MAGIX Sequoia 12

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 72
Registrován: 31 led 2006 09:57

MAGIX Sequoia 12

Příspěvek od ondra.urban »

Nová verze High Definition DAW aplikace od německé firmy MAGIX.
1. 2. 2013

ObrázekProgram Sequoia netřeba dlouze představovat. Reprezentuje špičku v oblasti profesionálního zpracování audia na PC a také vrchol nabídky produktů svého tvůrce - firmy MAGIX. Je určen k profesionálnímu nasazení v AV postprodukci, dále k nahrávání, střihu, mixu a masteringu v hudebních studiích, použití v rozhlase, televizi apod. Novinkou letošního roku je uvedení již dvanácté verze této aplikace, s jejímiž novinkami a vylepšeními se seznámíme v následující recenzi.

Na úvod
Jelikož není možné podrobně popsat všechny vlastnosti aplikace a její ovládání, nebylo by to navíc ani účelné, zaměříme se na novinky, které dvanáctá verze DAW Sequoia nabízí. Sequoia je tedy nadále nejvyšším (a také nejdražším) produktem MAGIXu. Za svůj vývoj doznala celou řadu změn, které posouvají aplikaci ke stále dokonalejší podobě. Než se seznámíme s novinkami verze 12, shrňme si základní vlastnosti aplikace.

Základní pojmy a vlastnosti
Shrňme si základní pojmy, se kterými při práci se Sequoiou operujeme. Klíčovou pro tuto DAW, ale i pro zjednodušenou verzi s názvem Samplitude je objektově pojatá nedestruktivní editace. VIP (Virtual Project) je obdobou třeba Session (Pro Tools) a Project (Cubase/Nuendo). Zde však jdeme mnohem dále. Už víme, že objektem v Sequoie není pouhý Wave soubor, ale celá komplexní nadstavba s názvem Object. Ta může obsahovat celou řadu parametrů nedestruktivní editace včetně VST efektů, AUX sendů, panoramy, automatizace, časové komprese či expanze apod.

Z důležitých faktů zmiňme to, že Sequoia zvládne až 999 stop, které mohou být jak audio, tak MIDI. Na každé stopě (kanálu) může být až 64 insert efektů. Jsou podporovány audio soubory v rozlišení od 16-bit do 32-bit Floating Point a to dokonce různého druhu v rámci společného projektu. Maximální podporovaná vzorkovací frekvence je 384 kHz.

Kromě práce s audiem je možno nahrávat i zpracovávat MIDI a pracovat s virtuálními instrumenty. V instalačním balíku najdeme na několika DVD kromě základní instalace programu celých 70 GB zvukové knihovny pro přibalený sampler Independence. Ten se kromě propracované samplovací architektury vyznačuje mj. také tím, že může sloužit i jako VST Host pro další nástroje a efekty.

Sequoia podobně jako menší sourozenec Samplitude Pro X používá tzv. Hybrid Audio Engine. Tato vymoženost je kombinací ASIO rozhraní s nízkou a vysokou latencí, tedy zpožděním odezvy mezi vstupním a výstupním audiosignálem. Nízká latence se hodí pro monitoring signálu při nahrávání se současným použitím efektů, ovšem za cenu většího vytížení CPU. Vysoká latence naproti tomu systému odlehčí - je optimalizována pro mix a využití mnoha efektů a virtuálních nástrojů současně při plném využití vnitřní vyrovnávací paměti aplikace.

Velikost vyrovnávací paměti přehrávání (bufferu) je možno nastavit nezávisle jak pro VIP (Virtual Project), tak pro ASIO ovladač zvukové karty. Zajímavostí je pak tzv. Economy track. Jedná se o typ stopy, která nemá tak velké nároky na výpočetní výkon CPU díky přepnutí na VIP buffering. Tato stopa, která již obsahuje nahraný materiál, uvolní dostupné prostředky CPU stopám, které potřebují mít k dispozici nízkolatenční monitoring. Do režimu Economy lze kdykoli přepnout kteroukoli stopu, stejně tak lze tuto funkci opět deaktivovat.

Novinkou a zajímavostí výkonného audio enginu Sequoie je možnost exportu dat v průběhu nahrávání. Může nastat situace, kdy např. v průběhu záznamu koncertu chceme exportovat dílčí náslechy premixu předchozího materiálu pro dirigenta, sólistu, režiséra atd. Audio engine a práce se soubory je natolik robustní, že se to celé obejde bez pádu aplikace. Osobně bych tuto funkci ani nevyžadoval, ale je možná zvykem nechtít po DAW aplikaci v průběhu záznamu raději žádné další funkce, aby se odvrátilo nebezpečí přerušení nahrávky.
Obrázek
Obrázek
Nativně v 64 bitech
První zásadní novinkou je to, že Sequoia 12 je již plnohodnotnou 64bitovou aplikací pro odpovídající operační systém Windows 7. Použití 64bitové verze operačního systému není ale podmínkou, Sequoia si poradí i s verzí 32bitovou. Samozřejmě lze v rámci 64-bit instalace kombinovat 32bitové i 64bitové plug-in moduly, vnitřní VST bridge to umožňuje.

Spectral View
Vylepšení se dočkal také editor Spectral View. Ten namísto klasického zobrazení vlny jako časového průběhu amplitudy nabízí spektrogram - na vertikální ose zobrazení je frekvence, barevně je pak odlišena amplituda. Lze tak izolovat např. náhodné poruchy, šumy, ruchy a ty opravit přímo v okně editoru. Čištení může probíhat v obou osách zcela svobodně - lze tak třeba vyjmout jedinou harmonickou (např. síťový brum) nebo izolovat praskot židle nad drženým akordem apod. Není tedy nutné používat produkty třetích stran v podobě zásuvných modulů, vše je integrováno přímo na úrovni editace objektů a stop v projektu. To je v prostředí DAW aplikace jakožto funkce zobrazení a zejména pro usnadnění editace nadstandardní.

Makra
Další věcí, která hodně usnadní práci, je možnost naprogramování vlastních tzv. makropovelů. Jak už název napovídá, jedná se o dávkové povely, kdy je možno sdružit několik dílčích kroků editace do jednoho. Chceme-li např. uplatnit na objekty podobného druhu obdobné povely a operace, stačí zaznamenat náš postup a uložit jako makropovel. Makra lze navíc vyvolávat pomocí klávesových zkratek, což opravdu hodně usnadní čas a energii při rozsáhlých editacích, mixech a zejména masteringu.

Vícebodový střih a MuSyC
Operace a funkce střihu byly na vysoké úrovni už v předchozích verzích programu, zde se jde ještě dál. O co se přesně jedná? Nové pojetí tzv. 4bodového střihu vypadá takto: In a Out body (vstupy a výstupy střihu) lze definovat nezávisle jak ve zdrojovém (Source) materiálu, tak v cílovém (Destination). Jednoduchým povelem se pak materiál v cílové oblasti nahradí zdrojovým. To je pro rychlý a přesný střih zejména hudebního materiálu opravdu velmi užitečné. Pravou sílu Source-Destination střihu se čtyřmi body lze docenit zvláště v multiprojektech. Celá tzv. Session je totiž sadou otevřených dílčích projektů a střih na výše zmíněném principu může probíhat libovolně mezi nimi. Nastávají situace, kdy máte například záznam zkoušek, generálky a jednoho koncertu. Nyní je možné mít jednotlivé záznamy v nezávislých projektech a stříhat do cílového, kde se takto vybuduje nový sestřih nejlepšího materiálu. Při hledání materiálu je to opravdu velké urychlení - není třeba točit tzv. „za sebe“ nebo otevírat okno importu audio dat z jiných projektů. Možnostem střihu výrazně napomáhá propracovaný Crossfade Editor.

Pod tajemným názvem MuSyC se skrývají možnosti tzv. multisynchronního automatizovaného hledání místa střihu na základě analýzy variant záznamu téže skladby. Program dokáže analyzovat průběh úrovně, spektra a rytmu záběrů ty pak srovnat tzv. pod sebe - graficky to vypadá jako časová expanze či komprese, ale týká se to pochopitelně jen zobrazení. Nalezení vhodného místa střihu mezi různými záběry je pak již hračkou. Jinou možností je nechat vyhledávat vhodná místa střihu automaticky. Tomu výrazně napomáhá tabulka, která shrnuje výsledky analýzy a vyjadřuje procentuelně míru podobnosti záběrů. Opět tedy příklad z praxe: při střihu zejména klasické hudby se část práce věnuje hledání vhodného materiálu. Při střihu na magnetickém pásu se zvukový mistr musel spolehnout pouze na své uši, s příchodem DAW a grafické reprezentace tvaru vlny přibyl vjem optický. Sequoia jde ještě dál a na základě propracované analýzy dat dokáže rozpoznat podobná místa skladby. Potřebujeme-li pak konkrétní pasáž ve skladbě ve velkém množství záběrů, stačí vyjít například z jednoho celistvého záběru a v dílčích opravách nemusíme složitě hledat alternativní materiál.
Obrázek
Obrázek
Loudness Metering
V průběhu několika uplynulých let doznalo pojetí hlasitosti při digitálním nahrávání a vysílání nový rozměr. Dříve bylo nutno tzv. hlídat špičky, konečným důsledkem ale pak byla rozdílnost výsledné hlasitosti nahrávek. Každý to známe z vlastní zkušenosti: některé příspěvky televizní nebo rozhlasové relace jsou slyšet méně, některé více nahlas. Dosti markantní je to zejména u reklam. Organizace EBU a ITU vydaly doporučení, podle kterých se má přesně definovat měření hlasitosti nahrávek. Novým pojmem se tak stává jednotka LU (Loudness Unit), která narozdíl od vyjádření v decibelech vztahuje modulaci a hlasitost přímo k normou předem dané referenční hladině. Také MAGIX zareagoval na tento trend a ve své aplikaci Sequoia, která bývá mj. právě v prostředí rozhlasu nasazována, implementoval funkce měření hlasitosti jak podle EBU R128, tak dle ITU-R BS.1770-3/ITU-R BS.1771.

Dalším užitečným pomocníkem je tzv. True Peak měření. Digitální metry v Sequoie totiž respektují to, jak bude signál vypadat na analogovém výstupu. Mezi dvěma vzorky digitálního signálu může dojít na analogové straně ke krátkodobému překmitu, který by byl při běžném měření nerozpoznán a signál bychom tak při modulaci v plném rozsahu měli krátkodobě zkreslen. Sequoia používá pro precizní měření opravdové špičky 4násobné vnitřní převzorkování.

Mastering a DDP export
Operace masteringu CD-Audio a authoringu DVD-Audio byly integrovány již v předchozích verzích. Exportované DDP soubory, které popisují přímou podobu datové skladby budoucího disku před duplikací, lze také kontrolovat v přibaleném přehrávači. MAGIX zde využil externí produkt Sonoris DDP Player, který je samostatnou aplikací, ale je součástí instalace Sequoi. Hotové mastery je tak možno kontrolovat přímo v datové podobě, nikoli z vypalovaných disků, které mohou nést stopy nějakých chyb, např. použitého média nebo vypalovačky.
Obrázek
Obrázek
Uživatelské rozhraní
Na závěr je nutno uvést ještě jednu velice užitečnou novinku, kterou je tzv. dokování (docking). Jednotlivá okna, kterých se to týká (např. Manager, Visualization, Time Display, Object Editor apod.) lze totiž myší uchopit a přemístit kamkoli v rámci okna projektu. Docking koncept nám nabídne při pohybu oknem vždy nejbližší cíl, kam lze okno dané funkce umístit tak, aby „zapadlo“ do celkové plochy projektového okna. Lze si tak vybudovat sestavu oken podle vlastních představ a potřeb a optimalizovat jejich rozmístění např. pro mastering, mix, střih, MIDI editaci apod. Vlastnoručně vyrobené sestavy pracovního okna lze pak neomezeně ukládat.

Závěr
Je toho ještě víc, co by se dalo o nové verzi DAW aplikace Sequoia napsat. Snažili jsme se ale uvést ta nejpodstatnější vylepšení a novinky verze 12. Není pochyb o tom, že Sequoia je a bude luxusní DAW aplikací, která může zastat většinu, ne-li všechny operace od záznamu a střihu přes mastering, remastering, měření až po export výsledku a to nejen v ryze hudebních produkcích, ale také v rozhlase, TV, postprodukci apod. Integrace všech funkcí v jedné aplikaci je velkou výhodou pro vybudování vlastního workflow, takže není nutné kombinovat více dílčích aplikací - ze Sequoi nemusíte vůbec přepínat do jiného programu např. jenom proto, že chcete vyčistit šumy v nahrávce nebo vypálit CD. Cena, kterou za Sequoiu zaplatíte, však není nízká. Každý si tedy musí zvolit svůj styl - jestli chce v rámci hudebního projektu měnit programové prostředí nebo zůstat v jednom programu a realizovat v něm všechny potřebné úkony. Doufejme, že se také v brzké době dočkáme verze pro Mac OS X.

Zájemcům o pochopení filozofie práce a vyzkoušení části toho, co Sequoia nabízí, doporučuji stáhnout si demo menšího sourozence, Samplitude Pro X. Ten má se Sequoiou mnoho společného, ale nenajdete v něm například MuSyC, Loudness Metering, DDP export a mnoho dalších profesionálních funkcí. Pro získání základního přehledu o stylu práce je to ale užitečné. Mnoho výukových videí, věnovaných práci v programu Sequoia, lze nalézt také na Youtube.

Ondřej Urban

Výrobce: MAGIX
Zapůjčil: Audiopro s.r.o.
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět