iZotope Iris 2

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 72
Registrován: 31 led 2006 09:57

iZotope Iris 2

Příspěvek od ondra.urban »

Virtuální nástroj pro práci se samply.
18. 3. 2015

ObrázekNovinkou v nabídce produktů firmy iZotope, která je známá jako úspěšný tvůrce nástrojů pro mastering a remastering zvukových nahrávek, je již druhá verze virtuálního hudebního nástroje s názvem Iris. Pracuje na bázi zpracování samplovaného materiálu a to netradičním, inovativním způsobem. My se v následujícím testu podíváme na Iris 2 zblízka.

Úvodem
Firma iZotope započala s vývojem virtuálních nástrojů pro počítače poměrně nedávno. Její hlavní a historicky starší oblastí činnosti je vývoj softwarových nástrojů pro mastering (známý produkt Ozone dospěl již do své šesté generace) a remastering (rekonstrukční sada nástrojů pod názvem RX existuje již ve verzi 4). Vývojáři úspěšně zúročují to, co mají bravurně zvládnuto a to je bezesporu kvalita zpracování zvukového signálu v reálném čase i offline režimu. Mnohé z toho, co známe např. z produktu RX, nalezneme i v Iris 2.

Další sampler na trhu?
Nabídka na trhu virtuálních samplerů je velmi široká. Plug-iny tohoto typu v podstatě vytlačily ze scény své hardwarové předchůdce, přestože i ty jsou pro některé své specifické vlastnosti u mnohých hudebníků stále oblíbeny. Ovšem to, co nabízí realizace sampleru (přesněji řečeno nástroje založeného na lineárně tvarové syntéze) ve virtuálním prostředí, tedy v podobě softwaru pro běžné počítače, je těžkým kalibrem ve smyslu pohodlnosti ovládání, možností importu a exportu samplů, editace i správy objemných zvukových knihoven apod.

Mezi již klasické produkty patří samplovací engine produktů rodiny Kontakt německé firmy Native Instruments, dále pak konkurenční EXS24 od Apple, Halion od Steinbergu a mnoho dalších. Nástroj Iris 2 si však neklade do seznamu vysněných cílů konkurovat propracovaným a dnes již standardním samplovacím programům. Nabízí intuitivní a nové pojetí práce se samply a možnosti jejich kreativního nasazení. Iris 2 je nabízen ve standardní kombinaci stand-alone aplikace a plug-in formátů AU, VST, VST3, AAX a RTAS. AAX podpora je 64bitová, takže si s ní hravě poradí DAW Pro Tools 11.

Po instalaci a autorizaci aplikace různými metodami (autorizovat lze buď pevný disk a to i přenosný včetně podpory flash pamětí, nebo klasický iLok druhé generace) získá uživatel okamžitě přístup ke zvukové knihovně čítající celých 11 GB materiálu, kterou lze stáhnout ze stránek výrobce.
Obrázek
GUI a sampling engine
Ovládání Iris 2 velmi usnadňuje propracovaný systém GUI (Graphical User Interface). V horní části hlavního okna programu najdeme sekci Global, která nabízí možnosti Browseru (načítání a ukládání programů, import samplů), ovládání globálního limiteru (převzatého z Ozonu) a sekci Master Effects. Iris 2 načítá jednotlivé samply - zvukové soubory ve formátu .wav - do maximálně čtyř slotů zvaných Pool. Samply lze pomocí keyboard mapy rozprostřít na klaviatuře a to buď virtuální, umístěné v dolní části okna, nebo fyzické, kterou připojíme k počítači. Celkový počet čtyř samplů se u zvukového programu zdá být málo, ale za chvíli si ukážeme, že se v pojetí Iris 2 nemusí jednat o omezení.

Klíčovým prvkem úpravy samplů v Poolu je spektrální editor. Uživatelé nástroje Spectral Repair z produktu iZotope RX ho již důvěrně znají. Princip kreativních úprav zvukových parametrů načtených souborů spočívá ve vymezení určité oblasti buď v časové, nebo ve spektrální doméně. Obě domény jsou zde reprezentovány navzájem kolmými osami. Osou X je čas, osa Y znázorňuje frekvenci. K dispozici máme možnost „ořezu“ v jedné nebo obou z os, čímž vlastně selektivně vybíráme určitou část frekvenčního spektra nebo časového rozvoje vlny, která bude přehrávána. Nechybí režim Lasso (česky laso), kdy můžeme ohraničit oblast frekvenčně-časové domény v libovolném tvaru, režim Brush zase nabízí „kreslení ve spektru“. V komplexním spektru surového zvuku lze také mazat, dané oblasti se jak v časovém, tak spektrálním rozměru prostě nepřehrají.

Zvukový výsledek je velmi závislý na výchozím vzorku. V případě bohatých spekter (včetně šumu) lze ze zvuku „vytáhnout“ jen potřebné oblasti a tím vznikne zcela nový výsledek.

Co se týče klasických funkcí sampleru, nechybí možnosti smyčkování včetně crossfadů, změny směru přehrávání, zpoždění atd. Iris 2 využívá propracovaný vnitřní algoritmus přelaďování vzorků (resamplingu) s názvem Radius RT v rámci temperovaného ladění s ukotvením k základnímu tónu (tzv. Root Note). V režimu High Quality je více náročný na CPU výkon, ale moderní počítače si s tím poradí. Navíc lze režim HQ v případě potřeby vypnout.
Obrázek
Obrázek
Syntéza a modulace
Nástroj nenabízí klasickou kaskádu oscilátor - filtr - zesilovač, jak ji známe z tradičních subtraktivních syntetizérů, přesto lze i tento model snadno simulovat. Vše je ale mnohem svobodnější. Možnosti modulací předurčuje celkem pět LFO (pomaluběžných oscilátorů) s možností synchronizace s tempem host aplikace a stejný počet generátorů obálek typu ADSR. Možnosti propojování zdrojů a cílů modulace jsou založeny na intuitivní metodě Drag and Drop. Chceme-li např. řídit obálkou filtr, uchopíme ikonku vybrané obálky, přeneseme ji na ovladač otevření filtru a propojení je hotovo. Lze nastavit míru ovlivnění daného parametru i to, jak bude cíl modulace nakládat s řídicími signály z více zdrojů najednou. Možný je součet, rozdíl, násobek apod. Každý cíl může být modulován až třemi zdroji současně.
Obrázek
Možnosti modulace dále velmi usnadňují tzv. Macro Controls. Tato makra nabízejí možnost jednoduše (opět metodou Drag and Drop) kombinovat více parametrů najednou. Každý dílčí parametr může mít jiný rozsah regulace. Jedním ovládacím prvkem tak lze např. současně přelaďovat LFO, měnit jeho fázi a resonaci filtru. Když hovoříme o filtru - ten zde nabízí celou řadu modelů od klasických LPF, HPF a BPF, jak je známe z analogové syntézy, až po různé formantové, hřebenové a další experimentální filtry.
Obrázek
Obrázek
Propracovaný systém ovládání a řízení v reálném čase také nabízí využití MIDI povelů z host aplikace nebo fyzického MIDI ovladače (klaviatury). Přímo v okně Iris lze přiřadit libovolný parametr zdrojům Key Tracking (škálování klaviatury), Velocity (rychlost úhozu), Aftertouch (tlaková citlivost) a Mod Wheel (modulační kolečko).

Efekty
Iris 2 nabízí základní efekty pro zpracování v reálném čase a to na dvou úrovních: v režimu Send pro každý vzorek (Pool) samostatně a v režimu Master. Pro oba režimy je společná sada efektů: Distortion pro různá zkreslení od lampového až po aliasing, Chorus, Delay a Reverb. Delay (zpoždění) lze podobně jako LFO synchronizovat s tempem skladby. Efekty v Iris 2 jsou vítaným rozšířením již tak bohatých zvukových možností. I jejich parametry lze libovolně modulovat v reálném čase.

Závěr
Iris 2 je velmi zdařilým nástrojem pro všechny, kteří chtějí ve svých experimentech se zvukovými vzorky jít za horizont pouhého přehrávání předpřipraveného materiálu. Nástroj nabízí velmi intuitivní ovládání a dalo by se říci, že by mohl mít ambice zbavit strachu všechny uživatele, kteří se zatím báli nahlédnout do možností samplování. Stačí importovat zvukový soubor, zasmyčkovat, pohrát si ve spektrálním editoru, nasadit LFO, obálky, filtr a efekty a dílo je hotovo. Pokud budete chtít vytvořit mnohavrstevnou zvukovou banku např. smyčcového orchestru, budete patrně zklamáni. Na to Iris 2 není určen. Omezené až chudé možnosti mapování vzorků na klaviatuře (max. čtyři zóny nebo vrstvy) se nebudou hodit ani pro bicí sady. Prostor pro experimenty se kromě importu hudebních vzorků otevírá v možnostech zpracování libovolného materiálu, tedy např. ruchů a zvukových atmosfér. Jednoduchými a opravdu velmi intuitivními metodami lze v krátkém čase dosáhnout překvapivých výsledků.

Iris 2 trochu v něčem připomíná konkurenční nástroje Massive nebo Absynth od Native Instruments. Jako uživatel obou zmíněných nástrojů ale mohu potvrdit, že s Iris 2 lze dosáhnout působivých výsledků o něco snadněji, pokud přistoupíme k výstavbě zvuku od začátku a neomezíme se na pouhé úpravy firemní knihovny. Začít „z prázdného listu“ je pro nástroj Iris 2 hračkou a práce s ním je velmi zábavná. Kromě napodobení např. analogové subtraktivní syntézy vidím hlavní sílu nástroje v možnostech snadného časově-spektrálního zpracování. Vše je snadno dosažitelné, od jemných úprav časového rozvoje spektra až například po formantovou pulzaci zvuku. Všem zájemcům o iZotope Iris 2 doporučuji stáhnout si desetidenní zkušební verzi a zhlédnout seznamovací video na stránkách výrobce.

Výrobce: iZotope
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.

Ondřej Urban
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět