TASCAM HS-P82

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

TASCAM HS-P82

Příspěvek od ales.dvorak »

Vícestopý přenosný rekordér s podporou časového kódu.
3. 9. 2010

Doby, kdy k záznamu zvuku v exteriéru, čili jak se po filmařsku říká „na place“, stačil přenosný monofonní magnetofon položený na zahradním křesílku a bambusová tyč s mikrofonem, jsou dávno a nenávratně pryč. Nároky na zvukový záznam a rozvoj nových poslechových formátů způsobují potřebu zachytit zvuk i v exteriéru více mikrofony či mikroporty, samozřejmě s možností následné postprodukce. Nekompromisní požadavky na odolnost, dobrou ovladatelnost, přenosnost a variabilitu napájení však zůstaly. Tomu se přizpůsobili i výrobci záznamové techniky, kteří vedle reportážních dvoustopých rekordérů postupně uvádějí na trh i zařízení vícestopá, umožňující splnit moderní technologické požadavky.

V poslední době se představilo několik takových zařízení známých značek, lišících se možnostmi, provedením a samozřejmě i cenou. Nejnověji na tento trend zareagovala firma TASCAM, která zhruba před měsícem uvedla na trh svoji novinku, přenosný osmistopý kartový rekordér HS-P82. Hned na úvod je třeba říci, že tento výrobek se díky svým vlastnostem, možnostem a provedení stal, jak se říká, vlajkovou lodí firmy v segmentu přenosné záznamové techniky. Protože jsem měl možnost se s přístrojem hned zčerstva seznámit, mohu vás nyní pozvat na jeho celkovou i zevrubnější prohlídku, při níž se jako obvykle zaměříme především na jeho použitelnost v praktickém provozu. Při této prohlídce se asi nelze vyhnout občasnému ohlédnutí za dvoustopým rekordérem téže firmy, HD-P2, od nějž HS-P82 některé vlastnosti přejímá, jiné úlohy však řeší zcela po svém.
Obrázek
Jaký je
TASCAM HS-P82 působí hned na první pohled solidním dojmem. Již při potěžkání lze odhadnout, že je konstruován skutečně pro využití v terénu. Zásluhu na tom má především jeho celokovový plášť, v dnešní poněkud povrchní době krátkodobé spotřeby věc vskutku chvályhodná. Přístroj je bytelný a odolný, uživatel se však musí smířit s vyšší hmotností - možná až nečekanou na přístroj, v němž nejsou mechanické pohyblivé díly ani harddisk.

S téměř čtyřmi kilogramy bez baterie nelze již příliš počítat s jeho nasazením v reportážním provozu, to jest v poloze přes rameno. S baterií typu NP se pak hmotnost zvýší asi na 4,3 kg. Jeho místo je tedy spíše na zvukařském vozíku a výraz přenosný je lépe chápat ve smyslu schopný práce v terénu. Pro takové nasazení je však náležitě vybaven, a to nejen svými provozními vlastnostmi, ale i propracovaným variabilním způsobem napájení. Napájení ze sítě, vložené NP baterie, akumulátorů typu AA nebo externího stejnosměrného zdroje, a to vždy s prioritou nejvyššího napětí, zaručuje stálý provoz s dlouhou výdrží, obsluha může mít v záloze vždy alternativní zdroj energie.

Jako záznamové médium zvolil výrobce pro tento rekordér CF kartu. Důležité je vědět, že přístroj bez výhrad akceptuje karty typu I (Flash ROM), a to podle výrobce do velikosti 32 GB, kdy je zaručen optimální zápis i čtení. Při vložení karty jiného typu se zobrazuje varovné hlášení, ale funkčnost přístroje není zablokována. V případě záznamu 8 eventuálně 10 stop je však potřeba věnovat volbě typu použité karty náležitou pozornost. TASCAM HS-P82 má dva kartové sloty, což je příslibem rozšířených možností ukládání dat. V současné verzi firmwaru je možné volit kartu, na kterou bude prováděn záznam, nebo po ukončení práce kopírovat materiál mezi kartami, a to na úrovni projektů a scén (o tom později). Velmi potěšitelné je to, že výrobce již nyní avizuje novou verzi firmware, která umožní navíc zrcadlení záznamu a dokonce tak zvaný bezešvý provoz, tedy plynulý přechod z karty na kartu během záznamu. To jsou jistě velmi žádané a očekávané vlastnosti. Škoda je, že vícestopý přístroj této úrovně a určení není vybaven také interním harddiskem, nebo alespoň možností připojit harddisk externí. Při záznamu více stop, navíc třeba ještě ve vysokém rozlišení, záznamová kapacita ubývá poměrně rychle.

Obejděme nyní TASCAM HS-P82 ze všech stran. Prohlídka to bude zajímavá a příjemná, protože přístroj je ergonomicky i prakticky dobře vyřešen, takže jeho obsluha je pohodlná a intuitivní, používáme-li jej ovšem k účelům, pro něž byl navržen. Čelní panel je logicky a přehledně rozdělen do tří funkčních celků. Vlevo se nachází sekce vstupních trimrů (nejsou to potenciometry s úplným útlumem). Tyto trimry lze zasunout a tak je zajistit proti náhodnému pootočení. Jejich poloha je snímána a při změně vytočení indikována na displeji. Tato indikace je sice cejchována v decibelech, ale nevypovídá nic o vstupní citlivosti. Je to však užitečný údaj např. pro obnovení původně nastavených hodnot.
ObrázekObrázek
V dolní části této levé sekce nalezneme ještě sluchátkový výstup odbočený ze stereofonní výstupní sběrnice. Nejlépe si rozumí se sluchátky nižších impedancí, typicky 32 Ohmů. Vedle sluchátkového výstupu je k dispozici tlačítko Slate, s jehož pomocí lze volit mezi aktivací vestavěného mikrofonu, např. pro poznámky a komentáře, a generátoru referenčního signálu 1 kHz. Posledním ovládacím prvkem této sekce je hlavní vypínač.

Centrální sekci vévodí rozměrný displej, který však, jak uvidíme po zapnutí, by vzhledem k množství zobrazovaných informací mohl být ještě větší. Novinkou je, že jde o displej dotykový, takže jeho prostřednictvím můžeme nejen indikovat vše potřebné, ale také ovládat množství přepínatelných funkcí jak v menu, tak i v audioobvodech, přičemž počet hardwarových ovládacích prvků, tedy tlačítek a přepínačů, je použitím dotykového displeje snížen na minimum. Displej má několik základních obrazovek a některé z nich jsou přímo přístupné pomocí funkčních tlačítek. Jsou to jednak zobrazení související se záznamem, přehráváním a mixem, jednak obrazovky správy souborů a několik stránek menu.

Po stranách displeje má své místo několik tlačítek pro přímý přístup ke správě zvukových souborů a zobrazení displeje a rovněž otočný enkodér sloužící k zadávání zvolených proměnných hodnot. Po zapnutí se barevný dotykový displej zdá barevný až příliš. Po krátké době však pochopíme logiku barevného kódování zobrazovaných prvků a oceníme fakt, že při množství informací, které displej poskytuje, neztrácíme ani na okamžik orientaci na jeho ploše. Jednotlivé ovládací dotykové plochy mají různou velikost, některé jsou zdánlivě velmi malé. Ovladatelnost všech funkcí prostřednictvím displeje je však spolehlivá.
Obrázek
Pravá strana čelního panelu je věnována ovládání transportních funkcí. Slouží k tomu přesně pod prsty padnoucí klávesy, odlišené ještě podle důležitosti svou velikostí. Ty nejdůležitější jsou navíc prosvětleny. Některé z těchto kláves mají dvojí funkci. K aktivování druhé funkce slouží, jak je to obvyklé, klávesa [Shift]. Klávesy mají příjemný pogumovaný povrch a jasně definovaný stisk. Pravou bočnici zabírají vstupní a výstupní konektory typu XLR, všechny v kvalitním odolném provedení. Osm vstupních je doplněno o přepínač citlivosti (mikrofon, mikrofon -25 dB, linka), na výstupní pár je přivedena stereofonní mixážní sběrnice. Pohled na levou bočnici je o mnoho zajímavější, neboť jsou na ní soustředěna přípojná místa různého druhu a určení. Vešly se sem dva kartové sloty, dva konektory napájení, USB připojení pro přenos dat do počítače, konektor pro připojení klávesnice typu PS2 pro pohodlnou obsluhu přístroje pomocí klávesových zkratek a 25pinový konektor, na němž jsou soustředěny digitální vstupy a výstupy pro jednotlivé stopy, a to ve formátu AES/EBU. V této souvislosti je třeba podotknout, že analogovými výstupy ze stop TASCAM HS-P82 bohužel nedisponuje. Jde o jistý nedostatek, o němž se ještě zmíním. Výčet přípojných míst na levé bočnici doplňuje čtveřice konektorů BNC mající několikerou funkci, ovšem s jediným cílem, a tím je synchronizace. Rekordér je možné synchronizovat pomocí hodinového signálu (Wordclock) nebo časového řídicího kódu (Time Code). Volitelně lze získat i stereofonní digitální výstup AES/EBU. Zadní strana přístroje je věnována napájení. Nalezneme zde pod aretovanými dvířky přístup do šachty pro akumulátor typu NP, vedle je připraveno upevnění externí baterie typu V-Mount. Po tomto zběžném seznámení již pojďme s tímto zajímavým přístrojem pracovat.

Menu
Menu je jednou ze základních obrazovek dotykového displeje. Základní stránka menu navádí uživatele přehledně do jednotlivých kapitol, v jejichž rámci probíhá celkové i speciální nastavení přístroje. Nejde jen o základní volby, jakými jsou vzorkovací frekvence, bitová hloubka apod. V menu najdeme i detailní konfiguraci každého vstupního kanálu, volbu synchronizace a další důležitá nastavení. Menu je velmi dobře propracováno. Související položky jsou vzájemně provázány, takže v mnoha případech můžeme dělat nastavení globální i detailní a důležité ovládací prvky jsou vždy přístupné z několika míst. Není to však nepřehledné, naopak to urychluje práci. Jak totiž víme, času při natáčení není nikdy dost.

Vstupní obvody a záznam
Jak již bylo řečeno, jde o osmistopý rekordér s možností současného záznamu stereofonního mixu. Zaznamenat můžeme dokonce i pouze stereofonní mix, v tom případě slouží vstupní sekce pouze jako virtuální mixer. Zatímco jednotlivé diskrétní stopy lze zaznamenat volitelně jako mono soubory nebo dohromady jako jeden vícestopý soubor, mix je zásadně v podobě sterefonního souboru. Vždy jde o profesionální formát BWF s iXML metadaty, což zjednodušuje následnou postprodukci na pracovních stanicích. Téměř všechna interní nastavení vstupních obvodů lze měnit prostřednictvím menu na dotykovém displeji, fyzickými ovladači se nastavují a trimují pouze vstupní citlivosti.

Rozsah regulace je dostatečný, vyhoví v nejrůznějších nahrávacích situacích. Linkový vstup je však bez regulace, pevně nastaven na nominální úroveň. To je sice logické, v případě univerzálně koncipovaného přístroje by však možnost regulace byla vhodnější, protože za provozu se můžeme setkat se vstupními signály různé úrovně i kvality. Softwarově se nastavuje vše ostatní, tedy fantomové napájení mikrofonů, spřažení kanálů do stereofonních dvojic i aktivace a parametry horní propusti a limiteru, jimiž je vybaven každý vstupní kanál. Jak vyplývá z blokového schématu, jsou filtr i limiter za A/D převodníkem, tedy digitální. Potvrdilo se, že v tomto uspořádání nepřináší zařazení filtru ani limiteru žádnou degradaci signálu a není patrné zkreslení ani zvýšení šumu, jak tomu bývalo u rekordérů starší generace. Ještě je třeba zmínit se o důležitém nástroji, bez nějž se při záznamu neobejdeme, indikátorech modulační úrovně. TASCAM HS-P82 je vybaven indikátory s poněkud hrubým a hůře čitelným cejchováním. Je však možné zapnout zvýrazněné zobrazování zvolené nominální úrovně, které odečítání měřených hodnot usnadňuje. Na této zvolené úrovni, kterou je možno nastavit podle několika světových norem, pracuje i generátor referenčního signálu.

Správa zvukových souborů
Oproti svému dvoustopému předchůdci HD-P2 pracuje TASCAM HS-P82 se soubory poněkud jinak. Dvoustopý TASCAM obrazně řečeno přikládal zvukové soubory (záběry) na časovou osu, přičemž bylo možno se v čase vracet a mít na jedné adrese několik záběrů. TASCAM HS-P82 hospodaření se soubory zjednodušuje a zpřehledňuje. V souladu se způsobem myšlení filmového zvukaře přináší třístupňovou hierarchizaci materiálu, tedy projekt, scéna, záběr, čímž vytváří přehlednou adresářovou strukturu. Obsahem scény jsou tedy záběry se zvukovými soubory odpovídajícími jednotlivým stopám a případný stereofonní mix. Každý záběr má jednoznačné časové určení. Tento stromový způsob ukládání materiálu je velmi přehledný a udržuje v záběrech pořádek i v postprodukci.
Obrázek
Zajímavou a užitečnou vlastností je to, že záběry lze číslovat nejen průběžně, ale i libovolně. Evidence natočeného materiálu je tedy velmi flexibilní. Sada instrukcí k vytváření, vyvolávání, mazání a přesouvání projektů a scén je součástí menu, tabulka s výpisem natočeného materiálu je přehledná a poskytuje o zaznamenaných zvukových souborech řadu doplňkových informací. Dá se říci, že při práci s tímto rekordérem je možné obejít se bez zápisu, který dříve býval při natáčení nutným úkonem.

Poslech, přehrávání a mix
Vícestopý záznam je samozřejmě potřeba monitorovat v poslouchatelné podobě. K tomuto účelu slouží vestavěný virtuální mixer, který slučuje jednotlivé vstupní nebo přehrávané signály do stereofonní podoby. Mixer je vybaven základními funkcemi, tedy regulací úrovně a panoramy, dodatečné zpracování stereofonního signálu nepřichází v úvahu. Korekční filtr a limiter jsou totiž součástí pouze vstupních obvodů. V rámci mixeru nalezneme i funkci Solo, bohužel chybí stejně potřebný protějšek Mute. Potenciální uživatele tohoto rekordéru, kteří se již těší na pohodlnou mixáž, musím bohužel zklamat. Mixer slouží opravdu pouze k pracovnímu poslechovému mixu a rozhodně se nelze spolehnout na to, že si domů přivezeme hotový mix ve stereofonním souboru, přestože TASCAM HS-P82 tento pracovní mód umožňuje. Mixáž je velmi nepohodlná a nepohotová, protože probíhá zdlouhavým postupem volby kanálu a zadání hodnot úrovně a panoramy otočným enkodérem, takže okamžitá reakce na situaci je téměř nemožná. O to více mrzí výše zmíněná absence analogových výstupů ze stop pro připojení externího mixeru.

Pro přehrávání lze zvolit dva módy. Jednak lze přehrávat izolované záběry, jednak zvolit kontinuální přehrávání, obojí samozřejmě v rámci vyššího stupně organizace, tedy scény. Záběry pro přehrávání je možné volit buď v posloupnosti přímo transportními klávesami, nebo libovolně z tabulky záběrů. Kontinuální přehrávání přináší jedno nepříjemné překvapení, není totiž kontinuální. Přestože sice jde o přehrávání záběrů v posloupnosti, dochází na předělu mezi nimi ke krátkodobé prodlevě. Byl-li zaznamenán i stereofonní mix, dojde k ještě zajímavější situaci, která obsluhu již zcela zmate. Nejprve se totiž přehraje vícestopý smíchaný záběr a bezprostředně poté i zaznamenaný stereofonní soubor. V důsledcích to znamená, že z tohoto rekordéru nelze přehrát např. záznam koncertu, pro přehlednost rozděleného na záběry. Je to patrně nedokonalost, kterou odstraní některá další verze firmwaru, neznatelný přechod mezi záběry při přehrávání z dvoustopého HD-P2 zatím zůstává příjemnou vzpomínkou. Na druhou stranu je však třeba vidět, že TASCAM HS-P82 není primárně určen pro přehrávání. Jeho úkolem je zaznamenat zvuk a předat jej ke zpracování na postprodukční pracoviště. Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB je bezproblémové, počítače všech platforem zobrazí TASCAM HS-P82 jako běžné datové úložiště s hierarchickou adresářovou strukturou. Není tedy zapotřebí žádný doplňkový obslužný software.

Synchronizace
TASCAM HS-P82 je vybaven čtečkou i generátorem časového řídicího kódu (Time Code), takže může pracovat ve všech běžných synchronizačních režimech jako nadřízený (Master) i podřízený (Slave). Synchronizační výbava má však některá omezení, o nichž je dobré vědět. V módu Free Run, kdy časový kód běží nepřetržitě i mimo záznam, se jeho běh při vypnutí stroje zastaví. Nelze tedy například v pauzách mezi záběry v tomto režimu rekordér vypínat a šetřit energii, protože časová posloupnost synchronizačního kódu se přeruší. Někteří výrobci řeší tento problém malou interní baterií, která udržuje generátor v chodu ještě několik hodin po vypnutí hlavního vypínače. To by bylo velmi prospěšné, protože režim Free Run je velmi užitečný, neexistuje-li z nejrůznějších důvodů synchronizační spojení mezi kamerou a zvukovým rekordérem. Další užitečná synchronizační funkce, kdy se rekordér automaticky zapíná do režimu záznamu při příchodu časového kódu, zcela chybí. Jinak jsou synchronizační funkce standardní, včetně možnosti editace časového kódu a vkládání uživatelské informace (User Bit).

Závěr
Na konci naší exkurze je patrné, že TASCAM HS-P82 je výborným, plně profesionálním výrobkem. Byl vytvořen s jasným záměrem - dát zvukařům pracujícím v terénu spolehlivý pracovní nástroj splňující nároky, které ještě před nedávnem při práci mimo studio nebylo možné klást. Nalezne uplatnění nejen v oblasti audiovizuální tvorby, pro kterou je přednostně zamýšlen, ale i v mimostudiové hudební výrobě, kde umožní pořizování například vícekanálových nahrávek bez nutnosti převážení rozměrného zařízení. Pro natáčení varhanního DVD někde v odlehlém kostelíku je to stroj jako svořený. Svůj zájem o tento rekordér projevili i pracovníci akustického výzkumu, kteří provádějí například současné snímání akustických odezev koncertních sálů sítí mikrofonů. I jim bude TASCAM HS-P82 spolehlivým partnerem. Některé nedostatky, o nichž jsem se zmínil, jsou asi daní za rychlé uvedení přístroje na trh a patrně je vyřeší revize firmwaru. Již nyní je to však stroj zcela životaschopný, rekordér, na který se čekalo.

Aleš Dvořák

Výrobce: TASCAM
Zapůjčil: AudioMaster s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět