Moog Theremini

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 83
Registrován: 31 led 2006 09:57

Moog Theremini

Příspěvek od ondra.urban »

Inovace na téma Theremin z dílen Moog Music Inc.
25. 5. 2015

Firma Moog Music Inc. se kromě výroby syntezátorů, ovládaných standardní klaviaturou, zabývá tradičně také vývojem bezkontaktně ovládaných nástrojů typu Theremin. V krátkém pohledu do historie se ujistíme, že je to vlastně osvědčená klasika ve výrobním programu firmy Moog. Poslední novinkou z této oblasti je nástroj Theremini, který podrobíme bližšímu prozkoumání.

Historie
Psal se rok 1949, když tehdy patnáctiletý Robert Moog (1934-2005) nalezl v lednovém čísle časopisu „Radio and Television News“ dokumentaci, podle které postavil svůj první Theremin. Tento legendární nástroj, vynalezený ruským inženýrem Lvem Sergejevičem Těrmenem (1896-1993), znamenal ve vývoji hudební elektroniky asi tolik, jako např. Hammondovy varhany v oblasti klávesových nástrojů. Nástroj původně nazvaný Etherphone se ovládal bezdotykově, pouhým pohybem rukou hráče. Prostřednictvím dvou antén převáděl pozici dlaní hudebníka pomocí kapacitního jevu na změnu výšky tónu záznějového (heterodynního) oscilátoru a na změnu jeho hlasitosti. Zajímavostí je, že princip využití kapacity lidského těla byl Těrmenem původně vyvíjen pro zabezpečovací účely (alarm). Jako bývalý violoncellista přišel s nápadem objevený princip rozvinout do oblasti hudebního využití, což jej vyneslo na vrchol slávy. Svůj pestrý a částečně i pohnutý život prožil částečně v USA, po návratu do Sovětského svazu byl dokonce krátce vězněn. Dožil se přesto úctyhodného věku 97 let.

Zpět ale k okouzlení Roberta Mooga Thereminem, jak byl Etherphone později komerčně nazván. Theremin znamenal pro Mooga tak velký zdroj inspirace, že jej pět let po svých prvních pokusech s Těrmenovým zapojením zdokonalil a začal vyrábět vlastní verzi na objednávku. To už pod křídly své vlastní firmy s názvem R. A. Moog Co. Firma byla několikrát během své historie přejmenována, svého času sám Moog vyráběl nástroje s názvem Ethervox pod značkou Big Briar. Bylo to zhruba v mezidobí mezi úspěchem Minimoogu v 70. letech minulého století a návratem Roberta Mooga k syntetizérům ve firmě Moog Music na sklonku jeho života (2002).

Kromě syntetizérů na bázi nástrojů Minimoog a Moog Modular, které tvoří páteř výrobního programu Moog Music Inc., najdeme ve výrobním programu aktuálně dva zástupce z rodiny Thereminů: léty prověřený, plně analogový Etherwave, prodávaný kromě kompletního nástroje též jako stavebnice, a nový model Theremini.
Obrázek
Popis
Theremini je proveden v poněkud futuristicky, ale přesto elegantně vyhlížejícím provedení. Na první pohled vypadá nástroj díky plastovému tělu trochu chatrně až hračkovitě a jeho eliptický tvar může připomínat třeba vesmírné plavidlo z oblasti sci-fi. Některým lidem pak údajně Theremini svým tvarem připomíná vzducholoď.

Bílému zaoblenému plášti sekunduje černý ovládací panel, kde najdeme postupně zleva zdířku pro sluchátka, potenciometr hlasitosti a regulátor Pitch Correction. Dále jsou zde tlačítka Scale, Root a Setup, obklopující grafický LCD display s rozlišením 128 x 64 bodů a bílým podsvětlením. Napravo od displeje najdeme tlačítko Effect s ovladačem Amount a konečně knoflík Presets.

Zadní panel nabízí vše potřebné pro správné fungování a komunikaci nástroje s okolím: zdířku napájecího zdroje s vypínačem, mini USB konektor pro přenos MIDI povelů, výstup řídicího napětí (CV Out) a stereofonní výstup v provedení dvojice konektorů Jack. Zajímavostí je také šroubek pro připojení dodatečného uzemnění nástroje, o něco méně zajímavý je pak otvor pro zasunutí zámku Kensington.

Nejdůležitějšími prvky rozhraní člověk - nástroj jsou u Theremini pochopitelně antény. Ta pro pravou ruku (hliníková trubka) je elegantně schována v prolisu na spodní straně nástroje a před uvedením do provozu je potřeba ji zasunout do otvoru na pravé straně vrchního panelu. Levoruká anténa je klasicky smyčková, uzavřená a přímo spjatá s tělem nástroje. Nabídku vrchního panelu uzavírá malý reproduktor. Výkon vestavěného zesilovače je velmi malý, ale na cvičení doma v pokoji zcela dostačuje.

Theremini je možno umístit buď na rovný stůl z nevodivého materiálu, nebo na mikrofonní stojan, pro nějž je uzpůsoben díky zabudovanému otvoru se závitem Whitworth o průměru 3/8“.

Jak se na Theremini hraje
Základním principem ovládání Thereminu je tradičně změna výšky tónu směrem nahoru, čehož dosáhneme přiblížením pravé ruky k pravé anténě, a úprava hlasitosti směrem k nižším hodnotám až do umlčení zvuku, což provádíme přiblížením levé ruky k anténě levé. Změny obou základních parametrů probíhají spojitě a výšku tónu je třeba řídit pouze sluchem. Tak je to alespoň u klasického Thereminu, který kopíruje např. model Etherwave.

Theremini však přichází s několika pomůckami, které mají za cíl přiblížit způsob hry na tento nástroj širšímu poli zájemců. Zaprvé je to zabudovaná chromatická ladička. Na displeji nástroje vidíme při hře název tónu, kterému se nejvíce blížíme a ukazatel, jsme-li frekvenčně pod nebo nad daným tónem.

Další pomůckou je potenciometr Pitch Correction. Pokud je nastaven zcela doleva, máme k dispozici klasický Theremin se spojitým ovládáním. Otáčením doprava se spojitý průběh začíná více škálovat (kvantizovat) podle nastavené stupnice. V extrémním nastavení (kdy je regulátor zcela vpravo) je škálování zcela nespojité, skokové. Na výběr máme 22 různých stupnic od chromatiky přes církevní stupnice až po různé exotické a orientální typy. Díky funkci kvantizace frekvence v rámci dané stupnice je možno na Theremini už po chvíli začít opravdu hrát. Zvuk se ale podobá spíše klasickému jednohlasému syntetizéru bez portamenta a tolik typická glissanda a vibrata se nekonají. Rozhodně je vhodné si po prvním „osahání“ nástroje nastavit Pitch Correction více doleva - frekvence je stále „zaokrouhlována“ na nejbližší tón vybrané škály, ale zůstává prostor pro vibrato a skluzy typu pitch-bend. Samozřejmostí správné funkce frekvenční korekce je vztažení k základnímu tónu (komorní „a“), jehož frekvenci je možno měnit ve velkém rozsahu.

Vítaným pomocníkem správné hry na Theremini je také kalibrace rozsahu přeladění a změn hlasitosti. V průběhu kalibrace jsou nastavena maxima a minima rozsahů změn zmíněných parametrů nastavením rukou do požadovaných vzdáleností. Díky tomu je možno Theremini uzpůsobit i fyzickým možnostem hráče.

Zvuk a presety
Theremini je po zvukové stránce digitálním nástrojem, byť detekce změn výšky tónu probíhá stále na klasickém heterodynním principu. Získaný záznějový kmitočet je převeden do digitální formy k dalšímu zpracování. Vlastní zvukové jádro (engine) je postaveno na wavetable syntetizéru Animoog, který je znám jako aplikace pro přístroje Apple s iOS. Přímo na nástroji je možno měnit pouze presety - k dispozici je jich celkem 32. Využít ale můžeme také softwarový editor pro PC, Mac a iPad. Theremini se jednoduše připojí k počítači nebo tabletu pomocí USB kabelu a editace může začít. Díky nahlédnutí do možností editoru odhalíme, jak jsou presety naprogramovány. Kromě klasické podoby Thereminu, kdy se mění pouze výška tónu a hlasitost, lze nastavit typ filtru, odřezávací frekvenci, resonanci, škálování podél změny frekvence a hlasitosti, vlnový průběh oscilátoru atd.

Zvuk nástroje je dále obohacen o sekci Delay, tedy zpožďovací linku na bázi ping-pong efektu. K dispozici jsou tři základní nastavení: Short, Mid a Long Delay. Přesnou hodnotu zpoždění lze nastavit opět pouze s pomocí softwarového editoru, přímo na nástroji se dá měnit pouze poměr přímý zvuk/efekt (Amount). Efekt je určitě vítaným obohacením zvuku nástroje a zejména v režimu Long Delay nabízí velmi inspirativní zvukový prostor.
Obrázek
MIDI a CV
Theremini dokáže vysílat a přijímat data pomocí MIDI protokolu. Jedná se především o sadu MIDI kontrolérů pevně přiřazených k jednotlivým parametrům, které určují kompletní možnosti externího řízení pomocí softwarového editoru. Kromě toho se dají využít obě antény jako nezávislé řídicí prvky pro vysílání zvolených MIDI kontrolérů (v globálním menu). Povely „nota zapnuta“ nejsou podporovány, do připojeného sekvenceru se ale dá například zaznamenat kompletní vysílání hráčovy akce, byť v podobě MIDI kontrolérů s nastavitelným 7bitovým nebo 14bitovým rozlišením. MIDI port se také využívá pro aktualizaci firmwaru nástroje.

CV výstup je určen pro ovládání napěťově řízených syntezátorů a jejich obvodů (např. filtrů). CV výstup ctí normu 1V/oct, řízen je buď anténou frekvence (včetně možnosti škálování) nebo hlasitosti a dá se nastavit v rozsahu 0-5 V nebo 0-10 V. Škoda, že je CV výstup pouze jeden, hodily by se dva, nezávisle pro každou z antén.

Závěrem
Moog Music propaguje Theremini mj. jako školní nástroj pro osvojení si principu hry na Theremin. Všechny pomůcky, které u klasického Thereminu i Etherwavu nenajdeme, určitě pomáhají k pohodlnému ovládání a především kontrole nad tím, co se line z nástroje. Theremin není rozhodně nástroj pro každého. Je potřeba se na něj naučit opravdu hrát a křivka nárůstu hráčských dovedností je poměrně pozvolná ve srovnání s výukou hry například na klávesové nástroje. Způsob a obtížnost hry na Theremin je možno obecně a zjednodušeně přirovnat ke hře na housle. Ovšem s tím rozdílem, že Theremin se ovládá bezkontaktně, odpadá tedy tolik potřebná hmatová jistota, kterou znají všichni hráči na smyčcové nástroje. O to složitější je vrátit se s nástrojem vždy do stejné pozice.

Vše je ale otázkou cviku a počin firmy Moog Music v podobě nástroje Theremini se všemi vymoženostmi, které prvotní krůčky na nástroji mohou usnadnit, je určitě kandidátem na nejpraktičtější Theremin vůbec. Díky MIDI a CV výstupu se může klidně stát efektním obohacením arzenálu nástrojů klávesového hráče, vzhledem k možnostem kalibrace a kvantizace ladění se pak určitě neztratí všude tam, kde potřebujeme Theremin ovládnout snazším způsobem. Rozhodně doporučuji nástroj vyzkoušet. Díky širokým zvukovým možnostem a příjemným detailům v celkovém nastavení nástroje k obrazu hráče už na druhý pohled nepůsobí jako hračka.

Výrobce: Moog
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.

Ondřej Urban
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět