KORG DS-DAC-100

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

KORG DS-DAC-100

Příspěvek od ales.dvorak »

Jednobitový DA převodník (nejen) pro audiofily.
18. 7. 2014

Výrobek, který dnes představíme, poněkud vybočuje z toho, čím jsme se zabývali v předchozích článcích. Kdykoli jsem v předchozích článcích hodnotil nějakou novinku, šlo vždy o zařízení nebo software určené k tvůrčí práci se zvukem. Dnešní novinka má poněkud jiné určení, i když, jak dále uvidíme, k práci se zvukem poslouží také, byť viděno z jiného úhlu pohledu. Jednobitový DA převodník KORG DS-DAC-100 slouží totiž pouze k poslechu, i když to slůvko pouze je samozřejmě velmi relativní. Pojďme se tedy na toto unikátní zvukové rozhraní podívat podrobněji. Přitom se neubráníme několika teoretickým úvahám, vždy však jen v nezbytně nutné míře.

Soumrak hudebních nosičů
Doba, kdy jsme vítali příchod kompaktního disku jako apoštola dosud nevídané a neslýchané zvukové kvality a dalších výhod, je dávno za námi. Spolu s rozvojem a rozšířením počítačové techniky se podstatně změnilo nejen myšlení lidí, ale svým způsobem i životní styl. Počítač je navíc natolik univerzální zařízení, že není problém, aby se stal nejen pracovním nástrojem, ale i centrem zábavy. Do této sféry patří i skladování, třídění a poslech auditivních i audiovizuálních děl, jednoduše řečeno zejména hudby a videa.

Paměťová kapacita dnešních osobních počítačů je natolik impozantní, že obsáhne obrovské množství audio a videosouborů. Tam, kde musel dříve posluchač archivovat stovky nebo tisíce LP, CD, DVD či videokazet, stačí dnes pevný disk počítače.

Neznamená to jen úsporu místa, ale i možnost okamžitého vyhledání a přehrání požadovaného záznamu. Zatímco dříve bylo snahou všech milovníků dokonalého zvuku sestavit svoje zařízení z co nejkvalitnějších komponentů, dnes je rozhodující spíše objem archivovaného materiálu a snadný přístup k němu. Tento stav přináší samozřejmě nejen výhody, ale i celou řadu negativních jevů. Nebudeme je zde nijak blíže rozebírat, postačí poukázat jen na ten nejzávažnější - obecně rozšířenou rezignaci na zvukovou kvalitu.

Při debatách o zvukových nahrávkách je možné často slyšet omluvnou větu: „Poslouchal jsem to jen z počítače“, která má naznačit, že se zvukovou kvalitou poslechu to nebylo nejlepší. Rozhodující je dnes spíš objem archivovaných dat a možnost snadného sdílení než zvuková kvalita. Z těchto důvodů došlo k masivnímu rozšíření komprimovaných formátů, které výše uvedené požadavky plní, ale zvuková (a tím i hudební a estetická) informace je degradována. To platí obdobně i v oblasti videa. Věnujme se však už pouze zvuku.

Návrat ke zvukové kvalitě si vynucuje nejen použití nekomprimovaných formátů, ale dokonce i jejich dalších dokonalejších podob, které směřují k tomu, co dlouhá léta dobře fungovalo a bylo nástupem digitálních technologií zavrženo - analogovému zvuku. Nejde samozřejmě o návrat absolutní, ale o snahu se analogovému zvuku v digitální doméně co nejvíce přiblížit. Zrodila se snaha použít tyto dokonalejší digitální formáty nejen k záznamu a zpracování zvukového signálu, ale i k jeho reprodukci. Výsledkem je, že počítač se s odpovídajícím periferním zařízením může stát přehrávačem zvukových záznamů ve studiové kvalitě a otvírá svému majiteli vstup do světa audiofilského poslechu. Audiofilskou subkulturu opět ponechám bez komentáře. Pro nás je podstatné, že nové zvukové rozhraní KORG DS-DAC-100 je právě pro tuto úlohu konstruováno a že může posunout počítačový poslech zejména hudby na mnohem vyšší kvalitativní úroveň, než jakou mohou poskytnout integrovaná počítačová zvuková rozhraní. Je totiž navrženo pro přehrávání nejrozšířenějších digitálních formátů PCM (až do vzorkovací frekvence 192 kHz), ale i digitálních formátů DSD, jejichž přímý poslech zejména v domácích podmínkách nebyl a dosud není vůbec běžný.

DSD versus PCM aneb trocha teorie
Zvukové rozhraní KORG DS-DAC-100 se od jiných odlišuje především tím, že umožňuje operovat se zvukovými soubory ve formátu DSD (Direct Stream Digital), které na rozdíl od běžného a absolutně rozšířeného formátu PCM poskytují nesrovnatelně větší zvukovou kvalitu ve smyslu přiblížení k pocitu analogového zvuku při zachování výhod digitálního záznamu. Samozřejmě tam, kde je zvuk nesprávně nebo neesteticky sejmut, ani DSD formát nepomůže...
Pokusy o teoretický exkurs do problematiky PCM a DSD kódování zvukového signálu jsou zcela mimo rámec tohoto článku. Neuškodí však uvést zjednodušené principiální poznatky, které pomohou osvětlit přínos DSD kódování k poslechovému pocitu.

Pulzně kódová modulace (PCM) je v dnešní době stále nejpoužívanějším typem modulace zvukového signálu, a to z důvodu jednoduchého způsobu analogově-digitálního převodu a možnosti snadného zpracování digitálního záznamu. PCM se využívá v nejrozšířenějším distribučním formátu CD-Audio a také v pokročilejším DVD-Audio. Převodový řetězec však z principiálních důvodů obsahuje prvky (filtry), které mohou být příčinou jisté degradace signálu.

Direct Stream Digital (DSD) je jednobitový datový tok vzorkovaný frekvencí 2,8224 MHz a vytvořený modulátorem delta-sigma vyššího řádu. Převod digitálního signálu DSD na analogový je jednodušší než v případě PCM, jelikož v převodním řetězci odpadají filtrační obvody, které jsou hlavní příčinou degradace. V oblasti DSD kódovaného zvuku lze tedy dosáhnout příznivějších sonických vlastností signálu a tím i kvalitnějšího poslechového pocitu.

Vzhled a provedení
Zvukové rozhraní KORG DS-DAC-100 v ničem nepřipomíná studiové zařízení. Na první pohled je zřejmé, že tento výrobek byl navržen spíše do obývacích pokojů nebo reprezentačních poslechových místností. Už na první pohled zaujme netradiční, ale designově naprosto čistý vnější tvar. Je oblý s ostrými bočními hranami a oblým vsazeným čelním panelem. Křivky vnějšího pláště jsou velmi ladné a podtrhují eleganci celého přístroje. Kovové tělo je provedeno velmi kvalitně a spočívá na třech ostrých hrotech, přesně tak, jak se na audiofilské zařízení sluší. Ostré hroty omezují styk zařízení s okolním prostředím na co nejmenší míru, což zabraňuje přenosu nežádoucích vibrací.
Obrázek
Na čelním panelu najdeme jen minimum ovládacích a kontrolních prvků. Ovládání je zastoupeno pouze regulátorem hlasitosti (podle průběhu otáčení se patrně jedná o klasický potenciometr), indikační sektor podává informaci o aktivitě zařízení a pracovním módu (vzorkovací frekvence PCM i DSD). Jediným přípojným místem je zde sluchátkový konektor. Sluchátkový výstup, mimochodem, je navržen pro sluchátka s impedancí 32 ohmů, takže pro běžná sluchátka s impedancí 200 ohmů je zvukový výkon již limitní. Výbava zadního panelu je rovněž velmi skromná. Najdeme tam terminál USB a dva stereofonní přípojné body - dvojici konektorů Cinch a dvojici konektorů XLR pro připojení aktivních reprosoustav nebo koncového zesilovače.
Obrázek
Obslužný software
K tomu, aby zařízení ožilo, je potřebný ovladač, který je možné stáhnout ze stránek výrobce a to pro obě platformy, v závislosti na platformě se však ovladače liší. Zatímco ve Windows verzi je možné z ovládacího okna měnit parametry rozhraní, ve verzi pro Mac OS to možné není, kontrolní panel má pouze indikační funkci. Nejde však o chybu, veškerá nastavení se v tomto případě provádějí přes Core Audio.

V tomto režimu se KORG DS-DAC-100 chová jako běžné zvukové rozhraní. Aby však bylo možno využít všech jeho možností, je zapotřebí nainstalovat další software, a to přehrávač Audio Gate pro nativní přehrávání ve formátu DSD. Také tuto aplikaci lze získat ze stránek výrobce zdarma, pokud ovšem máme již zakoupen převodník DS-DAC-100. Po naprosto bezproblémové instalaci proběhne autorizační proces automaticky, je-li převodník připojen. Tato procedura připomíná dřívější praxi firmy Digidesign (dnes Avid), kdy proprietární hardware byl zároveň klíčem k softwaru.

Samotný přehrávač ve verzi 3 vzhledem připomíná běžné přehrávače zvukových souborů, v jeho prostředí je možno vytvářet playlisty, výběry, volit normální, smyčkové nebo náhodné přehrávání. Samozřejmostí je zobrazování metadat, jsou-li k audiosouboru připojena. Přehrávač je schopen zpracovat široké spektrum audioformátů - namátkou WAV, BWF, AIFF, DSDIFF, DSF, WSD, FLAC, WMA, AAC, Apple Loseless, omezeně MP3 (v Mac OS není zpětný export).
Obrázek
Přehrávač Audio Gate nabízí ještě jednu zajímavost. Funkčnost starší verze 2.3 je totiž mnohem větší. Snahou výrobce nepochybně bylo umožnit základní editaci DSD souborů, protože ta je v běžných aplikacích (jak vyplývá z podstaty DSD záznamu) nemožná. Ve futuristicky vyhlížejícím prostředí Audio Gate 2.3 je tedy možné zvukové soubory nejen konvertovat v reálném čase (stejně jako ve verzi 3), ale i spojovat, dělit, vytvářet přechody (prolínačky), exportovat v jiném formátu a dokonce vytvářet CD i DSD disky. To je vlastnost vskutku nevídaná. DSD disky lze přehrávat v některých audiofilských přehrávačích vyšší třídy, které jsou k tomu uzpůsobeny.
Obrázek
Obrázek

Návaznost na další výrobky KORG
Zařízení pro zpracování i záznam zvukových souborů ve formátu DSD je obecně nákladnější než běžné zařízení na principu PCM. Firma KORG má prvenství ve snaze dát na trh relativně cenově přístupné DSD rekordéry v několika provedeních od přenosného reportérského záznamníku po studiový přístroj vhodný pro pevnou instalaci. Záznamy z těchto rekordérů je tedy možné pomocí Audio Gate a zvukového rozhraní DS-DAC-100 přehrávat, uspořádávat a distribuovat.

Nedá se očekávat, že by se poslech DSD audiosouborů stal masovou záležitostí a opatřit si komerční DSD záznam (s výjimkou SACD nosičů) také není jednoduché. Právě proto však použití DSD rekordérů umožní zájemcům vytvořit si vlastní archiv záznamů v nejvyšší dosažitelné kvalitě.

Závěr
Zvukové rozhraní KORG DS-DAC-100 je nepochybně velmi zajímavým výrobkem, který posouvá úroveň poslechu zvukových a především tedy hudebních záznamů na mnohem vyšší úroveň. Uplatní se, jak již bylo několikrát řečeno, v audiofilském prostředí a možná i v poslechových místnostech masteringových studií. Poměr cena - výkon i inovativnost tohoto výrobku je vynikající. Jako dílčí omezení se může jevit absence vstupní části, která by byla ve studiovém provozu na závadu, ale KORG DS-DAC-100 míří skutečně jinam. Lze doufat, že se stává začátkem nové éry počítačového poslechu i v domácích podmínkách a že napomůže kultivaci posluchačského vkusu, neboť schopnost rozpoznat zvukově dobře pojatou nahrávku a vyžadovat ji povážlivě klesá.

Aleš Dvořák

Výrobce: KORG
Zapůjčil: Music Park
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět