Steinberg Nuendo 6

Odpovědět
jindrich
Příspěvky: 53
Registrován: 01 úno 2013 19:12

Steinberg Nuendo 6

Příspěvek od jindrich »

Již při oznámení Cubase 7 ohlásila německá firma Steinberg zároveň i vydání nové verze na postprodukci zaměřené DAW aplikace Nuendo s označením tradičně o jedno číslo nižším, tedy 6. Jako termín byl stanoven první kvartál roku 2013 a těsně před jeho koncem se nová verze na trhu skutečně objevila.
15. 6. 2013

ObrázekNuendo 6 je oproti verzi 5.5 samozřejmě velmi odlišné a tato skutečnost je v marketingu produktu silně zdůrazněna. Valná většina nových funkcí a vlastností se ale jako již tradičně kryje s novinkami v nejnovější verzi Cubase 7, která už je na trhu pár měsíců. Tyto novinky jsem rozebral poměrně detailně v této recenzi. Shrňme si jen ty nejdůležitější: kompletně předělaný mix, channel strip, výrazně vylepšený editor kanálu, mnoho zlepšení pro práci na komplexních projektech, vylepšené vyhledávání plug-inů, vyhledávání stop v projektu a mnoho dalšího. Všechny tyto vlastnosti tedy můžeme zařadit do kategorie novinek pro „Cubendo“, seznam nových prvků Nuenda jako takového je výrazně kratší. Připomeňme ale, jak je to se vztahem Cubase/Nuendo. Není to tak, že by Nuendo byla vyšší forma Cubase, což si spousta lidí odvozuje od cca 2,8x vyšší ceny. Pravda je taková, že jsou oba produkty vnímány jako plnohodnotné, ale s odlišným zaměřením. Za onu 2,8x vyšší cenu tak nový majitel Nuenda dostane mnoho funkcí zaměřených na postprodukci filmového zvuku (např. komplexnější práce s markery a automatizací, ukládání komplexních vrstvených zvuků pomocí Clip Package, převody mezi stereo a dual-mono stopami, import Edit Decision Listů, AAF a mnoho dalšího), ale naopak nebude mít k dispozici některé vlastnosti pro hudební práci, jež jsou jinak součástí Cubase. Stále zůstává možnost dokoupení těchto vlastností a plug-inů formou tzv. Nuendo Expansion Kit. Avšak vzhledem k tomu, že Nuendo je odlišný produkt s vlastní komunitou uživatelů, je při přechodu z minulé verze novinek dost, zejména pokud uživatelé vlastní NEK a získají tak i všechny novinky Cubase. Navíc se zkrátil čas mezi vydáním verze Cubase a jemu „odpovídajícího“ Nuenda, dříve museli uživatelé na změny čekat výrazně déle, ačkoli je sourozenec již dávno obsahoval. Nad touto strategií se vždy uvažovalo ve smyslu vyladění nových částí programu před uvedením do méně experimentátorské oblasti postprodukce, známé svými zaběhnutými postupy.
Obrázek
Nový základní vzhled shodný s Cubase 7.

Loudness Lane
Nově obsažené měření hlasitosti podle normy EBU R.128 obsažené v Control Room je shodné s Cubase, což nepřekvapí. V čem ale spočívá tak výrazně inzerované rozšíření při práci v Nuendu? Je to věc v tuto chvíli skutečně ojedinělá. Jedná se o Loudness Track, který jednoduše vytvoříme v projektu jako kteroukoli jinou servisní stopu a jenž graficky znázorňuje hodnotu krátkodobé hlasitosti (Short-Term Loudness) v časové ose projektu. Měření můžeme buď nechat provádět v reálném čase při přehrávání, nebo lze nechat offline spočítat vývoj hlasitosti pro celou oblast momentálně vymezenou lokátory. Zajímavý je rozdíl ve výsledcích měření, kdy při postupném zápisu v reálném čase jsou vyznačené hodnoty někdy i skokově od sebe, kdežto při offline výpočtu dochází k interpolaci na víceméně obloukovou křivku s občasnými zlomy. Každopádně se jedná skutečně o novátorskou funkci. Grafické znázornění sice známe z některých měřicích plug-inů (např. Nugen VisLM, ToneBooster TB_EBU_LOUDNESS), ale právě proto, že jsou to plug-iny, jedná se pouze o historii měření v čase a to veškerého signálu, který do plug-inu přitekl. Určit přesné místo problému proto nemusí být jednoduché, zejména pokud jsme zrovna víceméně kontinuálně neprověřovali celý projekt naráz bez nějakého většího vracení, opakování apod. Přímá integrace do sekvenceru je ale to, co dává měření absolutní lokalizaci a pokud hodnoty záměrně nepřepíšeme novým měřením, zůstává nám křivka uložená v projektu a můžeme se podle ní snadno orientovat. To jistě ušetří mnoho času při ošetřování míst, kde je překročena maximální hodnota pro krátkodobou hlasitost nebo naopak dochází k přílišnému poklesu pod doporučenou hodnotu -23 LUFS. V tomto ohledu má podobnou funkci např. Waves WLM, ale ten využitím zápisu plug-inu do automatizační stopy pouze vyznačuje problematické místo jako takové, neukazuje ale přesnou hodnotu, pouze překročení nastavených hranic. Integrace přímo do DAW samozřejmě přece jen nabízí jiné možnosti než práce s plug-inem. Pro větší přehlednost je navíc možné měnit rozsah zobrazovaných hodnot a soustředit se tak vždy jen na pásmo, které nás zajímá. Je možné pohodlně nastavit zvlášť horní a spodní hodnotu, pochopitelně můžeme také přepínat mezi absolutní a relativní stupnicí a máme stále zobrazenou optimální hodnotu -23 LUFS.
ObrázekObrázek
Krátkodobá hlasitost naměřená pomocí offline měření (vlevo) a real-time měření (vpravo).

IOSONO Anymix Pro
Tento rozhodně zajímavý produkt nenahrazuje Surround Panner, ten je stále standardně přítomen a zůstal nezměněn. Plug-in Anymix Pro od firmy IOSONO je spíše dalším zajímavým kouskem, který je přibalen jako bonus. Nově se jedná i o plug-iny třetích stran, stejně jako u Cubase je součástí instalace i křivkový ekvalizér Voxengo CurveEQ. Ale zpět k Anymixu. Jeho funkce je dvojí, buď slouží jako ještě sofistikovanější Surround Panner a nebo jako výpočtový upmixer. V obou dvou případech rozšiřuje základní možnosti standardních nástrojů (již zmiňovaný SurroundPanner V5 a MixConvert V6). Co se týče práce v prostoru je jednoznačnou výhodou možnost zařazení závislosti hlasitosti a ekvalizace signálu na vzdálenosti od poslechové báze. Máme tedy hotovou přirozenou prostorovou lokalizaci zamíchaných efektů, aniž bychom museli zvuk nejdřív umístit, následně ztlumit a ekvalizovat. K dispozici jsou tři různé průběhy příslušných závislostí nazvané lineární, sinusoidová a eliptická, jež mají odlišné chování při pohybu zdroje. Zároveň můžeme nastavit závislost změny na vzdálenosti a kritickou frekvenci ekvalizace (v základu nastavena na 4000 Hz jakožto začátek oblasti s významnými ztrátami při šíření vzduchem). Anymix Pro můžeme použít buď jako Insert stopy, pak nemůže mít větší počet vstupů nebo výstupů než daná stopa, nebo ho lze použít místo SurroundPanneru při routování stopy do sběrnice s větším počtem kanálů. V takovém případě můžeme základní polohu signálu stále upravovat jak jsme zvyklí - z mixu nebo z editoru kanálu a máme tak stejný přehled jako u základního panneru.
Obrázek
Obrázek
IOSONO Anymix v roli Surround Panneru.

ADR Taker
Již tak výrazně propracovaný systém markerů (oproti Cubase) získal další velmi zajímavé rozšíření, tzv. ADR Taker. Určité přizpůsobení pro nahrávání postsynchronního zvuku (tedy Automated Dialogue Replacement nebo také Additional Dialogue Recording) bylo obsaženo v práci s markery již v minulé verzi Nuenda. ADR Taker ale představuje ucelený systém a nabízí nový specifický způsob práce, který může tvorbu projektů výrazně usnadnit a zpřehlednit. K této funkci se přistupuje ze souhrnného okna Markers. V základu stačí navolit, kde se nachází zvukové předloha, v jaké stopě je M+E (Music and Effects) a v jaké stopě se bude nahrávat. Tady jsem narazil na jedinou neintuitivnost celého systému a to fakt, že Nuendo neaktivuje pro danou stopu nahrávání, to musí uživatel udělat ještě ručně. Toto nadefinování má funkci spíš pro automatické přepínání právě monitorovaných cest, o čemž se zmíním dále. Zbytek práce je již možné celkově odbavovat ze zmiňovaného okna. Postup je následující. Vytvoříme si seznam natáčených replik pomocí cyklických markerů. Můžeme mít uloženy informace o postavě, herci, text repliky i jeho jazykové varianty. Pomocí filtrů si zobrazíme např. všechny repliky, které má daný herec namluvit.
Obrázek
Nastavení týkající se ADR Takeru.

Obrázek
Přepínací matice pro ADR Taker.

K dispozici jsou tři operační módy: zkoušení (Rehearse), nahrávání (Record) a kontrola (Review). Smysl těchto módů je právě v automatickém přepínání přehrávaných kanálů (např. v režii chceme poslouchat originál jen při zkoušení a ne při nahrávání apod.), což je rozhodně zajímavá funkce. Pomocí přepínací matice můžeme toto chování nastavit pro monitoring a všechny čtyři odposlechové trasy zvlášť, a to dokonce i pro fázi prerollu a postrollu. Myslím, že je to skutečně zajímavá cesta k naprosto stabilnímu a jednoduše ovládanému stylu práce. Navíc je přímo v programu jasný přehled o tom, co je třeba natočit, stačí jednoduše přecházet z repliky na repliku a systém označuje to, co je již natočeno. Navíc se text může zobrazovat přímo ve video okně a k tomu lze využít různé „odpočítávací“ techniky (Swipe - přibližující se čáry, Counter - odpočet, navíc je možnost začernit video v rozjezdové fázi). Zajímavá pro interpreta může být i grafická indikace udávající, jak daleko se právě nachází v čase vymezeném pro repliku.
Obrázek
Nový systém pro nahrávání postsynchronů ADR Taker.

Obrázek
Video s odpočítávacími pruhy a zobrazeným dialogem pro nahrávání.

Nově lze také v obrazu zobrazovat timecode videa, což je funkce využitelná při jakékoli práci. Samozřejmě vytvářet scénáře vyplňováním přímo do Nuenda není časově nejefektivnější a v případě celých scén nebo filmů je to víceméně nemožné. Již v minulých verzích Nuenda však bylo možné importovat seznamy replik vytvořených jinde. Celkově je dle mého názoru ADR Taker skutečně výborný a intuitivní. Samozřejmě nepřináší žádné „nové možnosti“, ale všichni víme, jak mohou být zjednodušení, časová úspora a minimalizace prostoru pro chybu ve velkých projektech důležité.

Další novinky
Nově je přibalena také menší zvuková banka od firmy ProSoundEffects, při jejíž velikosti 1,5 GB je každopádně jasné, že jde jen o jakousi ochutnávku. Další novinkou je plná podpora ovládacích zařízení Nuage od firmy Yamaha, resp. uceleného systému pro práci, ovládání a monitoring, jenž je osazen převodníky s možností velkého propojování a síťování pro skutečně masivní pracoviště. Pokud vše půjde tak, jak Steinberg/Yamaha plánuje, mělo by se Nuage s Nuendem stát významným konkurentem velkých systémů využívajících ProTools.

Sečteno a podtrženo, nové Nuendo se mi líbí, protože se mi líbí i nový Cubase. Zejména nový ADR Taker je pro mne jakožto člověka s praxí z dabingu s využitím ProTools HD velmi lákavý. Mrzí mne proto politika Steinbergu naprosto neřešící cross-grade Cubase-Nuendo, protože rozhodně nejsem jediný, kdo by o něm uvažoval. Některé jeho zásadní funkce lze ale využít jen ve skutečně velkých projektech a Cubase je schopen i ve světě postprodukce zastat mnoho práce, majitelům Cubase se tak plná pořizovací cena bude jen stěží jevit jako opodstatněná.

Jindřich Kravařík

Výrobce: Steinberg
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.
PROFIL AUTORA: Ing. MgA. Jindřich Kravařík
Vystudoval ČVUT FEL se zaměřením na digitální zpracování signálů a tvorbu VST plug-inů a obor Zvuková tvorba na HAMU. Věnuje se převážně studiové práci, sound designu a tvorbě hudby pro video projekty - v rámci audiovizuálního MERGE studia a zvukového a nahrávacího studia Sype Studios. Šest let se též věnoval dabingu ve studiu Barrandov. V současné době občas vymění studiové prostředí za čerstvý vzduch nebo jiné klimatizované prostory při live práci v divadle Archa a s Cirkem La Putyka.

Odpovědět