procesoru (např. toho přibaleného s každou DAW) můžeme plynule nastavovat časové konstanty ve velkém rozsahu, často prakticky v celém smysluplně využitelném. U věrného modelu 1176 máme pořád k dispozici spojitý rozsah hodnot, ale není tak široký, bus-kompresor SSL dává k dispozici šest hodnot a LA-2A nemá nastavení časových konstant žádné, ale právě proto v některých aplikacích tak výrazně dobře funguje. Velmi důležitá je také závislost změny časových vlastností na úrovni vybuzení, způsob chování módu automatického Release a další.

Trocha historie
Většina modelovaných zařízení pochází z americké a britské výroby, U73b je ale produkt německý, což lze snadno vyvodit už podle popisků na předním panelu. Podle stránek firmy TAB Funkenwerk je jiný v Německu vyvinutý produkt dokonce prvním dynamickým procesorem na světě. Jde o Telefunken U3, který byl navržen na začátku 30. let a poprvé použit roku 1936. Jako u ostatních zařízení tohoto typu byla samozřejmě původní funkce z dnešního pohledu velmi technická - porovnat hlasitosti ve vysílání a zamezit technickým problémům při přenosu a poslechu u koncového uživatele. Od původního pradědečka dojdeme přes několik dalších generací zařízení až k U73, které bylo vyvinuto v 50. letech v IRT, což je zkratka pro Institut für Rundfunktechnik, výzkumné středisko národních vysílacích společností Německa, Rakouska a Švýcarska. U73 byl vyráběn až do roku 1980 a byl posledním vyrobeným lampovým kompresorem Telefunken/IRT. Vzhledem k vysoké ceně a fixnímu nastavení se ale mimo Německo příliš nerozšířil - kromě jedné zásadní aplikace, kdy sloužil jako finální kompresor před řezačkou při výrobě desek. Proto téměř všechny nahrávky pořízené v Evropě mezi roky 1960 a 1980 prošly přes toto zařízení. Existuje pět různých variant, přičemž ta, kterou můžeme nyní použít ve formě modelu, je ve studiové práci nejrozšířenější a nese označení „b“. Základní model totiž skutečně nenabízel žádnou změnu nastavení a byl určen pouze pro zapojení v řetězci rozhlasového vysílání.

Model U73b byl naopak určen vyloženě pro studio a proto obsahuje ovládání úrovně komprese a také časových konstant - Release přímo na předním panelu a Attack uvnitř zařízení. Jedná se o třístupňový kompresor na bázi proměnlivé transkonduktance (převodního poměru mezi napětím na vstupu a proudem na výstupu), v angličtině označovaný jako vari-mu. To je stejný princip, na kterém je postaven např. legendární Fairchild 660 nebo 670. Charakteristika je velmi pozvolna ohnutá, její nelineární část je tak značně rozsáhlá. Vzhledem k vícestupňovému designu je navíc nelineární i mimo hlavní koleno a kompresní poměr tak není konstantní a závisí na úrovni vybuzení. U73b je tedy ze stejné rodiny, jejíž členové stáli na začátku komerčních modelů kompresorů - jelikož Fairchild 670 je členem „velké trojky“ původních dynamických plug-inů na platformě UAD - spolu s již zmiňovanými LA2A a 1176LN. Všechny se také dočkaly přepracování a byly ve vylepšených verzích znovu uvedeny v minulém roce.
Obrázek
Co nám U73b nabízí?
Boskovická firma Audified se tedy nyní s touto německou legendou také vydala do vod modelací starých zařízení. Zkušeností má dost vzhledem k předchozím produktům pod hlavičkou Audiffex obsahujícím modely kytarových zesilovačů, reproduktorů a efektových krabiček a také sérii modelů studiových lampových zařízení. Programátoři firmy jsou mimo jiné podepsáni také pod plug-iny vyrobenými pro firmu TC Electronic pro její dnes již trochu zapadlou platformu PowerCore.

Co nám tedy plug-in nabízí? K dispozici jsou všechna používaná hlavní rozhraní, čili VST 2.4 a 3 jak v 32bitové, tak v 64bitové verzi, pro uživatele ProTools pak RTAS a stejně tak nové AAX32 pro ProTools 10 a AAX64 pro ProTools 11 a 12. Grafické uživatelské rozhraní kopíruje reálný vzhled zařízení, samozřejmě s drobnými modifikacemi. Ve spodní části se nachází panel pro práci s presety a volby týkající se side chainu. To je samozřejmě funkce, která je oproti reálnému zařízení přidána navíc. Kompresi můžeme nechat řídit buď na každém kanálu individuálně, nebo na obou podle jednoho z nich či jejich sumy. Ve VST3 verzi můžeme také k řízení dodat externí signál. Máme také možnost vyřadit filtr typu horní propust, který je v modelovaném zařízení obsažen. Přidán byl také ručičkový „vintage“ ukazatel úrovně nabízející zobrazení vstupu, výstupu a toho, jak moc kompresor zabírá (GR - Gain Reduction), jedná se tedy o formu měření často přítomnou u fyzických zařízení. V poslední verzi je možné ukazatel kalibrovat v rozsahu 12 dB, resp. volit hodnotu signálu na stupnici dBFS, která bude odpovídat hodnotě 0 VU.
Obrázek
Co se ostatních voleb týče, je zařízení poměrně jednoduché. Jeden přepínač ovládá módy: Kompr je mód kompresoru s nižším prahem a pozvolným náběhem převodního poměru, Bergr je mód limitační - s vyšším prahem a výrazně vyšším převodním poměrem. Prostřední volba Durchschalt je původní funkce pro bypass. U některých zařízení se ale často se signálem i v tomto módu něco děje a je tak odlišný od skutečného vypnutí plug-inu. Jak je vidět, úroveň prahu komprese nemůžeme měnit a míru komprese tak kromě časových konstant ovládáme tím, jak moc ho „nakrmíme“. Pro jednodušší práci s úrovní přidali autoři plug-inu vstupní a výstupní zesílení v rozsahu ± 12 dB. Posledním ovládacím prvkem je nastavení Release, tedy doby seběhu. K dispozici je šest hodnot, fixní 0.3, 0.6 a 1.2 vteřiny a programově závislé varianty 2.5, 6 a 10 vteřin pro práci s makrodynamikou. Grafické rozhraní obsahuje ještě několik prvků v levé části, které slouží pouze k věrnému napodobení původního panelu a nemají žádnou funkci.

Dojmy z používání a závěr
Zvuk jako takový jsem se snažil porovnat s původním plug-inem UAD Fairchild 670, který je po vydání nové série označen jako Legacy. Novým modelem bohužel nedisponuji. Ze srovnání je znát stejný technologický základ předobrazů, ale zařízení přece jen nejsou úplně vyrovnaná, zejména vzhledem k výrazně větším možnostem nastavení Fairchildu. Při nejkratší časové konstantě by papírově měl být Release stejný (300 ms), ale zatímco Fairchild při seběhu udržuje zdánlivě konstantní rychlost, U73b směrem k 0 dB redukce zrychluje a proto se je schopen vrátit se zpět na materiálu, kde Fairchild zůstane slušně „zakousnutý“. To jen ukazuje, jak jsou údaje o časových konstantách celkově zavádějící a je potřeba pracovat hlavně ušima. Rozdíly ve výsledném tvaru signálu overhead mikrofonů bicí soupravy můžete vidět na obrázku. Zvuk U73b mi přijde o něco málo středovější než u Fairchildu, ale s menším množstvím vysokých frekvencí. To je možno vidět i na obrázku niže, srovnávajícím stejné místo při přibližně shodné úrovni komprese. Zároveň je při tomto nastavení cítit pomalejší náběh U73b a lepší zachování tranzientů, obsah vyšších frekvencí tak může pocházet i ze zkreslení daného větším ořezem. V případě bicích se mi velmi líbí mód limiteru, příjemně zhušťuje zvuk bez příliš výrazného oslabení tranzientů. Zajímavý je rozhodně i při použití na vokály, byť tady využijeme nejspíš jen rychlejší nastavení, u těch pomalejších je chování pro vokál podle mého názoru příliš divoké a bude fungovat pouze pro velmi specifický materiál. Programově závislá časová nastavení se hodí např. pro mastering klidnějších skladeb, kterým by mohla svědčit i celkově příjemná a nepříliš ostrá barva zvuku plug-inu.
Obrázek
Obrázek
Porovnání spektra signálu po průchodu U73b (nahoře) a UAD Fairchild 670 Legacy (dole) s obdobnými časovými parametry.

S U73b je potřeba se naučit pracovat, resp. je důležité ho znát a tušit, jak se chová při jednotlivých režimech. Neškodila by myslím detailnější dokumentace s rozpisem chování v jednotlivých časových režimech. Je to rozhodně velmi zajímavý plug-in, který do jinak poměrně stojatých vod rybníčku modelovaných zařízení přináší zcela nový kousek, výjimečný také zemí svého původu. Ovládání je jednoduché a jasné a plug-in je naprosto stabilní a pro všechny platformy. Celkově je to prvotřídní produkt české firmy, za což jsem rád a doufám, že se portfolio firmy Audified v oblasti modelačních plug-inů bude dále rozšiřovat.

Výrobce: Audified
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.

Jindřich Kravařík
PROFIL AUTORA: Ing. MgA. Jindřich Kravařík
Vystudoval ČVUT FEL se zaměřením na digitální zpracování signálů a tvorbu VST plug-inů a obor Zvuková tvorba na HAMU. Věnuje se převážně studiové práci, sound designu a tvorbě hudby pro video projekty - v rámci audiovizuálního MERGE studia a zvukového a nahrávacího studia Sype Studios. Šest let se též věnoval dabingu ve studiu Barrandov. V současné době občas vymění studiové prostředí za čerstvý vzduch nebo jiné klimatizované prostory při live práci v divadle Archa a s Cirkem La Putyka.

Odpovědět