Moog Sub 37

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 72
Registrován: 31 led 2006 09:57

Moog Sub 37

Příspěvek od ondra.urban »

Nový model analogového syntetizéru legendárního výrobce.
27. 4. 2015

Firma Moog Music Inc., kterou není třeba dlouze představovat, přichází na trh s novinkou, která kombinuje tradiční intuitivnost ovládání, komfort programovacích možností, ale především kvalitní analogový zvuk ve zbrusu novém produktu s názvem Sub 37. Podívejme se blíže, co tento nástroj nabízí.

Úvodem trocha historie
Nástroje značky Moog jsou bezesporu legendou. Znamenají podstatnou část historie vývoje hudební elektroniky vůbec a jejich konstruktér, R. A. Moog, bude navždy ikonou, která nemá na poli elektronické hudby obdoby. Firma Moog se ocitla na vrcholu slávy v sedmdesátých letech minulého století, ale nastupující digitální technologie, FM syntéza a MIDI se tak trochu podepsaly na faktu, že tradiční nástroje s rozdílovou syntézou už nebyly tak žádané. Labutí písní byl nástroj Memorymoog z roku 1983, uvedený na trh krátce předtím, než firma R. A. Mooga ukončila svoji činnost.

Znovuoživený zájem o tradiční analogové syntezátory znamenal pro geniálního tvůrce nástrojů Moog novou výzvu. Na počátku nového tisíciletí tak firma nejprve pod názvem Big Briar, později pod původním označením Moog Music reinkarnovala základy poctivého řemesla a znalosti elektronických obvodů v nástroji Moog Voyager, který svým designem navazoval na veleúspěšný Minimoog. Nástroj vyráběný v několika variantách znamenal však pro velké množství hudebníků příliš velkou investici. V roce 2006 proto firma Moog Music přichází nástrojem dostupnějším, byť za cenu zjednodušení obvodů syntézy a ovládání - Little Phatty. Tento nástroj vlastně započal existenci nové kategorie dostupných nástrojů Moog, ale řada Voyager žije dál.

Na Little Phatty navázal nástroj Sub Phatty, kterému uživatelé trochu vytýkali příliš malý rozsah klaviatury - pouhé dvě oktávy - a nepohodlné ovládání se spoustou skrytých funkcí, na které se uživatel nedostane přímo z uživatelského panelu, ale pouze pomocí různých Shift kombinací nebo dálkově za pomoci softwarového editoru. Připomínky se zdají být vyslyšeny, neboť nový produkt Sub 37 vylepšuje mj. ovládání a nabízí o jednu oktávu klaviatury navíc.

Popis nástroje
Nástroj Moog Sub 37 přichází v tradičně poctivě provedeném kabátu: dřevěné bočnice, hliníkové šasi, kvalitní knoby a tlačítka. Neméně kvalitní je klaviatura s rozsahem tří oktáv (37 kláves - odtud označení nástroje) a rychlostní i tlakovou citlivostí, doprovázená kolečky Pitch a Modulation. Typicky skloněný ovládací panel nabízí možnost dostat se k většině funkcí přímo. Postupně na něm najdeme zleva sekce Programming, Arpeggiator, Glide, Mod 1 a Mod 2, Oscillators, Mixer, Filter, Envelopes a Output. Na tomto místě není dostatek prostoru k popisu všech ovládacích prvků a jejich funkcí, ale těm základním se budeme věnovat v popisu jednotlivých sekcí v dalším textu.
Obrázek
Veškeré připojovací body nalezneme na levém boku nástroje. Je zde zásuvka síťového kabelu IEC spolu s vypínačem napájení, vstup a výstup audio signálu, vstupy řídicích napětí (CV) pro výšku tónu, přeladění filtru a hlasitost, dále vstup a výstup klasického MIDI v provedení dvojice DIN konektorů i USB port pro MIDI komunikaci s počítačem přímo bez nutnosti použití přídavného MIDI rozhraní. Sluchátkový výstup se nachází na čelním panelu nástroje, v pravé sekci Output.

Co se technického řešení týká, je Moog Sub 37 navržen jako jedno až dvouhlasý nástroj s tradiční subtraktivní metodou syntézy v analogovém provedení, ale s digitálním ovládáním. Znamená to tedy, že kompletní zvuková cesta je analogová, zatímco obálky, modulační generátory, arpeggiator, sekvencer a ukládání zvukových barev se uskutečňují digitálně, pomocí CPU. Do syntetizéru Moog Sub 37 lze uložit až 256 zvukových barev, jejichž přepínání je umožněno pomocí šestnácti tlačítek nad klaviaturou v šestnácti bankách.

Oscilátory
Moog Sub 37 nabízí dva oscilátory s plynule měnitelným tvarem vlny od trojúhelníkového přes pilový až po obdélníkový (pulzní) průběh s měnitelnou šířkou pulzu. U obou lze nastavit základní oktávovou polohu a u druhého z nich také odladění vůči prvnímu a to dvojím způsobem: s konstantním relativním nebo absolutním poměrem rozladění. Druhý způsob se ovládá knoflíkem Beat Frequency a lze jím nastavit konstantní frekvenci rázování až do 3.5 Hz.
Oba oscilátory lze vzájemně synchronizovat (Hard Sync) a nastavit do režimu Duo, ve kterém je nástroj dvouhlasý s možností volby, který z oscilátorů bude hrát dolní a který horní hlas. Tento tzv. duofonní režim je vítaným obohacením možností nástroje a připomíná obdobné řešení jako např. u syntetizéru ARP Odyssey.

Oscilátory se podél klaviatury přelaďují buď skokově, nebo spojitě v závislosti na nastavení Glide. Tento režim nabízí mnoho různých nastavení. Nechybí možnosti konstantního času nebo konstantní rychlosti přeběhu, exponenciální průběh, funkce Legato a další parametry.

Mixer
V sekci mixéru, neboli směšovače, se navzájem sčítají příspěvky pěti zdrojů signálu: dva oscilátory, sub-oscilátor (naladěný vždy o oktávu níže vůči Osc 1 a s obdélníkovým průběhem), růžový šum a externí signál. Každý ze zdrojů lze na vstupu následujícího audio obvodu, kterým je filtr, přebudit. Pokud nezapojíme do zdířky externího vstupu žádný zdroj signálu, je na knoflíku Ext In přítomen výstupní signál mixéru pro dosažení zpětné vazby.

Filtr
Fitr je v subtraktivních syntetizérech nedůležitější barvotvornou jednotkou. Navíc fitry Moog jsou svojí kvalitou pověstné. Ani zde nechybí klasický žebříčkový filtr typu LPF s přepínatelnou strmostí 6, 12, 18 a 24 dB/oktávu. Filtr lze knoflíkem Resonance rozkmitat až k samooscilaci. Zajímavostí fitru na Sub 37 je parametr Multidrive, který zavádí přebuzení na vstupu i výstupu filtru. Lze tak dosáhnout lehkého nakreslení signálu až po brutální distorzi. U filtru také nechybí možnost škálování průběhu přeladění ořezávací frekvence podél klaviatury.

Obálky
Dalším blokem jsou generátory obálek a to zvlášť pro filtr a zesilovač. Kromě klasického ADSR průběhu nabízejí obálky Sub 37 další dva segmenty: Delay (zpoždění nástupu obálky) a Hold (čas přidržení úrovně dosažené segmentem Attack před nástupem Decay). Vliv obou obálek může být řízen rychlostní citlivostí (Velocity), nechybí škálování časů Decay a Release podél klaviatury.

Zajímavostí obálek jsou možnosti smyčkování, čímž se z obou generátorů nebo jednoho z nich stává multi-stage LFO. Pomocí externích MIDI hodin nebo i interně lze synchronizovat tempo jejich spouštění.

Výstupní sekce
Výstupní sekce Moog Sub 37 nabízí regulaci výstupní úrovně audio výstupu nástroje. Nechybí užitečné tlačítko Mute, které umlčí hlavní výstup, ale sluchátkový zůstává nadále v činnosti. Ten má navíc vlastní regulaci hlasitosti. Je nutno mít na paměti, že potenciometr hlasitosti sluchátek je zařazen až za ovladačem hlasitosti hlavního výstupu. Hlavní regulátor hlasitosti je však ukládán do paměti zvukového rejstříku jako číselná hodnota, což je užitečná funkce pro vyrovnání hlasitostí jednotlivých barev např. při živém hraní.
Obrázek
Arpeggiator, sekvencer a další funkce
Klasický analogový syntetizér si dnes bez automatů typu arpeggiator a sekvencer neumíme téměř představit. Arpeggiator nabízí klasické režimy rozkladu akordů nahoru, dolů a náhodně, nechybí také možnost zachycení pořadí, jak byly spuštěny jednotlivé klávesy. Sekvencer nabízí sofistikovanější možnosti a to s využitím až 64 kroků. Nahrávání sekvencí je velmi jednoduché: ukládají se po sobě tisknuté klávesy, nechybí možnost vložení pauzy (prázdného kroku - Rest) nebo ligatury (Tie). Je samozřejmé, že jak arpeggiator, tak krokový sekvencer je synchronizovatelný s MIDI hodinami. Nechybí také funkce Tap Tempo pro vyťukání tempa ručně. Nastavení této sekce se ukládá spolu s dalšími parametry do paměti každého ze zvukových rejstříků.

Kromě klasických možností modulace pomocí dvojice pomaluběžných oscilátorů (LFO) nabízí nástroj propracovanou strukturu modulace ve dvou modulačních sběrnicích. Nechybí zde ani přepnutí LFO do režimu Hi Range pro FM modulaci. Každý ovládací prvek dále také vysílá NRPN parametr pro ukládání změn a jejich automatizaci např. v MIDI sekvenceru. Také je možno vyslat pomocí SysEx zpráv nastavení jednotlivého rejstříku nebo zálohovat celou paměť nástroje.

Zvuk a závěr
Popisovat zvuk nástrojů Moog slovy jde obtížně. Při přímém srovnání s modelem Voyager nechybí obdobná hutnost zvuku, která je pro nástroje Moog typická. Nástroj umí být hodný, nabízí širokou škálu tradičních barev, které se asi nikdy neoposlouchají. Sub 37 lze ale také přimět k poněkud drsnějším zvukům a to zejména díky možnostem přebuzení filtru a zpětné vazbě v sekci Mixer. Oproti Minimoogu a jeho novodobým reinkarnacím může Sub 37 vyznívat trochu chudším dojmem a to zejména vzhledem k přítomnosti pouze dvou namísto tří oscilátorů. Chybějící plnost zvuku však zdatně dohání suboscilátor a vítaným obohacením je také duofonní režim a možnosti modulace. Ovládací prvky jsou vzhledem k rozměrům nástroje trochu miniaturizované, opět ve srovnání s Minimoogem včetně Voyageru, ale na tento fakt si lze zvyknout a nástroj je díky tomu kompaktní.

Sub 37 představuje velmi zdařilý počin, který se ctí zaujímá místo ve výrobním programu nástrojů světoznámé značky Moog. Hodí se jak do studia, tak na live provoz a to zejména díky rychlému a intuitivnímu ovládání, stabilitě ladění a v neposlední řadě kvalitě provedení počínaje zvukem a konče mechanickou konstrukcí. Nástroj rozhodně doporučuji k vyzkoušení.

Výrobce: Moog
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.

Ondřej Urban
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět