FL Studio Mobile

Odpovědět
jiri.simek
Příspěvky: 5
Registrován: 21 bře 2004 12:02

FL Studio Mobile

Příspěvek od jiri.simek »

Mobilní verze populární DAW aplikace.
18. 4. 2013

Donedávna bylo skládání hudby činností, kterou nešlo dělat kdykoliv a kdekoliv. S příchodem cenově dostupných a výkonných notebooků s dobrou baterií se možnosti mobilního skládání zase posunuly o kousek dál, ale stále to nebylo ono. Přece jen takto nešlo skládat ve stoje nebo za chůze. S příchodem chytrých telefonů padla i tato bariéra, protože tyto telefony mají malé rozměry umožňující držet je jednou rukou a disponují ovládáním programů prostřednictvím dotyků a dotykových gest. Díky tomu již není mobilní skládání takovým problémem, jako tomu bylo dříve. Dokonce se dnes pro skládání hudby na chytrých telefonech vyrábí speciální příslušenství, například klávesový kontrolér Akai SynthStation 25, který podporuje i dnes recenzovaný program nesoucí název FL Studio Mobile. Jedná se o mobilní verzi známého DAW, která se svým velkým bratrem také spolupracuje. Program je určen pro operační systém iOS 4.2+, především pak pro telefony iPhone a zařízení iPod. Do budoucna výrobce počítá i s platformou Android.

Popis práce s programem
Program se ovládá prostřednictvím hlavního menu, které rozděluje program na sedm záložek, z nichž každá má svou specifickou funkci. Výčet záložek je následující: tlačítko Play, Drum Pads/Keyboard/Waveform, Instruments, Tracks, Effects, Projects a Setup. Zatímco tlačítko Play slouží pouze k přehrávání a pozastavení doposud vytvořeného hudebního materiálu, ostatní záložky nám již nabízejí různá hudební zařízení a další menu. Z logických důvodů začneme popis záložek odzadu. Záložka Setup slouží k nastavení chování programu prostřednictvím čtyřpoložkového submenu. První položkou je záložka General, pomocí které můžeme nastavit síť pro přenos souborů, latenci, polyfonii, zamknutí otáčení obrazovky apod.
ObrázekObrázek
Zbývajícími třemi položkami menu jsou Keyboard, Pitch Bend a Metronome. Každá z těchto položek nastavuje chování v názvu obsažené funkce. Záložka Keyboard tedy slouží k nastavení chování klaviatury. Můžeme zde například zapnout ovládání hlasitosti stisku klávesy, kdy čím výše klávesu stiskneme, tím bude hlasitost stisku nižší. Dále bych zmínil funkci Auto Quantization, která umožňuje zarovnávání naživo nahrávaných stisků kláves. Tato funkce najde využití především při záznamu bicího doprovodu. V záložce Pitch Bend nastavujeme chování této funkce, která je k dispozici v komponentě Keyboard. Především se jedná o nastavení vlastností pohybového sensoru, který tuto funkci ovládá. V případě záložky Metronome můžeme nastavit hlasitost a okamžik startu metronomu.

Záložka hlavního menu Projects slouží k práci se soubory. Právě zde mažeme již nepotřebné soubory a vytváříme nové, vybíráme soubory se skladbami k editaci nebo importujeme samply a instrumenty. Kromě toho máme k dispozici také funkci zvanou Export & Share, která umožňuje náš hudební materiál exportovat do jiného formátu nebo jej sdílet. Výstupní možnosti této funkce jsou: MID, WAV, M4A, ZIP, AudioCopy, SoundCloud, DropBox a email.

Efekty
Záložka Effects nám nabízí šestici efektů. K dispozici máme efekty Limiter, Reverb, Delay, EQ, Amp a Filter. Efekty se nemusíme příliš podrobně zabývat, protože jejich použití není velkým přínosem. Osobně doporučuji efektovat až ve stolní verzi FL Studia. Pozastavím se jen u efektu Filter, u kterého lze zaznamenat průběh parametrů Cut Off a Resonance do zvláštní stopy, kde lze tyto parametry také ovládat pomocí pohybového sensoru. U všech efektů kromě Limiteru můžeme nastavit, zda se mají aplikovat na master nebo zda mají ovlivňovat pouze jednotlivé stopy, které se nacházejí v následující záložce Tracks.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek

Track editor
Záložka Tracks je hlavní částí programu a skládá se ze tří součástí, kterými jsou Track editor, Bar editor a Step Sequencer/Piano Roll/Waveform. Prostřednictvím Track editoru můžeme přidávat jednotlivé stopy a následně s nimi dále pracovat. K dispozici máme tři druhy stop a pro editaci obsahu každého druhu stopy slouží jiná komponenta. Je zde stopa krokového sekvenceru (Step Sequencer), stopa notového zápisu (Piano Roll) a stopa audio záznamu (Waveform). U jednotlivých stop lze v Track editoru nastavit přiřazení efektů, hlasitost a panning. K dispozici jsou také funkce Mute a Solo. Dále je možné stopy duplikovat a mazat. Přiřazení efektů ke stopě má tři možnosti. Buď budou určité stopy efektovány až v masteru, nebo zvlášť, případně nebudou efekty použity vůbec. Pokud se rozhodneme pro efektování zvlášť, lze tímto způsobem upravit vybrané stopy pouze pomocí jedné sady efektů. Jednotlivým stopám nelze přiřazovat jiné efekty.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Bar editor je podobný Track editoru, ale můžeme zde napříč stopami vybrat oblast skladby, se kterou budeme pracovat. Obsah této oblasti můžeme mazat, duplikovat nebo přesouvat mezi stopami. Step Sequencer a Piano Roll vypadají podobně jako v PC verzi, funkce a vzhled však vychází z faktu, že se jedná o aplikaci pro mobilní telefon. Step Sequencer umožňuje u každého nástroje nastavit hlasitost, panning, Attack Time, Release Time, nechybí ani nastavení výšky tónu a hlasitosti pro jednotlivé kroky. Piano Roll nabízí podobné funkce jako Bar editor, zde však již pracujeme pouze s notovým zápisem dané stopy. Kromě stejných editačních funkcí nabízí Piano Roll navíc editaci hlasitosti a délky not.

Komponenta Waveform spouští audio editor, prostřednictvím kterého můžeme do stopy načíst záznam ve formátu WAV, nebo takový záznam zaznamenat prostřednictvím vestavěného mikrofonu. Během záznamu lze poslouchat také již vytvořený materiál nebo zvuk metronomu. Co se týče editačních funkcí, audio editor nabízí funkce vložení ticha, normalizaci, Fade-in, Fade-out a Reverse. Editovat lze pochopitelně jak celý záznam, tak i jeho část.

Instruments
Záložka Instruments slouží k výběru požadovaného instrumentu pro Piano Roll nebo sady nástrojů pro Step Sequencer. U každého nástroje nebo sady můžeme nastavit panning, hlasitost, Attack Time a Release Time. Změny zde učiněné se promítnou do záložky Tracks.
ObrázekObrázek

Drum Pads/Keyboard/Waveform
Poslední záložkou je potom Drum Pads/Keyboard/Waveform. Tato záložka slouží k záznamu obsahu podle druhu aktivní stopy. Komponentě Waveform jsem se již věnoval. Drum Pads nám nabízí matici padů odpovídající aktuálnímu stavu nástrojů ve Step Sequenceru. Pomocí tohoto nástroje si můžeme vyťukat požadovaný bicí doprovod pro naši skladbu. Jak již název napovídá, Keyboard nám nabídne záznam prostřednictvím klaviatury, který je zaznamenán do notového zápisu Piano Roll. Pady lze také zaměnit za klaviaturu, což se následně v záložce Tracks projeví nahrazením Step Sequenceru komponentou Piano Roll. Tato akce je však destruktivní a nelze ji vrátit. Téměř všechna okna v záložkách Drum Pads/Keyboard/Waveform a Tracks obsahují další funkce. Jedná se však o funkce globálního charakteru, pomocí kterých můžeme například měnit tempo skladby, zoomovat nebo aktivovat přehrávání určité části skladby ve smyčce. Nechybí zde ani display zobrazující aktuální pozici a funkce Undo.
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek

Popis zpracování materiálu v PC verzi FL Studia
Mobilní verze programu FL Studio nabízí celou řadu hudebních nástrojů, které je možno dále rozšiřovat. Nové nástroje do programu můžeme dostat buď tím, že si je zakoupíme, nebo si je můžeme vytvořit sami v PC verzi FL Studia. Instrumenty pro Piano Roll se vytvářejí pomocí zařízení DirectWave a nástrojové sady pro Step Sequencer lze vytvořit prostřednictvím zařízení FPC. Tato zařízení nabízejí v PC verzi programu celou řadu nastavení, která bohužel nelze importovat do mobilní verze, vždy dojde jen k importu daných samplů. Instrumenty a nástrojové sady lze vytvářet také přímo v telefonu, kdy jako zdrojové samply můžeme použít WAV soubory umístěné v adresáři Audio. Přenos souborů mezi telefonem a počítačem lze provést prostřednictvím kabelu a programu iTunes nebo pomocí WiFi sítě. Při aktivaci funkce WiFi vytvoří telefon na přidělené IP adrese vlastní server s webovým rozhraním, pomocí kterého se následně provádí přenos souborů. Pokud není společná síť pro telefon a počítač k dispozici, je nutné si ji na počítači vytvořit a telefon do ní připojit.

Další zpracování na telefonu vytvořeného hudebního materiálu se v počítači provádí importem obsahu ZIP nebo MID souborů, které jsme si exportovali a přenesli do počítače. V souboru ZIP jsou umístěny všechny potřebné podklady k dalšímu zpracování. Kromě zdrojového souboru (FLM) se zde nachází také naše vlastní instrumenty a audio záznamy. Abychom zdrojový soubor úspěšně otevřeli v PC verzi FL Studia, je nejprve nutné tyto soubory překopírovat do adresáře, který je definován v nastavení programu (Settings > File > Browser Extra Search Folders).
Obrázek
Právě import projektu do PC verze je kamenem úrazu. K prezentaci obsahu vytvořeného pomocí klaviatury a Piano Roll slouží v PC verzi zařízení DirectWave, což je v pořádku. Problém vidím v tom, že toto zařízení slouží také k prezentaci obsahu ze Step Sequenceru. Skutečnost, že v tomto případě nebylo použito zařízení FPC, pokládám za velký nedostatek! K použití FPC dojde pouze u originálních nástrojových sad dodaných výrobcem. Dokonce ani audio záznam není do programu vložen jako audio klip. Audio obsah je prezentován samplerem a záznamem v Piano Roll. Další problém vidím v tom, že i název záznamu neodpovídá. Zatímco v telefonu nese audio stopa název například Recording 10, v sampleru na PC se mi objevil název FL Basic Kit, což je název, který odpovídá nástrojové sadě pro Step Sequencer. Tím výčet problémů s importem do PC nekončí, protože následuje problém s mixážním pultem, kde je podle typu efektování jednotlivým stopám přiřazen stejný kanál apod. Vzhledem k výše popsaným problémům není velký rozdíl mezi následným zpracováním na PC prostřednictvím domovského programu a DAW od jiných výrobců, do kterých lze veškeré záznamy z Piano Roll a Step Sequenceru importovat pomocí MID souboru. Po tomto importu nám totiž stačí jednotlivým stopám přiřadit kanály mixážního pultu a požadované nástroje nebo hudební zařízení (vestavěná zařízení daného DAW, VST instrumenty). Aby se dalo s importovaným materiálem v PC verzi FL Studia dál rozumně pracovat, je třeba podobným způsobem přestavět importovaný projekt.

Závěr
Závěrem článku musím ještě zmínit jednu nevýhodu programu, kterou je absence syntetizátoru. I když program již v základu obsahuje celou řadu zvuků s vysamplovanými syntetizátory, práci a zvuk syntetizátoru to nenahradí. V tomto ohledu musím pochválit konkurenční produkt nazvaný NanoStudio, kterému se budu věnovat někdy v budoucnu. Týmy stojící za mobilní (i PC verzí) FL Studia tak zatím nevyužily šance stát se leaderem na poli mobilního DAW. Pokud již vlastníte PC verzi FL studia a přemýšlíte o pořízení mobilního DAW, je pro vás FL Studio Mobile dobrou volbou. Je pravděpodobné, že v budoucnu výše zmíněné neduhy zmizí. Nikdo však neví, v jakém časovém horizontu to bude. Vlastníte-li již jiný DAW a chcete si k němu pořídit mobilní alternativu, pak rovněž využijete možnosti dnes recenzovaného programu. V tomto případě bych však zvážil možnost pořízení programu NanoStudio, který lze pořídit také za 14 EUR, stejně jako FL Studio Mobile. Kromě této verze FL Studia existuje i o čtyři eura dražší verze nesoucí přívlastek HD, kterou lze díky univerzálnímu rozhraní bezproblémově provozovat jak na malých zařízeních iPhone/iPod, tak i na tabletech iPad.

Jiří Šimek

Odpovědět