Hypercyclic

Odpovědět
standa.puffler
Příspěvky: 20
Registrován: 17 bře 2004 13:26

Hypercyclic

Příspěvek od standa.puffler »

MIDI arpeggiator řízený přes LFO.
29. 3. 2012

Hypercyclic je futuristický MIDI arpeggiator, gate efekt a sekvencer pro rytmizaci akordů z MIDI zdroje řízený pomocí LFO. Dva rytmicky synchronizované nízkofrekvenční oscilátory lze využít na modulace různých parametrů a k tvorbě zajímavých rytmických efektů i akordových variací. Unikátní vlastností je možnost modulovat samotnou velikost kroku sekvenceru, což je vhodné především pro moderní hudební směry jako je glitch, clicks´n´cuts nebo jiná experimentální elektronika.

Kdo za tím stojí
Tvůrcem tohoto inovativního nástroje je audio vývojář z belgického Leuvenu, který si říká mucoder a kromě Hypercyclic má na kontě ještě další - obdobně svérázný - nástroj Tonespace. V roce 2007 byl mucoder oceněn v prestižní vývojářské soutěži kvraudio.com, kdy v rámci Developer Challenge 07 obsadil druhé místo.

O co tady vlastně jde
Jádrem instrumentu jsou „groove“ funkce, které zajišťují „off beatovou“ hru. Parametry pro groove mohou být modulovány v čase pomocí LFO oscilátorů. Důsledkem oscilace jsou velmi dobře použitelné rytmické variace. Hypercyclic tak trochu balancuje na hranici chaosu a pravidelnosti. Nejprve vzniká v útrobách nástroje nahodilá struktura a ta se poté sladí s čitelným a smysluplným rytmem.

Hypercyclic generuje MIDI, které lze posílat do ostatních plug-inů - to je hlavním posláním nástroje. Nicméně sám o sobě obsahuje jednoduchý vestavěný syntetizátor. Jeho účelem však není jakákoliv hudební kreativita. Slouží spíš pro účely testování možností nástroje samotného. Plug-in podporuje platformy Windows (samostatně spustitelný nebo VST), Mac (samostatně spustitelný, VST, AU) a Linux (samostatně spustitelný a VST).
Obrázek
Ovládání
Ovládání nástroje a jednotlivých nastavení je v uživatelském rozhraní plug-inu rozděleno do sedmi panelů. Každý z nich je dedikován pro specifickou oblast konfigurace. V horní části plug-inu je Header Panel, který řeší správu presetů a ukládání konfigurací. Obsahuje také tradičně řešený Transport Bar pro přehrávání vytvořených patternů. Chová se trochu jinak v samostatném režimu, kdy je možná synchronizace s externím zdrojem MIDI a jsou posílány i synchronizační události. Tlačítko Stop lze kromě jeho primární funkčnosti použít také jako MIDI Panic. Stačí, když se nepřehrává a stisknete jej, nástroj vyšle automaticky signál All-Notes-Off.

Header Panel také v režimu plug-inu zobrazuje aktuální BPM a takt hostitelské aplikace. V samostatné verzi lze tyto údaje měnit. Souborové tlačítko s ikonou diskety umožňuje ukládat jednotlivé presety ve formátu .fxp, nebo celé banky presetů jako .fxb. Tlačítko Help zpřístupní nápovědu, on-line manuál, domovskou stránku nástroje, aktualizace a stránku pro stažení presetů. Samostatná verze obsahuje oproti těm, které potřebují hostitelskou aplikaci, navíc ještě menu Settings, kde lze konfigurovat nastavení zvuku (doporučeny jsou ASIO ovladače) a MIDI. Najdete zde i záchrannou brzdu v podobě funkce Restore Defaults - tedy návrat k továrnímu nastavení.
Obrázek
MIDI routing
Pod Header Panelem se v levé části nachází panel pro směrování MIDI. V rámci routingu si nastavíte zdroj MIDI včetně kanálu a příjemce MIDI signálu, a to opět s explicitním určením kanálu. Jako MIDI From lze zvolit buď demo akordy, nebo basu interního syntezátoru, VST/AU plug-in nebo externí zvukový modul s MIDI pomocí volby Configure. Příjemcem signálu může být opět VST/AU, vestavěný syntetizátor nebo volitelné MIDI zařízení.

Trigger Panel
V této části lze nastavit spoušť pro arpeggio pomocí tří parametrů. Parametr Step reprezentující velikost kroku určuje časový interval mezi po sobě spouštěnými akordy. Rozsah je od každých osmi čtvrťových not až k jedné 1/64. Ve verzi VST nebo AU plug-inu je navíc rychlost synchronizována s nastavením BPM v hostitelské aplikaci. Samostatná verze umožňuje nastavit vlastní hodnoty BPM.

Parametr Velocity určuje rychlost spouštěných not. Čím vyšší je hodnota parametru, tím hlasitěji bude nota znít. Výsledná Velocity je kombinací hlasitosti na MIDI vstupu a tohoto parametru. Velocity lze navíc modulovat, přičemž modulovaná hodnota je zobrazena na displeji stavů u triggeru. Parametr Gate ovládá trvání not poté, co jsou spuštěny triggerem a využívá k tomu procento intervalu spouště. Pokud je hodnota nastavena na 100 %, zní nota přesně po celou dobu intervalu spouště. Když nastavíte Gate na nulu, nebude znít vůbec nic.

Groove Panel
Termín Groove odkazuje na hudební praxi v souvislosti s rytmem a „feelingem“. Některé noty nejsou hrány přímo v dobách taktu, ale o něco dříve, nebo naopak o trochu později. To může obohatit rytmické struktury o velmi zajímavý element. Funguje to dobře zejména v kombinaci s perkusivními nebo baskytarovými tracky, které jsou rytmizovány a frázovány rovněž do rytmu.
Obrázek
Groove parametr určuje, do jaké míry budou triggerované noty přehrávány předčasně či se zpožděním. Hodnoty se pohybují v rozmezí od -1 (což je asi půl doby před) do +1 (zhruba o půl doby později). Můžete tak snadno simulovat přirozený hudební pocit. Tento parametr může být taktéž modulován. Modulovaná hodnota je zobrazena ve stavovém displeji na horní části panelu Groove.

Hodnota Width v rámci Groove ovládá pásmo kolem výchozího začátku rytmu, ke kterému se daná fráze vztahuje. Pouze v této zóně jsou triggery ovlivněny parametry akcelerace a zpoždění. Při nastavení na hodnotu 1 oblast zahrnuje asi půl doby před a půl po. Obvykle byste nastavili menší hodnotu, která ovlivní pouze ty triggery, které jsou dostatečně blízko beatu v groove. Tento parametr vyžaduje více experimentování a důsledného poslechu.
Parametr Beats pak řídí, která doba v taktu ovlivňuje nastavení pro Groove. Můžete si vybrat jednotlivé doby, ale také společné kombinace úderů, jako například sudé nebo liché rytmy. Jestliže nezvolíte žádný beat, funkce Groove bude deaktivována.

Arp Panel
Nyní se dostáváme k jádru tohoto nástroje, kterým jsou sekce arpeggiator a LFO. Parametr Arp Mask určuje, které noty zdrojového akordu jsou ve skutečnosti triggerem. Předpokládejme, že hrajeme akord na klaviatuře, který se skládá ze tří not. Pokud je Arp Mask nastaven na první notu, bude triggerována pouze nejnižší nota v akordu. V případě nastavení hodnot 1 a 2 se spouští jak první, tak i druhá nota. Jako trigger lze aktivovat i všechny tóny akordu.

Parametr Doubling aneb zdvojení určuje, zda jsou ke zdrojovému akordu díky triggeru přidávany ještě další oktávy, septakordy a nonakordy. Je možné vytvářet kombinace. Intervaly nejsou obecně příliš disharmonické, i když u nonakordů a septakordů by mohla vznikat určitá interference. Doporučuji je tedy naposlouchat a zrevidovat jako první.

LFO Panel
K dispozici máte dva nízkofrekvenční oscilátory, mezi kterými si můžete vybírat pomocí tlačítek 1 a 2 s označením LFO. Fungují oba, nicméně pro editaci si vybíráte vždy jen jeden z nich. Parametr Shape určuje tvar oscilační křivky. K dispozici jsou obecně známé křivky jako je pila (Sawtooth Up, Sawtooth Down), Triangle, Sinusovka, Square (pouze u ní můžete použít volitelně i parametr Pulse Width) a konečně poslední Flat.

Parametr Frequency nastavuje počet opakování cyklu oscilace prostřednictvím křivky za jednotku času. Pokud je například frekvence nastavena na hodnotu 1 a jednotkou času jsou takty, pak je průběh smyčky realizován v jednom taktu. K tomu ještě parametr Per určuje právě zmíněnou časovou jednotku frekvence. Tou může být v DAW aplikacích tradiční Bar, Beat nebo 1/4 Note - tedy takt, doba nebo čtvrťová nota. Level určuje amplitudu vybraného oscilátoru. Hodnoty v rozmezí 0 a 1 mohou signál zesílit a křivku navýšit do plného objemu, nebo naopak stlačit k ose a zeslabit na nulu. K dispozici je ještě DC Offset, fáze amplitudy a poměr šumu v podobě parametru Noise.

Hodnocení
Hypercyclic je velmi neobvyklý a osobitý nástroj, jehož síla je v promyšleném směrování audio signálu a využití dvou nízkofrekvenčních oscilátorů ve spolupráci s triviálním arpeggiatorem. Lze jej využít jako samostatnou aplikaci nebo jako plug-in v rámci DAW aplikace. V manuálu je detailně popsáno nastavení pro Ableton, Cubase, Energy XT a Logic. Pro experimentální a inovativní tvorbu jej mohu jen doporučit.

Stanislav Puffler

Odpovědět