Phonic IS 16

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

Phonic IS 16

Příspěvek od ales.dvorak »

Digitální mixážní pult a zvukové rozhraní.
14. 3. 2014

Dnes mám před sebou na stole poněkud větší zařízení. Jde o digitální mixážní pult Phonic IS 16, který představuje v této produktové skupině ještě stále novinku. Hodně o něm již bylo napsáno v recenzi uveřejněné v časopise Music Store 7/2013. Je velmi podrobná až popisná, pro čtenáře, který pult neviděl a chce si o něm udělat představu, je docela názorná. Všímá si vlastností tohoto nového pultu hlavně z hlediska ozvučování a uvádí klady i zápory práce s ním v této oblasti.

Moje pole působnosti se nachází v oblasti nahrávání, tedy na zcela opačném pólu zvukové tvorby (opravdu jsem přesvědčen, že se jedná o dva rozdílné světy i způsoby zvukařského myšlení). Budu tedy v tomto článku na pult Phonic IS 16 nahlížet především z tohoto zorného úhlu - mimo jiné také proto, že se mi zdá, že by na tomto poli mohl být dobrým pomocníkem.

Firma Phonic existuje na trhu od roku 1977. Její široký výrobní program zahrnuje dnes již kompletní spektrum audiozařízení od výkonových zesilovačů a PA sestav přes signálové procesory a předzesilovače až po počítačová zvuková rozhraní. Zapomenout nelze ani na audio analyzéry, které se staly zvláště v rukou ozvučujících zvukařů cenným pomocníkem. Vrcholem výrobního programu firmy jsou mixážní pulty, a to zejména kategorie malých mixerů především pro potřeby ozvučení. Pult IS 16 je nyní ve výrobním programu tím, čemu se často říká vlajková loď. Ne snad pro svou velikost, ta je vcelku konvenční, ale pro své vybavení a z něj plynoucí možnosti použití. O těchto možnostech budu v dalším textu uvažovat.

Ačkoli digitální mixážní pulty jsou na trhu a v praktickém nasazení již řadu let, stále ještě je práce s nimi pro starší a střední generaci zvukařů spojena s určitým úsilím ve smyslu změněného pohledu na dříve rutinní úkony spojené s obsluhou a ovládáním mixážních pultů. Jde totiž o zcela jiný pohled a pracovní postupy, což je podmíněno znalostí principů a architektury digitálního mixeru. To může v prvních chvílích přinášet potíže. Psát v dnešní době o digitálních mixážních pultech je tedy stále ještě spojeno s tendencí zamýšlet se nad těmito principy v obecnosti a hledat paralely mezi starým a novým. Přestože mě nyní napadá mnoho teoretických myšlenek, budu ve vztahu k mixážnímu pultu Phonic IS 16 co nejkonkrétnější.

Vzhled a provedení
Mixážní pult Phonic IS 16 působí na první pohled velmi solidním dojmem. Plasty jsou v jeho konstrukci jen tam, kde to skutečně nevadí, použity jsou kvalitní konektory. IS 16 není velký, působí kompaktně a rozložení ovládacích prvků je logické. O bytelnosti provedení svědčí i vyšší (cca 17 kg), ale nikoli obtěžující hmotnost.
Obrázek
Čelní panel v sobě snoubí ovládání analogové a digitální části pultu, obě jsou celkem běžného provedení. Analogová část obsahuje vstupní konektory XLR i TRS, inzertní body opět na konektorech TRS, spínač útlumu 20 dB a potenciometr vstupní citlivosti. Ta je dostatečná pro kondenzátorové i dynamické mikrofony (-16 až -60 dB). Digitální části vévodí displej, na němž je systémem záložek a subzáložek zobrazeno vše potřebné pro jednotlivé pracovní režimy. Displej je obklopen prosvětlenými tlačítky, která umožňují přímý přístup k některým důležitým položkám celkového menu, jež jsou jinak dostupné proklikáváním na dotykovém displeji. V běžném provozu je však dobré osvojit si tyto „klávesové zkratky“, neboť to velmi urychluje obsluhu pultu.

