Avid Pro Tools 11

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 72
Registrován: 31 led 2006 09:57

Avid Pro Tools 11

Příspěvek od ondra.urban »

Nová verze známé DAW aplikace.
9. 10. 2013

ObrázekNovinkou přelomu letošního jara a léta je již předem avizovaný příchod nové verze DAW aplikace Pro Tools, pocházející z dílen společnosti Avid Technology. V následujícím testu se podíváme na novinky, které tato (v pořadí již jedenáctá) verze přináší.

Úvodem
Poslední velká změna, která se u Pro Tools odehrála, bylo uvedení předchozí verze Pro Tools 10. Připomeňme, že tato verze byla recenzována zde. Podstatnými novinkami byly mj. možnosti změny zisku jednotlivých audio klipů (Clip Gain), prolínačky generované v reálném čase bez před-renderingu, vylepšený přehrávací engine (Disk Cache) atd. Už tehdy se objevil nový formát plug-in modulů s názvem AAX (Avid Audio eXtension) a bylo ohlášeno, že se bude jednat o nástupce formátů TDM a RTAS, který postupně své předchůdce nahradí. Nyní je tu verze Pro Tools 11 a s ní další novinky. Při jejich výčtu a popisu se zaměříme na nativní verzi bez přídomku HD.

Plná 64-bit instalace
Pro Tools 11 je první DAW aplikace z dílen Avidu pro vícekanálové zpracování zvuku s možností synchronizace s videem, která je napsána kompletně v 64bitové podobě. V praxi to znamená, že musíme mít k dispozici 64bitový operační systém. Na platformě Microsoft je podporována verze Windows 7/8 64-bit, u Mac OS X pak verze 10.8.4 Mountain Lion. U poslední informace se jedná o doporučení výrobce, resp. podporovaný systém. Experimentálně bylo po dobu testování ověřeno, že si Pro Tools poradí i se starším Mac OS X Lion (10.7). Když už hovoříme o Mac OS X - v jeho prostředí se aplikace nově instaluje pouhým překopírováním typu drag and drop do adresáře Applications.

Audio a video engine
S přechodem na 64bitový formát souvisí několik dalších novinek. Avid údajně kompletně přepsal audio i video engine a sjednotil jej s firemní aplikací Media Composer (střih videa). Tuto formulaci jako bychom už zejména ve spojení s audiem mnohokrát slyšeli - zde je ale nutno opravdu potvrdit, že se jedná o změny podstatné. To, co je skryto pod kapotou, je plně 64bitový processing audia s plovoucí desetinnou čárkou. Některé další změny jsou pak vidět na první pohled v nastaveních a upozorní na sebe např. v dialogovém okně Playback Engine. Především zmizela možnost nastavení Host Processors z předchozích verzí - tehdy měl uživatel možnost snížit počet využitelných jader CPU pro RTAS plug-iny, pokud se systém choval nestabilně a pro samotný chod aplikace nezbývalo tolik výpočetního výkonu. Nyní vše obstarává audio engine sám o sobě.
Obrázek
Další položka, která v nastavení chodu audio jádra zmizela, je velikost kompenzační mezipaměti (Delay Compensation Buffer). Pro Tools 11 použijí vždy automaticky maximální hodnotu bufferu, pokud je kompenzace zapnuta. Je to vítaná změna, neboť všechny podstatné změny v Playback Engine jsou jinak spojeny s nutným restartem aplikace, takže alespoň zde tento krok odpadá.

Přepracovaný engine pro video, opět shodný s Media Composerem, se aktivuje nenápadným zaškrtnutím políčka Video Engine. Jaké vylepšení přináší? Především je to podpora Avid HD či SD MXF video formátů přímo v prostředí Pro Tools bez nutnosti překódování. Současně lze také provozovat jak náhledové video v editačním okně, tak video výstup na externí monitor, pochopitelně s patřičným hardwarem. Zde lze využít firemní zařízení Avid Nitris DX či Mojo DX, případně zařízení jiných výrobců, pokud je podporováno.

ObrázekS monitorováním chodu celé aplikace jsou spojeny také změny v okně System Usage. Kromě zobrazení celkového využití CPU počítače pro real-time processing (Elastic Audio, Clip Gain, nativní plug-iny) jsou k dispozici jednotlivé indikátory pro fyzická nebo virtuální jádra CPU. Uživatel tak má možnost monitorovat rozložení výpočetní síly na jednotlivá jádra. V sekci Activity bylo zachováno zobrazení práce s pevným diskem, novinkou je ale ukazatel Memory. Ten zobrazuje, jak velkou část celkové paměti RAM počítače zabírají Pro Tools. Vzhledem k tomu, že jsou Pro Tools 11 plně 64bitovou aplikací, je tento údaj poměrně užitečný. Odpadl totiž známý limit 4 GB paměti pro 32bitové instrukce a tak lze např. u samplovaných nástrojů využít uvnitř DAW Pro Tools velikost RAM počítače takřka do krajnosti. Předpokladem je ovšem to, že bude daný nástroj k dispozici (viz dále).

Plug-iny už jen AAX
S verzí Pro Tools 11 Avid nadobro opustil podporu TDM a RTAS plug-in modulů a to v souvislosti s přechodem na 64bitový formát. Vzpomeňme, jak byl přechod podobného druhu plynulý např. u konkurenční aplikace Steinberg Cubase či Nuendo - po uvedení 64bitové verze těchto známých DAW aplikací měl uživatel nadále možnost využít svoji zásobu VST nástrojů a efektů, i když byly „pouze“ 32bitové. Avid však nejenže nepřipustil možnost real-time adaptéru (tzv. wrapování) pro starší formát RTAS, ale striktně vyžaduje, aby byl také nový formát AAX pouze 64bitový.
Obrázek
Zdálo by se, že výrobci třetích stran zareagují na tento požadavek pružně, zvláště tehdy, pokud již někteří z nich uvedli své produkty ve formátu AAX 32-bit pro využití v Pro Tools 10. Opak je pravdou a nezbývá než konstatovat, že v době psaní tohoto článku nebyla podpora AAX zásuvných modulů ve 64bitovém formátu nabídnuta např. ze strany Native Instruments, Waves, Lexicon apod. Přesto lze předpokládat, že je pouze otázkou času, kdy budou nové 64bitové plug-iny AAX k dispozici. Dobrá zpráva pro všechny nové majitele Pro Tools 11: z důvodů kompatibility s RTAS a AAX 32-bit formáty dostanete zdarma instalaci Pro Tools 10. Obě aplikace mohou navíc v počítači tzv. koexistovat do té doby, než bude přechod na AAX 64-bit dořešen. Možnost mít současně „desítky“ (od verze 10.3.6 výše) a „jedenáctky“ uvítají jistě i ti, kteří uvažují o upgradu.

Offline Bounce
Malou revolucí ve světě Pro Tools je opuštění nutnosti striktně real-time exportu finálního mixu. Avid přišel v Pro Tools 11 po dlouhém čekání konečně s nabídkou tzv. Offline Bounce. Z řad ctitelů konkurenčních DAW jsou občas slyšet lehce jízlivé poznámky typu „to umí ta moje DAW už několik let“ apod. Zde je na místě vysvětlit souvislosti pro pochopení dlouhého otálení s uvedením této „inovace“ i v prostředí recenzované aplikace.

ObrázekPro Tools byl a je chápán jako plně profesionální systém pro zvukovou postprodukci a hudební tvorbu na studiové úrovni. Samotný systém, který postupně dospěl do verze HD, byl kombinací počítače, akceleračních karet a převodníků pro napojení na ostatní zvuková zařízení. Jelikož v klasickém zvukovém studiu byly a jsou často používány externí analogové i digitální zvukové procesory, MIDI nástroje a přístroje, které se uplatní jak při záznamu (tracking), tak při finálním mixu, musí vše probíhat v reálném čase.

Výkon moderních počítačů dosáhl takové úrovně, že již stačí jeden či dva vícejádrové procesory pro všeobecné použití a veškerý processing může probíhat tzv. nativně, s využitím softwarových plug-in modulů. To otevřelo cestu na svět všem takto koncipovaným variantám Pro Tools (LE, HD Native i verzi bez jakéhokoliv dalšího označení, která využívá libovolnou zvukovou kartu Core Audio či ASIO). V takovém případě dostačuje, aby se interně DAW aplikace přepnula na vyšší hodinový takt a to až do max. využitelného výkonu CPU. Export výsledného mixu je tak pouze zrychlením všech procesů, které při nahrávání a poslechu dílčích úprav mixu probíhají nutně v reálném čase. Předpokladem pro možnost offline exportu mixu je tedy striktně softwarové pojetí celého projektu. S takovým přístupem (tzv. „in the box“) je samozřejmě možno naprogramovat aplikaci pro zrychlené offline zpracování, nicméně z historického hlediska bylo nutno zachovat kontinuitu a nabídnout zpětnou i dopřednou kompatibilitu projektů vytvořených jak v nativním, tak akcelerovaném (TDM a AAX) prostředí.

Zdá se, že i u Avidu došlo k posunu směrem k nativnímu zpracování, byť s určitým zpožděním oproti ostatním výrobcům. I jejich aplikace ostatně dovolují výběr mezi real-time a off-line exportem mixu a to podle toho, jestli jsou nebo nejsou použity externí nástroje či přístroje. Okno Bounce v Pro Tools 11 tedy nabízí tolik očekávanou možnost volby Offline (vlevo dole).

Kromě této změny nabízí inovovaný export mixu další vylepšení: cesta k výslednému souboru a jeho název se zadává přímo v okně Bounce, nikoli po nastavení všech nezbytných parametrů exportovaného mixu. Drobností, ale neméně užitečnou, je volba Add MP3. Současně je tak možné ukládat mix v plném rozlišení (např. Wave) a komprimované podobě pro náslech mixu např. na mobilním zařízení.
Obrázek
Poslední významnou novinkou spojenou s možnostmi exportu je volba Bounce přímo na vybrané stopě či Aux Send - po stisknutí pravého tlačítka myši na obdélníku výstupu nebo sendu se v nabídce objeví položka Bounce. Konečně tak tvůrci Pro Tools vyslyšeli uživatele volající po chybějící funkci „zmrazení“ stop. Vyexportováním výstupu stopy tak lze do audio dat otisknout všechny změny včetně plug-in processingu, automatizace atd. Škoda jen, že povely nelze dávkově zahrnout pro více stop současně, jak to nabízí například Cubase.

Workspace
Dalším vylepšením nové verze Pro Tools je unifikovaný průzkumník Workspace, který nahrazuje dřívější DigiBase. V okně Workspace průzkumníka lze databázově uspořádávat, vyhledávat, přesouvat, přejmenovávat a jinak organizovat všechna relevantní data projektů. Při zpracování rozsáhlých projektů je to opravdovým požehnáním - ke slovu přijdou především vyhledávací nástroje pro nalezení toho pravého zvukového efektu (ruchu) či smyčky, indexování, katalogizace atd. Pro Tools v tomto ohledu nezapřou své původní zaměření na AV postprodukci zvuku.
Obrázek

Další vylepšení
Pro Tools 11 slibují velká vylepšení v oblasti měření úrovní zvukového signálu (např. ve stupnicích PPM Nordic, EBU, BBC, K-system a v mnoha dalších), ale pouze ve verzi HD. Základní verze Pro Tools 11 těmito možnostmi bohužel neoplývá, k dispozici je pouze měření typu Sample Peak. Pro zobrazení průběžné špičky v okně mixu je nově k dispozici dedikované okénko - již není nutné přepínat postupně mezi zobrazením úrovně Volume, Pan a Delay pro zjištění poslední registrované maximální úrovně signálu, což přispívá k lepší přehlednosti při mixu.
Obrázek
Jiná vylepšení spočívají v možnosti zobrazení úrovně přímo v okénku Send a to v minimalizované nebo maximalizované podobě. Pro rychlou kontrolu, co a kam v jaké úrovni směřuje, je i toto vylepšení vítáno. Nově lze také např. v sekci Transport zobrazit úrovně vybuzení vybraného výstupu zvukové karty.
V oblasti automatizace došlo k jedné vítané změně: lze ji zaznamenávat i v režimu Record, tedy při záznamu libovolné stopy. Jinou vítanou inovací je funkce Transport Fade-In, s jejíž pomocí lze definovat až 4 sekundy dlouhé „vyjetí“ úrovně mixu při spuštění přehrávání. Tato funkce má chránit poslechové monitory, ale především také sluch zvukového inženýra.

Závěr
Popsat všechna vylepšení Pro Tools 11 v plném rozsahu není v prostoru naší recenze možné, přesto jsme popsali hlavní oblasti, ve kterých se tato DAW aplikace opět posunula vpřed. Především je to přepracovaný vnitřní engine, který může svými parametry „na papíře“ mnohé slíbit, ale podstatné je, jak funguje. Z praktických zkoušek lze vyvodit závěr, že velmi dobře. Odezva systému a celkové vytížení CPU hostitelského počítače jsou příznivější, ale je nutno mít na paměti, že byly použity pouze AAX efekty, které jsou součástí základní instalace Pro Tools. Bylo by užitečné vyzkoušet také plug-in moduly jiných výrobců v komplexním mixu, ale to není z výše uvedených důvodů zatím tak jednoduché. Patrně se tedy k aplikaci Pro Tools 11 ještě vrátíme a to právě ve spojení s různými nástroji a efekty ve 64bitovém AAX formátu.

Otázkou na konec zůstává, zda Pro Tools 11 obstojí v konkurenčním boji s ostatními DAW aplikacemi. Myslím, že Avid odvedl dobrou práci, byť některé novinky působí pouze kosmetickým dojmem. I tak jich je ale dost a tak lze nakonec jedenáctou verzi doporučit všem, kteří buď uvažují o vstupu do světa DAW aplikace, nebo plánují upgrade. Možnost koexistence Pro Tools 11 i 10 na jednom počítači dává prostor pro hladký přestup do té doby, než bude podpora AAX platformy ze strany vývojářů různých firem na takové úrovni, až zcela zanikne potřeba mít k dispozici RTAS plug-iny. Všem zájemcům o Pro Tools každopádně doporučuji stažení 30denní zkušební verze ze stránek výrobce.

Ondřej Urban

Výrobce: Avid
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět