Modulace v Abletonu

Odpovědět
jiri.simek
Příspěvky: 5
Registrován: 21 bře 2004 12:02

Modulace v Abletonu

Příspěvek od jiri.simek »

K-devices TED, Ext2, REF a další Max4Live zařízení zdarma.
13. 1. 2015

Na trhu je velká spousta syntetizátorů. Kromě kvality jejich zvukového projevu mohou být dalším důležitým faktorem při jejich výběru nabízené možnosti modulace. V tomto ohledu se mi velmi líbí třeba syntetizátor firmy Native Instruments se jménem Massive, u kterého můžeme pomocí nízkofrekvenčních oscilátorů nebo krokových sekvencerů ovládat téměř všechny jeho parametry. Pokud však touto funkcí váš oblíbený syntetizátor nedisponuje a vy po ní toužíte, mohl by vám tento článek přijít vhod za předpokladu, že ve svém studiu používáte DAW Ableton v edici Suite nebo Ableton + Max4Live.

Pro tento DAW existuje hned několik Max4Live doplňků, které tuto funkci nabízejí. Nativní řešení má sice řadu výhod, například v podobě latence a konfigurace, ale použití technologie Max4Live má také své plusy. Hlavní výhodou tohoto řešení je nezávislost na plug-inech. Toto řešení tak lze aplikovat na všechna zařízení umístěná ve spodní efektové liště nebo mixážní pult. Z toho vyplývá, že tyto doplňky využijete i jinde, než jen u syntetizátorů. V dnešním článku vám ukážu příklady řešení této funkce v již zmíněném DAW za použití komerčních i bezplatných nástrojů. Bezplatné nástroje bude reprezentovat balíček LFO Zero a u komerční alternativy to budou nástroje od společnosti K-Devices, které toho nabízejí mnohem více.

LFO Zero
Pokud vás úvod článku zaujal a chcete si vyzkoušet zmíněné možnosti modulace, pak není nic jednoduššího, než si na stránce maxforlive.com vyhledat a stáhnout zařízení s názvem LFO Zero 1.0 by monolake. Ve stáhnutém souboru v ZIP formátu se nacházejí celkem tři zařízení a to LFO-One, LFO-Zero a Modulator. Jak již název napovídá, první dvě zařízení v balíčku jsou nízkofrekvenční oscilátory. Zatímco zařízení LFO-Zero se skládá pouze z jednoho nízkofrekvenčního oscilátoru, u zařízení LFO-One máme k dispozici až tři oscilátory, pomocí kterých si můžeme vytvarovat modulační signál k obrazu svému.

Dále máme u každého nízkofrekvenčního oscilátoru k dispozici osm průběhů, kterými můžeme námi vybraný parametr ovlivňovat. U průběhů nízkofrekvenčních oscilátorů můžeme nastavit frekvenci, rozsah kmitání, střední polohu, kvantizaci, funkci Smooth a S&H apod. Nechybí ani možnost synchronizace s tempem skladby. Výsledný modulační signál pak můžeme pozorovat na obrazovce. Podobně graficky a v rámci možností i funkčně vypadá také poslední zařízení z balíčku nazývající se Modulator. Jde o krokový sekvencer, který může pracovat s až šestnácti kroky se synchronizací tempa od 1/4 až do 1/32. Úroveň jednotlivých kroků nastavujeme přímo na displeji, kde jsou pro lepší přehlednost každé čtyři kroky barevně odlišeny. Kromě nastavení úrovně jednotlivých kroků a jejich počtu zde můžeme dále určit střední polohu, rozsah a funkci Smooth.
Obrázek
Nyní již víme, co nám tato Max4Live zařízení mohou nabídnout, ale doposud jsme si neřekli, jak jim přiřadit určitý parametr nějakého plug-inu, který budou řídit. Nejlepší cestou je použití tlačítka Configure u daného plug-inu v abletonském GUI. Těm, kdo nevědí, kde se toto tlačítko nachází, prozradím, že nejprve je nutné v abletonském GUI v záložce daného plug-inu kliknout na rozšiřující šipku (prostřední ikonka vlevo vedle názvu plug-inu). Po kliknutí na již zmíněné tlačítko se jeho barva změní na zelenou. Nyní u všech ovládacích prvků plug-inu, které chceme modulovat, vykážeme nějakou aktivitu (zahýbání faderem), což způsobí, že se nám ovládací prvek zobrazí také v abletonském GUI.

Nyní v GUI přejdeme na záložku našeho staženého modulačního Max4Live zařízení, kde klikneme na tlačítko Map. Poté se opět vrátíme k záložce plug-inu, kde v GUI u požadovaného parametru opět zahýbeme faderem. Tím dojde k namapování onoho parametru do modulačního zařízení. To platí jen pro externí zařízení (VST), u nativních zařízení není tato procedura nutná. V tomto případě stačí spustit mapování (tlačítkem MAP) a u požadované funkce či ovládacího prvku vykázat nějakou aktivitu.

K-Devices TED, Ext2, REF
Firma K-Devices nám pro účely modulace nabízí tři různá Max4Live zařízení. První z nich se jmenuje TED a jedná se o nízkofrekvenční oscilátor. Druhé zařízení má název Ext2 a jedná se o krokový sekvencer. Zatímco o těchto typech zařízení jsme se bavili již v předchozí části článku, třetí zařízení nesoucí název REF je unikátní. Umožňuje totiž ovládat další funkce Abletonu na základě přiváděného audio signálu. Mapování u zařízení od firmy K-Devices je totožné, jako tomu bylo v předchozím případě. Každé z těchto tří zařízení stojí 5 EUR a lze je zakoupit na stránkách firmy http://www.k-devices.com.

Zařízení nesoucí název TED je nízkofrekvenčním oscilátorem, který nabízí podobné funkce jako nízkofrekvenční oscilátor z předešlé části. Kromě toho ho můžeme použít také k řízení CV/Gate kompatibilního zařízení. Případným zájemcům o více informací týkajících se této problematiky doporučuji navštívit oficiální stránky firmy K-Devices. Z hlediska funkčnosti nízkofrekvenčního oscilátoru se TED, na rozdíl od dalších dvou produktů firmy K-Devices, zas tak výrazně neliší od konkurenčních zařízení.
Obrázek
Zařízení Ext2 se již budeme věnovat podrobněji. Ext2 je pokročilým krokovým sekvencerem, který kromě úrovně jednotlivých kroků umožňuje definovat také jejich průběh, podobně jako tomu je například u komponenty Performer z v úvodu článku zmíněného syntetizátoru Massive od firmy Native Instruments. Ext2 umožňuje práci s až šestnácti kroky se synchronizací tempa v rozmezí opět od 1/4 až do 1/32. Dále u toho zařízení můžeme konfigurovat funkce Smooth, Swing a minimální a maximální hodnotu, v které se má modulační signál pohybovat.

Abychom mohli kromě úrovně jednotlivých kroků definovat také jejich tvar, musíme zařízení přepnout do Envelope módu, což provedeme stejnojmenným tlačítkem. V Envelope módu se nám šířka zařízení zdvojnásobí, protože se otevře další okno s tříkanálovým krokovým sekvencerem, pomocí kterého konfigurujeme tvar jednotlivých kroků. Úrovněmi kroků v prvním kanálu definujeme šířku průběhu. V druhém kanálu definujeme stejným způsobem tvar - zda se bude jednat o trojúhelník, obdélník nebo lichoběžník. Stejným způsobem v posledním kanálu definujeme, na kterou stranu bude nakloněna špička průběhu.

Ve výchozím stavu jsou všechny vzestupné a sestupné části průběhu přímkami. To však lze změnit za pomoci funkce Curve, která zajistí prověšení těchto částí. U obou těchto sekvencerů můžeme průběh všech kroků nastavit na maximální nebo minimální hodnotu, případně můžeme hodnoty generovat náhodně. Oba sekvencery disponují také funkcemi Freeze a Random. Funkce Freeze zastaví přechod na další krok a způsobí neustálé opakování průběhu aktuálního kroku. Funkce Random naruší standardní posloupnost pořadí kroků. Pokud je tato funkce aktivní, je posloupnost kroků náhodná. Pokud se tedy poohlížíte po nějakém krokovém sekvenceru za účelem ovládání dalších komponent v Abletonu, je Ext2 za cenu 5 EUR jasnou volbou.

Zařízení REF slouží k řízení dalších funkcí na základě audio signálu přiváděného do tohoto zařízení. Toho docílíme tak, že zařízení vložíme do audio kanálu, do kterého pak nasměrujeme požadovaný audio signál. Oba kanály přiváděného audio signálu jsou nejprve sloučeny a poté můžeme takto vzniklý signál dále upravit filtrem typu dolní nebo horní propust. Dále máme k dispozici fader s funkcí Gain. Poté můžeme u vzniku modulačního signálu z audio signálu definovat, zda budeme audio signál analyzovat podle špičkové hodnoty, nebo dle hodnoty RMS. Je zde také možnost nastavit práh detekce, tedy od jaké úrovně audio signálu dojde ke změně modulačního signálu.
Obrázek
Dále můžeme modulační signál tvarovat pomocí celé řady dalších parametrů. Máme zde k dispozici fadery pro funkce Delay, Attack, Hold a Release, u kterých můžeme nastavit čas nebo synchronizaci s tempem. Můžeme určit, zda bude modulační signál při překročení prahové hodnoty úrovní audio signálu nabývat pouze hodnot 0 (minimální hodnota) a 1 (maximální hodnota), nebo zda bude nabývat hodnot podle aktuální úrovně audio signálu. Modulační signál může mít lineární nebo logaritmický průběh. Můžeme také nastavit minimální a maximální hodnotu, v kterých se má modulační signál pohybovat. Toto nastavení je však viditelné pouze na ovládaných prvcích a nikoliv na displeji zařízení. I v tomto případě považuji cenu 5 euro za toto Max4Live zařízení za velmi příznivou.

Závěr
Max4Live modulačních zařízení existuje pochopitelně více, v dnešním článku jsme se věnovali pouze některým z nich. Stačí si trochu zahledat na internetu a najdete další obdobná zařízení, čímž můžete odstranit nedostatky jiných plug-inů a otevírají se vám tak nové možnosti. Proto všem zájemcům o Ableton velmi doporučuji pořízení jeho Suite edice nebo alespoň technologie Max4Live, která je v Suite edici již zahrnuta. Pokud vás zaujaly funkce dnes představených zařízení od firmy K-Devices, pak s koupí neváhejte. Cena těchto Max4Live zařízení je totiž opravdu příjemná a rozdíl oproti bezplatné alternativě je skutečně znát.

Jiří Šimek

Odpovědět