Také fadery, které zabírají celou dolní třetinu čelního panelu, jsou velmi kvalitního provedení a mají přirozeně lehký chod. Výrobce opatřil každou ze šestnácti faderových štěrbin prachovou ochranou, takže pultu neuškodí ani mobilní provoz, kde o nějakou tu nečistotu nebývá nouze.
Obrázek
Zadní panel je řešen vcelku konvenčně, najdeme zde některé vstupní a všechny výstupní terminály, zvukové, synchronizační i datové. Mimo to se na zadním panelu nachází slot pro umístění doplňkové rozšiřující karty. S její pomocí se pult IS 16 může stát zvukovým rozhraním pro DAW aplikace na platformě Windows i Mac OS. Výhledově výrobce údajně plánuje i rozšiřující kartu pro přímý záznam na datové úložiště. To by samozřejmě tomuto pultu dodalo ještě větší užitnou hodnotu. Výhrady mám ke koncepci napájení. Přestože je známo, že externí napájení audiozařízení je z hlediska např. rušení výhodnější, zde použitý síťový napájecí adaptér a zcela konvenční konektor bez aretace budí poněkud rozpaky při pomyšlení, jak snadné je takovýto napájecí konektor ve zmatku nechtěně vypojit a tím v případě digitálního zařízení nekorektně ukončit jeho chod. To vede většinou ke ztrátě uložených dat a nastavení, což by v případě např. přímého přenosu byla velmi stresová situace. Přimlouval bych se v tomto případě za zabudovaný napájecí zdroj se síťovým kabelem nebo za konektor s aretací (Hirose apod.). Další konstrukční problém vidím v řešení spínačů fantomového napájení. Nevadí, že napájení je zapínáno a vypínáno po čtveřicích, více vadí přílišné zahloubení přepínačů v panelu. Na jejich ovládání je zapotřebí tenký předmět (šroubovák, sponka apod.), přepínač nelze ovládat ani ostrým nehtem. Chápu, že výrobce měl na mysli ochranu proti nechtěnému vypnutí, ale v tomto případě byla jeho péče až přehnaná. Ostatně - ani dynamickým mikrofonům, jsou-li správně zapojeny, přítomnost fantomového napájení nevadí.

Koncepce a architektura
Digitální mixážní pult Phonic IS 16 je ve své koncepci podobný některým vydařeným předchůdcům ve své kategorii, které jiní výrobci poslali na trh o nějaký ten rok dříve, takže firma Phonic měla možnost inspirovat se při vývoji tím, co se jinde již osvědčilo. Některé dobré koncepční prvky však naopak zůstaly nevyužity, přestože jsou jinde zcela běžné.

Architektura digitálních mixážních pultů této kategorie se přirozeně liší od architektury velkých „digitálů“, a to především ve smyslu zjednodušení a dosažení příznivého poměru cena/výkon. Zatímco velké digitální mixážní stoly často připomínají stoly analogové zejména tím, že mají co nejvíce dedikovaných ovladačů, což jejich architekturu komplikuje, ale ovládání usnadňuje, jdou malé digitální pulty opačnou cestou - jednodušší architektura a příznivá cena, ale složitější obsluha, kterou je třeba si dobře osvojit až zautomatizovat, aby mixážní zásahy mohly být dostatečně rychlé. Touto cestou jde i Phonic IS 16.

Základem koncepce je použití tak zvaných vrstev (layers). Znamená to, že každý typ sběrnice (hlavní mixážní - Main, pomocná - Aux a skupinové - Group) používá jedinou základní sadu motorizovaných faderů. Jejich funkce se tedy přepíná podle toho, který typ sběrnice je zapotřebí ovládat, tedy vytváříme-li hlavní stereofonní mix, mix do pomocných výstupů pro monitoring nebo efekty nebo submix jednotlivých skupin. V důsledku to ovšem znamená, že mixážní úkony na jednotlivých sběrnicích nelze dělat současně jako na analogovém pultu s dedikovanými ovladači. Tento fakt je základní odlišností většiny digitálních pultů a je zapotřebí si to během práce stále uvědomovat a vytvořit si schopnost neustále vědět, v jaké vrstvě se právě pohybujeme. Pro usnadnění mají některé i menší pulty sadu otočných enkodérů, které lze přiřadit k hlavním ovládaným parametrům (Aux send, Panorama apod.) Mistr zvuku si tak může vytvořit další sadu ovladačů pro funkci, kterou je v průběhu práce potřeba nejčastěji měnit. Sadu otočných enkodérů však Phonic IS 16 postrádá, což pokládám za značný ústupek ve jménu jednoduchosti a příznivé ceny. O to více je třeba vědět, kde je aktivita jednotlivých vrstev indikována, zkrátka „abych věděl, kde právě jsem“. Omyl by mohl být fatální. Nutno říci, že IS 16 je v tomto ohledu dostatečně intuitivní. Popisky pod jednotlivými kanály a prosvětlená indikace jsou zřetelné.

Co se týká výbavy, je Phonic IS 16 obdařen bohatě. Disponuje 8 pomocnými sběrnicemi, 8 skupinovými a mimo hlavní výstup 8 tzv. univerzálními výstupy, do nichž lze směrovat signál z pomocných sběrnic (napájení externích efektů) nebo ze skupinových sběrnic (např. pro distribuci submixů). Je vybaven všemi potřebnými ekvalizačními i dynamickými efekty a navíc dvěma interními efektovými enginy pro dozvuk a další efektové algoritmy, nechybí ani možnost zavádět zpoždění do jednotlivých kanálů i na výstupy. To má význam jak při ozvučování, tak i při nahrávání více mikrofony. Efekty lze zařazovat téměř kamkoli - podle konkrétní pracovní situace.
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Pomocné funkce
Pomocné funkce implementované v tomto mixu pochopitelně vycházejí z digitální koncepce a usnadňují obsluhu. Za zmínku stojí nejen možnost připojení myši a externího monitoru, z nějž se mix ovládá skutečně lépe než pomocí nepříliš kvalitního interního dotykového displeje, ale především možnost dálkového ovládání. Dálkové ovládání je dnes již také většinou standardem, zde je však realizováno dvěma způsoby. Velmi spolehlivé je kabelové ovládání pomocí ethernetové sítě, užitečnější však je Wi-fi komunikace s přenosnými zařízeními, např. tablety nebo chytrými telefony. K vybudování wifi sítě slouží přiložený USB vysílač a přijímač. Nastavení komunikace není jednoduché, ale užitečnost této funkce zvláště při ozvučování je zřejmá. Za zmínku stojí i možnost ukládat nastavení mixážního pultu na externí SDHC kartu. Pomocí této karty se provádí i upgrade firmwaru. O zásuvném modulu již byla řeč.
Obrázek
Obrázek

Možnosti použití, zkušenosti z provozu
Dostávám se k důležité otázce, která opět trochu zasahuje do obecnější roviny. Jak připomněl kolega recenzent v časopise Music Store, je Phonic IS 16 pro ozvučování poněkud komplikovanější na obsluhu. To však není jeho nedostatek. Jde o obecný problém daný nutnou architekturou digitálních mixerů. Proto si obsluha takového mixeru musí bezpodmínečně osvojit rychlé reakce na nenadálé situace a uspořádání pultu bezpečně znát. Koncepce vrstev samozřejmě neumožňuje onu téměř podvědomou intuitivní práci s ovládacími prvky, kdy se „něco trochu přidá a je to tam“, zde se vše nastavuje skokově a definovaně systémem, jemuž říkám „vyber a proveď“. Ale taková je digitální doba.

Velmi dobře si však dokážu takovýto mixer představit při nahrávání např. orchestrálních nebo vokálních těles. Při tomto způsobu práce se nastavují parametry mixeru na začátku natáčení a příliš se pak již nemění. Této pracovní fázi, která určuje jak nastavení mixeru, tak i rozmístění mikrofonů se ohavně říká nazvučování. Jakmile je tedy „nazvučeno“, do mixu se již příliš nezasahuje. V této souvislosti velmi chválím, že pult disponuje 16 fyzickými vstupními kanály a 16 fadery, což je na rozdíl od leckteré konkurence značná výhoda.

Pro nahrávání je Phonic IS 16 výborně vybaven. Disponuje zpožďovacími prvky, které jsou pro multimikrofonii zásadní. To bylo v analogové doméně v reálném čase jen těžko řešitelné, zde je možné nastavit zpoždění mezi kanály nebo na výstupech nejen podle času, ale i podle vzdálenosti a s ohledem na teplotu vzduchu. Luxusní! Nahrávání usnadňuje již zmíněný zásuvný modul, díky němuž se IS 16 stává USB nebo FireWire zvukovým rozhraním umožňujícím zaznamenávat do DAW všechny kanály jako direct out. Všechny kanály lze takto i zpětně monitorovat. Pokud by bylo možno do DAW odesílat i stereofonní mix, umožňovalo by to i míchat a zaznamenávat výsledný mix. Bohužel tomu tak není. Protože se však IS 16 dá k DAW připojit agregovaně, bylo by pro to možné použít další zřetězené rozhraní.

Zvuková kvalita mixeru je také velmi dobrá (interní vzorkování až 96 kHz a subjektivně dobré předzesilovače), efekty jsou v běžném provozu dobře použitelné. Pro kritické aplikace jako je nahrávání nebo přímé vysílání by bylo lépe použít externí kvalitnější dozvuk. Pro ozvučování však plně vyhoví. Mixer Phonic IS 16 lze nakonfigurovat pro nejrůznější způsoby práce (direct out, group out, group to main mix), takže pokryje velmi široké rozmezí použití, pouze surroundový mix by byl velmi svízelně realizovatelný na pomocných sběrnicích. S tím se však u pultu této kategorie ani nepočítá.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Závěrem
Co ještě říci. Zákoutími tohoto mixážního pultu by se dalo procházet ještě dlouho, bylo by možné hledat dílčí nedostatky a detailní nedomyšlenosti. Je to však zcela zbytečné. Představili jsme si jednoduchý mixer s výbornými parametry, který při suverénní znalosti ovládání vyhoví ve většině pracovních nasazení. Mít 16 mikrofonních předzesilovačů a převodníků, široké routovací možnosti a navíc schopnost přímé spolupráce s DAW - to bude jistě pro mnoho uživatelů s důrazem na cenu solidní volba.

Aleš Dvořák

Výrobce: Phonic
Zapůjčil: Music Park
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět