Spicy Guitar

Odpovědět
standa.puffler
Příspěvky: 20
Registrován: 17 bře 2004 13:26

Spicy Guitar

Příspěvek od standa.puffler »

Kytara pro klávesáky.
16. 11. 2011

Spicy Guitar je volně šířenou fyzikální modelací akustické kytary. Síla tohoto nástroje spočívá v inovativní a průlomové technologii zvukové syntézy, která produkuje bohatý, přirozený a živý zvuk akustické kytary. Za projektem stojí značka Keolab SARL, což jsou dva hudební nadšenci - Pierre-André a Benoît.

Požadavky na systém
Spicy Guitar lze stáhnout zdarma z webu autorů http://www.spicyguitar.com. Tam je k dispozici verze VST pro dvaatřicetibitové Windows a verze Audio Units pro Mac OS. Na PC zabere nástroj pouhých 10 MB prostoru a na Macu pak 20 MB. Samozřejmě je potřeba vlastnit zvukovou kartu a ačkoliv není v minimálních požadavcích výběr karty jakkoliv omezen, doporučoval bych takovou, která podporuje nízkolatenční ovladače. Ideální jsou drivery ASIO, které nastavíte po instalaci v Settings kliknutím na ikonu reproduktoru.

Instalace je snadná. Nabízí variantu samostatné aplikace, VST plug-inu nebo obojího. Dříve byl tento software placený a bylo nutné jej aktivovat po Internetu. To už dnes není pravda, jelikož jej Keolab uvolnil zcela zdarma ke stažení a plnému použití. Nenechte se proto zmást starším manuálem, kde se to hemží výrazy jako „thank you for purchasing“, „online activation“ nebo „serial number“ - to vše už je historie.

Přehled vlastností
Kořením tohoto instrumentu je celkem devět druhů akustické kytary - čtyři folkové, dvě klasické, flamenco, jumbo a konečně cikánská. Pro svou kompozici můžete vybírat ze dvou typů strun. Spicy Guitar simuluje jak ty nylonové, tak i kovové. Jak známo, na kytaru se dá hrát různě - můžete vybrnkávat, hrát akordy a podobně. K tomu slouží pět simulací kytarových technik: Bend, Vibrato, Palm Muting, Harmonics a Legato.
Obrázek
V reálném čase je navíc možné modelovat zvuk pomocí parametrů, které ovlivňují zvuk podle těla kytary, vlastností místnosti, strun a podle náběhu hlasitostní obálky. Kytara dokonce reflektuje změny na hmatníku a přechody mezi jednotlivými tóny. Ačkoliv lze pomocí Spicy Guitar docílit mnoha specifických projevů a chování hry na kytaru, jde o nástroj nenáročný na diskový prostor s potřebou minimálního času na nahrání. Jedinou nevýhodou vyplývající z fyzického modelování jsou vyšší nároky na procesor, který vše počítá.

Hratelnost
Se Spicy Guitar se stává touha hrát na kytaru nejen u klávesových hráčů realitou. Je to tak snadné a přitom účinné. Plnohodnotné využití nástroje stojí na jednoduchém, ale přesto silném režimu hry obouruč na klaviatuře. Klavírní akordy jsou automaticky detekovány a konvertovány do akordů kytarových. Spicy Guitar podporuje dvě různé pozice pro každý akord, inverze akordů, konfigurovatelný harmonický doprovod nebo režim kontroly každé struny (struny mají svůj vlastní MIDI kanál). Pro změny režimů hry si můžete definovat klávesy, které budou režimy přepínat a samozřejmě nechybí ani plná podpora MIDI Learn. Možnosti kontrolních kláves pro levou ruku a sóla nebo akordů pro pravačku demonstruje obrázek níže.
Obrázek
Zásadním ovládacím prvkem nástroje je rozpoznávání akordů hraných na klaviatuře a transformovaných do klasických kytarových akordů. Pro hru sólových partů můžete detekci akordů deaktivovat. To provedete stiskem diody Chords Detection, která by v neaktivním stavu měla být červená. Naopak pro hraní harmonických doprovodů je potřeba detekci aktivovat, dioda pak bude zelená. Spicy Guitar detekuje akordy už od hry tří a více tónů současně. V takové chvíli nástroj automaticky generuje kytarový akord a zároveň jej zobrazí na vizualizaci hmatníku i s názvem akordu.

Akord je držen do doby, než pustíte všechny klávesy nebo zahrajete akord jiný. Zvuk akordu je tedy iniciován současným stiskem tří a více kláves, ale pro jeho udržení stačí už poté přidržovat jen jednu z těchto kláves. Opětovným stiskem kterékoliv puštěné klávesy akordu je tento opakován ve vámi zvoleném rytmickém obrazci. Navíc můžete např. ke třem klávesám svého akordu přidat klávesu čtvrtou a tím akord pozměnit a obohatit. Snadno tak zaměníte sobě blízké akordy - třeba z Cmaj získáte tímto způsobem C7M a podobně.

Co se týče rytmické hry, repetice akordu zajistíte opakovaným stiskem jednoho z tónů akordu, přičemž alespoň jeden z tónu musí být pro udržení akordu přidržován po celou dobu. Představte si, že levou rukou držíte na kytarovém hmatníku akord a pravou s trsátkem hrajete akord v rytmu. Pravá ruka jde s trsátkem po strunách jednou nahoru a podruhé dolů. Toto v rámci Spicy Guitar simulujete tak, že postupně v akordu stisknete druhou klávesu akordu (jako byste hráli trsátkem nahoru) a pak zase palcem první tón nebo jakýkoliv jiný než druhý (jako byste hráli trsátkem zpět dolů). Malíček může držet akord.

Podobné chování lze alternativně definovat i pomocí dvou kontrolních kláves nastavených v MIDI mapování. Stiskněte tlačítko MIDI Map. Poté si zvolte dvě klávesy na klaviatuře a přiřaďte jim akci Strum Up a Strum Down. Pokud si tyto dvě kontrolní klávesy nastavíte, zahrajete snadno i tremolo. Prostě přidržte tón a opakovaně stiskněte kontrolní klávesy Strum Up a Strum Down.

V závislosti na oktávě, na které akord zahrajete, se daný akord aplikuje i na jinou pozici hmatníku. Navíc je potřeba vzít v úvahu, že nástroj dokáže rozpoznat jen některé kytarové akordy, jejichž kompletní seznam najdete v dokumentaci. Akord z tónů G C E bude tedy znít jinak než akord C E G (Cmaj). Toto chování řeší automatická funkce inverze akordů. Pokud by vám nevyhovovala, je možné ji v Settings kliknutím na ikonu mřížky a odšrtnutím funkce Detect Chords Inversion deaktivovat.

Charakteristika zvuku
Vibrace těla kytary simulují graficky znázorněné kytary, mezi jejichž typy můžete přepínat pomocí šipek. Jumbo kytara zdůrazňuje jiné frekvence oproti cikánské španělce. Modely kytar tedy víceméně mění charakteristiku zvuku z pohledu frekvenčního spektra.

Témbr zvuku můžete ovlivnit i typem použitých strun. Nylonové se hodí pro klasiku a na folk jsou naopak aplikovány kovové struny. Vyhněte se změně strun při hře - jde o destruktivní změnu konfigurace nástroje, která zastaví přehrávání aktuálního akordu nebo tónu. Kolečkem Color můžete měnit barvu tónu. Ovlivníte jím chování materiálu strun a způsoby tlumení mechanických vibrací. Otočením kolečka více doprava utlumíte vyšší frekvence, zatímco pokud je kolečko vlevo, znějí vyšší harmonické déle.

Posuvník nazvaný Inharmo přidává nebo naopak ubírá neharmonické části zvuku, které na kytaře přirozeně vznikají inherencí jednotlivých strun a jejich zvuku. Takové chování je pro akustickou hudbu přirozené, nicméně v případě potřeby je můžete tímto ovladačem eliminovat. Parametr Twang se vztahuje k nelineárnímu chování kytarových strun. Čím víc strunou škubete a trháte, tím méně konstantní libozvučný tón získáte - zvuk je potom na svém začátku znatelně špinavější i harmonicky vyšší, než by měl být.

Prostor zvuku můžete ovlivnit pomocí kolečka Impedance, které určitým způsobem buď prodlužuje zvuk strun, nebo jej zkracuje a tlumí. Jde o charakteristiku závislou přímo na designu těla kytary a jím poskytovaných vibracích. To, co ovšem ovlivňuje dozvuk a barvu nejvíce, je samotný prostor. Ten volíte pomocí Room z několika modelů , které určují charakter a sílu reverbu. Na výběr je ze šesti presetů - Small 1 a 2, Medium 1 a 2, Large 1 a 2. Posuvníkem Mix pak určíte poměr mezi původním a reverbovaným signálem. Vše má svoji logiku a funkčnost každého parametru je na výsledném zvuku kytary znát.

Vedle voleb prostoru a barvy zvuku jsou tři posuvníky, které definují náběh tónu struny. První z nich vlevo určuje chování strun v závislosti na tom, kde kytarista hraje - zda blíž ke kobylce nebo dál. Tímto parametrem je velkou měrou ovlivněn harmonický obsah zvuku, který tak může znít buď více agresivně, nebo naopak jemně.

Druhý parametr simuluje hru trsátkem nebo prsty. Trsátko se používá především na kovových strunách a vytváří precizní a důrazný zvuk. Naopak hra prsty náleží více hře na nylonové struny a generuje teplejší jemný zvuk. Poslední posuvník pak určuje rychlost hry pravé ruky na kytaře, tedy zpoždění mezi jednotlivými tóny. Když je posuvník nahoře, vzniká mezi zvuky jednotlivých strun minimální prostor a téměř nerozlišíte zvuk strun. Naopak snížením této hodnoty na minimum prodloužíte prostor mezi notami a jejich čitelnost.

ObrázekVedle uvedených tří posuvníků je pak panel Velocity Mapper, který slouží pro nastavení křivky hlasitosti dle dynamiky úhozu na klaviatuře během hry. Osa X představuje Velocity MIDI klaviatury a osa Y pak Velocity samotné Spicy Guitar. Kliknutím pravého tlačítka myši do prostoru grafu přidáváte nové body křivky. Vybraný bod zrušíte opětovným dvojklikem na tento bod křivky. Kliknutím na určitý bod a tažením myší můžete měnit tvar křivky. Mně osobně se pro velmi živý a přirozený pocit ze hry osvědčila křivka na přiloženém obrázku.

Efekty a technika hry
Spicy Guitar nabízí pro přesvědčivou simulaci několik technik hry na kytaru. Většinu těchto technik můžete prostě zapnout a vypnout během hry. Výjimkou jsou efekty Vibrato a Bend. Ty je potřeba ovládat buď použitím externího MIDI kontroléru, nebo pomocí MIDI automatizace v sekvenceru. Tyto efekty a techniky se těžko popisují bez možnosti jejich praktického zkoušení - jejich technické zvládnutí vyžaduje určitý čas, teprve poté je můžete suverénně aplikovat do hry.

Mezi On/Off efekty patří Harmonics, Palm Mute, Legato a Sustain, tedy přidávání vyšších tónů jemným zavaděním o strunu, zatlumení zvuku struny položením dlaně na kobylku, napojované tóny a prodloužené trvání tónů. Je-li kontrolka vybraného efektu (nebo chcete-li techniky hry) červená, daný efekt není aktivován. Zelená kontrolka svítí, pokud je efekt aktivován na MIDI klaviatuře nebo v automatizační křivce sekvenceru. Pokud nechcete efekt ovládat složitě pomocí aktivování kontrolérem v reálném čase, můžete jej natvrdo zapnout kliknutím myši na příslušnou diodu. Takový efekt se přepne do tzv. Forced režimu a je aktivován nonstop.

Presety
Nástroj je dodáván s šestnácti vestavěnými presety (Built-in Presets), z nichž je dobrá polovina skoro nepoužitelná. Pokud se seznámíte s kompletní konfigurací, jistě si časem vytvoříte mnohem lepší a použitelnější banku kytarových zvuků. Jakmile si totiž některý z nich přetvoříte k obrazu svému, můžete jej uložit jako samostatný uživatelský zvuk (User Preset). Kromě toho můžete presety přejmenovat nebo odstranit ze seznamu úplně.

MIDI mapování
Většina ovládacích prvků Spicy Guitar může být mapována na externí MIDI zařízení. Kolečka a posuvníky s rozsahem hodnoty se mapují na kontroléry a funkce typu On/Off pak na klávesy klaviatury. Stačí kliknout u zvolené diody, posuvníku nebo kolečka pravým tlačítkem myši a zobrazí se kontextové menu pro MIDI ovládání. Pro komplexnější nastavení je potřeba jít do MIDI Map a tam nastavit událost (Event), typ akce (Action Type) a její detailní nastavení (Action Details). Např. přiřazení parametru Sustain na pedál kláves provedete nastavením události Hold Pedal (On/Off), akce typu Set Parameter a detailu Toggle Sustain. Pomocníkem je v tomto směru také funkce MIDI Learn, kterou poskytují všechny ovladače. Spicy Guitar navíc podporuje automatizace DAW aplikací.
Obrázek
Hodnocení
Občas se stane, že se aktivuje Sustain, aniž by svítil zeleně. Nevím, zda jde o chybu aplikace nebo o funkci aktivovanou při stisku více kontrolních kláves, ale důležité je, že se tohoto neduhu můžete snadno zbavit. Stačí stisknout některé z kláves klaviatury přímo v rozhraní aplikace/plug-inu. To je ovšem zřejmě jediné a, jak jsem už popsal, řešitelné mínus. Keolab SARL uvolnil velmi dobrý hudební software, který v oblasti bezplatných aplikací nemá konkurenci a ačkoliv se může grafické uživatelské rozhraní tohoto instrumentu někomu zdát trochu infantilní, jde o velmi seriózní a kreativní nástroj.

Stanislav Puffler

Odpovědět