Mackie DL1608

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

Mackie DL1608

Příspěvek od ales.dvorak »

Digitální mixer se vzdáleným ovládáním.
17. 9. 2013

Žijeme v době všelijakých bezdrátových radostí, ale i starostí. Dnešní digitální epocha přinesla možnosti, o jakých se dříve ani nesnilo. Tiskneme a skenujeme přes několik zdí, sledujeme filmy, videa a hudbu na zobrazovačích vzdálených od vlastních úložišť a pracujeme bez drátů i tam, kde dosud dráty dominovaly.

Ani oblast zvukové techniky nezůstává stranou, takže tam, kde se kdysi začalo s bezdrátovými mikrofony, je dnes možné, aby zvukař opustil své vyhrazené místo u mixážního pultu (často nevhodně umístěného) a pomyslně se odstřihl od hardwaru. Sen se stal skutečností: zvukař prochází sálem, kontroluje důležitá místa poslechu, posuzuje kvalitu odposlechových cest přímo tam, kde na zvukový signál čekají hudebníci, a mixážní pult zůstává osamocen kdesi na stole. Jak je to možné? Za ten zázrak mohou opět bezdrátové technologie. Důkazem toho je i jeden z představitelů nového trendu v mixážní technice - pult Mackie DL1608. Dnes si ho představíme.
Obrázek
Jak je to možné
Obecně vzato se v digitálních mixážních zařízeních, které se již na trhu i v provozu dostatečně etablovaly, o provoz stará ovládací software. Ten je navržen tak, aby úměrně cenové kategorii co nejvíce napodobil práci na klasickém mixážním pultě, ale se všemi výhodami digitálního provozu. Těmi jsou zejména opakovatelnost nastavených parametrů, úspora místa v rozvržení ovládacích prvků (jedno ovládací pole pro všechny kanály - systém vyber a proveď), poměrně snadná kaskádovatelnost zařízení a mnoho dalších předností, které každý zvukař určitě dobře zná. Nevýhodou digitálních mixerů je naproti tomu nutnost důkladného zapracování na jednotlivých typech, protože layout a logika práce na digitálních mixerech je zpočátku poněkud nepřehledná, zvláště v podmínkách živého ozvučování. Po určité době vývoje digitálních mixážních pultů se objevila převratná myšlenka, hardware a software oddělit. Začala se psát nová kapitola digitálního mixování. Mackie DL1608 (a také jeho menší bratr DL806) funguje na základě spolupráce dvou komponentů - hardwarového základu, a ovládacího softwaru Master Fader, který ovšem není součástí pultu samotného, ale běží na tabletu iPad. Tablet komunikuje s hardwarovou zákadnou především prostřednictvím Wi-Fi, je však možné vytvořit i místní síť několika zařízení pomocí routeru a z několika míst ovládat mixer. Protokol WiFi je ovšem v každém případě základem komunikace mezi komponenty.

Základna
Při pohledu na hardwarovou základnu pultu Mackie DL1608 uvidíme vlastně obyčejný mixážní pult kompaktní velikosti, jen vrchní panel s fadery chybí. Na jeho místě se nachází prostor pro umístění tabletu iPad, který lze v pracovní poloze aretovat. Práce s tabletem připojeným do univerzálního konektoru umožňuje mimo běžné mixážní úkony, které lze provádět i dálkově, také záznam výstupního stereofonního signálu. Dálkový záznam není s ohledem na stabilitu a propustnost datového přenosu možný.

Konstrukce základny působí velmi solidním dojmem. Jde o kombinaci kovu a odolného plastu, solidní dojem umocňují velmi kvalitní konektory XLR i TRS. Stálost napájení je zajištěna použitím šroubovacího napájecího konektoru, což rovněž není běžné.

Na čelním panelu, který bez tabletu působí podivně neúplně, najdeme tedy pouze potenciometry citlivosti vstupů s pogumovanými knoby, které velmi dobře padnou do ruky, a konektor pro připojení sluchátek s regulací. Zadní šikmý panel vcelku nepřekvapí - jsou zde umístěny tak jako na běžných mixerech vstupní a výstupní konektory, vypínač a konektor napájení, spínač fantomového napájení mikrofonů a ethernetový terminál pro vytvoření místní sítě nutné pro bezdrátový provoz. Vstupní konektory jsou, jak již bylo řečeno, XLR, poslední čtyři pak v provedení COMBO, které umožňují i vysokoimpedanční připojení typu „Instrument“.
Obrázek
Mixer DL1608 je vybaven osvědčenými kvalitními mikrofonními předzesilovači Onyx s regulací zisku až do -60 dB, známými i z dalších mixerů MACKIE. Fantomové napájení pro kondenzátorové mikrofony se zapíná pro všechny kanály najednou, což předpokládá použití bezchybných mikrofonních kabelů, aby nedošlo ke zničení současně připojených dynamických mikrofonů. Mixer má dva hlavní výstupy na konektorech XLR a 6 pomocných výstupů (TRS) adresovatelných před i za kanálové fadery. Přímé výstupy z jednotlivých kanálů chybí.

Je třeba připomenout, že DL1608 je plně digitální mixer a všechny procesy probíhají v základnové jednotce, analogová část končí za regulátorem vstupní citlivosti a začíná opět těsně před výstupními zesilovači. Znamená to, že tablet je skutečně jen řídicím elementem, neprobíhají v něm žádné DSP procesy s výjimkou případného záznamu.

Mixer je poměrně bohatě vybaven interními efekty, šest pomocných výstupů možnosti efektování ještě zvyšují, byť za cenu spotřeby vstupních kanálů pro návraty efektů, protože dedikované návratové kanály slouží jen pro interní efekty.

Architektura tohoto mixeru je vcelku běžná, názorně ji odráží ovládací software Master Fader.

Ovládací software
Ovládací software Master Fader je nutno bezplatně stáhnout z iTunes App Store. Je to klíč k řízení všech funkcí mixeru. Jeho vzhled je střízlivý a přehledný, práce s ním vychází z obecných technik obsluhy tabletu iPad (posouvání, listování, dvojkliky, akce s použitím více prstů atd.). Základem je hlavní okno, obsahující osmici kanálových faderů s okny efektů a obvyklými tlačítky Mute a Solo a tahovým ovládáním panoramy. Tento základ doplňuje vždy výstupní fader. Tak jako většina digitálních mixerů i DL1608 používá pro zobrazení ovládacích prvků vrstvy. Zde se však nejedná o pojetí vrstev „pod sebou“, ale v souladu s technikou ovládání tabletu se jedná spíše o pohledy (okna), neboť mezi nimi lze listovat tažením prstů po tabletu. Vidíme tedy fadery 1 - 8, po odlistování pak 9 - 16, následují dedikované návratové kanály pro efekty Reverb a Delay a návratový kanál pro zpětné přehrávání z iPadu (například podkresová hudba). Vždy je zobrazen i výstupní fader, a to podle volby buď hlavní, jeden ze šesti pomocných nebo odchozí fadery do interních efektů Reverb a Delay. Je škoda, že chybí funkce, která by zajistila byť i zjednodušený pohled na všechny kanály ( na způsob funkce „Narrow Mix“, kterou známe z Pro Tools). Při živém ozvučování, pro které je tento mixer především koncipován, může jediný letmý pohled na mixážní pole zabránit nepříjemnostem (např. nástup zpětné vazby). Vertikální vrstvy však na tomto mixeru najdeme také. U jednotlivých kanálů chybí totiž odpovídající regulátory pro pomocné sběrnice. Ty jsou skryty v nižších vrstvách, stejně jako regulárory odchozích cest do interních efektů. Nastává tedy přesně ta situace, která je pokládána za nevýhodu digitálních mixerů této kategorie. Potřebuji-li změnit nastavení odchozí cesty do efektu nebo pomocné sběrnice, musím nejprve přepnout do příslušné vrstvy a poté teprve úkon provést. Všichni jsme si na tento způsob práce již zvykli, ale proti analogovému „kouknu a vidím“, to stojí přece jen nějaké ty drahocenné vteřiny. Velkou předností mixeru DL1608 je to, že dotykové ovládací prvky jsou skutečně naprosto funkční, míchat je možné opravdu citlivě a bez problémů lze ovládat několik kanálů současně. Spolehlivé a rychlé je i listování mixážními a efektovými okny.
Obrázek
Obrázek
Efekty
každý vstupní kanál je vybaven sadou efektů, které bohatě pokrývají potřeby běžného ozvučování. Efekty jsou pomyslně řazeny nad sebou (opět vrstvy), vertikálním listovacím pohybem odkrýváme dynamický procesor, obsahující kompresor (limiter) a gate, a posléze dozvukový procesor s nastavitelným zpožděním. Pro práci s efekty je výhodné využít opět listování. Nahoru a dolů se pohybujeme v rámci kanálu, doprava a doleva pak přecházíme mezi kanály. Princip je naprosto intuitivní a ovládání snadné.

Paragrafický ekvalizér disponuje čtyřmi pásmy, z nichž obě krajní lze přepínat mezi typem Shelving a Bell, také dynamický procesor je vcelku běžný, vybavený zcela standardními parametry. Dozvuk nepatří mezi špičkové produkty, ale pro běžné ozvučovací situace naprosto vyhoví. Jeho nastavení neskýtá mnoho možností, protože má jen omezený počet ovlivnitelných parametrů. Jeho slabinou je znatelný kovový nádech, který se projevuje na všech presetech, je to tedy patrně věc použitého algoritmu. Velkou výhodou je možnost nastavení zpoždění 10 - 1600 ms na každém kanále, což může být v některých ozvučovacích situacích důležité. Nechybí ani možnost nastavení zpoždění podle tempa (Tap).
Obrázek
Obrázek
Zatímco spektrální a dynamické procesory jsou řazeny sériově, tedy jako insert, je dozvukový procesor použit klasicky paralelně, tedy systémem Send - Return. Chybí tedy parametr procentuálního nastavení čistého a efektovaného zvuku. Ovládací fadery odesílání a návratu jsou provázány s hlavním mixážním oknem, lze je tedy nastavovat přímo z okna efektu bez přepínání vrstev. Je-li efekt již nastaven, řídí se pouze úroveň odesílaného signálu v příslušné vrstvě pomocných sběrnic.

Pro řešení typických situací v ozvučovacím provozu je důležité, že i výstupní kanály jsou osazeny ekvalizéren (tentokrát třetinooktávovým grafickým) a kompresorem popř. limiterem. S touto výbavou lze vystačit při souhrnné úpravě výstupního signálu ve většině běžných případů.

Zkušenosti z provozu
Práce s mixerem Mackie DL1608 je příjemná a bezproblémová. V režimu, kdy je tablet součástí mixeru, se způsob práce prakticky neliší od práce na analogovém mixu s klasickou architekturou, přibývá jen nutnost listování, protože plný formát mixu nikdy nevidíme. Ovládání faderů je spolehlivé, nikdy nedošlo k selhání funkce. Pro listování je třeba trochu cviku, který ale každý majitel tabletu již dávno absolvoval.

Pro práci v bezdrátovém režimu je nutno nakonfigurovat parametry datového přenosu, pak již nic nebrání v rozdělení základny a iPadu.

Jako každý digitální mixer může DL1608 využívat výhod plynoucích z podstaty digitálního prostředí, především vytváření scén a snapshotů. Tyto předem připravené presety nastavení mohou usnadnit a zrychlit práci.

Několik maličkostí však přece jen chybí. Je to například možnost spojování vstupních kanálů do skupin a možnost vytvářet z kanálů stereofonní dvojice. Jak však již bylo připomenuto, je tento mixer navržen jako ozvučovací, takže tyto specifické požadavky nebrání v jeho používání. Možnost záznamu výstupního signálu je velmi užitečná (záznam lze v iPadu přehrát s využitím aplikace iTunes), koncepce mixeru a softwaru bohužel neumožňuje zaznamenávat přímé výstupy ze vstupních kanálů pro další zpracování v postprodukci, protože právě tyto záznamy oddělených stop jsou v live provozu důležitější než záznam mixáže, který může mít jen dokumentární hodnotu.

Kdo Mackie DL1608 využije
Koncepce mixeru se vzdáleným řízením přináší nové možnosti a s tím i nové skupiny potenciálních uživatelů. Tento mixer využijí nejen zvukaři, kteří mohou nastavovat zvuk přímo v kritických místech, ale i malé kapely, účinkující na tanečních zábavách nebo v klubech, jejichž kapelník bývá současně zvukařem, dokážu si jej představit ve zkušebnách hudebních skupin, kdy záznam ze zkoušky bývá velmi žádaným studijním materiálem. Mixer by mohl posloužit i pro ozvučení kostelů, kde by mohl najít uplatnění v rukou varhaníka, sbormistra nebo i technicky zdatného duchovního.

Práce se zvukem se stále výrazněji proměňuje a stává se více a více individuální záležitostí. Tento trend mixer Mackie DL1608 vystihl a v plné míře naplňuje.

Aleš Dvořák

Výrobce: Mackie
Zapůjčil: Music City
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět