preFIX

Odpovědět
standa.puffler
Příspěvky: 20
Registrován: 17 bře 2004 13:26

preFIX

Příspěvek od standa.puffler »

Ještě než začnete míchat.
21. 10. 2011

PreFIX je sada nástrojů pro stmelení a „předmíchání“ různých zvukových zdrojů v mixu. Dokáže přirozeně svázat a opravit zvuk několika audio stop. K těmto účelům obsahuje frekvenční korekce, fázové změny nebo stereo korekce pro prostorový zvuk. Sada procesů z dílny Variety of Sound disponuje kompletním řešením zvukové propusti a expanderu s dedikovaným a komplexním side chain filtrováním.

Variety of Sound
Za tímto softwarem stojí Herbert L. Goldberg - počítačový nadšenec, programátor a hudebník v jedné osobě. Goldberg se už dlouhá léta věnuje tvorbě DSP algoritmů a inovativním koncepcím VST plug-inů pod značkou Variety of Sound. V každém z jeho nástrojů a efektů je obsažen speciální technický návrh postupů, který on sám doposud nenašel u stávajících instrumentů. Jeho cílem je vyvíjet se a díky inovaci posunout i vývoj VST efektů a nástrojů na zcela novou úroveň. V případě preFIX byly například výkonově kritické části plug-inu napsány v nízkoúrovňovém assembleru, což se dnes už jen tak nevidí.

Instalace
Aplikace je ke stažení na internetových stránkách varietyofsound.wordpress.com. Stažený archív obsahuje samotnou DLL knihovnu s VST plug-inem, licenční ujednání v textovém souboru a celkem obsáhlou dokumentaci ve formátu PDF, která se v tomto případě bude hodit - preFIX je totiž nástrojem pro audiofily, kteří už mají bohatší zkušenosti s mixem. Licence potvrzuje, že tento software je bezplatný, nicméně autorská práva patří právě H. Goldbergovi. Plug-in nemůžete dál distribuovat, prodávat ani pronajímat. Zdrojový kód plug-inu nesmí být zjišťován pomocí metod reverzního inženýrství.

Plug-in vyžaduje Win32 kompatibilní systém s podporou SSE2 nebo vyšší a jeho kompatibilita s různými DAW systémy byla testována v mnoha hostitelských aplikacích. Instalace probíhá zkopírováním DLL souboru do vaší složky s VST plug-iny. Při dalším otevření hostitelské aplikace by měla být nová knihovna načtena. Máte-li plug-in nainstalován, můžeme se pustit do vysvětlování detailů jeho funkčnosti. Bez nainstalovaného plug-inu budou další odstavce jen stěží pochopitelné.

Ovládání preFIXu
V základní konfiguraci disponuje plug-in pěti přednastavenými presety: Default All Off, Default All In a presety A,B a C. Před zkoušením možností tohoto procesoru doporučuji ztlumit hlasitost, jelikož některá nastavení mohou být dosti nevyzpytatelná a vůči vašemu reprodukčnímu řetězci až destruktivní. Plug-in bohužel neobsahuje Bypass, pro tyto účely je potřeba využít funkce vašeho DAW systému. Pro nastavení základní pozice otočného kontroléru můžete využít klávesu [Ctrl] a levé tlačítko myši a pro jemné doladění pak [Shift] s levým kolečkem. Každý z modulů tohoto plug-inu má vlastní On/Off tlačítko ve spodní části grafického uživatelského rozhraní vybraného modulu.
Obrázek
Funkčnost plug-inu
PreFIX je jakýmsi zarovnávacím a stmelujícím nástrojem, který najde v produkčním cyklu své místo většinou na jednotlivých stopách ještě před mixem. Poskytuje sadu chytře zkonstruovaných procesů pro čištění, opravu a sladění zvukových stop (typicky získaných z různých zvukových zdrojů a nahrávek) ve smyslu celkové co možná nejhladší frekvenční ekvalizace, detailního srovnání fázových posunů a úprav prostorového vnímání zvuku. Díky integrovanému Gate a Expanderu ošetříte zvuk skutečně komplexně.

Charakteristika jednotlivých modulů
Hlavní filtry ve stylu Baxandall jsou prvotřídní zvukové kvality. K tomu je k dispozici ještě horní a dolní propust s přepínatelnou charakteristikou strmosti (buď 12 nebo 24 dB na oktávu). Oba typy filtru jsou „nadvzorkovány“, aby věrně simulovaly chování křivky své věhlasné analogové předlohy. Side chain korekce a filtry jsou vybaveny podobně - mají navíc volitelnou centrální frekvenci a přepínání pro interní a externí sidechain s možností dedikovaného odposlechu. Modul Gate a Expander má nastavitelný práh a sekci s hlasitostní obálkou či přepínatelné kanály. Křivku Expanderu je možné volně přizpůsobit vašim potřebám.

Modul pro srovnání fáze je řešen bezkrokovou korekcí fází signálu ve stylu starých analogových mašinek. Obsahuje detailní volby pro přizpůsobení fáze křivky odezvy s ohledem na polaritu, frekvenční centrum a šířku zvukového pásma. Navíc je možné dodatečně aplikovat i digitální zpoždění (Delay). Ovládat lze fázi levého, pravého nebo obou kanálů.

Signálová cesta
Hlavní cesta audio signálu v rámci směrování nemusí být striktně zleva doprava napříč uživatelským rozhraním plug-inu, ale jde zhruba podle následujícího pořadí. Ve zkratce je signál směrován nejprve do EQ, pak na Gate, fázové srovnání, stereo obraz a nakonec je upravena výstupní úroveň signálu.
Směrování pro signálovou cestu označenou v rozhraní plug-inu jako SC je trochu odlišné - SC má svůj vstup přímo z plug-inů, kde kanály 1 a 2 představují interní Side chain a 3 + 4 pak externí Side chain. SC EQ sekce vede signál dál do brány, resp. Expanderu. Pokud je aktivována funkce odposlechu pro Side chain, pak klesá výstupní signál brány a je nahrazen výstupem přímo z SC EQ. Všechno je v takovém případě zpracováno v hlavní signálové cestě - signál tak pokračuje k vyrovnání fáze, směrování a tak dále.

Pokročilá práce s jednotlivými moduly
V levé části uživatelského rozhraní se nachází EQ/filtr, který je fixován výhradně na hlavní signálovou cestu. Jde o moderní korekce na bázi Baxandall EQ s tím, že na rozdíl od zařízení, které tento modul celkem věrně kopíruje, je zde možné volně korigovat jednotlivé frekvence a jim přiřazený Gain. Modul kromě korekcí nabízí i velmi jemné Butterworth High-pass a Low-pass filtry, u kterých lze navíc přepínat mezi charakteristikou strmosti 12 dB a 24 dB na oktávu. Jak již bylo zmíněno, celá tato sekce je převzorkována pro co možná nejvyšší kvalitu výstupu. Zvuk, který z ní dostanete, proto zní velmi dobře - nestane se, že by se příchozí signál aplikováním této jednotky okrajových filtrů jakkoliv poškodil.

Druhý EQ/filtr je situován ve vedlejší signálové cestě SC (Side chain) a proto je také odpovídajícím způsobem označen i v grafickém rozhraní plug-inu. Pracuje pouze se signálem, který vychází ze Side chain výstupu Gate/Expanderu a nabízí High-pass filtr se strmostí 12/24 dB na oktávu, Peak/Notch filtr, celospektrální balanční filtr (s možností nastavení centrální frekvence) a Low-pass filtr - taktéž s volitelnou strmostí. Díky vlastnímu odposlechu můžete monitorovat samostatně výstup právě z SC EQ. Kromě interního signálu z Gate/Expanderu lze do tohoto modulu nasměrovat i externí signál. Stačí jej směrovat na vstupy 3 a 4 tohoto plug-inu.

Nyní se dostáváme zřejmě k tomu nejzajímavějšímu, co preFIX vůbec nabízí a tím je modul Gate a Expander. Pro nastavení křivky signálu zde slouží tři kontroléry. První z nich nazvaný TRH nastavuje prahovou úroveň, při které by měla být propust aktivována. RANGE pak limituje funkčnost propusti na spodních frekvencích a KNEE nastavuje vlastnosti křivky od hodně transparentního výrazu až po velmi jemný.

Kromě tvaru signálové křivky lze ovlivnit několika parametry i časování. Pomocí ATT například přepínáte mezi pěti typy načasování, jež se řídí podle rychlé detekce signálových vrcholů (0,1 až 1,5 ms), přičemž je k tomu ještě možné navolit dva druhy režimů pro detekci průměrné efektivní hodnoty signálu RMS (5 a 15 ms). Díky RMS časování můžete na mikrodynamické úrovni snadno předejít třepetání nebo chvění signálu z propusti (to je znatelné například u brány aplikované na přechody bicí soupravy v jejich přirozeném dozvuku). Lépe tak zachytíte i malý buben v rámci celého mixu bicí sady. HOLD nastavuje čas držení obálky, REL dozvuk obálky a PRE naopak aplikuje Gate už chvíli předtím, než se audio signál vůbec objeví. Aktivováním LINK se dostávají oba kanály do Side chainu. Přepínač -40/-80 pak nastaví úroveň prahu na 0 až -40 dB nebo -40 až -80 dB; první varianta mi přijde dobře použitelná, ta druhá už jen v extrémních případech.
Obrázek
Pro ilustraci uvádím křivku několika taktů bicích nástrojů před a po aplikování preFIXu s důrazem na Gate a korekce.

Další částí plug-inu je modul SCOPE. V této sekci se nachází Goniometr, který graficky zobrazuje výsledky zpracování stereo obrazu. Zobrazení lze doladit pomocí ovladačů SIZE a GLUE, která ovšem nikterak neupravují samotný audio signál. To hlavní se odehrává až v selektoru OUT, kterým si můžete vybrat ze šesti různých režimů prostorového směrování na výstupu. Jednotlivé režimy jsou popsány v dokumentaci. Pomocí ROT pak můžete směrovat signál dle potřeby ve stereu.

Modul PHASE je silným nástrojem, který v principu odpovídá analogovým Phase Shifterům. Tato sekce umožňuje přepínání mezi kanálem 1 a 2 nebo aplikování fázových operací na oba kanály. DLY poskytuje digitální zpoždění až do 4 ms. Samotný ovladač PHASE, což je kontrolér vedle DLY, alternuje fázové přechody. Pro změnu polarity lze využít přepínač 0/INV. Volba 90/180 přepíná šířku pásma pro fázové alternace a konečně přepínačem LO/HI v horní části modulu nastavíte centrum fázového přechodu.

V pravé části grafického uživatelského rozhraní je pak ovládání hlasitosti na výstupu celého plug-inu označené tradičním OUT. Dva posuvníky mohou fungovat buď každý zvlášť, nebo jako linkované duo.

Hodnocení
V dokumentaci je uvedena celá řada tipů a triků pro řešení běžných potřeb při práci se zvukem. Dočtete se, jak vylepšit prostorové vnímání nahrávky, jak pomocí Gate řešit zkreslení u dozvuku při vysoké komprimaci nebo třeba jak přidat nízké nebo naopak vyšší frekvence a dokreslit tak nevýraznou nahrávku. Osobně jsem kvalitou zpracování zvuku a možnostmi tohoto zdarma dostupného plug-inu velmi překvapen a potěšen. Splňuje velkou část pokročilých potřeb zvukových inženýrů při editaci na úrovni jednotlivých stop. Doporučuji všem, kteří si troufají na trochu pokročilé techniky zvukové tvorby.

Stanislav Puffler

Odpovědět